На основание чл. 71 ал. 2, 3 и 4 от Изборния кодекс във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от змсма и в изпълнение на Решение №11-нр/19. 11. 2012 гДата10.02.2018
Размер55.81 Kb.


ГР. KУЛА – 3 800, УЛ. “ВЪЗРАЖДАНЕ” № 38, ТЕЛ : КМЕТ : 0938/3-20-20, ЗАМ. КМЕТ : 0938/3-22-24, e-mail : obshtinakul@abv.bg
З А П О В Е Д
№ РД-18-263/26.11.2012 г.

На основание чл.71 ал.2, 3 и 4 от Изборния кодекс във връзка с чл. 44, ал.1, т.8 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение №11-НР/19.11.2012 г. на ЦИК


О Б Р А З У В А М И У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
Четиринадесет ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на Община Кула за произвеждане национален референдум на 27.01.2013 г. от № 05 22 00 001 до №05 22 00 014 със следните адреси и обхват:


№ на СИК

Адрес

Обхват на СИК, улица, №, блок

05 22 00 001

Кула

ул.“Възраждане”№19

ОбМД


Ул. “Янко Сакъзов” от №2 до 27,

“Ген. Скобелев” от №1 до 12,

“Георги Бенковски” от №1 до 35 и четните,

“Ал. Стамболийски” от №1 до 27 и четните,

“Загоре” от №1 до 26,

“Иван Кръстев” от №24 до 36,

“Възраждане” от №1 до 30,

“Майор Бухарин” от №1 до 11 и ч.,

“Марица” от №1 до 19 и четни,

“Толбухин” от №1 до 11 и четни,

“Сливница” от №1 до 13 и четни,

“Тоши Тодоров” от №2 до 18,

“Тунджа” от №1 до 13 и четни,

“Хр.Ботев от №1 до 26.
05 22 00 002

Кула, ул.”Възраждане”№21

Читалище“Просвета”Ул.”Арда” от №2 до 10,

“Бдин” от №1 до 13 и четни,

“Бузлуджа” от №1 до 20,

“Бяло море” от №1 до 12,

“Витоша” от №1 до 15,

“Гено Цанов” от №1 до 28,

“Г. Димитров” от №2 до 48,

“Ал. Стамболийски” от №26 до 58 и не четни,

“Ив. Вазов” № 2 и 4,

“Клокотница” от №1 до 12,

“К. Величков” от №2 до 8,

“Възраждане” от №32 Адо 60 Б,

“Толбухин” от №13 до 59,

“П.Р.Славейков” от №1 до 24,

“Родопи” от №1 до 17 и четните,

“Средна Гора” от №1 до 19 и четни,

“Струма” от №1 до 10,

“Стопански двор” №1,

“Дунав” от №1 до 19 и четни,

“Т. Тодоров” от №1 до 17,

“Х. Димитър” от №1 до 32,

“Аспарухова” от №1 до №8,

“Хр.Ботев” от №15 до 84


05 22 00 003

Кула,

ул.”Мусала”№13

бивша ЦДГ№2


Ул. “Батенберг” от №1 до 24,

“Баучер” от №1 до 10,

“Безименна” от №2 до 10,

“Братя Миладинови” от №1 до 15 и четните,

“Мусала” от №8 до 47,

“Васил Априлов” от №1 до 26,

“Връшка чука” от №1 до 32,

“Ген. Гурко” от №2 до №12 и нечетни,

“Гено Цанов” от №27 до 85 и четни,

“Г. Димитров” от №1 до 41,

“Ал. Стамболийски” от №59 до 71 и четни,

“Д.Дебелянов” от №1 до 8,

“Иван Рилски” от №10 до 45,

“Иречек” от №1 до 8,

“Кирил и Методий” от №2 до 8,

“Толбухин” от №61 до75 и 114,

“Стара планина” от №1 до 30,

“Хр. Ботев” от №39 до 53 и от №86 до 122,

“Цар Симеон” от №11 до 28,

“Черноглав” от №1 до 31 и четни,

“Шипка” от №1 до 26,

“Янтра” от №1 до 6,

Ул.”Безименна” от №1 до 10


05 22 00 004

Кула,

ул.“Г.Димитров”№30

РКДС


Ул. “Антим І” от №1 до 12,

“Мусала” от 1 до 7 и четни,

“В.Левски” от №38 до 53,

“Връшка чука” от № 27 до 82,

“Добруджа” от №1 до 63 и четни,

“Дойран” от №1 до 13 и четни,

“Иван Рилски” от 1 до 21 и четни,

“Искър” от №1 до 31 и четни,

“Кап.Калитин” от №1 до 16,

“Кап.Киряев” от №1 до 9 и четни,

“Кирил и Методий” от №1 до 15,
”Възраждане от №39 до 222,

“Л.Каравелов” от №1 до 18,

“Н.Рилски” от №1 до 18,

“Отец Паисий” от №2 до 4,

“Н. Петков” от №2 до 52,

“Полк. Дрангов” от №1 до 9 и четни,

“Ст. Караджа” от №1 до 29 и четни,

“Ст. Мехайловски” от №1 до 22,

“Бабин нос” от №1 до 27 и четни,

“Цар Симеон” от №1 до 1605 22 00 005

Кула,

ул.“Възраждане”№32

СОУ “В. Левски”


Ул. “В.Левски” от№1 до 39 и четни,

“Г.Градинаров” от 1 до 38,

“Г.С.Раковски” от №1 до 19 и четни,

“Гладстон” от №1 до 5 и четни,

“Мизия” от №1 до 6,

“Ив. Кръстев” от №1 да 22,

“Възраждане” от №13 до 37,

“Н.Бозвели” от №2 до 10,

“Одрин” от №1 до 8,

“Отец Паисий” от №1 до 36,

“Н.Петковов” от №1 до 67,

“Хан Крум” от №1 до 33 и четни,

“Цар Калоян” от №1 до 25 и четни,

“Чавдарова” от №1 до 6,

“Черно море” от №1 до 14


05 22 00 006

Подвижна за ДСХ на

ул.“Г.Градинаров”№33

и за др.граждани подали заявления


За желаещите с постоянен адрес в ДСХ – ул. “Георги Градинаров”33

и др. граждани от общината05 22 00 007

с. Големаново

сграда кметствоВсички улици от селото.

05 22 00 008

с. Извор махала

сграда кметствоВсички улици от селото.

05 22 00 009

с. Коста Перчово

сграда кметствоВсички улици от селото.

05 22 00 010

с. Полетковци сграда кметство

Всички улици от селото.

05 22 00 011

с. Старопатица

сграда кметствоВсички улици от селото.

05 22 00 012

с. Тополовец

в читалищетоВсички улици от селото.

05 22 00 013

с. Цар Петрово

сграда кметствоВсички улици от селото.

05 22 00 014

с. Чичил

сграда кметствоВсички улици от селото.

На основание чл.71 (3) и (4) от ИК настоящата заповед да се обяви на населението чрез местния РТВ, сайта на общината и се постави на информационното табло в ЦИУГ. Копие то заповедтта да се изпрати на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустроиството и Районата избирателна комисия - Видин.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 7-дневен срок пред областен управител на Област Видин.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на общината.
Д-р ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ

Кмет на община Кула


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница