На модул гама кодмастер можете да прочетете това описание по всяко време от меню "помощ/промени в програмата"страница5/6
Дата22.07.2016
Размер0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6

[29.01.2014] - версия 7.86


 • (19.02.2014г.) версия 7.86.8

  • Подобрен е печата на справка "Справки/Годишни статистически отчети/Хоспитализация по вид на заб. (прил. 5Б,6Б1,6Б2, ф. 365Б)" да съответства по-точно на формата в отчета.

 • (18.02.2014г.) версия 7.86.7

  • Добавена е справка "Хирургична дейност по видове отделения (о. 365Б/р.V/т.4)" в раздел "Годишни отчети".

 • (17.02.2014г.) версия 7.86.6

  • Добавена е новата форма за Документ №5. В случай на нужда, досега действащата форма е достпъна от меню "Стационар/Документи/(2008-2013) Декларация за информираност (док. 5)".

 • (06.02.2014г.) версия 7.86.5

  • ВАЖНО! Добавен допълнителен контрол към "кухи" кл. процедури 05 и 06 за задължителна втора диагноза от рубрики C и D.

 • (05.02.2014г.) версия 7.86.4

  • Подобрена е проверката за невалидни апликации по КПр 05, спрямо получените допълнителни указания от НЗОК..

  • Коригиран е козметичен проблем със спецификаците  и КП 305..

  • Коригиран проблем със спецификация за стар период и променените този месец медикаменти HH003,4,5.

 • (04.02.2014г.) версия 7.86.3

  • Екран "Задължения на пациента" е подобрен, вече ще показва и задължения за които има плащания несъответстващи на задължението (частични плащания, анулирани плащания и др.). Допълнени са данни за наличното плащане и номер на фактура, КО или банково извлечение с което са извършени плащанията. Припомняме, че за всяка промяна на задължението се пази подробна история и има налична справка за промените.

  • В екран "Клинични процедури" е добавена възможност за автоматично изготвяне на "куха" процедура 06 за дадения пациент и текущия месец с цел улеснение при работа пациент по пациент.

  • Добавена е нова глобална настройка "3.24. Избор на лекар по Фамилия вместо по код" за финансовите документи.

 • (03.02.2013г.)

  • Коригиран текст Спецификация за м.Януари 2014(Разлика) в екрана за изготвяне на доболнични отчети.

  • Има вероятност РЗОК да изисква отделно отчитане на Физиотерапевтичната дейност за месец Декември 2013г. и месец Януари 2014г. поради новите цени и спецификации. Това беше практика и досега.

   • За да изготвите спецификация за месец Декември 2013г. само с физиотерапевтичната дейност за месец Декември 2013г.(тъй като другата дейност вече е отчетена) на последната стъпка на екрана за Месечни отчети(като се намираме в Декемврийския отчет) с десен бутон се кликва върху надписа горе вдясно "За чужди граждани от ЕС", слага се отметка на "Отделно отчитане на първични и вторични" (отметката пред "За чужди граждани от ЕС" не трябва да е избрана ако няма чужденци с физиотерапия). След това се избира само отметката "Физиотерапия-дейност м.Декември 2013, стар формат" и се натиска Преглед. Така ще се генерира спецификация по стария образец на спецификацията/отчета като в нея ще влезнат само първичните физиотерапевтични прегледи (брой курсове) извършени през месец Декември 2013г. с процедурите в тях, чийто вторични прегледи са през месец Януари 2014г.

   • За да изготвите спецификация за месец Януари 2014г. с дейностите за Януари 2014г. и разлика на физиотерапевтичната дейност от Декември 2013г. на последната стъпка на екрана за Месечни отчети с десен бутон се кликва върху надписа горе вдясно "За чужди граждани от ЕС", слага се отметка на "Отделно отчитане на първични и вторични" (отметката пред "За чужди граждани от ЕС" не трябва да е избрана ако няма чужденци с физиотерапия). След това се избира само отметката " Спецификация за м.Януари 2014(Разлика)" и се натиска Преглед. Така ще се генерира спецификация за месец Януари 2014г. по новия образец като за физиотерапевтична дейност ще влезнат всички вторични прегледи в месеца и само първичните, който са в същия месец.(Първичните от миналия месец Декември 2013г. се изготвят чрез описания по-горе метод).

   • Ако желаете да изготвите стандартна спецификация за месец Януари 2014г. без отделно отчита не на първичните и вторичните физиотерапевтични прегледи, не натискате никоя отметка от изброените по-горе случай.Така ще се отчетат всички вторични физиотерапевтични прегледи в месец Януари 2014г. и техните първични без значение дали те са в месец Декември 2013г. или месец Януари 2014г., т.е. това е сумарната спецификация от предходните описани две.

 • (31.01.2014г.) версия 7.86.2

  • Промените по правилата за отчитане на КП, влязли с указание на
   НЗОК РД-16-4-21 са променени да важат от 01.02.2014г. поради получено допълнително указание от НЗОК.


  • Обновяне на номенклатурата на медикаментите по НЗОК за клинични пътеки и процедури в сила от 01.02.2014г.

 • Добавени са промените от указанията на НЗОК и БЛС по клиничните пътеки и процедури.

 • Добавен е Финансовия отчет за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО (Отчета за потребителските такси на пенсионери)

 • Актуализирани са цените по амбулаторните ВСД и ВСМД.

 • Актуализирани са цените по договор МДД.

 • Към отчетите за НЗОК е добавена "спецификация за акушерска помощ по чл.82, ал. 1, т.2 от закона за здравето в болничната медицинска помощ"

 • Добавена е възможност да се посочва дали КП (156 и 160) ще бъде отчитана с "лапароскопски интервенции" или без към допълнителни параметри (до бутончето за проверка в екран кодиране). Програмата ще взима съответния престой според указаното по този начин.

 • В екран "Болни в отделение" колонка "Из No" ще се оцветява в зависимост от здравно-осигурителния статус на пациента - оранжево за непроверените, червено за неосигурените, без цвят за осигурените. Добавена е дата на раждане и възраст до полето ЕГН.

 • При анулиране на фактура, програмата ще предложи да се анулират КО, които са свързани с нея (имат попълнено към документ №).

 • Добавена е глобална опция 8.1.07 Печат на направление бл. 10 във всички последващи прегледи към диспансеризацията: когато е вдигната данните за направлението се печатат не само в прегледа с който е регистрирано направлението но и във всички следващи прегледи към същата диспансеризация или с код на диагнозата съвпадащ с прегледа с направлението (до трети символ).

 • Добавена забрана да се регистрира преглед на един пациент в същия час и минута за деня по същия договор по НЗОК за прегледи от тип консултация, профилактика, майчино, детско, рецепта, ЛКК, ВСД.

 • Екран Пациент/Услуги, когато се изтрие/анулира услуга пред името й се появява (анулирана) и се оцветява в червено. Анулираните услуги не се виждат в екраните за резултати в лабораториите и при приемане на заявка за преглед.

 • В екрана - Рецепта е добавено поле за рецептурна книжка Номер.ВНИМАНИЕ! Във връзка с указание на НЗОК отностно ПМС №17 - програмата автоматично ще отбелязва по указания начин в ежедневен XML отчет случаите, не е необходимо да променяте техния здравно-осигурителен статус. Можете да изготвите отделен месечен отчет за тях и да отбележите, че отчета се касае за такава група пациенти, което ще се маркира по съответния начин на спецификацията. За съжаление, от НЗОК не са предвидили тези случаи да се маркират като такива в ежедневния отчет, който се изпраща към тях и ще трябва да се уточните с вашето РЗОК отностно начина на изравняване на спецификациите.
[13.01.2014] - версия 7.85

 • 23.01.2014г.) версия 7.85.6

  • Окончателно е направена проверката за КП 33

  • Корекция на още няколко проверки на КП

 • 20.01.2014г.) версия 7.85.5

  • Коригирана е проверката за КП 27

  • Коригирано е описанието на изискването по КП 52

  • Подобрена е проверката по КП 33 да отразява промяната от 2014г. (за лица под 18г. все още има неясноти)

  • Коригиран е проблем с плащане по заявка, когато настройката на КАСА не отговаря на ЛЗ за което е заявката

  • Коригиран е специфичен проблем с придружителя в болничен лист

  • Актиализиран Формуляр за вложени медицински изделия(Формуляр за поставяне на имплантанти)

 • 16.01.2014г.) версия 7.85.4

  • Новият екран за търсене на диагнози в екран Преглед е направен да работи като предишния.

 • Добавени са нови кодове за клиничните пътеки за 2014г. - от 4001 до 4308.

 • Добавен е нов договор 201401 валиден от 01.01.2014г. до 31.03.2015г. Прехвърлени са лекарите по КП, шаблоните за заявка, услугите от договора за 2013г и др. Добавени са нови пакети за пътеки 2014г.

 • Актуализирани са цените на всички дейности към НЗОК.

 • Всички пациенти постъпили след 01.01.2014г. са прехвърлени към новите кодове на КП. Поради отпадане на КП 8, пациенти по тази пътека ще трябва да се коригират ръчно.

 • Добавени са диагнозите и процедурите по всички КП за 2014г.

 • Добавени са проверки по клиничните пътеки за 2014г. на база публикуваните на 08.01.2014г от НЗОК документи. Проверките са предварителни и е възможно да съдържат пропуски, които ще отсраним в следваща версия. Моля, да ни сигнализирате ако забележите неточности!

 • Извършени са промените по изискваните от НЗОК бланки за първични медицински документи за 2014г.

Например: Има корекция в бланка № 7: Направление за хоспитализация.

 • Извършени са промените по изискваните от НЗОК бланки за отчети за 2014г. За момента от НЗОК не е предоставена информация относно начина на отчитане на "Социално слаби" и информация за тях не се включва в ежедневен електронен отчет, въпреки това е предоставена възможност за изготвяне на такъв месечен отчет по КП и КПр.

 • Добавена е възможност за регистриране и отпечатване на "Карта за участие в терапевтични програми" в екран "Болни в отделение".

 • Добавена е настройка на договор - "Задължителен избор на услуга тип преглед в Преглед без заявка" и е премахната глобалната настройка за задължителна услуга в платените прегледи.

 • В екран за търсене на диагнози в Преглед и Образна диагностика е добавена възможност да се маркират диагнози или групи от диагнози с десен бутон, маркираните диагнози се виждат в дървовидната структура отляво като основна група. Бутонът за търсене към Филтър - полето вече търси във всички диагнози.

 • Новия екран за преглед е предвиден да може да работи по-добре на екрани с ниска разделителна способност.ВАЖНО! Промяна в номенклатурите за НЗОК за КП и Кл. процедури, с техните цени ще бъде налична най-късно в понеделник. В следващата версия 7.85 ще бъдат добавени КП с кодове за 4001-4308 и нов договор 201401 за КП от 2014г. Всички дейности за приети след 01.01.2014 автоматично ще бъдат прехърлени към новите кодове на КП и новия договор.

Работата с електронния ежедневен отчет продължава по същия начин. Очакваме да получим допълнителна информация през месеца и своевременно ще публикуване обновяване, когато това е необохидмо.
[08.01.2014] - версия 7.84

 • ВАЖНО! Добавен е механизъм за автоматично начисляване на потребителска такса от 1лв. за "лицата, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст". Тъй като няма точен формален критерий за определяне кога един пациент трябва да заплати намалената такса, то за целта програмата използва данните за "Социална група" на пациента. Ако не са въведени данни за нея, се взима в предвид възрастта на пациента според действащата към момента пенсионна възраст. За улеснение при работата полето за " Социална група" е изведено на първа страница в екран "Пациент" и екран "Заявка".

 • Нанесени са промените по годишните статистически отчети за 2014г. В меню справки и справочна система е добавен нов раздел "Годишни статистически отчети", в който са преместени всички справки отнасящи се до тези отчети от всички раздели на справочната система.

 • Добавена е нова справка - "Консултативно амбулаторна дейност към консултативно-диагностични блок (Отчет 365В, раздел IV)".

 • Обновен ПЛС валиден от 01.01.2014г.

 • Обновяне на цените на медикаментите в сила от 01.01.2014г.

 • Добавена е нова глобална настройка „01.06.Списък пациенти: търсене по 6 символа от ЕГН, ако не са намерени по 10.” – Ако желаете да върнете старата форма на търсене в екран Пациент Регистрация.

 • Отстранени са някои неудобства при ползване на програмата на монитори с ниска резолюция (широчина по-малко 1280 пиксела).

 • Коригирани са откритите проблеми с новите екрани на модул КАСА.


[18.12.2013] - версия 7.83

 • Допълнение 03.01.2013г. - Променен е екран "Пациент" с цел опростяване на изгледа (някои по-маловажни данни са преместени на отделна страница).

 • Направени са малки корекции на някои от новите екрани, като са оправени някои забелязани проблеми.

 • Допълнение 21.12.2013г. - Поради промените в екран "Преглед", временно е добавена настройка в Глобални параметри: "Амбулаторни/Преглед/Използвай новата форма за преглед". По ваша преценка, можете да върнете прегледа към предишния му изглед.

 • Преработени са екраните "Каса/Касови ордери" и "Каса/Фактури и договори за дарение". Интерфейса и начина на работа са аналогични на старите екрани достъпни от същото меню и означени като "стари".

  • Подобрени са някои проверки за избягване на въвеждане на грешни данни за плащания.

  • Значително е подобрена производителността на екраните.

  • Добавено е възможност за извършване на частично плащане на услуга с брой 1, като за целта се записва произволна сума (по-малка от задължението). Остатъка ще остане като задължение на пациента и може да бъде платен с друг документ и по всяко време (включително с помощта на друг начин на плащане).

  • С помощта на менюто "Действия" вече можете да издавате КО директно от екрана за фактура, РКО директно от избран ПКО, както и дебитни/кредитни известия от фактурата.

  • Изготвянето на фактура, обединяваща няколко КО вече се извършва като ордерите се добавят с помощта на функцията "Действия/Добави редовете от КО". Ако ордерите не са осчетоводени те ще бъдат обвързани към фактурата автоматично.

  • РКО към договор за дарение може да се издаде като се избере Договора за дарение от бутона "Към Документ" в екран "Касови ордери".

 • В "Справочна система" е променен изгледа на справките, които имат групи колонки (пример - клинични пътеки и процедури/дейност по КП за период).

 • Добавен е нов екран ("Номенклатури/Други/Номенклатура на медикаментите"), от който може да се преглеждат медикаментите за отчет към НЗОК по клинични пътеки и процедури, с техните цените по периоди. С бледо зелен цвят са означени новите за месеца медикаменти, а с бледо червен отпадналите в месеца.

 • Справка "Свободен леглови фонд" - добавена е въмозжно да се изготвя за период (вместо за ден, както досега).

 • Справка "Проверка за грешки в данните за медикаменти от склад" - добавена е провера "М140 - немапирани медикаменти". Работи с версия на складовата програма от 3.74 и изисква правилно настроени типове документи за отпускане на медикаменти по клинични пътеки и процедури. За повече информация, моля проверете описанието на модула Склад.

 • Месечни отчети за КП/отчети от предишни години/екпорт в ексел на данни за РЗОК - вече взема под внимание избраната стойност за лимит.

 • Нова справка "Кръстосана справка за разход и отчет по месеци" показва кръстосан изглед между разхода от склада и отчетеното за цялата година по месеци.

 • Екран "Амбулатория/Изпълнение на процедури" е преименуван на "Амбулатория/Образна диагностика".

 • Добавен е нов екран "Амбулатория/Процедури", с който ще могат да работят звена които не са от тип Образна диагностика.

 • В екран "Амбулатория/Процедури" и екран "Образна диагностика" е добавен бутон + до бутона за договора. Ако потребителя има права до менюто "Пациент/Регистрация" с този бутон може да добавя допълнително финансиране.

 • В екран "Амбулатория/Образна диагностика" и "Амбулатория/Процедури" има нов помощен екран за търсене на диагнози при двоен клик или alt+стрелка надолу върху полето за диагноза.

 • Добавена е справка "Справочна система/Амбулаторна дейност/Други/Прегледи по НЗОК" на бременни неосигурени, която показва данните във формата на НЗОК за отчет в ексел.

 • Списък пациенти - ако въведете в полето за търсене валидно ЕГН и не бъде открит такъв пациент в базата данни автоматично се появява екранът за добавяне на пациента.

 • Добавена глобална настройка в Системни: "1.23 Всички ДЗОФ/Договори активни за всички пациенти!". По подразбиране не е активна, ако се активира, в екраните Образна д-ка и Процедури ще може да се избират всички ДЗОФ-ове в падащия списък за договор и ако не са въведени данните за срока на финансиране изскача екранчето за добавяне на финансирането по ДЗОФ към съответния пациент.

 • В екран "Пациент/Услуги" изтриването на услуга със задължение е заменено с анулиране. Анулираните услуги няма да могат да се изпълняват.

 • Към мини-шаблоните е добавен номер, който може да се използва за сортирането им.

ВНИМАНИЕ!!! Ограниченията на формата на ежедневния отчет за момента са непроменени и като надлимитна дейност може да се маркира само цели КП и КПр. До промяна на формата от страна на НЗОК няма да е възможно подаването на надлимитни импланти, медикаменти, диспансерни (процедура 6) и ВСД.
[19.11.2013] - версия 7.82

 • (04.12.2013г.) версия 7.82.5

  • ВАЖНО! Актуализация на списъка и цените на лекарствените продукти по клинични пътеки и процедури, валидни от 01.12.2013г.

  • Опцията 7.44. "Период в дни за автоматично прикачане на услугите регистрирани преди ИЗ” - вече ще прикача не само услугите, но и изследванията и заявките.

 • (26.11.2013г.) версия 7.82.3

  • Коригирана е грешка при създаване на ХМЛ файл за клинични процедури.

 • (20.11.2013г.) версия 7.82.2

  • Корекция на настройката за някои кодове на изследвания при НЗОК Онко - Диспансерни прегледи.

 • (20.11.2013г.) версия 7.82.1

  • Коригирано е забавяне при разделяне на медикамент.

  • Добавена е нова глобална настройка 7.44. "Период в дни за автоматично прикачане на услугите регистрирани преди ИЗ” - програмата автоматично прикача към ИЗ всички услуги регистрирани в рамките на посочения брой дни преди приема на ИЗ. Услугите трябва да са по договора посочен в ИЗ. • Добавена е глобална настройка 7.40. "Ограничаване на КП според звеното", която работи само за Уизарда за приемане (поне в момента). Настройката се извършва от номенклатурите на услугите - звената които могат да изпълняват съответния пакет отговарящ на КП (с кодове на услугите K13*******).

 • Добавена е глобална настройка 7.41."Автоматично кодиране на процедурите при заявка" - автоматичното кодиране работи веднага при пускане на заявка вместо при изпълнение. Въведено МКБ9КМ в екран Услуги /услуги, за повтарящи се услуги в заявки в един и същи ден се кодира само първата услуга, когато се откаже заявка услугата остава кодирана.

 • Добавена е глобална настройка 7.42. "Без повторно автоматично кодиране на МКБ код" - Автоматичното кодирне на процедури няма да кодирира повторно дейност, ако вече има регистрирана процедура със същия МКБ9КМ код. Например ежедневното изследване на кръв, ще се кодира само веднъж за престоя на пациента.

 • Добавена е глобална настройка 8.1.48 "При запис на преглед да прави статуса на заявката <изпълнен>, а не <в изпълнение>".

 • Обновяне на цените на медикаментите в сила от 01.11.2013г.

 • Подобрения в екран "Търсене по МКБ...": избора вече е с ентър, при писане в полето за търсене резултатите излизат автоматично, показват се всички диагнози ако по КП няма диагнози и е избрана КП.

 • При приемане на пациент с посочена КП на прием и източник на финансиране пациент (т.е. платен пациент), програмата автоматично ще прикачи пакет по КП (стига да го има в договора за платения ценоразпис) аналогично на когато пациента е с източник на финансиране НЗОК.

 • Автоматично освобождаване от потребителска такса за КП от 141 до 144,от 268 до 279 и 155.

 • Преработена справка "Списък със задължения" - добавен период (гледа се датата на

задължението а не на плащането), добавена отметка без лежащите, колонките за сумите вече са четири:

- Сума - задължението по съответната дейност.

- Платено - сума от приход от ПКО+Банка.

- Сума дебит - сумата на РКО (сторно).- Анулирана сума - сума на анулираните ПКО.

 • В екрана за регулативни стандарти е добавена опция за копиране на стандарти от друг период.

 • Добавена възможност за копиране на болничен лист – за случайте, когато един пациент има повече от един работодател.

 • Добавен е екран Номенклатури/други/Категория пациент - в него се задава услуга за леглоден на категорията пациент в дадено отделение, ако няма посочено отделение, услугата се причислява към всички отделения.

 • В екран "Болни в отделение" е добавена нова страница "МедКо" (медикаменти и консумативи), която показва данните за медикаменти и консумативи от Гама Склад за избрания от ляво пациент. Добавена е въможност за заявяване на медикаменти и консумативи от склад с нов екран, който е разработен с цел максимално опростяване и улесняване на заявката. За да можете да използвате тази функционалност е необходима новата версия на ПП Гама Стор 3.6.10. За повече информация относно новия екран за заявяване и редакция на медикаменти и консумативи, както и необходимите настройки за неговото ползване, моля проверете описанието на новата версия на Гама Стор.

 • В справката „Журнал на приема(в3)” е добавена колонка за УИН на лекар.

 • Добавена е история на промените на КПр и на медикаментите към тях.

 • Променен екран "Номенкалтури/Услуги/Дефиниция на пакети" - промененени са типовете дефиниция – фиксиран (само услугите добавени в пакета), затворен (някои или всички услуги от пакета) и отворен;

 • Добавена е възможност да се създаде преглед за КПр 13 и 14 (не е задължително и няма да повлияе на отчета) подобно на КПр 5.

 • Екран „Номенклаури/Услуги/Услуги – дефиниции” е преместен и преименуван в „Номенклатури/Други/Импорт на данни” като е премахнат първия таб - за дефиниране на услуги към НЗОК, тази функционалност се прави в екран „Номенклатури/Услуги/Услуги” таб НЗОК код.

 • Справка "Приходи от извършена дейност (без КП)" е преименувана на "Очакван приход за ЛЗ - подробно" като вече се включват данни за очакван приход от клинични пътеки, клинични процедури и плащания на НЗОК за медикаменти и импланти на ИЗ или за клинична процедура. За ИЗ-та по НЗОК се включват всички ИЗ-та изписани в зададения период на справката и неизключени от отчет.

 • Колонка Цена е преименувана на Очакван приход, начинът и на изчисление остава същият: за платени договори - общ приход от фактури или кешови плащания за НЗОК, ДЗОФ и Други договори - очакван приход от извършена дейност.

 • Колонка "Дефиниран приход спрямо изпълнител" за услугите извън пакет е равна на "Очакван приход" за услугите към пакети които са от тип Фиксиран /съдържа точно определени услуги и за всяка услуга е указано какъв процент от стойността на пакета взима/ съдържа разпределението на съответната сума спрямо пакета.

 • Добавена е справка "Очакван приход за ЛЗ".

 • Справка "Отчисления по лекар изпълнител" е преименувана на "Очакван приход за ЛЗ - по лекари",в която се гледа колонка "Отчисление за лекар". Отчисленията се правят на база зададените проценти за всяка отделна услуга/Клинична пътека в екран "Номенклатури/Услуги/Отчисления по лекари". За услуги тип клинична пътека ако се зададе отчисление то се натрупва на лекуващия лекар ако пътеката е диагностична или на хирурга ако е хирургична.

1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница