Национална здравноосигурителна касаДата22.07.2016
Размер30.14 Kb.НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

София 1407, ул. “Кричим” No 1 www.nhif.bg тел: +359 2 9659157Във връзка с изнесената по-рано днес информация относно изплатени възнаграждения на служители в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) през 2011 г., правим следното уточнение:Не отговаря на истината твърдението, че управителят на НЗОК, д-р Нели Нешева, е получила 30 000 лв. като допълнително възнаграждение през 2011 г.
Още с постъпването си в НЗОК през 2010 г. д-р Нешева не веднъж е изказвала мнение, че тези допълнителни възнаграждения трябва да бъдат премахнати, за което е получавала сериозни критики от синдикалните организации. Нещо повече - лично депутати от СДС са отправяли питания към НЗОК защо не разпределя на служителите допълнителни материални стимули за цялата 2010 г., след като това е регламентирано в Закона за здравното осигуряване. Подготвяха се синдикални действия и протести. След натиска през 2011 г. на всички 2700 служители в системата на НЗОК и 28-те районни здравноосигурителни каси са изплатени допълнителни средства.
Независимо от горе цитираните факти, през 2010 г., по предложение на ръководството на НЗОК и лично на д-р Нели Нешева Надзорният съвет взе решение икономиите от административни разходи, в това число и икономии от други възнаграждения и плащания с общ размер 8 880 хил. лв. да бъдат прехвърлени за здравноосигурителни плащания. Това е прецедент, откакто съществува НЗОК, в полза на здравноосигурителните плащания.

Основанията, по които НЗОК е изплатила възнаграждения на своите 2 700 служители, извън основните трудови през 2011 г. са следните:
  1. Чл.108, ал.3 от Закона за здравното осигуряване - до 25 на сто от събраните суми от глоби, санкции, възстановените средства от изпълнители на медицинска помощ по чл.45 и дължимите към тях лихви. Средствата се разпределят по приета методика която е изработена и одобрена с участието на представители на синдикалните организации в НЗОК.2. §66, ал.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г. - икономията на разходите за заплати може да се използва текущо или с натрупване само за изплащане на парични и/или предметни награди и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в съответствие с действащата нормативна уредба.

3. В съответствие с Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и Колективния трудов договор на НЗОК са приети Вътрешни правила за организация на работната заплата в системата на НЗОК, които също са съгласувани със синдикалните организации. С тези Правила се регламентират: начинът на формиране на средствата за работната заплата и тяхното разпределение в ЦУ на НЗОК и в 28-те РЗОК, редът и начинът за договаряне и изменение на основното трудово възнаграждение, както и допълнителните трудови възнаграждения.


В началото на 2011 г., отчитайки работата на ръководството и експертите в НЗОК, Надзорния съвет два пъти излезе с предложение средствата по чл. 108, ал. 3 от ЗЗО , формирани през IV-то тримесечие на 2010 г., да се използват за изплащане на материално стимулиране.
Районните здравноосигурителни каси, като второстепенни разпоредители с бюджетни средства, вземат самостоятелни решения във връзка с разпределението и изплащане на икономията от средства за работна заплата. Като се има предвид факта, че от 4 години няма промяна в средствата за работна заплата, заложени в Закона за бюджета на НЗОК и няма промяна в процента на прослужено време, договорен със синдикалните организации в Колективния трудов договор, това създаде предпоставки за настойчиви искания и заплахи от страна на синдикалните организации за изплащане на икономиите от средства за работна заплата и средствата по чл. 108, ал.3 от ЗЗО.
Въпреки настояването на синдикатите, лично д-р Нешева е направила предложение с писмо до министъра на здравеопазването и до д-р Ваньо Шарков да бъде внесено изменение в Закона за здравното осигуряване, с което да отпадне ал.3 от чл. 108 на ЗЗО, с се който се регламентира възможността за раздаване на допълнителни средства.
Приложено предоставяме Справка за изплатените допълнителни възнаграждения през 2011г., извън основните трудови възнаграждения. В същата са включени и възнаграждения по чл.108, ал.3 от Закона за здравното осигуряване за 2010 г.

15.02.2012 г. ПРЕСЦЕНТЪР НА НЗОК
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница