На тема Продуктова политика на „Оргахим” адстраница1/4
Дата07.09.2017
Размер480.97 Kb.
ТипАнализ
  1   2   3   4
Бизнес проект

на тема

Продуктова политика на „Оргахим” АД

Съдържание


Резюме............................................................................................................................ 3

Фактически данни........................................................................................................ 4

Предмет на дейност.................................................................................................... 5

История на фирмата................................................................................................6-7

Фирмена философия...................................................................................................8

Планиране ......................................................................................................................9

- портфолиен анализ

- краткосрочни цели

Анализ на пазара..................................................................................................13-20

  • SWOT анализ

  • икономически показатели

  • доставчици

  • клиенти

  • конкуренция

Маркетинг...............................................................................................................21-28

Организационна структура...............................................................................29-31

- полова структура

- структура на образованието

- възрастова структура

- решетка на поведението

Рискова политика........................................................................................................33

Политика на околната среда...................................................................................34

Финансиране..........................................................................................................35-39

Инвестиционен план...................................................................................................40

Статичен инвестиционен разчет.............................................................................41

Заключение..............................................................................................................42-43

Резюме

Основната цел настоящия бизнес план на “Оргахим” АД – Русе” е да се представи значимостта на продуктовата политика и маркетинговата политика за перспективната ориентация на фирмата, дефинирането на нейния целеви пазар, постигането на маркетинговите й цели на целевия пазар, разработката на маркетинговия микс за постигане на трайни конкурентни предимства и подпомагане на практикуващите мениджъри в усилията им да използват своите средства за оползотворяване на установените пазарни шансове.
Оргахим”АД


7000 Русе, България
бул. "Трети Март" 21

факс: +359/82/ 886221

тел: +359/82/ 886222
email: info@orgachim.bg

Изпълнителен директор: Иван Соколов
БУЛСТАТ: Ю 117001047

Отрасъл: Тежка индустрия

Акционерен капитал: 503 хил. лв.

Предмет на дейност
Производство, търговия, внос, износ и дистрибуция на анхидриди, пластификатори, пигменти, бои, лакове, дисперсии; международен автомобилен транспорт; производство на амбалаж, хотелиерство и ресторантьорство, както и други дейности незабранени със закон.

Основни категории продукти: Компанията произвежда бои, лакове, емайллаковее, лепила, грундове, безири, разредители, втърдители, автоемайллакове, оцветители и пигменти, индустриални продукти, смоли, анхидриди, пластификатори и т.н.


Основно разделение в портфолиото:

Бои за фасади и мазилки; Бои и лакове за дърво и метал; Лакове и мебели за дърво; Лепила; Съпътстващи продукти; Автопродукти; Оцветители и пигменти и Индустриални продукти
История на фирмата
Оргахим е предприятие с над 100 годишна история.

По своя дълъг път преминава през години на войни и икономически кризи, но успява да запази и развие производствения си потенциал . Днес е съвременно промишлено предприятие с богата продуктова гама, интелектуален потенциал и големи производствени мощности. Развитието на Дружеството е във всички посоки – преструктуриране на производството, създаване и внедряване на нови продукти, опазване на околната среда, ангажираност към проблемите на обществото.1901 година - Двама предприемчиви мъже - Алберт Искович и Израел Леви създават предприятие за добиване на разни видове мастила, бои за обувки и лакове.

1912 година - На шосето от Русе за София се изграждат нови сгради. Производството се съсредоточва в изработването на бои и лакове.

1930 година - Основано е Акционерно дружество "Искович & Леви" със седалище в Русе и клон в София (за производство на амбалаж) Осъществяват се делови контакти с фирмата МЕТМАН от Германия.

1940 година - Собствениците напускат страната. Фабриката е засегната от общите стопански трудности.

1947 година - Фабриката е национализирана, а от 1948 година носи името "Гаврил Генов"

1968 година - Построени са нови цехове за Железооксидни бои, цех за Полупродукти и цех за Ненаситени полиестерни смоли.

1972 година - Започва реконструкция и модернизация на Старата площадка. Наново се изграждат цеховете - Лаков, Смоли и цех Амбалажен.

1990 година - Усвоена е технология на Фирмата BASF - за производство на Фталов анхидрид. Открит е цех за Пластификатори.

1993 година - Химически комбинат "Гаврил Генов" е преименуван в "Оргахим" ЕООД.

1998 година - Дружеството е преобразувано в акционерно и е извършена приватизация

2000 година - Наложена нова търговска марка "Леко" на продукти за потребителския пазар.

2000 година - Дружеството е сертифицирано по ISO – 9001

2003 година – Налагане на нова търговска марка Хамелекон

2004 година - Дружеството е сертифицирано по ISO - 14001

2005 година - Дружеството е сертифицирано по OHSAS - 18001

Днес в "Оргахим" АД работят близо 1200 човека. Около 30 процента от производството е насочено за задоволяване нуждите на потребителския пазар, останалите покриват промишления пазар. Продуктовата гама включва - бои, лакове, емайллакове, грундове, лепила, електроизолационни лакове, смоли. Дружеството е единствен производител в страната на анхидриди и най-голям производител на пластификатори и алкидни смоли. Регистрираните търговски марки на "Оргахим" са: "Фасаген", "Алутин", "Балкид", "Рувипласт", "Винакол", "Хамелекон", "Protecta", "Mefisto", "Леко", "Интерин", "Еманел", "Благо", "Deko Professional", "Spirit".
Фирмена философия


Оргахим е иновативна и пазарно ориентирана компания.
Основната цел е задоволяване на постоянно нарастващите очаквания на клиенти, служители, партньори, акционери и на обществата.

1. Основните ценности, които водят фирмените действия са:
Предприемачески дух
Прозрачност на взетите решения и предприетите действия
Социална отговорност


2. Задължения

В Оргахим има дълготрайни взаимоотношения с клиенти, акционери, служители и обществото. Лидери в производството на лаково-бояджийски материали.


Усилия са насочени към успеха на клиенти. На тях доставят не само решения на проблемите, но и иновативен поглед към тези проблеми, като спазваме стандартите за безопасност, опазване на околната среда и човешкото здраве.
Осигурява се конкурентноспособна възвръщаемост на инвестициите на акционери.
Осигурява се атрактивна работна атмосфера за служителите , стимулира се техния индивидуален и професионален растеж, създава се безопасни условия на труд.
Спазва се изискванията на законодателството, активна социална и гражданска позиция към проблемите на обществото.
3. Конкуренция
„Оргахим”се отнасяме с уважение към конкуренти си, като подкрепя принципите на законова и лоялна конкуренция. „Оргахим” задоволява потребителските очаквания по-бързо, по-добре и с по-отличителни средства от конкурентите си.

4. Бизнес интеграция
„Оргахим” е привърженик на бизнес сдружаването в различни аспекти на бизнес дейностите и затова приема участието си в различни асоциации и сдружения с необходимата за това отговорност.
5. Комуникация
„Оргахим” комуникира всички свои действия открито, точно и навреме.

Планиране
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница