Направления, институти и специализирани звена към банДата01.12.2017
Размер44.46 Kb.
Направления, институти и специализирани звена към БАН

(Наименованията съдържат линкове, които позволяват да се посетят сайтовете
чрез задържане на клавиш Ctrl и клик)


Информационни и комуникационни науки и технологии

Институт по математика и информатика

Институт по механика

Институт по системно инженерство и роботика

Институт по информационни и комуникационни технологии

Национална лаборатория по компютърна вирусология

Лаборатория по телематика

Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Институт по електрохимия и енергийни системи

Институт по инженерна химия (академично специализирано звено - АСЗ)

ЦЛ по слънчева енергия и нови енергийни източници (академично специализирано звено - АСЗ)

Нанонауки, нови материали и технологии

Институт по физика на твърдото тяло

Институт по електроника

Институт по оптически материали и технологии „Академик Йордан Малиновски”

Институт по минералогия и кристалография „Академик Иван Костов”

Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика - Варна (също и http://www.bshc.bg/)

Институт по обща и неорганична химия

Институт по органична химия с Център по фитохимия

Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев”

Институт по полимери

Институт по катализ

ЦЛ по приложна физика – Пловдив (АСЗ)

Национален център по нанотехнологии

Биомедицина и качество на живот

Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев”

Институт по невробиология

Институт по микробиология „Стефан Ангелов”

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов”

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

Биоразнообразие, биоресурси и екология

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Институт за гората

Институт по физиология на растенията и генетика

Национален природонаучен музей (АСЗ)

Ботаническа градина на БАН

Климатични промени, рискове и природни ресурси

Геологически институт „Страшимир Димитров”

Национален институт по геофизика, геодезия и география

Национален институт по метеорология и хидрология (също и http://www.iwp.bas.bg/)

Институт по океанология „Професор Фритьоф Нансен”

Астрономия, космически изследвания и технологии

Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (също и http://www.nao-rozhen.org)

Институт за космически изследвания и технологии

Културно-историческо наследство и национална идентичност

Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин"

Институт за литература

Институт за балканистика с Център по тракология

Институт за исторически изследвания

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей (също и http://eim-bas.com/)

Институт за изследване на изкуствата

Национален Археологически институт с музей

Кирило-методиевски научен център – АСЗ

Човек и общество

Институт за икономически изследвания

Институт за държавата и правото

Институт за изследване на населението и човека

Институт за изследване на обществата и знанието

Специализирани звена

Централна библиотека на БАН (ЦБ)

Научен архив на БАН

Център за обучение към БАН

Единен център за иновации

Академично издателство с печатница Проф. Марин Дринов (АИ)

Научноинформационен център Българска енциклопедия

Социално-битов комплекс

Център за изследвания по националната сигурност и отбраната

Дом на учения

Център за приложни разработки

Експериментална и развъдна база за опитни животни - БАН гр. Сливница


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница