Н а р е д б а за изменение и допълнение на н а р е д б а №3 за опазване и поддържане на противопожарния ред на територията на община Сливница / приета с РешениеДата19.05.2017
Размер29.83 Kb.
ПРОЕКТ!

Н А Р Е Д Б А

ЗА

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Н А Р Е Д Б А № 3 за опазване и поддържане на противопожарния ред на територията на община Сливница

/ приета с Решение № 93 по Протокол № 8 от 29.04.2009 г. на Общински съвет - Сливница /

§ 1. В чл.3 текстът „Драгоман“ се замества с текста „Сливница“;

§ 2. В Чл.16 текстът „Наредба I-209/22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация“ се заменя с текст „НАРЕДБА № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“;

§ 3. В Чл.18 текстът „чл. 411 от Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми /ПСТН/“ се заменя с текст „НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10. 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар“;

§ 4. В Чл.24 текстът „Наредба № 2/ПСТН/“ се заменя с текст „НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10. 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар“, а текстът „Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана“ с текст „НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа“;

§ 5. В Чл.27 текстът „Наредба № 2/ПСТН/“ се заменя с текст „НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10. 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар“

§ 6. В чл.41, ал.1, т.1 текстът „Наредба № І-153/23.07.1999 г. за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари“ се заменя с текст „НАРЕДБА № Iз-1053 от 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи“;

§ 7. В чл.45 текстът „Наредба № І-153/23.07.1999 г. за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари“ се заменя с текст „НАРЕДБА № Iз-1053 от 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи“;

§ 8. В § 2. от Допълнителните разпоредби текстът „чл. 16 и чл. 17 от Наредба № 2 /ПСТН/“ се заменя с текст „чл.19 от НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10. 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар“;

§ 9. В § 4. от Преходни и заключителни разпоредби текстът „За неуредените по тази Наредба въпроси се прилагат нормите на Наредба № І-209/22,11,2004 г., Наредба № 2 за ПСТН, Наредба № І-153/23.07.1999 г., Наредба № 4, както и всички нормативни актове, регламентиращи тази материя.“ се заменя с текст „За неуредените по тази Наредба въпроси се прилагат нормите на НАРЕДБА № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10. 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, НАРЕДБА № Iз-1053 от 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, Наредба № 4, както и всички нормативни актове, регламентиращи тази материя.“;

§ 10. Наредбата се приема на основание чл.11, ал.3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА.
Председател на ОбС Сливница: ………………..

(Марин Павлов)

МОТИВИ
КЪМ
Н А Р Е Д Б А

ЗА

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Н А Р Е Д Б А № 3 за опазване и поддържане на противопожарния ред на територията на община Сливница

/ приета с Решение № 93 по Протокол № 8 от 29.04.2009 г. на Общински съвет - Сливница /

Причини за изменение на Наредбата – от приемането на наредбата до сега са настъпили редица изменения в подзаконови нормативни актове, регламентиращи материята, предмет на уредба с Наредба №3. Тези изменения не са отразени в наредбата, поради което следва същата да се актуализира.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата - за прилагането на предлагания проект на наредба не се изисква допълнително финансиране.

Очаквани резултати от прилагането Наредбата, включително финансовите – Синхронизиране разпоредбите на Н А Р Е Д Б А № 3 за опазване и поддържане на противопожарния ред на територията на община Сливница с действащата релевантна нормативна уредба в Република България.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница