“Надзор на инвестиционна дейност”Дата15.08.2018
Размер18.52 Kb.

ДО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,

Ръководещ Управление

“Надзор на инвестиционна дейност”


ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД
Относно: Уведомление

На основание чл. 27, т.2 от Наредба N 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Индустриален холдинг България” АД със:

Седалище: гр. София - 1606, Столичен район "Красно село";

Адрес на управление: ул. "Дамян Груев" 42,

Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона;

Съд, номер и партида на вписването в търговския регистър: вписан в търговския регистър на Софийски градски съд по партида N 11, том 1, регистър I А, страница 62 по Ф.Д. N 13081/1996 година;

Номер на вписване в "БУЛСТАТ": N 121631219 - серия Ю.

Адрес и телефон за контакт: София 1000, ул.”Васил Левски” 47,

тел. 980 71 01, факс 980 70 72,

Представлявано от: Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен директор и Георги Янчев Момчилов – Изпълнителен директор, заедно и поотделно.

Ви уведомяваме за следното:

In Bulgarian:

Канцелиран договор за строителство на кораб 459 в Булярд КИ

На 1.10.2009 г. бе прекратен договор за строителство на кораб със строителен номер 459 между „Булярд корабостроителна индустрия” EАД и „Осогово Меритайм ЛТД”, фирма на „Параходство Български морски флот” ЕАД. Корабът остава собственост на „Булярд корабостроителна индустрия” EАД. Корабът е на етап пускане на вода декември 2009 г.

„Булярд корабостроителна индустрия” EАД е дъщерно дружество на „Булярд” АД, в което „Индустриален холдинг България” АД притежава 61.5% от акциите с право на глас.

На английски:

A contract for building of ship 459 in Bulyard SI was canceled

On 1 October 2009 the shipbuilding contract for ship with Hull N 459 between Bulyard Shipbuilding Industry EAD and Osogovo Maritime Ltd., a company of Navigation Maritime Bulgare EAD was canceled. The ship remains ownership of Bulyard Shipbuilding Industry EAD. The stage of building of this ship is launching in December 2009.Bulyard Shipbuilding Industry EAD is a subsidiary of Bulyard AD, in which Industrial Holding Bulgaria plc holds 61.5% of the voting shares.
Богомила Христова, Директор за връзки с инвеститорите Данета Желева, Главен изпълнителен директор

Bogomila Hristova, Investor Relations Director Daneta Zheleva, Chief Executive Officer
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница