На научните публикации на стефан чохаджиевДата21.01.2018
Размер40.64 Kb.

СПИСЪК

НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА СТЕФАН ЧОХАДЖИЕВ

 1. Енеолитно селище, село Слатино, Кюстендилски окръг. С., 1983 (албум).
 1. Археологически данни за календар в началото на каменномедната епоха. – Археология ХХVІ, 1984, 2-3, 1-7.
 1. Астрономическите представи през енеолита според археологическите материали от Слатино, Кюстендилско. – ИИ, ХV, 1988, 59-60.
 1. Опит за прилагане на някои математико-статистически методи при обработката на ранноенеолитната керамика от Западна България и Северна Гърция. – ИИМКн, 1989, І, 69-120.
 1. Ново късноенеолитно селище в басейна на река Струма. – ИИМКн, 1991, ІІІ, 23-38.
 1. Нови данни за топографията на некропола на Пауталия през късноримската епоха. – ИИМКн, 1991, ІІІ, 49 – 56. (в съавт. с Ю. Мешеков).
 1. Характеристика на керамиката от една нова фаза на ранния енеолит в долината на р. Струма. – В: Сборник в памет на проф. Г. Ил. Георгиев (ред. В. Николов), С., 1993, 103-110.
 1. Скитът край село Трекляно, Кюстендилско. – ИИМКн, 1993, V, 333-339 (в съавт. с В. Герасимова).
 1. Жилище от постенеолитния период в басейна на р. Струма. – В: Сборник в памет на М. Кънчев. Марица – Изток. Археологически проучвания, ІІ, (съст. Б. Борисов) С., 1994, 39-46.
 1. За една игра от каменномедната епоха. – Епохи, 4, 1996, 133-138.
 1. Слатино – праисторически селища. В. Търново, 1997.
 1. Основни типове антропоморфна и зооморфна пластика от ранноенеолитното селище край село Слатино, Кюстендилско. – ГАМПд, 1999, ІХ, 108 – 113.
 1. Периодизация на енеолита от басейна на р. Струма. – В: Тракия и съседните райони през неолита и халколита (ред. В. Николов). С., 2000, 69 – 75.
 1. За финала на ранния неолит в басейна на река Струма. – Старини, 2000, 1, 61 – 70. 1. Периодизация на ранния енеолит от Западна България и Северна Гърция. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Професор Иван Гълъбов", В. Търново, 2001, 441 – 452.
 1. Ваксево – праисторически селища. В. Търново, Faber, 2001. 1. Нови проучвания на селищната могила при с. Хотница, Великотърновска област през 2000 г. (Предварително съобщение). – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Димитър Овчаров (Хр. Харитонов ред.). Велико Търново, 2002, 27-32 (в съавт. с Н. Еленски).
 1. Археологически паметници от Кюстендилско. Част І. Археологически паметници от Кюстендилското Краище. В. Търново, Faber, 2002, (в съавт. с В. Генадиева).
 1. Бележки върху неолитизацията на Българските земи. – ГАМПд, ІХ/1, 2002, 15-21.
 1. Энеолитическая модель небесной сферы из Западной Болгарии. – В: История и культура востока Азии. Том І. Новосибирск, 2002, 210-216 (в съавторство с В. Колева и Д. Колев).
 1. Археологически паметници от Кюстендилско. Част ІІ. Археологически паметници от Каменица. В. Търново, Faber, 2003 (в съавт. с В. Генадиева).
 1. Късносредновековен некропол до село Ваксево, Кюстендилско. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, 325-332 (в съавторство с Б. Петрунова и Сл. Чолаков).
 1. Наблюдения върху някои накити и амулети от късния халколит – още аргументи за ранна социална диференциация. – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов. В. Търново, 2003, 207 – 216.
 1. Към проучванията на неолитното селище в Невестино, Кюстендилско. - ИИМКн, 2003, ІХ, 21 – 30 (в съавт. с В. Генадиева).
 1. Трипръсти антропоморфни изображения: поява и разпространение. – В: Праисторическа Тракия. Доклади от международния симпозиум в Стара Загора, 30.09. – 04.10.2003 (ред. Васил Николов, Крум Бъчваров, Петър Калчев), София – Стара Загора, 2004, 408-420.
 1. За предназначението на някои женски антропоморфни фигури – хронологически индикатор на късния халколит. – Епохи, 2004, 3-4, 21-28.
 1. Слатино – праисторически селища. В. Търново, 2006 (второ издание).
 1. Tête antropomorphe de la région de Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1981, 5-6, 150-151.
 1. Ausgrabungen an der prähistorischen Siedlung beim Dorf Djakovo, Kreis Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1984, 7, 64-80.
 1. Die neolithische Siedlung Kremenik bei Sapareva Banja, Bezirk Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1986, 8, 108-151. (в съавторство с Г. Георгиев, В. Николов и В. Николова)
 1. Frühäneolithische Keramik aus der prähistorischen Siedlung bei Slatino, Bezirk Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1986, 8, 185-202.
 1. Untersuchungen des frühen Äneolithikums im südwestlichen Bulgarien. – In: Internationales Symposium über die Lengiel-Kultur (Hersg. B. Chropovsky, H. Fiesinger), Nitra-Wien, 1986, 45-52.
 1. Habitat du chalcolithique ancien à l'endroit dit "Čardako" près du village de Slatino. – In: Le premier or de l'humanite en Bulgarie 5e Millenaire, Paris, 1989, p. 76.
 1. L'astronomie a l'age du cuivre. – Dossiers histoire et archeologie, 137, 1989, 72-75.
 1. Etude du site néolithique ancien de Kraïnitsi dans le département de Kjustendil. – Studia Praehistorica, 1990,10, 51-76 (в съавт. с А. Бакъмска).
 1. Über die Frage der chronologischen Stellung der bemalten Keramik im Stil "Akropotamos – Galepsos". – Studia Praehistorica, 1992, 11-12 , 177-183.
 1. La madone de Slatino. – Archeologia (Fr), 281, 1992, p. 6.
 1. Une figure de "Chamane" chalcolithique en Bulgarie. – Archeologia (Fr), 285, 1992, p. 7.
 1. Un jeu préhistorique. – Archeologia (Fr), 294, 1993, p. 10.
 1. A copper age "celestial globe". – In: Oxford 4, Abstracts of Contributions (supplement), 1993, p. 10 (в съавт. с В. Колева и Д. Колев).
 1. On Early Social Differentiation in the Struma River Basin: The Evidence from the Slatino Settlement. – In: Prehistoric Bulgaria (edit. D. Bailey, I. Panayotov), Monographs in World Archaeology 22, Medison Wisconsin, 1995, 141-147.
 1. Contribution to the Research of the Earliest Copper Extracion and Processing in the Struma Basin. – Arch. Bulgarica, II, 1998, 2, 10 – 14.
 1. James Harvey Gaul and Research on the Neolithic and Eneolithic in Western Bulgaria. – In: In The Steps Of James Harvey Gaul, Volume 1, James Harvey Gaul – In Memoriam (edit. Mark Stefanovich). Sofia, 1998, 63-77.

44. Contribution To The Study Of The Early Neolithic In The Struma River Basin

– In: In The Steps Of James Harvey Gaul, Volume 1, James Harvey Gaul – In Memoriam (edit. Mark Stefanovich). Sofia, 1998, 79-89 (в съавт. с В. Генадиева).
45. Periodisierung des Neolithikums im Strumatal. – In: Karanovo III. Beiträge zum Neolithikum in Südosteuropa (Hersg. Stefan Hiller, Vassil Nikolov). Wien 2000, 253-262.
46. Developement of the Graphite Ornamentation in the Copper Age (In the Light

of Evidence from the Struma Cultures). – In: Technology, Style and Society.

Contributions to the Innovations between the Alps and the Black Sea in

Prehistory (edit. L.Nikolova). BAR International Series 854, Oxford, 2000,97-111.
47. Vorschriftliche Zeichen aus dem Frühchalkolithikum in Westbulgarien. – In: Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe (edit. L. Nikolova), BAR International Series 1139, 2003, 113-118.
48. Settlement Pattern during the Neolithic and Copper Age in the Struma Valley.Topography, Fortification and Building Techniques. – In: Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe (edit. L. Nikolova), BAR International Series 1139, 2003, 443-446.
49. Some results of the Investigation of Hotnitsa Tell in 2001. – L. Nikolova, J. Fritz & J. Higgins (eds.) Prehistoric Archaeology & Antropological Theory and Education. RPRP 6-7, 2005, 9-12 (в съавт. с Ал. Чохаджиев).


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница