Наредба №13 от 30 декември 2005 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспортстраница15/20
Дата30.07.2018
Размер2.79 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Забележка. Непосочените длъжности се причисляват към подходяща група в зависимост от изискванията и пълномощията.

Приложение № 7.а към чл. 184, ал. 2(първа страница)
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
НК "Железопътна инфраструктура"
Подрайон: .................................................................................................................................................................................................................................................
 
НАРЯД № .....................................................................................................................................................................................................................................................
 
1. Издаден на ........................ 200 ... г.
2. На отговорния изпълнител на работата (превключването) ............................................................................................................................................................................................
(трите имена, длъжност, квалификационна група)
при отговорен ръководител ...................................................................................................................................................................................................................
(трите имена, длъжност, квалификационна група)
се нарежда да се извърши работа по ..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на съоръженията, къде и в каква последователност)
3. Работата да се извърши от бригада в състав .................... души.
 
Трите имена

Квал.

Проведен

Трите имена

Квал.

Проведен
на работника

група

инструктаж

на работника

група

инструктаж
 

 

(подписи)

 

 

(подписи)
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
4. Условия за извършване на работата ..............................................................................................................................................................................................................
(частично или напълно изкл. на напрежението, при особени условия и др.)
а) да се превключат по ................... следните разединители и прекъсвачи .....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
(записват се по реда на тяхната последователност)
б) остава под напрежение .......................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на фидера, секцията и др.)
в) да се поставят огради, плакати, предупредителни табели и др.
..............................................................................................................................................................................................................................................
г) да се поставят заземители .....................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
(къде, колко и какво)
д) да се използват при работа следните монтажни уреди, предпазни средства, пособия и др.
..............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
е) да се изпълнят следните допълнителни мерки ..................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
(по-важните)
5. Нарядът е издаден за времето от ............................................. до ...................................... 200 ... г.
6. Издал наряда и провел устен (писмен) инструктаж ..............................................................................................................................................................................................
(трите имена, длъжност, подпис)
............................................................................................................................................................................................................................................
7. Наряда получих в ........................ ч. на ........................ 200 ... г. Подпис:......................................................................................................................................
Нарядът ми беше предаден по телефона в ........................ ч. на ........................ 200 ... г. от
издаващ наряда ................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена, длъжност, квал. група)
.............................................. Подпис: ...........................................................................................................................................................
 
(втора страница)
8. Изменение в състава на бригадата.
 
Включени в състава

Проведен

Изваден от състава

Дата, час,

Разрешил
на бригадата

инструктаж

на бригадата

минута

(подпис)
(трите имена, квал. група)

(подписи)

(трите имена, квал. група)

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT=NORMATIVE%20DOCUMENTS -> Labour -> Ordinances
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Първа общи положения ч
Ordinances -> І общи положения Ч
Ordinances -> Наредба за работното време, почивките и отпуските
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Ordinances -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница