Наредба №6 от 23 октомври 2003 Г. За минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животнистраница4/35
Дата22.07.2016
Размер4.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
игри и занимания, материа-
ли за строене на гнезда за
спане


ПРИМАТИ

Брой

Открит участък

Вътрешна клетка

Температура

Социално

Забележки/

(Primates)(°С)

устройство

особености

площ, м2

висо-

площ, м2

висо-(+ м2 за

чина

(+ м2 за

чинавсяко

(м)

всяко

(м)след-след-

ващо)ващо)

1

2

3

4

5

6

7

Бабуини

до 5

30 (+ 2)

2,5

10 (+ 1,5)

2,0

Могат да жи-

Бабуините се

При отглеждане на

(Papio anubis) ивеят през цяла-

отглеждат по

големи стада, с ня-

Мантиестита година на

двойки, се-

колко отраснали

(Papio hamadryas)открито, ако

мейни групи

мъжки, трябва да

имат достъп

или стада.

има добре структу-

до леко затоп-

Мантиестите

рирани клетки със

лени вътреш-

павиани могат

съответната голе-

ни помещения

да се отглеж-

мина

(5 до 8)

дат в хареми

При отглеждане на

повече от един ха-

Гелада

Възможно е

рем трябва да има

(Theropithecus

отглеждане в

големи (най-малко

gelada)

хареми, отрас-

неколкостотин квад-налите мъж-

ратни метра) добреки трябва

структурирани външ-своевремен-

ни клетки или многоно да се отде-

големи отделни вът-лят от харема

решни сепарета за

всеки харем.

Дрил (Papio16. При студ -

Отглеждане

Възможно е отглеж-

leucophaeus) исамо кратко-

на двойки

дане на групи само

Мандрилвременно

или хареми

от млади мъжки

(Papio sphinx)пребиваване

навън

КОТКОПОДОБ-

5 и по-

25 (+ 2)

2,5

10 (+ 1,5)

2,0

16. При студ -

Най-малко по

Млади мъжки е въз-

НИ МАЙМУНИ

малко

само кратко-

двойки, за

можно да живеят за-

(Cercopithecidae)временно пре-

предпочита-

едно на групи, ако

биваване на-

не - на семей-

нямат контакт с жен-

вън. За зелени-

ни групи или

ските

те морски кот-

хареми.ки (Chlorocebus

Подрастващи-aethiops) и пла-

те мъжки данинските видо-

се отстраня-ве - до темпе-

ват своевре-ратура от 12 -

менно14 навън

Хусари30 (+ 2)14. При студ

(Erythrocebus)само крат-

ковременно

пребиваване

навън

Малък гвенон15 (+ 1)6 (+ 0,5)16. При студ -

Отглеждане(Cercopithecusсамо крат-

по двойки, се-talapoin)ковременно

мейства илипребиваване

стада (смесе-навън

ни групи с


Каталог: legislation -> biodiversity
biodiversity -> Наредба №8 от 12 декември 2003 Г. За реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение №3, за животинските видове от приложение
biodiversity -> Наредба №2 от 18 декември 2006 Г. За условията и реда за създаването и функционирането на националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие
biodiversity -> Наредба №5 от 1 август 2003 Г. За условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове
biodiversity -> Наредба №2 от 20 януари 2004 Г. За правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения
biodiversity -> Наредба №14 от 27 октомври 2005 Г. За условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни
biodiversity -> Наредба №5 от 19 юли 2004 Г. За изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки
biodiversity -> Наредба №4 от 8 юли 2003 Г. За условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница