Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продуктистраница3/56
Дата22.07.2016
Размер4.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
§ 15. Разпоредбите на § 6, т. 1 - 3, букви "б", т. 5, буква "в", т. 6, буква "б", т. 8, буква "в", т. 10 - 12, букви "б", т. 14 - 16, букви "б", т. 18, т. 19 - 22, букви "б", т. 24 и 25, букви "б", т. 26, буква "в" и т. 27, буква "б" влизат в сила от 1 януари 2010 г.

Допълнителни разпоредби


КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)

§ 4. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2009/164/ЕС на Комисията за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения ІІ и ІІІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти (обн., ОВ, L 344 от 23. 12. 2009 г.), Директива 2010/3/ЕС на Комисията за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения ІІІ и VI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти (обн., ОВ, L 29 от 2. 02. 2010 г.) и Директива 2010/4/ЕС на Комисията за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложение ІІІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти (обн., ОВ, L 36 от 9. 02. 2010 г.).Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)

§ 5. (1) Разпоредбите на § 3, т. 1, буква "в" по отношение на т. 208 (с изключение на колона 6) и 209, и т. 2 влизат в сила от 1 декември 2010 г.

(2) От 1 ноември 2011 г. се забранява пускането на пазара на козметични продукти, които не отговарят на изискванията на § 3, т. 1, буква "в" по отношение на т. 208, колона 6.

(3) От 1 ноември 2012 г. се забранява предлагането на пазара или предоставянето по друг начин на потребителя на козметични продукти, които не отговарят на изискванията по ал. 2.§ 6. (1) От 15 февруари 2011 г. се забранява пускането на пазара на козметични продукти, които не отговарят на изискванията на § 2 и § 3, т. 1, букви "а", "б" и "в" по отношение на т. 206.

(2) От 15 август 2011 г. се забранява предлагането на пазара или предоставянето по друг начин на потребителя на козметични продукти, които не отговарят на изискванията по ал. 1.


§ 7. Разпоредбите на § 1 и § 3, т. 1, буква "в" по отношение на т. 207 и буква "г" влизат в сила от 1 март 2011 г.Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2

Списък на категориите козметични продукти

1. Кремове, емулсии, лосиони, гелове и масла за кожата (ръце, лице, крака и т.н.).

2. Маски за лице (с изключение на продуктите за химичен пилинг).

3. Оцветени основи (течности, пасти, пудри).

4. Пудри за гримиране, пудри за след баня, хигиенни пудри и т.н.

5. Тоалетни сапуни, сапуни - дезодоранти и т.н.

6. Парфюми, тоалетни води и одеколони.

7. Продукти за баня и душ (соли, пяна, масла, гелове и др.).

8. Депилатоари.

9. Дезодоранти и противопотни продукти.

10. Продукти за поддържане на косата:

- за боядисване и изрусяване;

- за къдрене, изправяне и фиксиране;

- за поддържане на трайни прически;

- за почистване (лосиони, пудри, шампоани);

- кондициониращи продукти (лосиони, кремове, масла);

- за фризиране (лосиони, лакове, брилянтин).

11. Продукти за бръснене (кремове, пени, лосиони и т.н.).

12. Продукти за гримиране и почистване на грима от лицето и очите.

13. Продукти, предназначени за приложение върху устните.

14. Продукти за поддържане на зъбите и устната кухина.

15. Продукти за поддържане на ноктите и лакиране.

16. Продукти за външна интимна хигиена.

17. Продукти за слънчеви бани.

18. Продукти за придобиване на загар без слънчево въздействие.

19. Продукти за избелване на кожата.

20. Продукти против бръчки.Приложение № 2 към чл. 2, т. 2

Списък на химическите вещества, съдържащи се в продуктите, изключени от обсега на наредбата

Стронций и неговите съединения, с изключение на стронциев лактат, стронциев нитрат и стронциев поликарбоксилат от приложение № 6, стронциев сулфид, стронциев хлорид, стронциев ацетат, стронциев хидроксид, стронциев прекис, посочени в приложение № 7, част 1, и стронциеви лакове, пигменти и соли на багрилата, посочени с означение (2) в приложение № 3.


Приложение № 3 към чл. 4

(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2007 г.)

Списък на багрилата, разрешени за употреба в козметични продукти (1)

Област на приложение:

Колона 1: Багрила, разрешени за всички козметични продукти.

Колона 2: Багрила, разрешени за всички козметични продукти, с изключение на предназначените за прилагане в областта на очите, по-специално грим за очи и средства за почистване на грим около очите.

Колона 3: Багрила, разрешени за приложение в козметични продукти, които не са предназначени за контакт с лигавиците.

Колона 4: Багрила, разрешени само за козметични продукти за краткотраен контакт с кожата.Номер на

Цвят

Област на приложение

Други ограничения и изисквания (2)

цветния

 

 

 

индекс или

 

 

 

наименование

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

1

2

 

 

3

 

4

10006

Зелен

 

 

 

Х

 

10020

Зелен

 

 

Х

 

 

10316 (3)

Жълт

 

Х

 

 

 

11680

Жълт

 

 

Х

 

 

11710

Жълт

 

 

Х

 

 

11725

Оранжев

 

 

 

Х

 

11920

Оранжев

Х

 

 

 

 

12010

Червен

 

 

Х

 

 

12085 (3)

Червен

Х

 

 

 

3% максимална концентрация в крайния продукт

12120

Червен

 

 

 

Х

 

12370

Червен

 

 

 

Х

 

12420

Червен

 

 

 

Х

 

12480

Кафяв

 

 

 

Х

 

12490

Червен

Х

 

 

 

 

12700

Жълт

 

 

 

Х

 

13015

Жълт

Х

 

 

 

Е 105

14270

Оранжев

Х

 

 

 

Е 103

14700

Червен

Х

 

 

 

 

14720

Червен

Х

 

 

 

Е 122

14815

Червен

Х

 

 

 

Е 125

15510 (3)

Оранжев

 

Х

 

 

 

15525

Червен

Х

 

 

 

 

15580

Червен

Х

 

 

 

 

15620

Червен

 

 

 

Х

 

15630 (3)

Червен

Х

 

 

 

3% максимална концентрация в крайния продукт

15800

Червен

 

 

Х

 

 

15850 (3)

Червен

Х

 

 

 

 

15865 (3)

Червен

Х

 

 

 

 

15880

Червен

Х

 

 

 

 

15980

Оранжев

Х

 

 

 

Е 111

15985 (3)

Жълт

Х

 

 

 

Е 110

16035

Червен

Х

 

 

 

 

16185

Червен

Х

 

 

 

Е 123

16230

Оранжев

 

 

Х

 

 

16255 (3)

Червен

Х

 

 

 

Е 124

16290

Червен

Х

 

 

 

Е 126

17200 (3)

Червен

Х

 

 

 

 

18050

Червен

 

 

Х

 

 

18130

Червен

 

 

 

Х

 

18690

Жълт

 

 

 

Х

 

18736

Червен

 

 

 

Х

 

18820

Жълт

 

 

 

Х

 

18965

Жълт

Х

 

 

 

 

19140 (3)

Жълт

Х

 

 

 

Е 102

20040

Жълт

 

 

 

Х

Максималната концентрация на 3,3'-диметил-бензидин в багрилото: 5 ppm

20470

Черен

 

 

 

Х

 

21100

Жълт

 

 

 

Х

Максималната концентрация на 3,3'-диметил-бензидин в багрилото: 5 ppm

21108

Жълт

 

 

 

Х

както по-горе

21230

Жълт

 

 

Х

 

 

24790

Червен

 

 

 

Х

 

26100

Червен

 

 

Х

 

Критерии за чистота:

 

 

 

 

 

 

анилин <= 0,2%;

 

 

 

 

 

 

2-нафтол <= 0,2%

 

 

 

 

 

 

4-аминоазобензен <= 0,1%

 

 

 

 

 

 

1-(фенилазо)-2-нафтол <= 3%

 

 

 

 

 

 

1-[2-(фенилазо) фенилазо]-2-нафталенол <= 2%

27755

Черен

Х

 

 

 

Е152

28440

Черен

Х

 

 

 

Е151

40215

Оранжев

 

 

 

Х

 

40800

Оранжев

Х

 

 

 

 

40820

Оранжев

Х

 

 

 

Е 160 e

40825

Оранжев

Х

 

 

 

Е 160 f

40850

Оранжев

Х

 

 

 

Е 161 g

42045

Син

 

 

Х

 

 

42051 (3)

Син

Х

 

 

 

Е 131

42053

Зелен

Х

 

 

 

 

42080

Син

 

 

 

Х

 

42090

Син

Х

 

 

 

 

42100

Зелен

 

 

 

Х

 

42170

Зелен

 

 

 

Х

 

42510

Виолетов

 

 

Х

 

 

42520

Виолетов

 

 

 

Х

Максималната концентрация в крайния продукт: 5 ppm

42735

Син

 

 

Х

 

 

44045

Син

 

 

Х

 

 

44090

Зелен

Х

 

 

 

Е 142

45100

Червен

 

 

 

Х

 

45190

Виолетов

 

 

 

Х

 

45220

Червен

 

 

 

Х

 

45350

Жълт

Х

 

 

 

6% максимална концентрация в крайния продукт

45370 (3)

Оранжев

Х

 

 

 

Не повече от 1% 2-(6-хидрокси-3-оксо-3Н-ксантен-9-ил) бензоена киселина и 2% 2-(бромо-6-хидрокси-3-оксо-3Н-ксантен-9-ил) бензоена киселина

45380 (3)

Червен

Х

 

 

 

Както по-горе

45396

Оранжев

Х

 

 

 

Когато се използва в червило, багрилото е разрешено само в свободна киселинна форма и в максимална концентрация 1%

45405

Червен

 

Х

 

 

Не повече от 1% 2-(6-хидрокси-3-оксо-3Н-ксантен-9-ил) бензоена киселина и 2% 2-(бромо-6-хидрокси-3-оксо-3Н-ксантен-9-ил) бензоена киселина

45410 (3)

Червен

Х

 

 

 

Както по-горе

45430 (3)

Червен

Х

 

 

 

Е 127, както по-горе

47000

Жълт

 

 

Х

 

 

47005

Жълт

Х

 

 

 

Е 104

50325

Виолетов

 

 

 

Х

 

50420

Черен

 

 

Х

 

 

51319

Виолетов

 

 

 

Х

 

58000

Червен

Х

 

 

 

 

59040

Зелен

 

 

Х

 

 

60724

Виолетов

 

 

 

Х

 

60725

Виолетов

Х

 

 

 

 

60730

Виолетов

 

 

Х

 

 

61565

Зелен

Х

 

 

 

 

61570

Зелен

Х

 

 

 

 

61585

Син

 

 

 

Х

 

62045

Син

 

 

 

Х

 

69800

Син

Х

 

 

 

Е 130

69825

Син

Х

 

 

 

 

71105

Оранжев

 

 

Х

 

 

73000

Син

Х

 

 

 

 

73015

Син

Х

 

 

 

Е 132

73360

Червен

Х

 

 

 

 

73385

Виолетов

Х

 

 

 

 

73900

Виолетов

 

 

 

Х

 

73915

Червен

 

 

 

Х

 

74100

Син

 

 

 

Х

 

74160

Син

Х

 

 

 

 

74180

Син

 

 

 

Х

 

74260

Зелен

 

Х

 

 

 

75100

Жълт

Х

 

 

 

 

75120

Оранжев

Х

 

 

 

Е 160b

75125

Жълт

Х

 

 

 

Е 160d

75130

Оранжев

Х

 

 

 

Е 160 а

75135

Жълт

Х

 

 

 

Е 161d

75170

Бял

Х

 

 

 

 

75300

Жълт

Х

 

 

 

Е 100

75470

Червен

Х

 

 

 

Е 120

75810

Зелен

Х

 

 

 

Е 140 и Е 141

77000

Бял

Х

 

 

 

Е 173

77002

Бял

Х

 

 

 

 

77004

Бял

Х

 

 

 

 

77007

Син

Х

 

 

 

 

77015

Червен

Х

 

 

 

 

77120

Бял

Х

 

 

 

 

77163

Бял

Х

 

 

 

 

77220

Бял

Х

 

 

 

Е 170

77231

Бял

Х

 

 

 

 

77266

Черен

Х

 

 

 

 

77267

Черен

Х

 

 

 

 

77268:1

Черен

Х

 

 

 

Е 153

77288

Зелен

Х

 

 

 

Без хроматен йон

77289

Зелен

Х

 

 

 

Също

77346

Зелен

Х

 

 

 

 

77400

Кафяв

Х

 

 

 

 

77480

Кафяв

Х

 

 

 

Е 175

77489

Оранжев

Х

 

 

 

Е 172

77491

Червен

Х

 

 

 

Е 172

77492

Жълт

Х

 

 

 

Е 172

77499

Черен

Х

 

 

 

Е 172

77510

Син

Х

 

 

 

Без цианидни йони

77713

Бял

Х

 

 

 

 

77742

Виолетов

Х

 

 

 

 

77745

Червен

Х

 

 

 

 

77820

Бял

Х

 

 

 

Е 174

77891

Бял

Х

 

 

 

Е 171

77947

Бял

Х

 

 

 

 

Лактофлавин

Жълт

Х

 

 

 

Е 101

Карамел

Кафяв

Х

 

 

 

Е 150

Капсантин,

Оранжев

Х

 

 

 

Е 160 с

капсорубин

 

 

 

 

 

 

Цвеклово

Червен

Х

 

 

 

Е 162

червено

 

 

 

 

 

 

Антоцианини

Червен

Х

 

 

 

Е 163

Алуминиев,

Бял

Х

 

 

 

 

цинков, магне-

 

 

 

 

 

 

зиев и калциев

 

 

 

 

 

 

стеарати

 

 

 

 

 

 

Бромотимолово

Син

 

 

 

Х

 

синьо

 

 

 

 

 

 

Бромокрезолово

Зелен

 

 

 

Х

 

зелено

 

 

 

 

 

 

Кисело червено

Червен

 

 

Х

 

 

195

 

 

 

 

 

 

Каталог: files -> documents
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
documents -> 21 ноември световен ден без тютюнев дим


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница