Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продуктистраница107/107
Дата22.07.2016
Размер9.86 Mb.
1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   107


(1) Виж ISO 5725.

Приложение № 11 към чл. 14, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.)Изх. №____/____

ДО ДИРЕКТОРА
Вх. №____/____

НА РЕГИОНАЛНАТА
 

ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
 

гр. ______________________________________________________________________________________
 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА КОЗМЕТИЧЕН ПРОДУКТ (ПРОДУКТИ) ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО, НОВ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 

от________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(име, презиме, фамилия, производител (упълномощен представител; лице, по чието искане е произведен козметичният продукт)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, ЕИК, телефон, факс, e-mail)

 

Уведомявам ви, че считано от ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(ден, месец, година)

предстои пускане на пазара на нов козметичен продукт (продукти):

Търговско наименование на продукта (продуктите):

1. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вид и категория на козметичния продукт (продукти) съгласно приложение № 1 на Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти:

1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Информацията (документацията) за продукта (продуктите) съгласно чл. 13, ал. 1 на наредбата е на ваше разположение на _________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(точен адрес)

 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(ден, месец, година)

(подпис, печат)
 
Забележка. Когато производителят пуска на пазара няколко козметични продукта едновременно, той подава едно уведомление, в което вписва всички козметични продукти.
 


Приложение № 12 към чл. 14, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.)Изх. №____/____

ДО ДИРЕКТОРА
Вх. №____/____

НА РЕГИОНАЛНАТА
 

ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
 

гр. ______________________________________________________________________________________
 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА КОЗМЕТИЧЕН ПРОДУКТ (ПРОДУКТИ), КОЙТО СЕ ВНАСЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

 

от________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(име, презиме, фамилия, лице, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, ЕИК, телефон, факс, e-mail)

производител _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес, държава)

Уведомявам ви, че считано от ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(ден, месец, година)

предстои пускане на пазара на нов козметичен продукт (продукти):

Търговско наименование на продукта (продуктите):

1. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вид и категория на козметичния продукт (продукти) съгласно приложение № 1 на Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти:

1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Място на първия внос в страната ____________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(митница, гр. (с.)

Информацията (документацията) за продукта (продуктите) съгласно чл. 13, ал. 1 на наредбата е на ваше разположение на _________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(точен адрес)

 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(ден, месец, година)

(подпис, печат)
 
Забележка. Когато лицето, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос, пуска на пазара няколко козметични продукта едновременно, то подава едно уведомление, в което вписва всички козметични продукти.
 1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   107


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница