Наказателно правоДата26.10.2018
Размер147.67 Kb.
343.2 Наказателно право.
Ангелов, Ивайло. Форми на виновност : Теоретически и методически аспекти за диференциация в наказателното право / Ивайло Ангелов. - София : Дизайн Депо ЕООД, 2016; 343.2/А64

Ангелов, Ивайло. Целта като субстанция на криминалното поведение : Сравнителноправен анализ на обща и специална престъпна цел в наказателното право / Ивайло Ангелов. - 2 доп. изд. - София : Фенея, 2015; 343.2/А64

Ангелов, М.. Престъпността в България и перспективите за нейното отмиране / М. Ангелов. - София, 1965 ; 343.2/А64

Антов, Николай Проблеми на изнасилването в българското наказателно право / Николай Антов. - София : Сиела, 2003 ; 343.2/А74

Байет, Р. и др. Разследване на пътно-транспортни произшествия / Р. Байет, Р. Уотс. - София : Техника, 1988 ; 343.2/Б14

Байрактаров, Михаил Противообществената нагласа на непълнолетните / Михаил Байрактаров. - София : Албатрос, 2004 ; 343.2/Б14

Банков, Николай Виновни и невинни / Николай Банков. - София : ЕФНиколай Банков, 1990 ; 343.2/Б77

Банков, Николай Престъпленията на ненаказаните / Николай Банков. - София : Jusator, 1991 ; 343.2/Б77

Беленски, Радостин Международно разследване : Актове на ЕС: Том първи / Радостин Беленски. - София : Сиела, 2008 ; 343.2/(094.4)

Бочев, С. и др. Автотранспортните произшествия и мерки за тяхното предотвратяване и ограничаване / С. Бочев, В. Борлаков, М. Гунев, Н. Николов. - София : МВР НИКК, 1972 ; 343.2/Б71

Бочев, С. и др. Противозаконните отнемания на моторни превозни средства / С. Бочев. - София : МВР-НИКК, 1975 ; 343.2/Б71

Бриллиантов, А. В.и др. Должностное лицо в уголовном законодательстве России и зарубежных стран : монография / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. - Москва : Проспект, 2014 343.2/Б87

Бузов, В. и др. Въпроси на наказателното право / В. Бузов, П. Бояджиев, В. Каракашев. - София : БАН, 1962 ; 343.2/Б84

Бузов, Венеци Вменяемост и невменяемост според социалистическото наказателно право / Венеци Бузов. - София : Наука и изкуство, 1965 ; 343.2/Б84

Бузов, Венци. Причинната връзка в социалистическото наказателно право / Венци Бузов. - София : БАН, 1964 ; 343.2/Б84

България. Върховен съд Постановления, тълкувателни решения и решения на Върховния съд на Република българия по приложение на наказателния кодекс : т.1 / състав. Владимир Чавдаров. - София : Софи-Р, б.г.; т.1. Обща част: 1968 - 1990. - б.г. ; 343.2/(094.57)

България. Върховен съд Съдебна практика на Върховния съд на НРБългария : Наказателна колегия : 1955. -. - София : Наука и изкуство, 1955; 1955. - 1956 1956. - 1957 1957. - 1958 1959. - 1960 1960. - 1961 1961. - 1962 1962. - 1963 1963. - 1965 1965. - 1966 1966. - 1967 1967. - 1968 1968. - 1969 1969. - 1970 1970. - 1971 1971. - 1972 1973. - 1974 1974. - 1975 1975. - 1976 1976. - 1977 1977. - 1978 1979. - 1980 1980. - 1981 1981. - 1982 1982. - 1983 1983. - 1984 1984. - 1985 1985. - 1986 1986. - 1987 1987. - 1989 1998. - 1999 1999. - 2000 2000. - 2002 1; 949. - 1949 1943. - 1945 2001. - 2005 1963. - 1964 1972. - 1973 ; 343.2/094.57

България. Върховен съд Съдебна практика по наказателни дела : т.2. - / състав. В. Чавдаров. - София : Софи-Р, б.г.; т.2. Особена част: кн.1: 1968 - 1990. - б.г. т.2. Особена част: кн.2: 1968 - 1990. - б.г. ; 343.2/(094.57)

България. Върховен съд. Съдебна практика. Наказателни тела : т.1 - . - София : Софи-Р, 2000 т.1. Наказателно право. Наказателни дела / състав. Силвия Милчева. - 2000 т.2. Наказателно право. Наказателни дела / състав. Силвия Милчева. - 2000 т.3. Наказателно право. Наказателни дела / състав. Силвия Милчева. - 2001 т.4. Наказателно право. Наказателни дела / състав. Силвия Милчева. - 2001 т.5. Наказателно право. наказателни дела / състав. Даниела Руменчева. - 2001 т.6. Наказателно право. Наказателни дела / състав. Даниела Руменчева. - 2001 т.7. Наказателно право. Наказателни дела / състав. Даниела Руменчева. - 2004; 343.2/(094.57)

България. Закони и др. пр. Наказателен кодекс : Сборник нормативни актове: Наказателен кодекс, ЗБППМН. Действащи и отменени редакции, препращания. - 13 изд. - София : Сиби, 2017. - (Поредица джобни издания) 343/(094.4)

България. Закони и др. пр. Наказателен кодекс : Сборник нормативни актове: Наказателен кодекс, ЗБППМН. Действащи и отменени редакции, препращания. - 13 изд. - София : Сиби, 2016. - (Поредица "Джобни издания") 343/(094-4)

България. Закони и др. п. Закон за амнистиите : Текст, съдебна практика на Върховния съд / съст. Милчо Дойчинов. - София : Университетски печат, 1991 ; 343.2/(094.4)

България. Закони и др. пр. Наказателни закони : НК, НПК, ЗИН, ППЗИН. - 2 изд. - София : Сиби, 2001. - (Поредица "Джобни издания") ; 343.2/(094.4)

България. Закони и др. пр. Наказателно право.Наказателен процес / ред. Галина Митева. - София : ИК ДъгаООД, 1999. ; 343.2/(094.4)

България. Закони и др. пр. Наказателнопроцесуален кодекс : Наказателнопроцесуален кодекс. Закон за специалните разузнавателни средства. Действащи и отменени редакции. Препращания. - 4 изд. - София : Сиби, 2002. - (Поредица джобни издания) ; 343.2/(094.4)

България. Закони и др.п. Наказателен кодекс : текст и приложения - тълкувателни решения на Президиума на Народното събрание, закони, укази и други нормативни актове, съдържащи наказателни разпоредби. - София : Наука и изкуство, 1956 ; 343.2/(094.4)

България. Закони и др.пр. Наказателен кодекс с предишните редакции на тествотете : 1995 - 2000. - София : Сиела, 2000 ; 343.2/(094.4)

България. Закони и др.пр. Наказателнопроцесуален кодекс : НПК. Специални разузнавателни средства. Защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Екстрадиция и Европейска заповед за арест. Правна помощ. - 8 изд. - София : Сиби, 2006. - (Поредица Джобни издания) ; 343.2/(094.4)

Бъров, Борис Гражданска отговорност за вреди причинени при автомобилни злополуки / Борис Бъров. - София : БАН, 1970 ; 343.2/Б93

Василев, Ивайло Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България / Ивайло Василев. - София : Сиела, 2015 343.2/В24

Велев, Огнян. Мястото на пробацията сред наказателните санкции : Съпоставително изследване по българското и френското наказателно право / Огнян Велев. - София : Инситут за държавата и правото при БАН, 2016; 343.2/В38

Велчев, Борис Обществената опасност и българското наказателно право / Борис Велчев. - София : Сиела, 2017 343.2/В44

Велчев, Борис Престъпления от частен характер / Борис Велчев. - София : Сиела, 2015 343.2/В44

Велчев, Борис Имунитетът по наказателното право на Република България / Борис Велчев. - София : Софи-Р, 2001 ; 343.2/В44

Велчев, Борис Помилването по наказателното право на Република България / Борис Велчев. - София : Софи-Р, 2001 ; 343.2/В44

Велчев, Борис. Робството и българското наказателно право / Борис Велчев. - София : Сиела, 2016; 343.2/В44

Венедиков, Йордан Юношите, престъпността, факторите / Йордан Венедиков. - София : Наука и изкуство, 1976. - (Социология) ; 343.2/В46

Владимиров, Румен и др. Наказателно право : Обща част. Основни теоретични положения, тестове, казуси, съдебна практика / Румен Владимиров, Катина Христова, Николай Стефанов. - София : Сиела, 2009 ; 343.2/В68

Владимиров, Румен и др. Наказателно право в схеми и определения : Обща част / Румен Владимиров, Ралица Костадинова. - София : Сиби, 2008 ; 343.2/В70

Владимиров, Румен Съучастие при усложнена престъпна дейност / Румен Владимиров. - Русе : Нова звезда и др., 1996 ; 343.2/В70

Върховен съд. Наказателна практика Длъжностни престъпления : Сборник съдебна практика: 1955-2006 / състав. Ралица Илкова. - София : Сиела, 2006; 343.2/(094.57)

Върховен съд. Съдебна практика Въззивно производство по наказателни дела : 1998-2001 / състав. Маргарита Чинова, Петър Раймундов. - София : Фенея, 2002 ; 343.2/(094.57)

Върховен съд. Съдебна практика Касационно производство по наказателни дела : 1998-2001 / съст. Маргарита Чинова, Петър Раймундов. - София : Фенея, 2002; 343.2/(094.57)

Върховен съд. Съдебна практика Наказателни дела от частен характер : Сборник съдебна практика: 1955 - 2004 / Ралица Илкова. - София : Сиела, 2005 ; 343.2/И55

Гаврилова, Невяна Ръководство за разследване на изнасилванията / Невяна Гаврилова. - София : Световит, 2014; 343.2/Г14

Георгиев, Тервел Наказателно право. Специална част : учебно ръководство / Тервел Георгиев. - София : Ромина, 2005; 343.2/Г37

Гилинский, Я. Девиантология : Социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других "отклонений" / А. Гилинский. - 2 испр. и доп. изд. - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2007 ; 343.2/Г46

Гиндев, П. Причинната връзка и вината в наказателното право в светлината на диалектическия материализъм / П.Гиндев. - София : Наука и изкуство, 1961 ; 343.2/Г49

Гиргинов, Антон Давността в наказателното право / Антон Гиргинов. - София : БАН, 1992 ; 343.2/Г50

Гиргинов, Антон Екстрадицията по българското право / Антон Гиргинов. - София : Сиела, 1998 ; 343.2/Г50

Гиргинов, Антон Наказателно право на Република България : Обща част / Антон Гиргинов. - София : Софи-Р, 2002 ; 343.2/Г50

Гиргинов, Антон Наказателно право на Република България : Особена част / Антон Гиргинов. - Второ основно прераб. и доп. изд. - София : Софи-Р, 2005 ; 343.2/Г50

Гиргинов, Антон Наказателноотговорни лица / Антон Гиргинов. - 2 прераб. и доп. изд. - София : Софи-Р, 2001 ; 343.2/Г50

Гиргинов, Антон Наказателноотговорни лица / Антон Гиргинов. - София : УИ Св. Климент Охридски, 1995 ; 343.2/Г50

Гиргинов, Антон Неизбежната отбрана и крайна необходимост / Антон Гиргинов. - София : Сиби, 1995 ; 343.2/Г50

Гиргинов, Антон Теоретико-практически коментар на Наказателния кодекс на Република България : Обща част: т.1 - / Антон Гиргинов. - София : Софи-Р, 1999. - ; т.1. Учение за наказателния кодекс (чл.1 - 8). Учение за престъплението (чл.9 - 30). - 1999 т.. - 2000 ; 343.2/Г50

Гиргинов, Антон. Международна правна помощ по наказателни дела. С.: Софи-Р, 2012; 343.2/Г50

Грошев, Чавдар. Индивидуализация на наказанието : Теория и практика / Чавдар Грошев. - София : Сиела, 2015 343.2/Г87

Груев, Лазар , Ралица Илкова. Ръководство за решаване на наказателноправни казуси. София : Сиби, 2014 343.2/Г88

Груев, Лазар Бланкетни наказателно-правни норми / Лазар Груев. - София : УИ Св. Кл. Охридски, 1997 ; 343.2/Г88

Груев, Лазар и др. Казуси по наказателно право : Обща част / Лазар Груев, Ралица Илкова. - 3 прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2013; 343.2/Г88

Груев, Лазар и др. Казуси по наказателно право : Особена част / Лазар Груев, Ралица Илкова. - 3 прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2013; 343.2/Г88

Груев, Лазар и др. Казуси по наказателно право : Обща част / Лазар Груев, Ралица Илкова. - София : Сиби, 2005 ; 343.2/Г88

Груев, Лазар и др. Казуси по наказателно право : Особена част / Лазар Груев, Ралица Илкова. - София : Сиби, 2006 ; 343.2/Г88

Груев, Лазар и др. Казуси по наказателно право : Особена част / Лазар Груев, Ралица Илкова. - 2 прераб. и доп. със съдебна практика изд. - София : Сиби, 2008 ; 343.2/Г88

Груев, Лазар Санкционната система по българското наказателно право / Лазар Груев. - София : Сиби, 1997 ; 343.2/Г88

Груев, Лазар Смъртното наказание : pro contra / Лазар Груев. - София : Сиби, 1998; 343.2/Г88

Гунева, Момяна Амнистия по наказателното право на НРБ / Момяна Гунева. - София : Наука и изкуство, 1988 ; 343.2/Г90

Гунева, Момяна Документните престъпления по българското наказателно право / Момяна Гунева. - Бургас : Бряг, 2009; 343.2/Г90

Данаджиев, С. За афекта ("раздразненото състояние") в углавния процес : Ръководство за медици и юристи. Одобрено и препоръчано за училищните библиотеки с окръжно No21087 от 16 август 1928 на М-вото на Нар. Просвещение / С. Данаджиев. - 2 изд. - София : "Ив.Божинов", 1930; 343.2/Д17

Деца в конфликт със закона : Оценка на системата за младежко правосъдие в България. - София : Отдел за социално развитие на ООН, 2002 ; 343.2/Д30

Димитров, Добри. Престъпленията и наказанията според законите в НР България и борбата срещу престъпността. С.: СКГ на БКП, 1977; 343/Д58

Доказателства и доказателствени средства в наказателния процес на НРБългария. - София : Школа "Г. Димитров" - КДС, 1965 ; 343.2/Д72

Долапчиев, Никола Наказателно право : Обща част / Никола Долапчиев. - фотот. изд. - София : БАН, 1994. - (Видни юристи) ; 343.2/Д75

Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство : Сборник доклади от научна конференция, организирана от Катедрата по наказателноправни науки на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", проведена в София на 27 януари 2014 г. / състав. Пламен Панайотов, Георги Митов, Николета Кузманова. - София : УИ Климент Охридски, 2014; 343.2/Е19

Законодателство относно обидата и клеветата. : Принципи за свобода на изразяване и защита на доброто име. - София : Програма Достъп до Информация, 2000. - (Международни стандарти) ; 343.2/З-27

Здравчев, Димитър Какво трябва да знаете за правата на обвиняемия и заподозрения на следствието и доказателственото значение на техинте обяснения / Димитър Здравчев. - София : печ. Вета, 1994 ; 343.2/З-50

Златев, Стоян Виктимологични въпроси на право прилагането по наказателни дела / Стоян Златев. - София : печ. Л. Живкова, 1986 ; 343.2/З-72

Иванов, Иван Непълнолетните в престъпния свят / Иван Иванов. - София : Филфест, 2006 ; 343.2/И18

Иванов, Иван Престъпление и наказание на непълнолетни лица / Иван Иванов. - София : Филфест, 2008 ; 343.2/И18

Илкова, Ралица Реабилитацията по българското наказателно право / Ралица Илкова. - София : Сиби, 2015 343.2/И55

Илкова, Ралица Документни престъпления : Практика на Върховния съд и Върховния касационен съд по наказателни дела / Ралица Илкова. - София : Сиела, 2017 343.2/И55

Йотов, Борислав Квалифицираната (класифицираната) наказателна отговорност / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 343.2/Й95

Йотов, Борислав Международнонаказателноправни аспекти на турския геноцид над българския и арменския народ / Борислав, Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 343.2/И85

Йотов, Борислав Наказателноправна характеристика на кражбата / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 343.2/И85

Йотов, Борислав Наказателноправна характеристика на престъплението обсебване (по чл. 206 от НК) / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 343.2/И85

Йотов, Борислав Престъплението грабеж / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 343.2/И85

Йотов, Борислав Престъплението просия - простъпка, простотия, професия? (чл. 329 от НК) / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 343.2/И85

Йотов, Борислав Престъпления против честта и достойнството на човека : Обида и клевета / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 343.2/И85

Йотов, Борислав Трансформирането на изкуството и еротиката в престъплението порнография / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 343.2/И85

Йотов, Борислав Употребата и търговията с наркотици като престъпление (чл. 354 от НК) / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 343.2/И85

Йотов, Борислав Българско наказателно право : Обща част / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2014; 343.2/Й85

Йотов, Борислав Наказателноправна характеристика на насилието : Престъпленията бучийство, изнасилване, блудство, телесни повреди, принуда / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2014; 343.2/Й85

Йотов, Борислав Наказателноправни проблеми на обидата и клеветата / Борислав Йотов. - София : Нова звезда, 2000 ; 343.2/И85

Йотов, Борислав. Кога хазартът е престъпление? / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 343.2/И85

Йотов, Борислав. Интелектуалният момент на предумисъла : Правен анализ на интелектуалния момент при предумишлените престъпления / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2013; 343.2/И85

Йотов, Борислав. Наказателноправна характеристика на т. нар. шофьорски престъпления : чл. 342, 343, 343а, б, в и г от НК / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2016; 343.2/И85

Какво не знаем за отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност : Сравнително изследване на Институт Отворено общество - София и Центъра за либерални стратегии. - София : Ин-т Отворено общество, 2010 ; 343.2/К18

Каракашев, Веселин Наказателно право : Компендиум / Веселин Каракашев. - София : Ромина, 1999 ; 343.2/К; 32

Каракашев, Веселин Наказуемост, наказателна отговорност и лични основания за освобождаване от наказателна отговорност / Веселин Каракашев. - София : БАН. Ин-т за правни науки, 1966 ; 343.2/К; 32

Каракашев, Веселин Рецидивът и борбата с него / Веселин Каракашев. - София : БАН, 1970 ; 343.2/К; 32

Касаткина, С. А. Признание обвиняемого : монография / С. А. Касаткина. - Москва : Проспект, 2013 343.2/К28

Клисурска, Бранимира. Разследване на престъпления извършени от чужденци / Бранимира Клисурска. - София : Сиела, 2016; 343.2/К66

Корнажев, П. Наказателно правен режим на непълнолетните / П. Корнажев. - София : Наука и изкуство, 1970. - (Библиотека на практикуващия правник) ; 343.2/К85

Корнажев, Петър Квалифицираните умишлени убийства / Петър Корнажев. - София : Наука и изкуство, 1981. - (Библиотека на практикуващия правник) ; 343.2/К85

Корнажев, Петър Умишлените убийства по Наказателния кодекс на Република България / Петър Корнажев. - София : Софи-Р, 2000 ; 343.2/К85

Кочев, Костадин Присъдата същност и постановяване / Костадин Кочев. - София : УИ Кл.Охридски, 1989 ; 343.2/К87

Кристи, Н. Пределы наказания / Н. Кристи. - Москва : Прогресс, 1985. - (Общественные науки за рубежом) ; 343.2/К90

Кристи, Нилс Контролът върху престъпленията като индустрия ГУЛАГ, но на Запад / Нилс Кристи. - 3 основно прераб. и доп. изд с две нови глави. - София : Сиби, 2017 343/К90

Кристи, Нилс Предели на страданието / Нилс Кристи; прев. Анюта Качева; ред. Даниела Доковска. - София : Сиби, 2015 343.2/К90

Кругликов, Л. Л. и др. Юридические конструкции и символы в уголовном праве / Л. Л. Кругликов, О. Е. Спиридонова. - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2005. - (Теория и практика уголовного права и уголовного процесса); 343.2/К84

Кудрявцев, В.Н. Причины правонарушений / В.Н.Кудрявцев. - Москва : Наука, 1976; 343.2/К93

Лесниевски-Костарева, Т.А. Дифференциация уголовной ответственности : Теория и законодательная практика / Т.А. Лесниевски-Костарева. - 2 перераб. и доп. изд. - Москва : Норма, 2000 ; 343.2/Л48

Лука, Рубен Изкуството да убиваш / Рубен де Лука. - София : Агенция Стратегма, 2005 ; 343.2/Л86

Лунеев, В.В. Эпоха глобализации и преступности / В.В.Лунеев. - Москва : Норма, 2007 ; 343.2/Л85

Лясс, Н.В. Проблемы вины и уголовной ответственности в современных буржуазных теориях / Н.В.Лясс. - Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1977 ; 343.2/Л99

Манолова, Мирослава Престъпления с наркотични вещества и прекурсори / Мирослава Манолова; предг. Пламен Панайотов. - София : Монт ООД, 2015 343.2/М27

Манчев, Никола Вината в наказателното право / Никола Манчев. - София : БАН. Ин-т за правни науки, 1969 ; 343.2/М24

Манчев, Никола Грешката в наказателното право / Никола Манчев. - София : Наука и изкуство, 1974 ; 343.2/М24

Манчев, Никола Престъпление и противообществена проява / Никола Манчев. - София : БАН. Ин-т за правни науки, 1967 ; 343.2/М24

Марков, Димитър и др. Употребяващите наркотици в затвора. Опитът на Норвегия и предизвикателствата пред България / Димитър Марков, Хелда Гиертсен, Мария Дойчинова. - София : Център за изследване на демокрацията, 2016; 343.2/М64

Марков, Румен Доброволният отказ от извършване на престъпление / Румен Марков. - София : Тракия, 2001; 343.2/М; 32

Марков, Румен Поощрителните норми в наказателното право / Румен Марков. - София : Фондация Национална и международна сигурност, 2001. - (Библиотека Сигурност, 3) ; 343.2/М; 32

Марков, Румен Престъпна и правомерна дейностна множество лица / Румен Марков. - София : Фенея, 2006 ; 343.2/М; 32

Матеева, Юлиана Правен режим на непълнолетни правонарушители / Юлиана Матеева. - София : Сиела, 2008 ; 343.2/М39

Мезяев, А.Б. и др. Смертная казнь и современное международное право / А.Б.Мезяев. - Москва : Права человека, 2006 ; 343.2/М43

Минев, П. Оспорване на наказателните постановления. Електронен фиш. С.: Фенея, 2012; 343.2/М53

Минков, Никола Амнистията : Реч на Разложкият народен представител д-р Никола Минков, произнесена в Народното събрание на 11 април 1941 г. / Никола Минков. - София : Печ. С.М.Стайков, 1941. - (Библиотека "Нация и политика"); 343.2/М66

Михайлов, Д и др. Казуси по наказателно право на Народна република България / Д. Михайлов, Цв.Ценков. - София : Наука и изкуство, 1974 ; 343.2/М74

Наказателен кодекс: Сборник нормативни актове: Наказателен кодекс. ЗБППМН. Закон за амнистията от 2009 г. Действащи и отменени редакции. Препращания, 12 изд. С. Сиби, 2012; 343/(094.4)

Ненов, Иван Наказателен закон : текст със синтез на юриспруденцията / Иван Ненов. - София, 1946. - (Сборник анотирани закони) ; 343.2/Н55

Ненов, Иван Наказателно право : Особена част: том първи - / Иван Ненов. - София : Наука и изкуство, 1956 ; 343.2/Н55

Ненов, Иван Наказателно право на Народна република България : Обща част / Иван Ненов. - София : ДИ Наука и изкуство, 1963 ; 343.2/Н55

Ненов, Иван Наказателно право на Република България : Обща част: Кн.1. - / Иван Ненов. - нова ред. Александър Стойнов. - София : Софи-Р, 1992. -; кн.1. - 1992 кн.2. - 1992 ; 343.2/Н55

Общественото мнение за наказателния процес / К. Лютов и др.. - София : БАН, 1987 ; 343.2/О-25

Очков, Венцислав По някои проблеми на престъпленията по транспорта / Венцислав Очков. - София : Мин-во на правосъдието, 1981 ; 343.2/О-98

Павлов, Стефан Характер и основни начала на нашето народно-демократично наказателно правосъдие / Стефан Павлов. - София : б. м., 1950 ; 343.2/П12

Панайотов, Пламен и др. Наказателното законодателство - традиции и перспективи : Сборник доклади от научна конференция, организирана от катедра "Наказателноправни науки" на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", проведена в София на 29 февруари 2016 г. / Пламен Панайотов, Георги Митов, Николета Кузманова. - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2016; 343.2/Н18

Панайотов, Пламен Укривателството по Наказателния кодекс на Република България / Пламен Панайотов. - София : Сиби, 1997 ; 343.2/П17

Панев, Байчо Пиянство и престъпност / Байчо Панев. - София : Отечествен фронт, 1976. - (Човек и закон) ; 343.2/П17

Петров, Георги Детската престъпност : Теория, методика и практика на превантивната дейност с малолетните и непълнолетните правонарушители / Георги Петров. - Велико Търново : АБ, 1998 ; 343.2/П47

Печилков, Иван Телесните повреди по Наказателния кодекс на НРБ / Иван Печилков. - Пловдив : Христо Г. Данов, 1975 ; 343.2/П50

Правни основи на превенцията на престъпността в Народна република България : Сборник от закони, укази, инструкции, указания, правилници, окръжни, постановления на Пленума на ВС и др. . - София : Наука и изкуство, 1980;343.2/(094.4)

Правосъдие по отношение на малолетни и непълнолетни : Международни стандарти. - София : Отдел за социално развитие на ООН, 2002 ; 343.2/П82

Противодействие на организираната престъпност в България. Оценка на правната рамка. С.: ЦИД – Правна програма, 2012; 343/П89

Разкриване и разследване на компютърни престъпления: Практическо ръководство. С.: Сиби, б. г.; 343.2/Р23

Разкриване и разследване на сексуални престъпления : Методическо ръководство. - София : Световит, 2007 ; 343.2/Р20

Разследване на взломна кражба в жилище, грабеж и изнудване : Методическо ръководство. - София : Световит, 2007 ; 343.2/Р20

Разследване на престъпления, свързани с компютър и компютърни престъпления. С.: Фабер, 2005; 343.2/Р20

Советское уголовное право: Часть Особенная. М-ва: Изд-во Московского университета, 1957; 343/С49

Сотников, С. А. Амнистия в уголовном праве России / С. А. Сотников, ред. А. И. Чучаева. - Москва : Проспект, 2010 343.2/С67

Станков, Боян Наказателно право : Казуси и методология за решаване / Боян Станков. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2013; 343.2/С68

Станков, Боян Малолетни, непълнолетни, противообществени прояви, престъпления, отговорност / Боян Станков. - Варна : Черноризец Храбър, 2008; 343.2/С69

Стойков, Стоян Субективната страна на престъплението / Стоян Стойков. - София : Сиела, 2015 343.2/С78

Стойнов, Александър Жертвата на престъплението / Александър Стойнов. - София : УИ Св.Климент Охридски, 1993 ; 343.2/С81

Стойнов, Александър Наказателно право : Обща част / Александър Стойнов. - София : Сиела, 1999 ; 343.2/С81

Стойнов, Александър Престъпления против собствеността / Александър Стойнов. - София : Сиела, 2003 ; 343.2/С81

Стойчев, Неделчо. Насилието : Психологически анализ от местопрестъплението / Неделчо Стойчев. - София : ИК "Труд", 2016; 343.2/С78Philosophical Foundations of Criminal Law / ed. R.A.Duff, Stuart P. Green. - Oxford : Oxford University Press, 2011 343.2/Ф51

Съдебна практика Наказателен кодекс : Текст, съдебна практика, литература. - София : Наука и изкуство, 1961; 343.2/(094.57)

Съдебна практика Транспортни злополуки : Текст, съдебна практика и литература. - София : Наука и изкуство, 1966 ; 343.2/(094.57)

Таганцев, Н. С. Смертная казнь / Николай Таганцев. - 2 изд. - Москва : Ленанд, 2016. - (Академия фундаментальных исследований: История права) 343.2/Т15

Тихомирова, Л.В. Убийство : Судебная практика по уголовным делам / Л.В.Тихомирова. - Москва : Изд. Тихомирова В.Ю., 2013; 343.2/Т60

Ткачевский, Ю.М. Советское исправительно-трудовое право / Ю.М.Ткачевский. - Москва : Издательскво Московского университета, 1971; 343.2/Т61

Тодоров, Красимир Енциклопедия на серийните убийци / Красимир Тодоров. - София : Милениум, 2017 343/Т64

Транспорти престъпления : Съдебна практика: 1968-2002 / състав. Петър Раймундов, Ралица Илкова. - София : Фенея, 2004 ; 343.2/(094.57)

Уголовное право : Общая часть. - Москва : Юрид. изд-во Мин-ва юстиции СССР, 1948 ; 343.2/У22

Уголовное право : Особенная часть: Учебник / ред. Л.Д.Гауман, С.В.Максимов. - Москва : Eksmo, Эксмо, 2005. - (Российское юридическое образование) ; 343.2/У26

Уголовное право России : Особенная часть / ред. А.И.Рарог. - Москва : Eksmo, Эксмо, 2007. - (Российское юридическое образование) ; 343.2/У26

Уголовно-исполнительное право Российской федерации : Учебник / ред. И.Л.Трунов. - Москва : Eksmo, Эксмо, 2005. - (Российское юридическое образование) ; 343.2/У26

Уголовные установления Тан с разъяснениями : Тан Люй Шу и Цзюани 1-8 / перев., введ. и коментар В.М.Рыбаков. - Санкт-Петербург : Петербургское Востоковедение, 1999 ; 343.2/(094.4)

Умишлените убийства в НРБългария : Резултати и изводи от криминологическо изследване. - София : Съвет за криминологически изследвания при Главна прокуратура на НРБ, 1985 ; 343.2/У56

Филчев, Никола Престъпление, извършено от две или повече лица : Автореферат на дисертация за получаване на научна степен "кандидат на юридическите науки" / Никола Филчев. - ; БАН, 1985; 343.2/Ф49

Филчев, Никола Теоретични основи на наказателното законотворчество / Никола Филчев. - София : Сиела, 2004 ; 343.2/Ф49

Цеков, Цеко Тактика на разпознаване в предварителното производство / Цеко Цеков. - София : Наука и изкуство, 1971 ; 343.2/Ц25

Чуприков, А., Б. Цуприк. Обща и криминална сексология. С.: Акад изд-во „Марин Дринов”, 2008; 343.2/Ч93

Шипковенски, Никола Алкохолна престъпност и наказателна отговорност / Никола Шипковенски. - софия : Медицина и физкултура, 1975. - (Библиотека "Лекарят ви съветва) ; 343.2/Ш63

Codul de Procedura penala al Republicii Populare Romane. - Bucuresti : Ministerul justitiei, 1948; 343.2/(094.4)

Countering Organized Crime in Bulgaria – Study in the Legal Framework (Reports, 26). S.: CSD, 2012; 343/К11

Lunde, Paul Organized Crime : Inside Guide to the World's Most Successful Industry / Paul Lunde. - London : Dorleu Kindersley Book, 2004 ; 343.2/Л21

Modificarile aduse Codului penal si Codului de procedura penala prin actele normative din anii 1956-1960. - Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine, 1961 ; 343.2/(094.4)Prins, Adolphe Science Penale et Droit Positif / Adolphe Prins. - Bruxelles : Br.-Chr. Cie Editeurs, 1899 ; 343.2/П87

The Code for Crown Prosecutors. - , 2004 ; 343.2/(094.4)

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница