Национална класификация на икономическите дейностистраница1/8
Дата04.08.2018
Размер0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Национална

класификация на икономическите дейности

(НКИД - 2003)


В декларациите се попълва 4-значния цифров код по НКИД-2003, т.е. класификацията се ползва на ниво “клас”.

Правилник и методология за прилагането на класификацията, примери и обяснителни бележки можете да намерите в интернет страниците на Националния статистически институт (www.nsi.bg)

Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

Код

Наименование на позицията


A
Селско, ловно и горско стопанство

B
Рибно стопанство

C
Добивна промишленост
CA

Добив на енергийни суровини
CB

Добив, без добива на енергийни суровини

D
Преработваща промишленост
DA

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделияПроизводство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло
DC

Производство на обработени кожи без косъм и изделия от тях
DD

Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели
DE

Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност
DF

Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво
DG

Производство на химични вещества, продукти и влакна
DH

Производство на изделия от каучук и пластмаси
DI

Производство на продукти от други неметални минерални суровини
DJ

Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване
DK

Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL
DL

Производство на електро-, оптично и друго оборудване
DM

Производство на превозни средства
DN

Преработваща промишленост, некласифицирана другаде

E
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода

F
Строителство

G
Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството

H
Хотели и ресторанти

I
Транспорт, складиране и съобщения

J
Финансово посредничество

K
Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги

L
Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване

M
Образование

N
Здравеопазване и социални дейности

O
Други дейности, обслужващи обществото и личността

P
Дейности на домакинства

Q
Екстериториални организации и служби


Национална класификацияна икономическите дейности: раздели

Код

Наименование на позицията01

Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги

02

Горско стопанство, дърводобив и свързани с тях услуги

05

Рибно стопанство и свързани с него услуги

10

Добив на въглища и торф

11

Добив на суров нефт и природен газ; услуги, свързани с добива на нефт и газ, без проучвателните работи

12

Добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати

13

Добив на метални руди

14

Добив на неметални материали и суровини

15

Производство на хранителни продукти и напитки

16

Производство на тютюневи изделия

17

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

18

Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи

19

Производство на обработени кожи без косъм; производство на изделия за пътуване, сарашки изделия и обувки

20

Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели

21

Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон

22

Издателска и полиграфическа дейност; възпроизвеждане на записани носители

23

Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво

24

Производство на химични продукти

25

Производство на изделия от каучук и пластмаси

26

Производство на продукти от други неметални минерални суровини

27

Производство и леене на метали

28

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

29

Производство на машини, оборудване и домакински уреди

30

Производство на канцеларска и електронноизчислителна техника

31

Производство на електрически машини и апарати, некласифицирани другаде

32

Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

33

Производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти; производство на часовници

34

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

35

Производство на превозни средства, без автомобили

36

Производство на мебели; производство, некласифицирано другаде

37

Рециклиране на отпадъци

40

Производство и разпределение на електрическа енергия, газообразни горива и топлинна енергия

41

Събиране, пречистване и разпределение на вода

45

Строителство

50

Търговия, техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети, части и принадлежности за тях; търговия на дребно с горива и смазочни материали

51

Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети

52

Търговия на дребно, без търговията на дребно с автомобили и мотоциклети; ремонт на лични вещи и стоки за домакинството

55

Хотели и ресторанти

60

Сухопътен транспорт, вкл. тръбопроводен

61

Воден транспорт

62

Въздушен транспорт

63

Спомагателни дейности в транспорта; дейности на туристически агенции

64

Поща и далекосъобщения

65

Финансово посредничество, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове

66

Застрахователна дейност и дейност на самостоятелни осигурителни фондове, без задължително обществено осигуряване

67

Спомагателни дейности по финансово посредничество

70

Операции с недвижими имоти

71

Даване под наем на превозни средства, машини и друга техника, без оператор, на домакински и лични вещи

72

Дейности в областта на компютърните технологии

73

Научноизследователска и развойна дейност

74

Други бизнесуслуги

75

Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване

80

Образование

85

Здравеопазване и социални дейности

90

Събиране и третиране на отпадъци, почистване и възстановяване

91

Дейности на професионални, синдикални, политически, религиозни и обществени организации

92

Дейности в областта на културата, спорта и развлеченията

93

Други услуги за населението

95

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

96

Недиференцирани дейности на домакинства като производители на стоки за собствено потребление

97

Недиференцирани дейности на домакинства като производители на услуги за собствено потребление

99

Екстериториални организации и служби

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница