На пасищата и мерите собственост на община ЦеновоДата14.11.2018
Размер333.85 Kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
СПИСЪК

на пасищата и мерите собственост на община Ценово
по

ред
Номер на имота от картата на възстановената собственост

Площ

на


имота

в дка


Категория

на

имотаНачин на

трайно


ползванеМестност

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

с. КРИВИНА

1.

000033

35,219

V

Пасище, мера

Зад лозята
2.

000035

116,579

ІХ

Пасище, мера

Зад лозята
3.

000036

214,781

ІХ

Пасище, мера

Зад лозята
4.

000043

35,597Пасище, мера

Голямо бърдо
5.

000047

110,327Пасище, мера

Голямо бърдо
6.

000056

26,897Пасище, мера

Пладнище
7.

000065

18,371Пасище, мера

Кръшлян
8.

000071

4,871Пасище, мера

Кръшлян
9.

000072

2,855Пасище, мера

Кръшлян
10.

000073

8,409Пасище, мера

Пладнище
11.

000075

2,158Пасище, мера

Пладнище
12.

000077

48,247Пасище, мера

Кръшлян
13.

000082

1,346

ІV

Пасище, мера

Брестовете
14.

000086

5,315Пасище, мера

Пладнище
15.

000087

9,484Пасище, мера

Пладнище
16.

000089

69,114Пасище, мера

Пладнище
17.

000090

8,903

V

Пасище, мера

Шенорман
18.

000094

17,899Пасище, мера

Крушките
19.

000101

3,567Пасище, мера

Равнище
20.

000103

12,085Пасище, мера

Равнище
21.

000107

5,091Пасище, мера

Бабин кладенец
22.

000109

22,265Пасище, мера

Бабин кладенец
23.

000111

52,269Пасище, мера

Бабин кладенец
24.

000114

6,340

ІХ

Пасище, мера

Бабин кладенец
25.

000116

65,849

ІХ

Пасище, мера

Бабин кладенец
26.

000121

5,269

ІХ

Пасище, мера

Бабин кладенец
27.

000136

68,058Пасище, мера

Тамянка
28.

000139

14,327

V

Пасище, мера

Нови места
29.

000140

35,130

ІV

Пасище, мера

Вехти лозя
30.

000141

171,953Пасище, мера

Нови места
31.

000143

4,382Пасище, мера

Нови места
32.

000144

8,805Пасище, мера

Вехти лозя
33.

000147

102,711Пасище, мера

Мицов орман
34.

000148

10,879Пасище, мера

Мицов орман
35.

000152

5,727Пасище, мера

Нови места
36.

000154

47,641Пасище, мера

Шенорман
37.

000156

1,670Пасище, мера

Шенорман
38.

000157

3,837Пасище, мера

Шенорман
39.

000160

8,581Пасище, мера

Ерки пруса
40.

000161

66,447Пасище, мера

Ерки пруса
41.

000168

173,840Пасище, мера

Над канарата
42.

000169

43,834Пасище, мера

Нови места
43.

000171

62,075Пасище, мера

Нови места
44.

000172

7,935Пасище, мера

Зад лозята
45.

000179

13,638Пасище, мера

Нови места
46.

000180

122,240Пасище, мера

Над канарата
47.

000181

7,303Пасище, мера

Над канарата
48.

000182

11,479Пасище, мери

Кръшлян
49.

000190

390,251Пасище, мера

Над канарата
50.

000328

2,723

V

Пасище, мера

Ливен лист
51.

000418

10,031Пасище, мера

Голямо бърдо
Общо за землището: 2304,604 декари

с. БЕЛЯНОВО

1

2

3

4

5

6

7

1.

000301

12,646

V

Пасище, мера

Метяна кошара
2.

000304

5,664

V

Пасище, мера

Метяна кошара
3.

000305

4,225

V

Пасище, мера

Метяна кошара
4.

000306

24,645

V

Пасище, мера

Метяна кошара
5.

000307

30,159

V

Пасище, мера

Метяна кошара
6.

000308

105,423

V

Пасище, мера

Метяна кошара
7.

000309

118,795

.V

Пасище, мера

Метяна кошара
8.

000310

78,886

V

Пасище, мера

Метяна кошара
9.

000311

31,115Пасище, мера

Урдията
10.

000312

22,835Пасище, мера

Урдията
11.

000313

61,132Пасище, мера

Урдията
12.

000314

276,595Пасище, мера

Урдията
13.

000315

82,230Пасище, мера

Урдията
14.

000316

110,035

V

Пасище, мера

Усойнината
15.

000317

53,851

V

Пасище, мера

Усойнината
16.

000318

21,702

V

Пасище, мера

Усойнината
17.

000319

6,034

V

Пасище, мера

Усойнината
18.

000320

173,831

V

Пасища, мери

Усойнината
19.

000321

83,127

V

Пасища, мери

Усойнината
20.

000322

56,133

V

Пасище, мера

Усойнината
21.

000323

4,418

V

Пасище, мера

Усойнината
22.

000324

54,665

V

Пасище, мера

Усойнината
23.

000325

34,353

V

Пасище, мера

Урдията
24.

000341

6,968

V

Пасище, мера

Зли дол
25.

000350

2,606Пасище, мера

Нови лозя
26.

000351

31,725Пасище, мера

Нови лозя
27

000352

20,656Пасище, мера

Нови лозя
28.

000353

1,905Пасище, мера

Нови лозя
29.

000360

122,019

V

Пасище, мера

Метяна кошара
30.

000361

55,401

V

Пасище, мера

Метяна кошара
31.

000370

10,609Пасище, мера

Корсулата
32.

000375

23,558

V

Пасище, мера

Обръча
33.

000385

2,983

V

Пасище, мера

Зли дол
34.

000390

18,005

ІІІ

Пасище, мера

Елията
35.

005021

0,953Пасище, мера

Оряховица
36.

010025

3,509

V

Пасище, мера

Обръча
37.

016054

10,632

ІV

Пасище, мера

Зли дол
38.

018021

176,842Пасище, мера

Нови лозя
39.

033006

1,000Пасище, мера

Метяна кошара
40.

033031

0,960Пасище, мера

Метяна кошара
41.

033032

43,787Пасище, мера

Метяна кошара
42.

039018

8,901Пасище, мера

Нови лозя
Общо за землището: 1995,518 декари

с. НОВГРАД

1

2

3

4

5

6

7

2.

000029

20,329

ІV

Пасище, мера

Елията
3.

000031

91,884

V

Пасище, мера

Горни лозя
4.

000037

2,122

ІХ

Пасище, мера

Зад лозята
5.

000044

48,919

V

Пасище, мера

Дълбокия път
6.

000059

5,661

ІV

Пасище, мера

Елията
7.

000064

11,387

V

Пасище, мера

Горни лозя
8.

000067

36,117

V

Пасище, мера

Даеулу
9.

000083

106,150

V

Пасище, мера

Гаванчина
10.

000084

9,465

ІV

Пасище, мера

Гаванчина
11.

000085

32,488

ІІІ

Пасище, мера

Гаванчина
12.

000089

220,227

V

Пасище, мера

Горни лозя
13.

000096

118,313

ІV

Пасище, мера

Мелницата
14.

000099

19,835

ІV

Пасище, мера

Мелницата
15.

000105

10,806

V

Пасище, мера

Гьонков орман
16.

000106

14,217

V

Пасище, мера

Гьонков орман
17.

000117

13,421

V

Пасище, мера

Червен бряг
18.

000122

4,652

V

Пасище, мера

Червен бряг
19.

000131

5,926

V

Пасище, мера

Чаллъка
20.

000158

23,893

V

Пасище, мера

Борисов геран
21.

000208

17,835

ІV

Пасище, мера

Голямата греда
22.

000217

92,343Пасище, мера

Брестовете
23

000218

17,559

V

Пасище, мера

Брестовете
24.

000224

38,077

ІV

Пасище, мера

Мелницата
25.

000225

137,607

V

Пасище, мера

Червен бряг
26.

000245

492,315

V

Пасище, мера

Зад лозята
27.

000247

468,216

V

Пасище, мера

Зад лозята
Общо за землището: 2059.764 декари

с. БЕЛЦОВ

1

2

3

4

5

6

7

1

000001

69,806Пасище, мера

Вехтото село
2.

000006

48,119Пасище, мера

Вехтото село
3.

000008

137,871Пасище, мера

Вехтото село
4.

000115

69,853Пасище, мера

Гаговне
5.

000151

7,351Пасище, мера

Таралъка
6.

000152

53,871Пасище, мера

Таралъка
7.

000155

245,634Пасище, мера

Арматлуг баир
8.

000157

10,847Пасище, мера

Клисалка
9.

000158

39,346Пасище, мера

Клисалка
10.

000159

86,678Пасище, мера

Арматлуг баир
11.

000162

32,813Пасище, мера

Вехти лозя
12.

000175

31,763

VІІ

Пасище, мера

Арматлуг баир
13.

000184

38,345Пасище, мера

Стопански двор
14.

000186

9,227Пасище, мера

Стопански двор
15.

000187

12,902Пасище, мера

Арматлуг баир
16.

000190

1,838Пасище, мера

Стопански двор
17.

000193

85,340Пасище, мера

Таралъка
18.

000195

55,664Пасище, мера

Таралъка
19.

000196

26,452Пасище, мера

Таралъка
20.

000197

60,433Пасище, мера

Таралъка
21.

000198

60,759Пасище, мера

Таралъка
22.

000201

38,349Пасище, мера

Дерменеолу
23.

000204

29,754Пасище, мера

Дерменеолу
24.

000206

27,470Пасище, мера

Дерменеолу
25.

000207

18,949Пасище, мера

Девиж дол
26.

000208

66,363Пасище, мера

Девиж дол
27.

000209

13,554Пасище, мера

Девиж дол
28.

000213

148,386Пасище, мера

Дерменеолу
29.

000225

5,898

ІV

Пасище, мера

Бахчелъка
30.

000227

1,267

ІV

Пасище, мера

Бахчелъка
31.

000260

18,542

ІІІ

Пасище, мера

Крушака
32.

000262

6,634

ІІІ

Пасище, мера

Крушака
33.

000294

71,714Пасище, мера

Таралъка
34.

000324

22,610Пасище, мера

Черибаши
35.

000017

329,527Пасище, мера

Вехтото село
36.

000153

138,534Пасище, мера

Таралъка
37.

000182

227,564Пасище, мера

Арматлука
38.

000257

32,977

ІV

Пасище, мера

Бахчелъка
39.

000266

0,206

ІV

Пасище, мера

Бахчелъка
40.

096001

65,481Пасище, мера

Крушака
Общо за землището: 2448,691 декари

Общо за всички землища:8808,577 декариКаталог: sites -> default -> files -> documents
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Закон за кадастъра и имотния регистър в сила от 01. 01. 2001 г
documents -> Състояние на морската и речна индустрии в контекста на интегрираната морска политика
documents -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
documents -> Ценово предложение до Район „Централен”
documents -> Адрес за кореспонденция
documents -> Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
documents -> Закон за устройството на черноморското крайбрежие в сила от 01. 01. 2008 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница