Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продуктистраница102/102
Дата22.07.2016
Размер8.7 Mb.
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   102Приложение № 12 към чл. 14, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.)Изх. №____/____

ДО ДИРЕКТОРА

Вх. №____/____

НА РЕГИОНАЛНАТА

 

ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 

гр. ______________________________________________________________________________________

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА КОЗМЕТИЧЕН ПРОДУКТ (ПРОДУКТИ), КОЙТО СЕ ВНАСЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

 

от________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(име, презиме, фамилия, лице, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, ЕИК, телефон, факс, e-mail)

производител _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес, държава)

Уведомявам ви, че считано от ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(ден, месец, година)

предстои пускане на пазара на нов козметичен продукт (продукти):

Търговско наименование на продукта (продуктите):

1. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вид и категория на козметичния продукт (продукти) съгласно приложение № 1 на Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти:

1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Място на първия внос в страната ____________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(митница, гр. (с.)

Информацията (документацията) за продукта (продуктите) съгласно чл. 13, ал. 1 на наредбата е на ваше разположение на _________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(точен адрес)

 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(ден, месец, година)

(подпис, печат)

 

Забележка. Когато лицето, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос, пуска на пазара няколко козметични продукта едновременно, то подава едно уведомление, в което вписва всички козметични продукти.

 
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   102


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница