Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продуктистраница6/56
Дата22.07.2016
Размер4.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
 

ЕО № 434-630-6

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Отнася се само за продукти, които могат да се използват за деца под 3-годишна възраст и които остават в продължителен контакт с кожата.

(2) Отнася се за всички продукти, предназначени за нанасяне върху голяма част от тялото.

(3) Само за продукти, различни от продуктите за баня / душ гелове и шампоани, които могат да се използват за деца под 3-годишна възраст.

(4) Само за продукти, които могат да се използват за деца под 3-годишна възраст.

(5) За употреби, различни от тези като консервант, виж приложение № 7, част 1, № 207.

* Веществата, отбелязани със символа (+), може също да бъдат добавяни към козметичните продукти в концентрации, различаващи се от заложените в това приложение за други специфични цели, в зависимост от представянето на продуктите, например като дезодориращи агенти в сапуни или противопърхутни агенти в шампоани.

** Всички крайни продукти, съдържащи формалдехид или вещества от това приложение и които освобождават формалдехид, трябва да имат етикет с предупреждение "съдържа формалдехид", когато концентрацията на формалдехид в крайния продукт надвишава 0,05%.

*** За целите на този списък със "соли" са означени соли на катионите натрий, калий, калций, магнезий, амоняк и етаноламини; соли на хлоридния, бромидния, сулфатния, ацетатния анион и с "естери" са означени: метилов, етилов, пропилов, изопропилов, бутилов, изобутилов, фенилов естер.


Приложение № 5 към чл. 4

(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г.)Списък на ултравиолетовите филтри, разрешени за употреба в козметични продукти

 

Рефе-

Вещество

Максимално разрешена

Други ограничения

Условия за употреба и

рентен

 

концентрация в крайния

и изисквания

предупреждения, които 

козметичен продукт

 

трябва да се поставят

 

 

 

 

на етикета

1

2

3

4

5

1

(Зал. - ДВ, бр. 35 от 2009 г.,

 

 

 

 

в сила от 08.10.2009 г.)

 

 

 

2

N,N,N-Триметил-4-(2-

6%

 

 

 

оксоборн-3-илиден-

 

 

 

 

метил) анилинов

 

 

 

 

метилсулфат

 

 

 

3

Хомосалат (INN)

10%

 

 

4

Оксибензон (INN)

10%

 

"Съдържа окси-

 

 

 

 

бензон"(1)

6

2-Фенилбензимидазол-

8% (изразено като

 

 

 

5-сулфонова киселина

киселина)

 

 

 

и нейната калиева,

 

 

 

 

натриева и триетано-

 

 

 

 

ламинова сол

 

 

 

7

3,3'-(1,4-Фенилендиме-

10% (изразено като

 

 

 

тилен)бис(7,7-диметил-

киселина)

 

 

 

2-оксо-бицикло-[2.2.1]

 

 

 

 

хепт-1-илметансулфо-

 

 

 

 

нова киселина) и

 

 

 

 

солите й

 

 

 

8

1-(4-Терт-бутилфе-

5%

 

 

 

нил)-3-(4-метокси-

 

 

 

 

фенил)пропан-1,3-дион

 

 

 

9

a-(2-Оксоборн-3-или-

6% (изразено като

 

 

 

ден)толуен-4-сулфонова

киселина)

 

 

 

киселина и солите й

 

 

 

10

2-Циано-3,3-дифенила-

10% (изразено като

 

 

 

крилова киселина, 2-

киселина)

 

 

 

етилхексил естер

 

 

 

 

(Октокрилен)

 

 

 

11

Полимер на N-{(2 и 4)-

6%

 

 

 

[(2-оксоборн-3-илиден)

 

 

 

 

метил] бензил}

 

 

 

 

акриламид

 

 

 

12

Октилметоксицинамат

10%

 

 

13

Етоксилиран етил-4-

10%

 

 

 

аминобензоат (PEG-25

 

 

 

 

PABA)

 

 

 

14

Изопентил-4-метокси-

10%

 

 

 

цинамат (изоамил Р-

 

 

 

 

метоксицинамат)

 

 

 

15

2,4,6-Трианилино-(р-

5%

 

 

 

карбо-2'-етилхексил-1'-

 

 

 

 

окси)-1,3,5-триазин

 

 

 

 

(октилтриазон)

 

 

 

16

Фенол,2-(2Н-бензотри-

15%

 

 

 

азол-2-ил)-4-метил-6-

 

 

 

 

(2-метил-3-(1, 3, 3, 3-

 

 

 

 

тетраметил-1-(триме-

 

 

 

 

тилсилил) окси)-диси-

 

 

 

 

локсанил) пропил)

 

 

 

 

(дрометризол

 

 

 

 

трисилоксан)

 

 

 

17

Бензоена киселина, 4, 4-

10%

 

 

 

((6-((( 1,1- диметиле-

 

 

 

 

тил) амино)карбонил)

 

 

 

 

фенил)амино)-1, 3, 5-

 

 

 

 

триазин-2, 4-диил) ди-

 

 

 

 

имино)бис-, бис (2-

 

 

 

 

етилхексил) естер)

 

 

 

18

3-(4'-Метилбензили-

4%

 

 

 

ден)-d-1-камфор (4- ме-

 

 

 

 

тилбензилиден камфор)

 

 

 

19

3-Бензилиден камфор

2%

 

 

 

(3- бензилиден камфор)

 

 

 

20

2-Етилхексилсалицилат

5%

 

 

 

(октил-салицилат)

 

 

 

21

2-Етилхексил-4-диме-

8%

 

 

 

тиламинобензоат

 

 

 

 

(октилдиметил РАВА)

 

 

 

22

2-Хидрокси-4-мето-

5% (изразено като

 

 

 

ксибензофенон-5-сул-

киселина)

 

 

 

фонова киселина (Бен-

 

 

 

 

зофенон-5) и натриева-

 

 

 

 

та й сол

 

 

 

23

2,2'-Метилен-бис-6-

10%

 

 

 

(2Н-бензотриазол-2-

 

 

 

 

ил)-4-(тетраметил-

 

 

 

 

бутил)-1,1,3,3-фенол

 

 

 

24

Мононатриева сол на

10% (изразено като

 

 

 

2-2'-бис-(1,4-фенилен)

киселина)

 

 

 

1Н-бензимидазол-4,6

 

 

 

 

дисулфонова киселина

 

 

 

25

(1,3,5)-Триазин-2,4-

10%

 

 

 

бис([4-(2-етил-хекси-

 

 

 

 

локси)-2-хидрокси]-фе-

 

 

 

 

нил)-6-(4-метокси-

 

 

 

 

фенил)

 

 

 

26

Диметикодиетил-

10%

 

 

 

бензалмалонат

 

 

 

 

(CAS № 207574-74-1)

 

 

 

27

Титанов диоксид

25%

 

 

28

(изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 08.07.2009 г.)

 

 

 

 

Бензоена киселина,

10%

 

 

 

2-[-4-(диетиламино)-2-

 

 

 

 

хидроксибензоил]-,

 

 

 

 

хексилестер

 

 

 

 

(наименование по INCI:

 

 

 

 

Диетиламино Хидро-

 

 

 

 

ксибензоил Хексил Бен-

 

 

 

 

зоат (Diethylamino

 

 


Каталог: files -> documents
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
documents -> 21 ноември световен ден без тютюнев дим


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница