Надежда Илиева



Дата25.02.2018
Размер30.91 Kb.
Надежда Илиева
Тел.: +359 2 979 3369/ +359 2 979 6309

e-mail: nadeto.ilieva@abv.bg

Области на професионален интерес (ключови думи):
география на населението и селищата, географски информационни системи (ГИС), методика на обучението по география
Образование:
2010 г. – доктор, шифър 01.08.08 (География на населението и селищата) – Географски институт, БАН, тема „Географски аспекти в промените на броя и локализацията на турската етническа група в България от Освобождението до началото на ХХІ век”.
1999 г. – СУ “Св. Климент Охридски”, Геолого-географски факултет – магистър (Икономическа география, стопански отрасли и комплекси).

Професионален опит:
2010 – Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН – главен асистент.

2004 – 2010 - Географски институт – БАН – научен сътрудник.


Участие в научни проекти (последните 5 години):

Проект № BG051PO001-3.3.04/40: Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения, финансиран от ЕСФ и РБългария – МОМН по Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси”, 2009-2011, Ръководител: доц.д-р Иван Мустакеров, координатор: доц.д-р Диляна Стефанова.

Проект № ДО 02.260/18.12.2008: Разработване на експериментален модел на комплексен мониторинг за устойчиво развитие и управление на защитени карстови територии (фонд „Научни изследвания”) Срок на изпълнение: 2009-2011, Ръководител: доц.д-р Марина Йорданова.

Проект № ДОО 2-284/18.12.2008: Хармонизацията на българските национални ценности с ценностите на ЕС: постижения и проблеми (ФНИ), Срок на изпълнение: 2009 – 2011, Ръководител: проф.д-р Борис Колев.

Биоклиматична параметризация на България (от научния план на НИГГГ), Срок на изпълнение: 2010-2013, Ръководител: доц.д-р Зоя Матеева.

Застаряване на населението на България (от научния план на НИГГГ), Срок на изпълнение: 2010-2013, Ръководител: проф.д-р Чавдар Младенов.



Избрани публикации (последните 5 години):
Част от книга/монография

Ilieva, N., B. Kazakov (2011). Changes in the ethnic and demographic profile of the population in Eastern Stara planina region. In: Sustainable Development in Mountain Regions – South Eastern Europe, Springer, 2011, pp. 227 – 239

Илиева, Надежда (2010). Турската етническа група в България. Изд. Национален институт по геофизика, геодезия и география, С., 2010 г., Рецензенти: ст.н.с. д-р Илия Копралев, ст.н.с. д-р Чавдар Младенов, проф. д-р Петър Славейков, ISBN 978-954-9649-06-2, 145 стр.
Публикации

Илиева, Надежда (под печат). Структура на семейството и неговите ценности при българите мохамедани. Население, приета за печат на 07.07.2011 г.

Илиева Надежда (под печат). Промени в локализацията на ромската етническа група в България (1992-2001 г.). Проблеми на география, приета за печат

Илиева, Надежда (2010). Брой и териториално разпределение на българите мюсюлмани (Методически указания за съставяне на извадка за емпирично социологическо изследване и за определяне гнездата на изследване. Някои резултати от изследването). Балкани 21, ISSN 1311-9583, 7/2010, http://www.balkans21.org/2010_7/ilieva_7_3.pdf

Надежда Илиева (2010). Турската етническа група в България (1878-2001 г.) – обобщени резултати от изследването., ГEOграфия'21, 6/2010 г., ІV (LІI), ISSN - 1312-6628, стр. 12-23

Mladenov, Ch., M. Ilieva, N. Ilieva, B. Kazakov. (2009) The urbanization process in Bulgaria. Tér és Társadalom – 4/2010, pp. 285 – 300, Győr

Илиева, Надежда (2010). Тенденции в промените на самоидентификацията на българите мюсюлмани в България. Конференция „География и регионално развитие” 14.10.-15.10.2010 г., София, ISBN 978-954-9649-07-9, стр.361-368.

Илиева, Надежда (2010). Използване на метода за оптимална територия на разселване за установяване на териториалните промени в локализацията на турската етническа група в България за периода 1965-2001 г. Проблеми на географията, 1/2009, ISSN 0204-7209, стр.98-110

Ilieva, Nadezhda (2009). Application of Geographic Information Systems in Delineating of Regions with Compact Population Of a Certain Ethnic Group. Проблеми на географията, 4/2009, ISSN 0204-7209, стр.11-19

Илиева, Надежда, Г.Бърдаров (2009). Особености на естественото възпроизводство на българомохамеданите в България от началото на 90-те години. Демографски процеси и работна сила (Научна конференция, 26-27 май, 2008). София, 2009, ISBN 978-954-91728-5-0, стр. 256-280



Илиева, Надежда (2008). Особености на демографския преход на турската етническа група в България. Проблеми на географията, 1-2/2008, ISSN 0204-7209, cтр.39-52

Илиева, Надежда (2006). Влияние на етническия състав на населението върху демографската криза на селското население в България. Проблеми на географията, 3-4/2006, ISSN 0204-7209, стр.125-139
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница