На обект „Претоварна станция за твърди битови отпадъци гр. ТервелДата01.06.2018
Размер24.1 Kb.
Първа копка” на обект „Претоварна станция за твърди битови отпадъци гр. Тервел”

На 14-ти Ноември 2013 г. стартират строителните дейности на третия обект от проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич, а именно „Претоварна станция за твърди битови отпадъци гр. Тервел”.

„Първата копка” на обекта, направиха от г-н Живко Георгиев - кмет на Община Тервел, г-н Божидар Божилов – главен секретар на областна администрация Добрич и Кирил Петров - представител на строителя в присъствието на много официални гости.

Проектът "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", който се осъществява по оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", е на обща стойност 38 877 375,67 млн. лв.

Общата сума на безвъзмездната финансова помощ, одобрена от ръководителя на Управляващия орган възлиза на 36 933 506,89лв., от които 85% в размер на 31 393 480,85 лв. от Европейския Фонд за Регионално Развитие и 5 540 026,04 лв. национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България,  а 1 943 868,78 лв. е собственото участие на деветте общини партньори по проекта, които ще ползват бъдещото регионално депо.

В обхвата на мащабното строителство по целия проект влиза изграждането на регионално депо за ТБО с. Стожер, две претоварни станции – в Балчик и Тервел, и строителството на четвърти инфраструктурен обект – довеждащата инфраструктура до Регионалното депо с. Стожер – електропровод и пътна връзка.

Изпълнител на строителните дейности на обект „Претоварна станция за ТБО гр. Тервел е ДЗЗД “Тервел ТБО 2013“, в състава на което влизат „Пътища и мостове“ЕООД - Варна и „Пътно строителство“ АД - Добрич.

Строителния надзор ще се осъществява „Трафик холдинг“ ЕООД – Варна.

Претоварната станция за отпадъци ще обслужва общините Тервел и Никола Козлево в рамките на регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич.

Теренът където се изгражда претоварната станция се намира в землището на гр. Тервел на около 2 км западно от пътя гр.Тервел – с. Честименско на територията на незасегната част от съществуващото депо за отпадъци.

В процеса на строителство ще се изградят следните функционални зони:

Входна зона, в която са разположени: КПП с кантар, помещения за регистрация, охрана и съоръжение за измиване и обеззаразяване на автомобилни гуми; паркинг за автомобили на персонала;и довеждаща инфраструктура

На терена на претоварната станция е резервирана площ, върху която в бъдеще общините могат да изградят площадка за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци.Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница