На допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „чистачДата06.02.2018
Размер39.14 Kb.
С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЧИСТАЧ”

В РАЙОНЕН СЪД – ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
1. ЦЕЦА РАДОВА КЪРПАРОВА

2. АННА ГАНЧОВА КАРАКОЛЕВА

3. ПОЛИНА ПАВЛИНОВА СЕЙМЕНОВА

4. СТОЯНКА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА

5. РАДИАНКА НЕНОВА РЕДЖОВА

6. МАРГАРИТА СТЕФАНОВА МУХАРОВА

7. ГЕНКА АНДРЕЕВА ШИЛЕВА

8. ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА НОВАКОВА

9. ЛЮБКА МИРОСЛАВОВА ДЮЛГЯРОВА

10. РАДКА СТАЙКОВА БОЖКОВА

11. МАРИЙКА ДИМИТРОВА ЗАГОРСКА

12. МАРИЯ КАНЕВА ВЪЛНЕВА

13. ГАНКА ЦВЯТКОВА АНГЕЛОВА

14. ТОТКА СИМЕОНОВА РЕДЖОВА

15. ЕЛЕНКА БОНЧЕВА КАРАМУСАЛОВА

16. НЕВЕНКА ДИМИТРОВА МАТАНОВА

17. ДАФИНА БОТЕВА ЛЕВИЧАРОВА

18. ТОДОРКА КОСТАДИНОВА КУНТОВА

19. ЦВЯТА ПЕТРОВА ДАШЕВА

20. МАРИАНА ГРИГОРОВА ГАНЧЕВА

21. РАДКА ПЕТРОВА ВЛАСАКИЕВА

22. ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА

23. НАДКА ДИМИТРОВА НЕНОВА

24. РАДКА ТОДОРОВА КАРАКОЛЕВА

25. НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ПРОДАНОВА

26. РЕНЕТА ВАСИЛЕВА НИНОВА

27. РАДКА НЕНЧОВА БОЯДЖИЕВА

28. МАРИЯ СТОЯНОВА ШИНДАРОВА

29. РАДКА ИВАНОВА МЪРХОВА

30. НИНА ГЕОРГИЕВА ВОДЕНИЧАРОВА

31. КОСТАДИНКА СТЕФАНОВА ДЕЛИРАДЕВА

32. МАРИЯ ПЕТКОВА СТАЙКОВА

33. АНКА ЗАПРЯНОВА АТАНАСОВА

34. НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА МИХОВА

35. ЗДРАВКА КРАСИМИРОВА ЛЕТИЕВА

36. ИВАН МАРИНОВ ЕФТИМИНОВ


Вторият етап от конкурса ще се проведе, както следва:
За кандидатите, посочени от № 1 до № 20 включително, на 09.10.2009 г. от 12,00 часа, в сградата на Районен съд – Панагюрище, ет. 2, стая № 25 „Съвещателна зала – север”.

За кандидатите, посочени от № 21 до № 36 включително, на 12.10.2009 г. от 11,00 часа, в сградата на Районен съд – Панагюрище, ет. 2, стая № 25 „Съвещателна зала – север”.


Списъкът е обявен на 18.09.2009 г.
С П И С Ъ К
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЧИСТАЧ”

В РАЙОНЕН СЪД – ГР.ПАНАГЮРИЩЕ

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

Основание за

недопускане

1.

КАТЕРИНА ЛУКОВА ЧАРДАКОВА


- не е представено медицинско свидетелство

2.

КАРАМФИЛА ЛАЗАРОВА БАКЪРДЖИЕВА


- не е представено удостоверение, от психодиспансер

3.

НОНКА ДИМИТРОВА САЙМЕНОВА


- представената автобиография не отговаря на изискваната форма – тип СV

4.

ЦАНКА КОСТОВА ДАШЕВА


- представената автобиография не отговаря на изискваната форма – тип СV

5.

ЛУШКА ЦВЯТКОВА ХЪРКОВА


- не е представен документ за завършена степен на образование

6.

ТОДОРА ПЕТРОВА БАТЕВА

- не е представена автобиография


7.

АННА ГАНЧЕВА УЗУНОВА


- представеното удостоверение от ДПБ – Пазарджик не е в оригинал

8.

ДЕЛКА МУРДЖЕВА КАЛУГЕРОВА

9.

НОНКА ЦВЯТКОВА ХАЛАЧЕВА


- не е представен документ, удостоверяващ придобита образователна степен

10.

ЖИВКА ПЕТРОВА ВОДЕНИЧАРОВА


- представената автобиография не отговаря на изискваната форма – тип СV

11.ДИМИТРИЯ МИХОВА КАИШЕВА

  • представената автобиография не отговаря на изискваната форма – тип СV;

  • представеното копие от диплома е без снимка, подпис и печат на издателяНедопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седемдневен срок от датата на обявяване на списъка – 18.09.2009 г.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница