Наредба за организация на движението на територията на община Пазарджикстраница4/8
Дата20.07.2018
Размер433.63 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Раздел II Обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии  


Чл. 30. Движението на автобусите за обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии е разрешено само по транспортна схема, утвърдена от Общински съвет Пазарджик.

Чл. 31. Местата на автобусите за изчакване на пътниците на началния и крайния пункт на допълнителната маршрутна линия се сигнализират със спиркоуказатели по утвърдена от кмета на Община Пазарджик схема. Изработването и поставянето на спиркоуказателя се заплаща от превозвача. 

Чл. 32. Водачите на автобуси за обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии са длъжни да спират, възможно най-вдясно на платното за движение на улиците за слизане и качване по желание на пътниците, така че да не затрудняват останалите участници в движението. 

Чл. 33. Промените в общинската транспортна схема се осъществяват съгласно изискванията разпоредбите на МТИТС (Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията) за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, като се отразяват в ПОД и ГПОД по съответния ред. 

Раздел III Таксиметров превоз на пътници 


 

Чл. 34. (1) Таксиметровите автомобили изчакват клиенти само на означените за целта места.

(2) Местата по ал. 1 се утвърждават със заповед на кмета на Община Пазарджик.

(3) Определените места по ал. 1 могат да се ползват от всички превозвачи, получили разрешение за извършване на таксиметров превоз. 

Чл. 35. (1) Забранява се на водачите на таксиметрови автомобили да престояват и паркират на спирките на пътните превозни средства за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт и на пътните платна на улиците с цел изчакване на клиенти, при което се създават затруднения за останалите участници в движението. 

(2) Разрешава се престой и паркиране на таксиметрови автомобили на паркоместа в зоните за почасово платено паркиране само при спазване на реда и условията за паркиране, предвидени в настоящата наредба. 


Раздел IV Обществен превоз на пътници по редовните линии на междуселищен и международен транспорт 


Чл. 36. (1) Започването/завършването на курсовете от автобусите за обществен превоз на пътници по редовните линии на междуселищния и международен транспорт на територията на Община Пазарджик се разрешава само от автогари, отговарящи на изискванията на Наредба № 33 на МТС от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

(2) Местата на автогарите и автоспирките по предходната алинея се утвърждават с писмена заповед на кмета на Община Пазарджик. 

Чл. 37. Маршрутът за придвижване на автобусите от междуселищните и международните автобусни линии на територията на Община Пазарджик до и от автогарите се определя със заповед на кмета.

Чл. 38. Кметът на Община Пазарджик или оторизирано от него лице съгласува разписание с посочена автогара за спиране на автобусите, като междинна спирка по маршрута на международна автобусна линия съгласно изискванията за международен автомобилен превоз на пътници и товари на Министерството на транспорта и съобщенията .

Глава четвърта

ПАРКИРАНЕ

Раздел I Общи правила


 

Чл. 39. Паркирането на пътни превозни средства (ППС) на територията на Община Пазарджик се извършва само на разрешените, определени и обозначени с допълнителна табела Т12, с която се указва начина на паркиране на ППС за това място.

Чл. 40. Престоят и паркирането са забранени

(1) на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението, или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал:

(2) до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението;

(3) в района на пешоходни зони, тротоари, площади;

(4) (на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях;

(5) на кръстовища и на по-малко от 5 метра от тях;

(6) на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак е забранено изпреварването;

(7) върху пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещи се пътни превозни средства, обозначена с пътен знак.

(8) върху или в близост, по-малка от 2 метра от уличните пожарни хидранти. Чл. 41. Освен в посочените в чл. 40 случаи паркирането е забранено:

1. пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;

2. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;

3. на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;4. на места, определени за хора с трайни увреждания;

5. на пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация на които е отнето или върнато в Министерството на вътрешните работи;

6. пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата. 

Чл. 42. По изключение се допуска престой и паркиране на пътни превозни средства /ППС/ с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите , определени от Община Пазарджик , ако откъм страната на сградите остава лента с широчина не по-малко от 2 метра за преминаване на пешеходците. 

Чл. 43. Забранява се съхраняването на спрени от движение МПС по уличната мрежа, тротоари, площади и зелени площи във всички населени места на общината .

Чл. 44. Забранява се паркирането на автомобили с допустима максимална маса над 4 тона, автомобили с ремарке с допустима максимална маса над 2 тона, самостоятелно паркирани ремаркета и каравани, независимо от допустимата максимална маса по улиците, площадите, паркингите и други площи за обществено ползване с изключение на местата, утвърдени с писмена заповед от кмета на Община Пазарджик . 

Чл. 45. Забранява се предлагането на ППС за покупко-продажба по улиците, площадите, тротоарните плочници, зелените площи и другите територии за обществено ползване с изключение на местата, утвърдени с писмена заповед от кмета на Община Пазарджик. 

Чл. 46. На територията на Община Пазарджик се забранява нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането, престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци. 

Чл. 47. Всички поставени в нарушение на забраната по чл. 46 подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други предмети подлежат на незабавно премахване и изземване от упълномощените представители на Община Пазарджик без да е необходимо предупреждение или предизвестие.

Чл. 48. Оперативните действия по чл. 47 се организират и осъществяват от БМ Паркинги и охрана, по ред и при условия определени с писмена заповед на кмета на Община Пазарджик.  

Раздел II Режим на платено паркиране на ППС 
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница