Наредба №13 от 30 декември 2005 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспортстраница13/20
Дата30.07.2018
Размер1.08 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

 

 

 

намиращи се под

 

 

 

напрежение, над 2 m.

 

 

 

2.2. Имат право да

 

 

 

извършват

 

 

 

превключвания.

 

 

 

2.3. Могат да бъдат

 

 

 

наблюдаващи.

IV

1. Механици

Стаж с трета

1.1. Задълбочени знания

 

(електротехници,

квалификационна група

по електротехника и

 

електромеханици)

най-малко:

устройството на

 

2. Машинисти на

- два месеца за лица с

контактната мрежа.

 

електрически подвижен

висше образование и

1.2. Пълна представа за

 

състав

електротехническа

рисковете при работа по

 

3. Дежурни деломайстори

специалност;

контактната мрежа,

 

4. Ръководители на

- три месеца за лица със

въздушните

 

бригади

средно образование и с

електропроводи,

 

 

професионална

устройствата на

 

 

квалификация по

секционните постове,

 

 

електротехническа

основните захранващи

 

 

специалност;

станции, допълнителните

 

 

- четири месеца за лица с

захранващи станции и

 

 

висше образование с

трансформаторните

 

 

професионална

мачтови постове.

 

 

квалификация с

1.3. Познания за схемите

 

 

техническа

и особеностите в

 

 

неелектротехническа

устройството на

 

 

специалност;

контактната мрежа в

 

 

- шест месеца за лица

границите на своя и

 

 

със средно образование;

съседните участъци, да

 

 

 

могат лесно да се

 

 

 

ориентират какви

 

 

 

разединители трябва да

 

 

 

бъдат

 

 

 

включени или изключени

 

 

 

за извършване на

 

 

 

работа, да намират

 

 

 

на мястото всички тези

 

 

 

елементи и да знаят

 

 

 

необходимите органи-

 

 

 

зационни и технически

 

 

 

мерки за

 

 

 

безопасност при работа.

 

 

 

1.4. Пълни познания по

 

 

 

частите на тази наредба,

 

 

 

отнасящи се за

 

 

 

безопасност при работа

 

 

 

по контактната мрежа в

 

 

 

електрифицирани

 

 

 

участъци, а така също и

 

 

 

правилата за

 

 

 

използване на

 

 

 

защитните средства.

 

 

 

1.5. Умение да

 

 

 

организират на място

 

 

 

безопасно извършване

 

 

 

на работа с изключване

 

 

 

на напрежението и

 

 

 

заземяване.

 

 

 

1.6. Да имат знания и

 

 

 

практически умения за

 

 

 

прилагане на правилата

 

 

 

за първа долекарска

 

 

 

помощ.

 

 

 

2.1. Могат пряко да

 

 

 

организират и ръководят

 

 

 

работата по

 

 

 

експлоатацията и

 

 

 

ремонта на контактната

 

 

 

мрежа.

 

 

 

2.2. Могат да извършват

 

 

 

измерване и настройка

 

 

 

на контактната мрежа.

V

1. Енергодиспечери

Стаж с четвърта

1.1. Задълбочени знания

 

2. Началници на

квалификационна група

по теория и цялостни

 

подрайони на контактната

най-малко:

знания по устройството и

 

мрежа

- шест месеца за лица с

експлоатацията на

 

3. Ръководители на

висше образование и

контактната мрежа.

 

отдели по експлоатация

електротехническа

1.2. Цялостни познания

 

на контактната мрежа и

специалност;

по схемите за

 

безопасност при работа

- дванадесет месеца за

захранване и

 

4. Енергетици

лица със средно

Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT=NORMATIVE%20DOCUMENTS -> Labour -> Ordinances
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Първа общи положения ч
Ordinances -> І общи положения Ч
Ordinances -> Наредба за работното време, почивките и отпуските
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Ordinances -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница