Наредба №6 от 23 октомври 2003 Г. За минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животнистраница33/35
Дата22.07.2016
Размер4.2 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
лятото. Препоръчително пре-


зимуване
Африкански плоски кос-

45

група

4 x 2

-

Възможно отглеждане на от-
тенурки (Homopus spec)

крито само през летните месе-


ци; съоръжението за отглеж-
Аржентинска костенурка

8 x 4

съд с вода

дане на открито да е снабдено
(Geochelone chilensis)

с отопление
Червенокрака костенурка

45

група

8 x 4

съд с вода

Възможно временно отглежда-
(Geochelone carbonaria)

не на открито през лятото; го-


ляма нужда от вода за пиене и


повишена влажност на въздуха
Бразилска гигантска

Имат голяма нужда от вода за
костенурка

пиене и повишена влажност на
(Geochelone denticulata)

въздуха; по правило не е въз-


можно отглеждане на открито
Планинска листоподобна

без

отделен екзем-

4 x 2

съд с вода

Блатни костенурки с доминира-
костенуркапляр/двойка

що обвързване към сушата; мъж-
(Geoemyda spengleri)

ките отчасти проявяват непоно-


симост помежду си; социализи-


рането на различни видове мо-


же да се окаже проблематично
Жълтоглава костенурка

45

група

8 x 4

-

Възможно временно отглежда-
(Indotestudo elongata)

не на открито през лятото; го-


ляма нужда от вода за пиене и


повишена влажност на въздуха
Шарнирни костенуркисъд с вода


(Kinixys spec.)


Индийска звезденчата

45

група

8 x 4

-

Възможно отглеждане на от-
костенурка (Geochelone

крито само през летните месе-
elegans); Слонска косте-

ци; съоръжението за отглеж-
нурка (Geochelone nigra);

дане на открито да е снабдено
Гигантска костенурка

с отопление
(Geochelone gigantea);


Леопардова костенурка


(Geochelone pardalis);


Лъчиста костенурка


(Geochelone radiata); Афри-


канска шпороносна косте-


нурка (Geochelone sulcata)


Тинести костенурки

-

отделен екзем-

3 x 1,5

2

Силно водолюбиви видове,
(Kinosternon sp.)пляр/група

които само по изключение тър-
(вкл. Мускусни костенурки

сят суша; мъжките са особено
(Sternotherus)

агресивни, поради това са


необходими прозрачни прегра-


ди и подводни скривалища
Гърбати костенурки

30

група, възможно

5 x 2,5

2

Водолюбиви видове, които ре-
(Graptemys sp.)е отглеждане по-

довно търсят сушата за изсу-
отделно поради

шаване и печене на слънце, ата-
агресивността на

куват дори и чужди видове; въз-
Покривни костенуркинякои индивиди

можно е някои от видовете да
(Kachuga sp.)

се отглеждат на открито през ля-


тото. Евентуално презимуване


за видовете от род Graptemys sp.
Лешоядова костенурка

без

отделен екзем-

3 x 1,5

2

Силно водолюбиви видове, из-
(Macroclemys temminckii)пляр

лизат на сушата само да снесат


яйца; жизнено пространство,


разделено вътрешно от коре-


ни или камъни; евентуално


презимуване
Мекопанцерна костенурка

30

двойка

3 x 1,5

-

Възможно отглеждане на от-
(Malacochersus tornieri)

крито само през летните месе-


ци; съоръжението за отглеж-


дане на открито да е снабдено


с отопление; необходимост от


цепнатини за скривалища
Manouria sp.

30

група

6 x 3

съд с вода

Имат голяма нужда от вода заКаталог: legislation -> biodiversity
biodiversity -> Наредба №8 от 12 декември 2003 Г. За реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение №3, за животинските видове от приложение
biodiversity -> Наредба №2 от 18 декември 2006 Г. За условията и реда за създаването и функционирането на националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие
biodiversity -> Наредба №5 от 1 август 2003 Г. За условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове
biodiversity -> Наредба №2 от 20 януари 2004 Г. За правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения
biodiversity -> Наредба №14 от 27 октомври 2005 Г. За условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни
biodiversity -> Наредба №5 от 19 юли 2004 Г. За изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки
biodiversity -> Наредба №4 от 8 юли 2003 Г. За условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница