Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продуктистраница7/102
Дата22.07.2016
Размер8.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   102


(*1) Разрешават се лакове или соли на тези багрила, съдържащи вещества, незабранени от приложение № 6 или неизключени с приложение № 2 от обхвата на тази наредба.

(*2) Багрила, чийто номер е предхождан от буквата "Е", и оцветяващите вещества трябва да отговарят на изискванията за чистота, посочени в Наредба № 21 от 2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни (обн., ДВ, бр. 104 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2004 г. и бр. 43 от 2005 г.). Те трябва да продължават да отговарят на общите изисквания към употребата на добавките съгласно Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните (обн., ДВ, бр. 44 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2005 г.) и в случаите, когато буквата "Е" е била отстранена.

(*3) Разрешават се също неразтворими бариеви, стронциеви и циркониеви лакове, соли и пигменти на тези багрила. Те трябва да преминат през тест за неразтворимост.

Приложение № 4 към чл. 4
(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г.)Списък на консервантите, разрешени за употреба в козметични продукти

 

Рефе-

Вещество

Максимално разрешена

Други ограничения

Условия за употреба и

рентен

 

концентрация в крайния

и изисквания

предупреждения, които 

козметичен продукт

 

трябва да се поставят

 

 

 

 

на етикета

1

2

3

4

5

1

Бензоена киселина

Продукти, които се

 

 

 

(CAS № 65-85-0) и

отмиват, с изключение на

 

 

 

натриевата й сол

продукти за хигиена на

 

 

 

(CAS № 532-32-1)

устната кухина:

 

 

 

 

2,5 % (киселина)

 

 

 

 

Продукти за хигиена на

 

 

 

 

устната кухина: 1,7 %

 

 

 

 

(киселина)

 

 

 

 

Продукти, които не се

 

 

 

 

отмиват: 0,5 % (киселина)

 

 Соли на бензоената

0,5 % (киселина)

 

 

 

киселина, различни от

 

 

 

 

тези, изброени в

 

 

 

 

референтен № 1, и

 

 

 

 

естери на бензоената

 

 

 

 

киселина

 

 

 

2

Пропионова киселина

2% (киселина)

 

 

 

и солите й

 

 

 

3

Салицилова киселина

0,5% (киселина)

Да не се използва в

"Да не се използва за

 

и солите й (+)

 

препарати за деца

деца под 3-годишна

 

 

 

под 3-годишна въз-

възраст" (1)

 

 

 

раст, с изключение

 

 

 

 

на шампоани

 

4

Сорбинова киселина

0,6% (киселина)

 

 

 

(хекса-2,4-диенова

 

 

 

 

киселина) и

 

 

 

 

солите й

 

 

 

5

Формалдехид и пара-

0,2% (с изключение на

Забранен за използ-

 

 

формалдехид (+)

продукти за хигиена на

ване за аерозолни

 

 

 

устната кухина)

опаковки (спрейове)

 

 

 

0,1% (продукти за хигие-

 

 

 

 

на на устната кухина)

 

 

 

 

изразено като формал-

 

 

 

 

дехид

 

 

7

Бифенил-2-ол(о-

0,2% изразено като фенол

 

 

 

фенилфенол) и

 

 

 

 

солите му

 

 

 

8

Цинк пиритион (+)

Продукти за косата: 1,0 %

Само за продукти, които

 

 

(CAS № 13463-41-7)

Други продукти: 0,5 %

се отмиват

 

 

 

 

Да не се използва в продукти за хигиена на устната кухина

 

9

Неорганични сулфи-

0,2%, изразено като

 

 

 

ти и хидрогенирани

свободен SO2

 

 

 

сулфити (+)

 

 

 

10

(Зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г.)

 

 

 

11

Хлоробутанол (INN)

0,5%

Забранен за аерозол-

"Съдържа хлоро-

 

 

 

ни опаковки

бутанол"

 

 

 

(спрейове)

 

12

4-Хидроксибензоена

0,4% (киселина) за 1 естер

 

 

 

киселина, нейните

0,8% (киселина) за смеси

 

 

 

соли и естери

от естери

 

 

13

3-Ацетил-6-метилпи-

0,6% (киселина)

Забранен за аерозолни

 

 

ран-2,4 (3Н)-дион (де-

 

опаковки (спрейове)

 

 

хидрооцетна киселина)

 

 

 

 

и нейните соли

 

 

 

Каталог: docs -> NORMATIVNI%20AKTOVE
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №2 от 5 февруари 2007 Г. За здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в сила от 03. 10. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Закон за администрацията
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №9 от 4 август 2006 Г. За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №7 от 1 март 2005 Г. За изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
NORMATIVNI%20AKTOVE -> Наредба №3 от 26 май 2016 Г. За реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   102


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница