Наредба за организация на движението на територията на община Пазарджикстраница5/8
Дата20.07.2018
Размер433.63 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Раздел II.1 Режим на почасово платено паркиране 


Чл. 49. На улици, булеварди, площади и паркинги - публична общинска собственост, съобразно схеми за местоположението и обхвата определени със заповед на кмета на общината, съгласно предоставените му по закон правомощия, се въвежда режим на почасово платено паркиране на ППС. Върху разрешените за паркиране места на тротоари , се разрешава паркиране на ППС с допустима максимална маса до 2.5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места с времетраене на паркирането до 3 часа. 

Чл. 50. Режимът на почасово платено паркиране е обособен в "Синя зона"- валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 19.00 часа, събота - в часовия диапазон от 08.00 до 16.00 часа. Зоната е за самотаксуване от водачите на ППС, при заемане на място в същата и по граници на обхват е съобазно заповедта на кмета на Община Пазарджик по чл.49 .

Чл. 51. Режим на почасово платено паркиране "Синя зона" може да се въведе извън границите, определени в чл. 49 за "СИНЯ ЗОНА", когато е налице някое от следните условия:

- проблеми с паркирането;

- проблеми с организация на движението;

- голям брой нарушения на ЗДвП;

- предложение от общинската администрация, общински съветници, граждани, стопански субекти и др.

 

Чл. 52. Цената за 1 /един/ час паркиране в зоните за почасово платено паркиране се определя с решение на Общински съвет Пазарджик. Общинският съвет може да определи цени за паркиране в зоните за почасово платено паркиране за месец, шест месеца и дванадесет месеца . В случаи на зареждане или доставка за кратковременен престой може да бъде определена цена за паркиране за 10 минути платима по електронен път с SMS.Чл. 53. Заплащането, установяването и контрола на действителното времетраене на паркирането на автомобили в “синя зона” става с предварително закупен от водача талон или по електронен път чрез изпращане на SMS.

(1) Водачите на МПС закупуват необходимият брой талони или изпращат SMS за паркиране в “синя зона” в съответствие с определените такси.

(2) При паркиране на автомобил в “синя зона”, водачът е длъжен да отбележи върху талона (талоните) момента на началото на паркиране чрез трайно задраскване по диагонали на годината, месеца, деня, часа и минутите и да го (ги) постави зад предното стъкло на автомобила така, че да се вижда добре отвън.

(4) За използване на услугата SMS паркиране се заплаща съответната такса, като се изпраща SMS към мобилен оператор, определен от Общината по съответния ред, с текст  регистрационния номер на автомобила. Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на табелата с регистрационния номер на съответното ППС.”

      1. В отговор се получава SMS с потвърждение за заплащането на 1 час престой от момента на заявката и часа, в който изтича платеният престой. До десет минути преди края на времето за паркиране се получава второ съобщение, че времето изтича и трябва да се премести МПС-то, да се изпрати повторно sms или да се закупи талон за паркиране в "синя зона".Чл. 54. Задължителното информационно съдържание на талоните за паркиране в зоните за почасово платено паркиране съгласно приложение № 4

Чл. 55. Със заповедта по чл. 49 от настоящата наредба, кметът на Община Пазарджик може да въведе временни и постоянни ограничения при паркиране в зоните за почасово платено паркиране. 

Чл. 56. Кметът на Община Пазарджик, в случаи на провеждане на заявени по съответен ред мероприятия от частен или обществен характер, може със заповед да закрива временно, частично или цялостно участъци от зоните за почасово платено паркиране. 

Чл. 57. Началото и краят на действие на зоните за паркиране в режим на почасово платено паркиране се сигнализират с пътни знаци и табели, чрез които на водачите на ППС се указват условията за паркиране, като могат да се оборудват с камери за видео наблюдение, апарати за фото заснемане и да се обозначават с пътна маркировка. 

Раздел II.2 Режим на платено паркиране на ППС - "Служебен абонамент" 


Чл. 58. На улици, площади и паркинги - общинска собственост, на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране "Служебен абонамент". 

Чл. 59. Редът и условията за определяне на местата с режим на платено паркиране "Служебен абонамент" се утвърждава със заповед на кмета на Община Пазарджик. 

Чл. 60. Режимът на паркиране на ППС за служебни нужди, които са собственост на Община Пазарджик и/или се ползват на валидно правно основание от административни, здравни и обслужващи звена, които се издържат изцяло от бюджета на Община Пазарджик , се урежда в раздел ІІ-4 от настоящата глава IV. 

Чл. 61. Редът и условията за използване на местата за служебни нужди, посочени в чл. 60 се определят със заповед на кмета на Община Пазарджик. 

Чл. 62. Временно закриване на места за паркиране в режим "Служебен абонамент", с цел провеждането на заявени по съответния ред в Община Пазарджик мероприятия от частен или обществен характер, се допуска единствено в неработни дни, а в работни дни за времето след 19.00 часа, но не по-късно от 08.00 часа. 

Чл. 63. Режимът на паркиране по чл. 58, е валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 19.00 часа, а в събота от 08.00 до 16.00 ч. - само за паркоместата попадащи в "синя зона". 

Чл. 64. Режим на платено паркиране "Служебен абонамент" се допуска само за собственици, ползватели и/или наематели с договор за наем на нежилищни имоти. 

Чл. 65. При регистриране на паркирано в нарушение ППС на паркомясто, обозначено с неподвижен пътен знак в режим "Служебен абонамент," същото ППС може да бъде преместено принудително, като водачът или собственикът на ППС заплаща разходите по принудителното преместване и отговорното пазене на специализиран паркинг. 
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница