На издадени заповеди за изработване и одобряване на устройствени планове и техните изменения от областния управител на област КърджалиДата25.02.2018
Размер23.74 Kb.
РЕГИСТЪР

на издадени заповеди за изработване и одобряване на устройствени планове и техните изменения от областния управител на област Кърджали


Заповед № / дата

Предмет на заповедта


Възложител
1.

РД-11-350/09.10.2008 г.

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Оптична кабелна линия Кърджали – Момчилград”

„БЕТК” ООД, гр. София

2.

РД-11-351/17.03.2009 г.

Разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план за строеж: „ВЕЛ 20 kV В/ст „Джебел” – П/ст „Бенковски” – участък с. Желъдово, община Джебел – с. Първенци, община Кирково”

„EVN – България Електроразпределение” АД – КЕЦ Момчилград

3.

РД-09-153/15.07.2010 г.

Разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план за строеж: „Външен водопровод за водоснабдяване на поземлени имоти 18108 и 18109 по КВС на с. Балабаново”

Себахтин Мустафа

4.

РД-09-178/09.09.2010 г.

Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Оптична кабелна линия Кърджали – Момчилград”

„БЕТК” ООД, гр. София

5.

РД-09-63/26.04.2012 г.

Одобряване на ПУП – Парцеларен план за строеж: „Път І-5 (Е-85), участък Кърджали – Маказа от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка Фотиново от км 0+000 до км 2+368 – елементи на техническата инфраструктура на територията на община Момчилград, община Джебел и община Кирково”

Агенция „Пътна инфраструктура”

6.

РД-09-315/06.12.2013 г.

Одобряване на ПУП – Парцеларен план за строеж: „Път І-5 (Е-85), участък Кърджали – Маказа от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка Фотиново от км 0+000 до км 2+368 – реконструкция на водопроводи на територията на община Момчилград и община Кирково”

Агенция „Пътна инфраструктура”

7.

РД-09-251/21.12.2016 г.

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Водоснабдяване на с. Софийци от помпена станция „Балабаново” – землище с. Софийци, община Джебел и землища с. Балабаново и с. Върхари, община Момчилград”


Община Джебел и Община Момчилград

8.

РД-09-137/13.06.2017 г.


Разрешаване изработването на КПИИ за строеж: „Пътна връзка на с. Птичар с път Е-85 (І-5) Кърджали – Подкова от км 364+500 ( стар км357+500) в землище с. Птичар, община Момчилград и землище с. Рогозари, община Джебел”

Община Джебел и Община Момчилград


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница