Национална класификация на икономическите дейностистраница6/8
Дата04.08.2018
Размер0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

H


Хотели и ресторанти

55

Хотели и ресторанти

55.1

Хотели

55.10

Хотели

55.2

Къмпинги и други места за краткосрочно настаняване

55.21

Туристически спални и хижи

55.22

Къмпинги, вкл. места за каравани

55.23

Други места за краткосрочно настаняване

55.3

Ресторанти

55.30

Ресторанти

55.4

Питейни заведения

55.40

Питейни заведения

55.5

Столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна

55.51

Столове

55.52

Заведения за приготвяне и доставяне на хранаI


Транспорт, складиране и съобщения

60

Сухопътен транспорт, вкл. тръбопроводен

60.1

Железопътен транспорт

60.10

Железопътен транспорт

60.2

Друг сухопътен транспорт, без тръбопроводен

60.21

Друг сухопътен пътнически транспорт по разписание

60.22

Таксиметров пътнически транспорт

60.23

Друг сухопътен пътнически транспорт без разписание

60.24

Товарен автомобилен транспорт

60.3

Тръбопроводен транспорт

60.30

Тръбопроводен транспорт

61

Воден транспорт

61.1

Морски и крайбрежен транспорт

61.10

Морски и крайбрежен транспорт

61.2

Речен и друг транспорт по вътрешни водни пътища

61.20

Речен и друг транспорт по вътрешни водни пътища

62

Въздушен транспорт

62.1

Въздушен транспорт по разписание

62.10

Въздушен транспорт по разписание

62.2

Въздушен транспорт без разписание

62.20

Въздушен транспорт без разписание

62.3

Космически транспорт

62.30

Космически транспорт

63

Спомагателни дейности в транспорта; дейности на туристически агенции

63.1

Обработка и складиране на товари

63.11

Обработка на товари

63.12

Складиране и съхраняване на товари

63.2

Други спомагателни дейности в транспорта

63.21

Други спомагателни дейности в сухопътния транспорт

63.22

Други спомагателни дейности във водния транспорт

63.23

Други спомагателни дейности във въздушния транспорт

63.3

Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде

63.30

Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде

63.4

Дейности на агенции, свързани с превоз на товари

63.40

Дейности на агенции, свързани с превоз на товари

64

Поща и далекосъобщения

64.1

Дейност на националната поща, куриерска дейност

64.11

Дейност на националната поща

64.12

Куриерска дейност, различна от тази на националната поща

64.2

Далекосъобщения

64.20

Далекосъобщения


1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница