На лот- 4 за продажба на корабно имущество от складов район КарнобатДата30.07.2018
Размер308.5 Kb.


СПИСЪК
на ЛОТ- 4 за продажба на корабно имущество от

складов район Карнобатна 17 май 2013 г.No по ред

Код

Наименование

Категория

Мерна единица

Количество

Стойност, лв. (без ДДС)

ЛОТ-4: Общо, в това число:

57 500.00

1

110201333

Винт 25/205

3

бр

1
2

120001405

Болт бутален/20 К1-22-02 /Компресор 20-К 1/

1

бр

2
3

120001407

Болт мотилиев 5д2-25.00.06 I /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

10
4

120001408

Болтове регулиращи /Двигател ЛЗ/2/

1

бр

2
5

120001409

Бутална двойка 10д6-18.01 /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

37
6

120001411

Бутало 10д6-24.00.01 /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

3
7

120001412

Бутало /20 К1-22 сб /Компресор 20-К 1/

2

бр

5
8

120001413

Бутало /ДК-2-03.004 /ДК-2/

1

бр

1
9

120001417

Вал НК6А-2-А /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

4
10

120001419

Вал колянов /Двигател ЛЗ/2/

1

бр

2
11

120001420

Вал колянов /20 К1-8 сб /Компресор 20-К 1/

2

бр

1
12

120001421

Вал разпределителен /Двигател ЛЗ/2/

1

бр

1
13

120001421

Вал разпределителен /Двигател ЛЗ/2/

2

бр

1
14

120001424

Водач на клапана 5д2-16.01.02 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

31
15

120001425

Водна помпа/20 К1-123 сб /Компресор 20-К 1/

2

бр

1
16

120001426

Водна помпа/ДК-2.02.020 /ДК-2/

1

бр

1
17

120001431

Втулка 5д2-25.00.02 I /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

1
18

120001432

Втулка гумена 7д6-23.01.03 /Двигател 6Ч9,5/11/

3

бр

29
19

120001433

Втулка за бутален болт/20 К1-17-08 /Компресор 20-К 1/

2

бр

4
20

120001436

Втулка защитна 30-1-161-112-0 /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

2
21

120001437

Втулка цилиндрова /20 К1-102 /Компресор 20-К 1/

2

бр

6
22

120001441

Гарнитура за глава /Двигател ЛЗ/2/

1

бр

6
23

120001444

Глава за мотовилка/20 К1-17 сб /Компресор 20-К 1/

1

бр

3
24

120001446

Глава/20 К1-78 сб2 /Компресор 20-К 1/

2

бр

3
25

120001448

Горивен Филтър ЭТФ-2 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

32
26

120001449

Горивна помпа 10д6-18.00.43 /Двигател 6Ч9,5/11/

3

бр

7
27

120001450

Гумен пръстен/1м.03-16 /Двигател М-50/

1

бр

200
28

120001451

Дизел 2ч8,5/11/5811236 /Двигатели-компресори/

5

бр

1
29

120001452

Диод/Тр-3.362.006ТУ /К-2,9/

1

бр

2
30

120001454

Диск ДС-01-004-1/Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

1
31

120001455

Дюза комплект/1м12-сб.4 /Двигател М-50/

1

бр

18
32

120001456

Дюзи SKL/572.14.901 /ДМ-40/

1

бр

4
No по ред

Код

Наименование

Категория

Мерна единица

Количество

Стойност, лв. (без ДДС)

33

120001457

Дюзодържател/1м12-сб.1 /Двигател М-50/

1

бр

25
34

120001462

Елемент на термостат ТС-Б-тип А /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

11
35

120001465

Жигльор /Двигател ЛЗ/2/

1

бр

2
36

120001466

Заглушител ГИ-00-1 /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

2
37

120001467

Заглушка Ф-18-1 /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

9
38

120001468

Зъбно колело 5д6-13.08.01 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

2
39

120001469

Зъбно колело 5д6-23.00.1/Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

2
40

120001470

Капак 5д4-16.00.55/Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

8
41

120001471

Капак 5д6-13.00.12 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

1
42

120001472

Капак 5д6-13.00.53 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

2
43

120001473

Капак 5д6-20.00.01 I /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

1
44

120001476

Клапан 10д6-16.00.14 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

37
45

120001478

Клапан 5д2-16.00.01 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

10
46

120001486

Клапанна двойка 10д6-18.02 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

9
47

120001491

Ключ гаечен 17*19  /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

1
48

120001492

Ключ гаечен 22*24  /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

1
49

120001493

Ключ гаечен 27*30  /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

2
50

120001494

Ключ торцеви 5д4-71.00.24-1 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

4
51

120001495

Колектор 5д6-18.01 I /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

5
52

120001497

Компресор ВК-25 Д1/1008 /Двигатели-компресори/

2

бр

1
53

120001498

Компресор ВК-25 Д1/2853-39262 /Двигатели-компресори/

2

бр

1
54

120001499

Кондензатор/ОЖО 462.026ТУ /К-2,9/

1

бр

1
55

120001500

Кондензатор/ОЖО 462.049ТУ /К-2,9/

1

бр

10
56

120001505

Лагерна черупка 5п4-13.00.80 /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

22
57

120001506

Лагерна черупка 5п4-13.00.80А /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

31
58

120001507

Лагерна черупка 5п4-13.00.81 /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

27
59

120001508

Лагерна черупка 5п4-13.00.81А /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

29
60

120001509

Манометър /ДМ-40/

1

бр

2
61

120001510

Манометър/100*40 /ДМ-40/

2

бр

2
62

120001511

Манометър/100-160 /ДМ-40/

2

бр

2
63

120001512

Манометър/160-20 /ДМ-40/

2

бр

2
64

120001513

Маншет Д110-21А /Двигател 6Ч9,5/11/

3

бр

43
65

120001514

Маслена помпа 5П4-35.00 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

2
66

120001515

Маховик 7д6-23.01.01 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

1
67

120001518

Мотовилка 5д2-25-00-1 /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

16
68

120001519

Мотовилка/20 К1-17 сб /Компресор 20-К 1/

1

бр

3
69

120001520

Муфа за генератор /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

3
70

120001523

Ос за водна помпа 5д6-31.00.06 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

2
71

120001526

Охладител сб 133-64 /ЗИП за корабен двиг.ДМ-40/

1

бр

3
72

120001527

Повдигач 5п4-29.01-3 /Двигател 6Ч9,5/11/

3

бр

11
73

120001529

Полупръстен 5п4-13.00.12/13 /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

7
74

120001530

Помпа 5д6-30.00.1 /Двигател 6Ч9,5/11/

3

бр

5
75

120001531

Помпа 5д6-31.00 Двигател 6Ч9,5/11

3

бр

4
No по ред

Код

Наименование

Категория

Мерна единица

Количество

Стойност, лв. (без ДДС)

76

120001532

Помпа маслена Двигател ЛЗ/2

1

бр

2
77

120001533

Помпа П2-С1-А Двигател 6Ч9,5/11

2

бр

1
78

120001534

Преносна ППпомпа/V-15A Двигатели-компресори

5

бр

3
79

120001535

Преносна ППпомпа/VT-94 ДМ-40

3

бр

1
80

120001537

Привод 5д4-21.00.17 Двигател 6Ч9,5/11

2

бр

9
81

120001538

Приспособление 5д2-71.01-1 Двигател 6Ч9,5/11

2

бр

4
82

120001539

Приспособление 5д2-71.02 Двигател 6Ч9,5/11

2

бр

1
83

120001540

Приспособление 5д4-71.02 Двигател 6Ч9,5/11

2

бр

4
84

120001541

Приспособление 5д4-7117 Двигател 6Ч9,5/11

2

бр

4
85

120001542

Приспособление 5п4-71.01 Двигател 6Ч9,5/11

2

бр

4
86

120001543

Приспособление ДС4-71.01 Двигател 6Ч9,5/11

1

бр

1
87

120001545

Проволка l-200 КС-1,6 Двигател 6Ч9,5/11

2

бр

10
88

120001586

Прокладка 5д2-16.00.12 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

16
89

120001587

Прокладка 5д2-57.00.10 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

18
90

120001588

Прокладка 5д6-13.00.008 /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

10
91

120001589

Прокладка 5д6-16.00.01-11 /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

2
92

120001590

Прокладка 5д6-31.00.04 /Двигател 6Ч9,5/11/

3

бр

30
93

120001591

Прокладка 5дб-13.00.26 /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

6
94

120001592

Прокладка 5п2-58.00.18 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

6
95

120001593

Прокладка 5п4-12.00-10 /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

18
96

120001594

Прокладка НБ1А-23 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

89
97

120001595

Прокладка НБ1А-26-1 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

13
98

120001596

Прокладка НК4А-38 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

32
99

120001600

Пружина 5д2-16.00.05I /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

137
100

120001601

Пружина 5п2-37.12.05 /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

13
101

120001602

Пружина НБ1А-16 /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

20
102

120001603

Пружина НБ1А-7 /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

11
103

120001604

Пружина Р-111-0008/Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

7
104

120001627

Пръстен 5д2-58.00.04 /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

42
105

120001630

Пръстен графит 5п2-37.12.03 1 /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

55
106

120001631

Работно колело 5д6-30.00.26 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

6
107

120001632

Работно колело 5д6-31.00.03 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

2
108

120001633

Регулатор /Двигател ЛЗ/2/

2

бр

3
109

120001634

Регулатор/Р-25 АМ /К-2,9/

2

бр

5
110

120001635

Регулатор/Р-27 /К-2,9/

2

бр

1
111

120001636

Регулатор/Урн-422 /К-2,9/

1

бр

1
112

120001637

Реле Р-509 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

1
113

120001638

Ремък/1250-Б /ДМ-40/

1

бр

9
114

120001639

Ремък/1682 /ДМ-40/

1

бр

3
115

120001640

Ремък-трапец 1078 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

1
116

120001645

Розетка/47 К /ДМ-40/

1

бр

1
117

120001648

Сандък амбалажен МНО /ДК-2/

3

бр

15
118

120001658

Сегмент 1-ва скорост/20 К1-22-06.1 /Компресор 20-К 1/

1

бр

8
119

120001660

Сегмент 2-ра скорост/20 К1-22-05-1/Компресор 20-К 1/

1

бр

6
No по ред

Код

Наименование

Категория

Мерна единица

Количество

Стойност, лв. (без ДДС)

120

120001663

Сегмент компресорен /ЗИП към ВАМО/

1

бр

208
121

120001665

Сегмент маслен/20 К1-22-07.1 /Компресор 20-К 1/

1

бр

8
122

120001672

Семеринг 1-45-65-1 /Двигател 6Ч9,5/11/

3

бр

1
123

120001673

Семеринг 1-60-81-1 /Двигател 6Ч9,5/11/

3

бр

1
124

120001675

Скоба 5д2-71.07 /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

5
125

120001676

Скоби/Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

5
126

120001677

Тарелка 5д2-16.00.04 /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

39
127

120001678

Тарелка за клапани /Компресор 20-К 1/

1

бр

7
128

120001680

Тласкач 5д2-29.00.10 1 /Двигател 6Ч9,5/11/

3

бр

70
129

120001690

Тръбопровод 5д6-63.11 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

36
130

120001697

Шайба /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

2
131

120001699

Шайба 5д2-25.00.08 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

8
132

120001700

Шайба 5п4-32.007 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

7
133

120001701

Шайба-пружина НС-83-19/Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

5
134

120001702

Шпилка 5д2-13.00.14 /Двигател 6Ч9,5/11/

1

бр

11
135

120001703

Шпилка 5д2-13.00.49 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

12
136

120001705

Щанга 5п4-29.02-3 /Двигател 6Ч9,5/11/

2

бр

27
137

120001715

20.03.2020 Цилиндър

1

бр

2
138

120001716

10-13.02 Бутало

1

бр

1
139

120001717

Тарелка 105-98

1

бр

38
140

120001718

Пружина 105-99

1

бр

43
141

120001719

Капак 105-173

1

бр

6
142

120001720

Охладител сб 108-16

1

бр

2
143

120001721

Нипел 114-13

1

бр

5
144

120002763

Двигател М-503 без муфа, без дюзи и без блок помпи

5

бр

6
145

120002765

Магнитен пускател

3

бр

1
146

120002771

Винт ляв ф 1300

3

бр

1
147

120002772

Винт ляв ф 1070

3

бр

1
148

120002773

Винт ляв ф 1120

3

бр

1
149

480001071

Водна помпа морска вода/

2

бр

1
150

480001072

13-232-03 Водна помпа центробежна

2

бр

3
151

480001073

03-304.03 Водна помпа

2

бр

4
152

480001077

23-078-03 Генератор

2

бр

2
153

480001078

8002-9 Генератор

2

бр

1
154

480001082

Горивна помпа 4 цил./

3

бр

1
155

480001083

Горивна помпа 6 цил.

3

бр

3
156

480001123

Маслена помпа за муфа

2

бр

1
157

480001124

Маслена помпа (ИФА)

2

бр

1
158

480001125

15-002.05 Маслена помпа

2

бр

3
159

480001140

03.008-03 Термометър

1

бр

21
160

480001141

15.317-04 Термометър

2

бр

18
161

120002766

Електрокулокран

5

бр

1
162

120002769

Цилиндров блок М 503

1

бр

4ІІ Б;
Забележка: 1.Имуществото е в състояние „такова, каквото е” и се предлага целия ЛОТ - „анблок”.

2.Възможна е промяна на количествата до приключване на процедурата и сключване на договор за покупко-продажба.

3.В договора за покупко-продажба ще бъде включена клауза със срок за изтегляне на закупеното имущество не по-голям от един месец, считано от датата на подписване на договора и заплащането по същия.Забележка: Имуществото е в състояние „такова, каквото е” и се предлага „анблок”.

Условия за доставка: EXW, франко ненатоварено превозно средство в складов район на регионален логистичен сектор.

Начин на плащане: Авансово за цялото имущество „анблок”, не по-късно от 5 (пет) работни дни след датата на подписване на договора.

Оглед на имуществото, може да се извърши в складовите райони, от 14.05.2013 г. до 16.05.2013 г. включително. За целта до 16.00 часа на 22.04.2013 г. фирмите – кандидати следва да представят писмено искане, включващо списък на българските граждани, с номерата на личните им карти и заверено копие от документи, даващи им право да извършват дейност, съгласно ЗЕКПСОИТДУ.

Срок за подаване на оферти: до 12.00 часа на 17.05.2013 г. ІІ Б;


УПРАВИТЕЛ НА

СНАБДЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ – МО” ЕООД


_____________/ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ/
___.___. 2013 год.


Каталог: data -> ufiles -> downloads -> auctions
auctions -> Поз. № Наименование
auctions -> На предлаганото за продажба имущество от 16. 08. 2012 г
auctions -> На предлаганите за продажба артилерийски системи
auctions -> На предлаганата за продажба специална техника от 22 октомври 2012 г
auctions -> Списък от 09. 07. 2013 г на предлаганите за продажба барут, взривни вещества и сандъци
auctions -> На предлаганата за продажба на инженерна техника от складов район Казанлък
auctions -> На предлаганата за продажба специална техника от 22 август 2012 г
auctions -> Поз. № Наименование на бойните припаси к-во (бр.)
auctions -> На предлаганата за продажба на инжинерна техника от складов район Казанлък


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница