Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употребастраница8/55
Дата09.03.2017
Размер5.59 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   55

Соли на 3,3'-диметилбензидин; соли на о-толидин

612-081-00-5-Стронциев хромат

024-009-00-4

232-142-6

7789-06-2Стиреноксид; (епоксиетил) бензен; фенилоксиран

603-084-00-2

202-476-7

96-09-3Сулфалат (ISO); 2-хлоралил диетилдитиокарбамат

006-038-00-4

202-388-9

95-06-7Тиоацетамид

616-026-00-6

200-541-4

62-55-5Уретан (INN); етилкарбамат

607-149-00-6

200-123-1

51-79-6Диазометан

006-068-00-8

206-382-7

334-88-31,2 -диметилхидразин

007-013-00-0

-

540-73-8Соли на хидразин

007-014-00-6

-

-Хидразинбис (3-карбокси-4-хидроксибензолсулфонат)

007-022-00-X

405-030-1

-Метилакриламидоглюколат (с і 0,1 % акриламид)

607-210-00-7

403-230-3

77402-05-2Калиев дихромат

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9Амониев дихромат

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5Натриев дихромат

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9Натриев дихромат, дихидрат

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0Хромилдихлорид, Хромоксихлорид

024-005-00-2

239-056-8

14977-61-8Калиев хромат

024-006-00-8

232-140-5

7789-00-6Съединения на хром (VI) - с изключение на

024-017-00-8

-

-бариев хромат и съединенията, които са

поименно означени в приложение I на

директива 67/584/EWG.

Брометилен, винилбромид

602-024-00-2

209-800-6

593-60-25-алил-1,3-бензодиоксол; сафрол

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7Азо-оцветители на бензидинова основа;

611-024-00-1

-

-4,4'-диарил-азобифенил-оцветители,

с изключение на съединенията, които са

поименно означени в приложение I на

директива 67/584/EWG.

Динатриев 4-амино-3-[[4'-[(2,4-диаминофенил)азо]

611-025-00-7

217-710-3

1937-37-7[1,1'-бифенил]-4-ил]азо]-5-хидрокси-6-(фенилазо)

нефтлин-2,7-дисулфонат; C.I. Direct Black 38

Тетранатриев 3,3'-[[1,1'-бифенил] -

611-026-00-2

220-012-1

2602-46-24,4'-диил-бис(азо)]бис[5-амино-4-хидрок-

синефтлин-2,7-дисулфонат]; C.I. Direct Blue 6

Динатриев 3,3'-[[1,1'-бифенил]-4,4'-диилбис-

611-027-00-8

209-358-4

573-58-0(азо)]бис(4-аминонефтлин-1-сулфонат);

C.I. Direct Red 28

Толуол-2,4-диамониевсулфат; толуилен-2,4 -

612-126-00-9

265-697-8

65321-67-7Диаминсулфат

Дестилати (каменoвъглен катран), бензолова

648-001-00-0

283-482-7

84650-02-2фракция, леко масло (комплексна смес от

въглеводороди, получена чрез дестилация

на въглен катран; състои се от въглеводороди

с дължина на въглеродната верига от С4 до

С10 и дестилира в областта 80 - 160°С)

Катранени масла от кафяви въглища, леко масло

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

(дестилат от катрани на кафяви въглища,

точка на кипене в областта 80 - 250°С;

състои се преди всичко от алифатни и

ароматни въглеводороди и моноосновни феноли)

Първични бензолови въглищни дестилати, ниско

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

кипящи (дестилати от леки масла, получени

от коксови пещи с област на дестилация под

100°С; състоят се преди всичко от алифатни

въглеводороди с дължина на въглеродната

верига от С4 до С6).

Дестилати от каменовъглени катрани, бензолови

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

фракции, богати на ВТХ; редестилат (остатъчен

продукт от дестилацията на суров бензол при

разделянето на бензолови продукти; състоят се

преди всичко от бензол, толуол и ксилолен и

кипят в областта 75 - 200°С)

Ароматни въглеводороди с дължина на

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

въглеродната верига С6-10, богати на С8,

редестилати с ниска температура на кипене.

Солвент нефт (въглен), редестилати с ниска

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

температура на кипене.

Солвент нефтен (въглен), ксилол - стирол слоен,

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

редестилати със средна температура на кипене.

Солвент нефт (въглен), съдържащ кумарон - стирол;

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

редестилати със средна температура на кипене.

Нефтен (въглен), остатъчен продукт от дестилация,

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

редестилати с висока температура на кипене

(остатъчен продукт от дестилацията на повторно

извлечен нефтен дестилат; състои се преди всичко

от нафталин и кондезационни продукти на инден

и стирол).

Ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната

648-010-00-Х

292-694-9

90989-38-1

J

верига С8, редестилат с висока температура на кипене.

Ароматни въглеводороди с дължина на въглерод-

648-011-00-5

292-695-4

90989-39-2

J

ната верига С8-10, редестилати с висока

температура на кипене.

Ароматни въглеводороди с дължина на въгле-

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

родната верига С8-9; смоли, вторичен продукт

от полимеризация; редестилати с висока температура

на кипене (комплексна смес от въглеводороди,

получена от евапорацията на разтворители във

вакуум от полимеризирани въглеводородни смоли;

състои се най-вече от ароматни въглеводороди с

дължина на въглеродната верига С8, С9, точка на

кипене в областта 120 - 215°С).

Ароматни въглеводороди, С9-12, бензолови

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

дестилати; редестилати с висока точка на кипене.

Остатъци от екстракция, бензолови фракции,

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

алкални, кисели екстракти; остатъчни

продукти от екстракция с ниска точка

на кипене (редестилат от основни и

кисели катрани, и получен дестилат от

високотемпературни каменовъглени катрани,

точка на кипене в областта 90 - 160°С,

състои се преди всичко от бензол,

толуол и ксилолен).

Остатъци от екстракция (въглен катрани),

Каталог: userfiles -> files
files -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
files -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   55


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница