Наредба №6 от 23 октомври 2003 Г. За минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животнистраница16/35
Дата22.07.2016
Размер4.2 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   35


чи, с изключе-

да строят гнезда или

КУКУВИЧИ ТЪКАЧние на терито-

да имат на разполо-

(Anomalospizidae): Anomalospiza

до 18

1,20 x 0,50 x 0,50риалните видо-

жение кошнички за

ТЪКАЧИ (Ploceidae):ве, трябва да се

гнездене, респ. затво-

Ambliospiza, Anaplectes,отглеждат в

рени сандъчета за

Brachycope, Bubalornis,ята, при което

спане.

Coliuspasser, Dinemellia, Euplectes,женските са по-

Отглеждането в откри-

Foudia, Histurgops, Hyphanturgus,

над 18

1,60 x 0,50 x 0,50вече от мъжки-

ти волиери е възмож-

Malimbus, Melanoploceus,те. През зима-

но през цялата годи-

Nelicurvius, Niobella. Notiospiza,та защитеното

на, ако птиците мо-

Othyphantes, Pachуphantes,

за ви-

1,60 x 0,50 x 1,20място трябва

гат да намерят защи-

Philetairus, Phormoplectes,

дове-

да бъде населе-

тено пространство

Ploceella, Plocepasser,

те

но най-много с

със съответните кли-

Pseudonigrita, Quelea, Queleopsis,

види

20 птици

матични условия.

Rhinoploceus, Sitarga, Sitagroides,от дребнитеSomalita Symlectes,и средно едриThomasophantes, Textorвидове или с 4птици от едри-те видове (родо-ве: Bubalornis,Dinemellia,Coliuspasserprogne иColiuspasserjacksoni).ВРАБЧОВИ (Passeridae):

до 12

0,80 x 0,40 x 0,40

не по-ниска от 10 °С.

По двойки или

За всички видове от

Sorella, Auripasser, Passer,в ята.

родовете Sorella,

Pyrgitpsis, Gymnoris, Petronia,Убежището

Auripasser, Passer и

Carpospiza, Montifringillaпрез зимата да

Pyrgitopsis целогодиш-

се заеме най-

но да се осигурят кош-над 18

1,20 x 0,50 x 0,50много от 10

нички или сандъчета

птици от дреб-

за спане. Отглежда-

ните видове

нето във волиери да

или от 6 птици

се предпочита пред от-

от по-едрите.

глеждането в кафези.

СЪЩИНСКИ ЧИНКИ

до 15

0,80 x 0,40 x 0,40

Видове от умерените

(Fringillidae): Fringilla;

ширини и високопла-

ЩИГЛЕЦИ (Carduelidae)

нински птици от суб-

(без Drepanidinae):

тропиците до тропи-

Acanthis, Agriospiza, Alario,

ците могат да прези-

Bucanetes, Callacantis, Carduelis,

муват навън, ако на-

Carpodacus, Chionomitris, Chloris,

мерят защита от кли-

Coccothraustes, Crirhagra,

матичните условия

Dendrospiza, Eophona, Erythrina,

(родове Acantis,

Fringalauda, Haematospiza,

Agriospiza, Carduelis,

Hesperiphona, Koslowia,

Cardopacus, Chloris,

Leucosticte, Linaria, Linurgus,

Coccothraustes, някои

Loxia, Mycerobas, Ochrospiza,

от 15

1,20 x 0,50 x 0,50

видове от Serinus,

Pinicola, Procarduelis, Propyrrhula,

до 20Spinus, Eophona,

Pseudochloroptila, Pyrrhoplectes,

Fringilauda, Fringilla,

Pyrrhospiza, Pyrrhula, Rhodopechys,

Koslowia, Leucosticte,

Rhodospiza, Rhynchostruthus,

Linaria, Loxia,

Rubicilla, Serinops, Serinus,

Mycerobas, Pinicola,

Spinus, Uragus.

Procarduelis,Propyrrhula, Pyrrhula,Rubicilla, Uragus).Видове от субтропи-

През зимата в

Кървавочервеното ко-ците и тропиците

това убежище

нопарче (Limeria(родове Alario,

трябва да се

canapia) трябва да сеBucanetes, Crithagra,

подслонят най-

отглежда преди всичкоDendrospiza,

много 20 птици

във волиери.Hesperiphona,

от дребните

Ochrospiza,

видове или 10

Rhodospiza, някои

птици от сред-

видове от родовете

но едрите видо-

Serinus и Spinus)

ве, или 4 птици

трябва да презиму-

от едрите ви-

ват на сухо при ми-

дове. Същинс-

нимална температу-

ките чинки и

над 20

1,60 x 0,80 x 0,80

ра 5. Препоръчва се

много видове

Peudochloroptila totta,

кадънки по вре-

Spinus cucullatus,

ме на мътене

S. dominicensis,

имат територи-

S. notatus, S. psaltria и

ално поведение,

S. yarrelii да презиму-

затова да се

ват при температура

подслоняват по

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   35


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница