Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продуктистраница21/56
Дата22.07.2016
Размер4.78 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   56
съгласно чл. 6, т. 8,

 

 

 

 

 

когато концентра-

 

 

 

 

 

цията му надвишава:

 

 

 

 

 

- 0,001% в продукти,

 

 

 

 

 

които не се отмиват

 

 

 

 

 

- 0,01% в продукти,

 

 

 

 

 

които се отмиват

 

46.

6-Метил-

Продукти за хи-

0,003%

 

 

 

кумарин

гиена на устната

 

 

 

 

 

кухина

 

 

 

47.

Никометанол

Продукти за хи-

0,15% изчислени

 

(изм. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 19.03.2009 г.) "Съдържа никометанол

 

хидрофлуорид

гиена на устната

като флуор.

 

хидрофлуорид". На етикета на всяка паста за зъби, съдържаща 0,1 - 0,15 % флуор, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. "само за възрастни"), задължително се поставя следният текст: На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1 - 0,15 %, изчислени като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (например "само за възрастни"), задължително се поставя следният текст: "Деца до 6-годишна възраст включително: Използвайте количество колкото грахово зърно и мийте зъбите си под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако приемате флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.

 

 

кухина

Когато е в смес

 

 

 

 

 

с други флуорни

 

 

 

 

 

съединения, раз-

 

 

 

 

 

решени в това

 

 

 

 

 

приложение, об-

 

 

 

 

 

щата концентра-

 

 

 

 

 

ция на флуор не

 

 

 

 

 

трябва да надви-

 

 

 

 

 

шава 0,15%

 

 

48.

Сребърен

Само за продук-

4%

 

"Съдържа сребърен нитрат"

 

нитрат

ти, предназна-

 

 

"Изплакнете незабавно очите,

 

 

чени за оцветя-

 

 

ако продуктът попадне в кон-

 

 

ване на вежди

 

 

такт с тях"

 

 

и мигли

 

 

 

49.

Селенов

Противопърхот-

1%

 

"Съдържа селенов дисулфид"

 

дисулфид

ни шампоани

 

 

"Да се избягва контакт с

 

 

 

 

 

очите или увредена кожа"

50.

Алуминиев

Средства против

20% като безво-

1. Съотношението на

"Да не се прилага върху

 

циркониев

изпотяване

ден алуминиев

броя на алуминиевите

възпалена или увредена кожа"

 

хлорид-

 

циркониев

атоми към тези на цир-

 

 

хидроксидни

 

хлорид

кониевите атоми трябва

 

 

комплекси

 

хидроксид

да бъде между 2 и 10

 

 

AlxZr(OH)yClz

 

5,4% като цир-

2. Съотношението на

 

 

и алуминиев

 

коний

броя (Al + Zr) атоми

 

 

циркониев

 

 

към това на хлорните

 

 

хлорид хидро-

 

 

атоми трябва да бъде

 

 

ксид-глицин

 

 

между 0,9 и 2,1

 

 

комплекси

 

 

3. Забранен за аерозол-

 

 

 

 

 

ни опаковки (спрейове)

 

51.

Хинолин-8-ол

Стабилизатор

0,3% изчислено

 

 

 

и бис(8-хидро-

за водороден

като база

 

 

 

ксихинолин)

прекис в препа-

 

 

 

 

сулфат

рати за поддър-

 

 

 

 

 

жане на косата,

 

 

 

 

 

които се из-

 

 

 

 

 

плакват

 

 

 

 

 

Стабилизатор за

0,03% изчислено

 

 

 

 

водороден пре-

като база

 

 

 

 

кис в препарати

 

 

 

 

 

за поддържане

 

 

 

 

 

на косата, които

 

 

 

 

 

не се изплакват

 

 

 

52.

Метанол

Денатурант за

5% изчислени

 

 

 

 

етанол и изопро-

като % от ета-

 

 

 

 

пилов алкохол

нола и изопро-

 

 

 

 

 

пиловия алкохол

 

 

53.

Етидронова

(а) Препарати за

1,5% (изразени

 

 

 

киселина и

поддържане на

като етидронова

 

 

 

нейните соли

косата

киселина)

 

 

 

(1-хидрокси-

(б) Сапун

0,2% (изразени

 

 

 

етилиденди-

 

като етидронова

 

 

 

фосфонова ки-

 

киселина)

 

 

 

селина и ней-

 

 

 

 

 

ните соли)

 

 

 

 

54.

1-Фенокси-

Само за продук-

2%

Като консервант, виж

 

 

пропан-2-ол

ти, които се

 

приложение № 4, № 43

 

 

 

изплакват

 

 

 

 

 

Забранен за про-

 

 

 

 

 

дукти за хигиена

 

 

 

 

 

на устната кухина

 

 

 

55.

 

 

 

 

 

56.

Магнезиев флуорид

Продукти за хигиена на зъбите

0,15% изчислени като флуор.

 

(изм. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 19.03.2009 г.) "Съдържа магнезиев флуорид". На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1 - 0,15 %, изчислени като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (например "само за възрастни"), задължително се поставя следният текст: "Деца до 6-годишна възраст включително: Използвайте количество колкото грахово зърно и мийте зъбите си под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако приемате флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.

 

 

 

Когато е в смес с

 

 

 

 

 

други флуорни

 

 

 

 

 

съединения, раз-

 

 

 

 

 

решени от това

Каталог: files -> documents
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
documents -> 21 ноември световен ден без тютюнев дим


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   56


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница