Наредба за провеждането на държавните първенства по силов трибой през 2012 ГДата07.08.2018
Размер78 Kb.
НАРЕДБА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ПО СИЛОВ ТРИБОЙ ПРЕЗ 2012 Г.
I.Цели и задачи;

А. Държавните първенства имат за цел:

 1. Да направят преглед на състоянието и стимулират развитието на силовия трибой в България.

 2. Да съдействат за повишаване на спортното майсторство на състезателите по силов трибой в страната.

 3. Да осъществяват обмяна на положителен опит между клубовете, треньорите и съдиите в България.


Б. Държавните първенства имат за задача:

 1. Да излъчат индивидуални шампиони в отделните състезателни упражнения и трибоя, а така също и отборните шампиони за всички видове възрастови групи през годината.

 2. Да излъчи индивидуални шампиони в държавното първенство по вдигане от лег.

 3. Да послужат за проверка и съставяне на отборите за участие в Европейски и Световни първенства за мъже и жени, юноши и девойки.

 4. Да послужат за изява на млади и талантливи състезатели и състезателки, които да се включат в разширените състави на националните отбори.

 5. Да покажат състоянието и нивото на постиженията в отделните категории за всички възрастови групи.


II.Ръководство и организация


 1. Държавните първенства се организират и ръководят от Българска федерация Силов Трибой и спортния клуб -домакин.

 2. Държавните първенства се провеждат съгласно изискванията на състезателния правилник по силов трибой и настоящата наредба.

 3. На техническата конференция се установява редовността на отборите, утвърждава се стартовия лист, съобщава се графика за протичане на състезанието и се обсъждат въпроси от битов и дисциплинарен характер.

 4. За протичане на всяка спортна проява по предложение на ТК (техническия комитет) БФСТ назначава жури и съдийски състав, които работят съгласно съдийския правилник.

 5. Всеки клуб участник в спортните прояви е длъжен да осигури участието в първенството на поне един съдия с републиканска или международна съдииска категория.


III.Материално - финансови условия
1. Организационните разходи по провеждането на състезанията за ДСК (Държавния спортен календар) се поемат от БФСТ и клуба домакин.

2. Разпределението на организационните разходи по провеждането на състезанията от Държавния Спортен Календар се регламентират в договор сключен между БФСТ и

клуба домакин.

3.Разходите за храна, хотел, и пътни са за сметка на участващите отбори - клубове.


IV.Начин на провеждане


 1. Държавните индивидуални шампионати се провеждат за:

 • мъже и жени (открити за всички възрастови, групи и за двата пола)

 • младежи и девойки ( до 18г. и до 23г. )

 • ветерани (по отделна наредба)
 1. Държавни отборни шампионати, се провеждат за мъже и жени, както и отделни шампионати за младежи и девойки.

 2. Държавен индивидуален шампионат, на който се излъчват държавни индивидуални шампиони в отделните категории е и първи кръг на отборния шампионат.
  Отборните шампионати се провеждат в три кръга, като крайно класиране се извършва от сбора на точките спечелени от отборите в двата кръга по силов трибой, от лично отборния шампионат по вдигане от лег и от безекипировъчния турнир „ Купа България“.

 3. Първенствата се провеждат в следните теглови категории:

жени: до 47 кг., до 52 кг., до 57 кг., до 63 кг., до 72 кг., до 84 кг., над 84кг.

мъже: до 59 кг., до 66 кг., до 74 кг., до 83 кг., до 93 кг., до 105 кг., до 120кг., над 120кг.

( в първенствата за юноши до 23 години се запазва категория до 53 кг. и при девойки до 23 години се запазва категория до 43 кг.)
V.Право на участие
1. В първенствата по силов трибой имат право да участват всички редовно картотекирани състезатели на спортните клубове от страната навършили 14 години, до деня на състезанието в съответната теглова категория независимо от пол и възраст.
2. Броят на състезателите от един клуб в индивидуалния шампионат е неограничен, но за отборното класиране от индивидуалния шампионат-кръг от отборното първенство, точки носят не повече от 8 участника разпределени по не повече от двама в категории. За целта на техническата конференция се определят 8-те със списък подписан от треньора или водача на отбора.

3. Състезателите трябва да бъдат предварително картотекирани в БФ"Силов трибой".


Картотекирането се извършва преди началото на спортно - състезателната година съгласно Правилника за състезателните права, картотекирането и трансфера на силовите трибойци в системата на и график определен от Управителния съвет на БФСТ.


 • ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВЕНСТВАТА

4. В срок от 45 дни преди съответната проява спортните клубове трябва да изпратят предварителна писмена заявка до БФСТ и спортния клуб - домакин на проявата с предварителния (разширен) състав на отбора, който ще участва в нея. 1. В срок от 20 дни преди съответната проява спортните клубове трябва да изпратят окончателна писмена заявка до БФСТ и спортния клуб - домакин на проявата с окончателния състав на отбора, който ще участва в нея.

 2. В окончателния състав на отбора не може да бъде включен състезател, който не

е бил включен в предварителната заявка.

 1. Индивидуални участници могат да бъдат допуснати до участие в откритите първенства организирани от БФСТ, ако отговарят на всички нормативни изисквания за участие, изпратили са индивидуална заявка за участие съгласно точка 4 и точка 5 и след заплащане на такса за участие за всеки кръг (първенство ) в размер на 40 лева.

 2. На техническата конференция ръководителите на отборите представят следите документи:

 • Списък на отбора и ръководството, заверен от клуба от името на който участват;

 • Предсъстезателен медицински преглед за всички състезатели;

 • Застраховка на състезателите за годината;
 1. В състезанията се допускат състезатели само със състезателна екипировка по "силов трибой" описана в правилника.


VІ.Класиране.
1. Индивидуалното класиране се извършва за всяка теглова категория по отделно за " Клякане ", " Вдигане от лег ", " Тяга " и в " Трибоя ".

Получилият „0” (нула) в едно от упражненията губи право да се класира в трибоя, но в останалите две упражнение носи точки за отбора.

2. Отборното класиране се извършва по точки спечелени от състезателите в трибоя и в отделните движения ( „клякане”, „вдигане от лег” и „тяга” ) които се начисляват по следната таблица:


І-во място

12 точки

ІІ-то място

9 точки

ІІІ-то място

8 точки

ІV-то място

7 точки

V-то място

6 точки

VІ-то място

5 точки

VІІ-мо място

4 точки

VІІІ-мо място

3 точки

ІХ-то място

2 точки

Х-то място и т.н.

1 точка

3. По решение на БФСТ и домакините на състезанието може да бъде направено допълнително класиране по системата "УИЛКС" или др.4. В случай на неизпратена в срок предварителна или окончателна заявка за участие в кръговете на държавното първенство на клубовете неизпълнили задълженията си предвидени в Раздел V точка 4 и точка 5 от Наредбата няма да бъдат начислявани точки за кръга във временното и крайното класиране.
VII. Награди


 1. В държавните индивидуални шампионати по силов трибой и вдигане от лег състезателите класирали се на I-во място получават званието " Държавен шампион и златен медал за трибоя и съответно за вдигането от лег, а класиралите се на ІІ-ро и Ш-то място получават сребърен и бронзов медал. С грамоти се награждават класиралите се от І-во до VІ-то място в трибоя.

 2. В държавните шампионати по силов трибой състезателите класирали се на I-во място във всяко отделно движение получават златен медал, а класиралите се на ІІ-ро и Ш-то място получават сребърен и бронзов медал. 1. На отборните шампионати, отборите класирали се до Ш-то място получават за І-во място званието „ Държавен отборен шампион „ и възпоменателна купа. За ІІ-ро и ІІІ-то място съответно възпоменателни купи.

 2. По решение на БФСТ и домакините в индивидуалните и отборните шампионати, носителите на медали и купи могат да бъдат награждавани с допълнителни парични или предметни награди от БФСТ, домакините, спонсори и други.VIII. Нарушения, наказания и жалби


 1. Спечелените титли, медали и точки от състезателите, които са декласирани по дисциплинарни или други причини се отнемат от тях. В личния шампионат се прави ново класиране по категории, а в отборния се отнемат от СК спечелените точки от наказания състезател без да се прави ново отборно класиране, ако това не променя отборния шампион.

 2. Жалби могат да се подават само от водача, треньора или капитана на отбора, като се спазват изискванията на състезателния правилник.

 3. Условията за разглеждаме на жалбите са съгласно състезателния правилник и настоящата наредба.

 4. При установяване на нередовен състезател в хода на състезанието жалбата може да се подаде до края на протичането му, но не и след обявяването на класирането категорията.

 5. При подаване на контестация се внася такса от 100 лв., която се връща при уважаване на контестацията от журито на състезанието. Ако контестацията не се уважи, сумата се внася в бюджета на БФСТ.


IX. Общи положения

 1. На държавните индивидуални и отборни шампионати и безекипировъчния открит турнир „ Купа България „ се извършва допинг контрол съгласно Антидопинговите правила на БФСТ и Наредба на МЗ.

 2. Право на освобождаване поради " Лекарска забрана „ има само дежурния лекар на състезанието, който удостоверява това с подписа си в състезателния протокол.

 3. Един състезател има право да се състезава в една спортно-календарна година от името само на един клуб, с изключение на студенти, които придобиват състезателни права в студентския клуб от деня на записването във ВУЗ. Същото са отнася и при завръщане в първия клуб след приключване на следването във ВУЗ.

Наредбата е утвърдена от УС на БФСТ

Протокол № 80 / 25.11.2011 г. т. 2

_______________________________


Станислав Стоичков

Председател на УС на БФСТ

––––––––––––––––––––––––––––––––

Ивайло КапанджиевГенерален секретар на БФСТ


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница