Национални референтни лаборатории към бабх, съгласно чл. 32, ал. 4 от Закона за храните и чл. 24, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейностДата21.01.2018
Размер61.62 Kb.
НАЦИОНАЛНИ РЕФЕРЕНТНИ ЛАБОРАТОРИИ
към БАБХ, съгласно чл. 32, ал. 4 от Закона за храните и чл. 24, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейностНационална референтна лаборатория

Седалище

Настоящ адрес

„Салмонела, кампилобактер и антимикробна резистентност”

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ)

София 1606, бул. „Пенчо Славейков” 15

02 9523903 (приемна); e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.com „Листерия и Ешерихия коли“

НДНИВМИ

София 1606, бул. „Пенчо Славейков” 15

02 9523903 (приемна); e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.com„Морски биотоксини“

НДНИВМИ

София 1606, бул. „Пенчо Славейков” 15

02 9523903 (приемна); e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.com„Водно съдържание на птиче месо“

НДНИВМИ

София 1606, бул. „Пенчо Славейков” 15

02 9523903 (приемна); e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.com„Животински протеини във фуражи“

НДНИВМИ

София 1606, бул. „Пенчо Славейков” 15

02 9523903 (приемна); e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.com„Класическа и Африканска чума по свинете“

НДНИВМИ

София 1606, бул. „Пенчо Славейков” 15

02 9523903 (приемна); e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.com„Шап и везикулозна болест по свинете“

НДНИВМИ

София 1606, бул. „Пенчо Славейков” 15

02 9523903 (приемна); e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.com„Африканска чума коне“

НДНИВМИ

София 1606, бул. „Пенчо Славейков” 15

02 9523903 (приемна); e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.com„Инфлуенца А и Нюкясълска болест по птиците“

НДНИВМИ

София 1606, бул. „Пенчо Славейков” 15

02 9523903 (приемна); e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.com„Син език“

НДНИВМИ

София 1606, бул. „Пенчо Славейков” 15

02 9523903 (приемна); e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.com„Заболявания по рибите, двучерупчести мекотели и ракообразни“

НДНИВМИ

София 1606, бул. „Пенчо Славейков” 15

02 9523903 (приемна); e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.com„Бяс и контрол на ефективността от ваксинирането“

НДНИВМИ

София 1606, бул. „Пенчо Славейков” 15

02 9523903 (приемна); e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.com„Бруцелоза“

НДНИВМИ

София 1606, бул. „Пенчо Славейков” 15

02 9523903 (приемна); e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.com„Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии“(ТСЕ)

НДНИВМИ

София 1606, бул. „Пенчо Славейков” 15

02 9523903 (приемна); e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.com„Паразитозоонози –трихинела, ехинококус и анизакис“

НДНИВМИ

София 1606, бул. „Пенчо Славейков” 15

02 9523903 (приемна); e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.com„Лептоспироза“

НДНИВМИ

София 1606, бул. „Пенчо Славейков” 15

02 9523903 (приемна); e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.com„Туберкулоза и антракс“

НДНИВМИ

София 1606, бул. „Пенчо Славейков” 15

02 9523903 (приемна); e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.com„Ензоотична левкоза по говедата“

НДНИВМИ

София 1606, бул. „Пенчо Славейков” 15

02 9523903 (приемна); e-mail: ndrvmi-s@vetinst-bg.comНРЛ за остатъци от препарати с анаболен ефект и неразрешени субстанции в биологични течности, суровини и храни от животински произход (за група А1, А2, А3, А4, А5 и А6 от Приложение І на Директива 96/23/ЕС);

Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ)

София 1528, ул. „Искърско шосе» № 5
Тел.  02 979 10 34 и 02 973 14 74; Факс: 02  979 07 42;
e-mail: clvce@clvce.eu

НРЛ за остатъци от ветеринарномедицински продукти в биологични течности, суровини и храни от животински произход (за група В1, В2а, В2b, B2d, B2e иB3e от Приложение І на Директива 96/23/ЕС);

Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ)

София 1528, ул. „Искърско шосе» № 5
Тел.  02 979 10 34 и 02 973 14 74; Факс: 02  979 07 42;
e-mail: clvce@clvce.eu

НРЛ за остатъци от замърсители от околната среда в суровини и храни от животински произход (за група В2с, В3а, В3b, B3с и B3d от Приложение І на Директива 96/23/ЕС);

Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ)

София 1528, ул. „Искърско шосе» № 5
Тел.  02 979 10 34 и 02 973 14 74; Факс: 02  979 07 42;
e-mail: clvce@clvce.eu

НРЛ за остатъци от гама-емитиращи радионуклиди във води, напитки, фуражи, суровини и храни (група В3fот Приложение І на Директива 96/23/ЕС);

Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ)

София 1528, ул. „Искърско шосе» № 5
Тел.  02 979 10 34 и 02 973 14 74; Факс: 02  979 07 42;
e-mail: clvce@clvce.eu

НРЛ за безопасност и качество на пчелен мед и пчелни продукти

Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ)

София 1528, ул. „Искърско шосе» № 5
Тел.  02 979 10 34 и 02 973 14 74; Факс: 02  979 07 42;
e-mail: clvce@clvce.eu

НРЛ за еднокомпонентни методи за анализ на остатъци от пестициди

Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК)

София 1330,
бул. „НиколаМушанов”120
Тел.: 02 8129877; факс: 02 8223376;

e-mail: lab.clctc@bfsa.bgНРЛ за анализ на остатъци от пестициди в плодове и зеленчуци, включително продукти с високо водно и киселинно съдържание.

ЦЛХИК

София 1330,
бул. „НиколаМушанов”120
Тел.: 02 8129877; факс: 02 8223376;

e-mail: lab.clctc@bfsa.bgНРЛ за изпитване на микотоксини в храни от растителен произход

ЦЛХИК

София 1330,
бул. „НиколаМушанов”120
Тел.: 02 8129877; факс: 02 8223376;

e-mail: lab.clctc@bfsa.bgНРЛ за изпитване на тежки метали в храни от растителен произход

ЦЛХИК

София 1330,
бул. „НиколаМушанов”120
Тел.: 02 8129877; факс: 02 8223376;

e-mail: lab.clctc@bfsa.bgНРЛ „Мляко и млечни продукти“

Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) София-град

гр. София, бул. „Ген. Данаил Николаев” № 7

Тел: 02/946 14 60, факс: 02/944 17 06e-mail: odbh_lab@abv.bgNational Reference Laboratory for Polycyclic Aromatic Hydrocrbons (PAH)

Национална Референтна Лаборатория за полициклични ароматни хидрокарбони (ПАХ)
AGES Gmbh – Аustrian Аgency for Health and Food Safety

department for contaminants


Aвстрийска агенция за здраве и безопасност на храни, отдел за замърсители

Wieningerstr. 8

4020 Linz,Austria
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница