Населено място гр. Бобов дол кметствостраница1/10
Дата31.12.2017
Размер2.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 26 март 2017 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 10 - КЮСТЕНДИЛСКИ


ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.БОБОВ ДОЛ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 001
адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------


СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
----------------------------------------------------
АЛБЕНА НИКОЛОВА ВЛАДИМИРОВА
АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
АЛЕКСАНДРА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
АЛЕКСАНДРИНА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА
АЛЕКСАНДРИНА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА-МЕТОДИЕВА
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЕМИЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ДАВИДОВ АНГЕЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ ТОДОРОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ ГОВЕДАРОВ
АНАСТАСИЯ БОЙКОВА СТОИЛОВА
АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВНА СТАНКОВА
АНАТОЛИЙ АНГЕЛОВ РЕЗАШКИ
АНГЕЛ АНАТОЛИЕВ РЕЗАШКИ
АНГЕЛ ВИКТОРОВ КОСТАДИНОВ
АНГЕЛ ИЛИЕВ РУЖИНОВ
АНГЕЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ КЬОСЕВ
АНГЕЛИНА ГРИГОРОВА НИКОЛАЧКОВА-МИНЧЕВА
АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ШИШМАНОВА
АНДОН КРУМОВ ЕФРЕМОВ
АНДРЕЙ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
АНЕЛИЯ КИРИЛОВА ИВАНОВА
АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ГЪЛЪБОВА
АНЕТА КАМЕНОВА ДЕЛЧЕВА
АНКА ЯНКОВА ЕВЛОГИЕВА
АННА ВАСИЛЕВА РУЖИНОВА
АННА КИРИЛОВА АНАНИЕВА
АННА ПАВЛОВА ШУШКОВА
АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ГАЛЕВА
АНТОАНЕТА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
АНТОАНЕТА МЕТОДИЕВА ИЛИЕВА
АНТОАНЕТА СПАСУНОВА БОРИСОВА
АНТОН БОГОМИЛОВ АНГЕЛОВ
АНТОН ИВАНОВ КОКАРОВ
АНТОН СИМЕОНОВ АТАНАСОВ
АНТОН ХРИСТОВ АНАНИЕВ
АНТОНИО МИХАЛИС САНТИС
АСЕН ВЕЛИНОВ БАЙРАКТАРОВ
АСЕН СВИЛЕНОВ АСЕНОВ
АСЕН СЛАВОВ КАРАЧОБАНОВ
АТАНАС АНДРЕЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПУЛЬОВ
АТАНАС КИРИЛОВ ВУКОВСКИ
АТАНАС СЪБОТИНОВ БАЙРАКТАРОВ
АТАНАСКА СТАНИМИРОВА ЛАЗОВА
БЕАТРИС ГЕНЧЕВА ТЕРЗИЙСКА
БИЛЯНА ДИМИТРОВА КЬОСЕВА
БИСЕР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
БИСЕР КИРИЛОВ ХРИСТОВ
БИСЕР ЛЮБЕНОВ ИЛИЕВ
БИСЕРКА ВАСИЛЕВА ДИМЧЕВА
БИСТРА ЛАЗАРОВА СТОЙЧЕВА
БЛАГОВЕСТА ИВАНОВА ТЕМЕЛАКИЕВА
БЛАГОЙ НИКИФОРОВ АТАНАСОВ
БЛАГОРОДКА ИВАНОВА КОВАЧЕВА
БОЖИДАР ЛЮБОМИРОВ ЛЮБЕНОВ
БОЙКА КЪНЧЕВА БАЙРАКТАРОВА
БОЙКА ЛАЗАРОВА ПАДАЛСКА
БОЙКО НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
БОЙКО ПЕТРОВ БОРИСОВ
БОЙКО СИМЕОНОВ АТАНАСОВ
БОРИС ЙОРДАНОВ ДАШКОВ
БОРИСЛАВ БОГОМИЛОВ АНГЕЛОВ
БОРИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ШОМЕВ
БОРИСЛАВ ДОБРЕВ МИТЕВ
БОРИСЛАВА МИРЧЕВА БЛАГОЕВА
БОТКО ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
БОТЮ КИРИЛОВ БОТЕВ
ВАЛЕНТИН БОРИСОВ ШОМЕВ
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
ВАЛЕНТИН МИТКОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕНТИН ОГНЯНОВ ЛАЗАРОВ
ВАЛЕНТИН СТОЙЧЕВ МИХАЙЛОВ
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА КОВАЧЕВА
ВАЛЕНТИНА ЛОЗАНОВА ИВАНОВА
ВАЛЕНТИНА МИЛЕВА МИЛАНОВА
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ТОДОРОВ
ВАЛЕРИ ЛЮБОМИРОВ ЛЮБЕНОВ
ВАЛЕРИ МИЛЧЕВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕРИ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ДОРОГАН
ВАЛЕРИЯ МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ВАЛЯ ЕМИЛОВА МИХАЙЛОВА
ВАСИЛ АНГЕЛОВ ВАСИЛИЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
ВАСИЛ ДИМЧЕВ НИКОЛОВ
ВАСИЛ ЕВЛОГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ МИРЧОВ
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ КАРАЧОБАНОВ
ВАСИЛ КОСТАДИНОВ МАНИКАТОВ
ВАСИЛ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛ МЕТОДИЕВ ГРОЗДАНОВ
ВАСИЛ СПАСОВ ПЕТРОВ
ВАСИЛ СТАНКОВ БОРИСОВ
ВАСИЛКА АСЕНОВА ЕФРЕМОВА
ВАСИЛКА БОГОЕВА СТАНКОВА
ВАСИЛКА ВАЛЕНТИНОВА ВЕЛКОВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА ДАШКОВА
ВАСИЛКА ИДАКИЕВА КОТЕВА
ВАСИЛКА СОТИРОВА КАФАДАРОВА
ВАСКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
ВАСЯ СТЕФАНОВА НИЧЕВА
ВЕЛИЗАР ДИМИТРОВ ЗДРАВКОВ
ВЕЛИК ПЕТРОВ ЗАГОРОВ
ВЕЛИН КИРИЛОВ СТАНОЕВ
ВЕЛИЧКА АСЕНОВА АТАНАСОВА
ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА БАЧЕВА
ВЕНЕ ЦВЕТКОВ ЙОВЧЕВ
ВЕНЕТКА ГЕОРГИЕВА АМБАРКОВА
ВЕНЕТКА ДОБРИЕВА ВРЕТЕНАРОВА
ВЕНЕТКА ЗАФИРОВА МЕТОДИЕВА
ВЕНЕТКА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА
ВЕНЕЦКА ЛАЗАРОВА УРДЕВА
ВЕНСАН ПЛАМЕНОВ ВЕЛЧОВ
ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ ВИКТОРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ДРАГОМИРОВ СТОЯНОВ
ВЕНЦИСЛАВ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕНЦИСЛАВ МИТКОВ ДИМИТРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТАНОВ КРЪСТЕВ
ВЕСЕЛИНА МИТКОВА ДИМИТРОВА
ВЕСЕЛИНА РАДЕВА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛКА ИВАНОВА НЕНКОВА
ВЕСЕЛКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСЕЛКА ЙОРДАНОВА НЕНКОВА
ВЕСКА ДИМИТРОВА АЛЕКОВА
ВЕТА СТЕФАНОВА ЗАГОРОВА
ВЕТКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВ НЕДКОВ
ВИКТОРИЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ГЕНЧЕВА
ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ПАВЛОВА
ВЛАДИМИР БОРИСОВ ВЛАДИМИРОВ
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВ НЕДКОВ
ВЛАДИМИР МИТКОВ ДИМЧЕВ
ВЯРА КИРИЛОВА КЕЛЛЕВА
ГАБРИЕЛА ЕМИЛОВА ЛЮБОМИРОВА
ГАБРИЕЛА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ГАНЧО ВЕЛИНОВ ХРИСТОВ
ГЕНЧО ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ БЛАГОЕВ
ГЕОРГИ АНДОНОВ ЕФРЕМОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ОРЛЕВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ БУРОВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ МЛАДЕНОВ
ГЕОРГИ МИЛАНОВ ЛУДАЧКИ
ГЕОРГИ РИЗОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ТРАЯНОВ МЕТОДИЕВ
ГЕРАСИМ ЙОСИФОВ МИТРЕВ
ГЕРГАНА ИВАНОВА КРУМОВА
ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА ГЪРЧЕВА
ГЕРГАНА РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕРГАНА СЛАВЧОВА ГЕОРГИЕВА
ГИНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ГИНКА СНЕЖАНОВА АТАНАСОВА
ГЮЛА АСЕНОВА ИВАНОВА
ГЮЛКА ГРОЗДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ГЮЛКА МИЛЧОВА МАРИНОВА
ДАВИД АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
ДАНИЕЛ ЮРИЕВ СТАНИМИРОВ
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА КИРИЛОВА
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА СТАМЕНОВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА СТАНКОВА
ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПАУНОВА
ДАНИЕЛА МЕТОДИЕВА ДИНЕВА
ДАНИЕЛА НИКОЛОВА СЕРГИЕВА
ДАНИСЛАВА ЖИВКОВА ДИМИТРОВА
ДАФИНА ЕМИЛОВА РИЗОВА
ДАФИНА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
ДЕЙВИД ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ДЕНИС КИРИЛОВ КИРИЛОВ
ДЕНИСЛАВ ИВОВ СЕРГИЕВ
ДЕНИЦА ЙОРДАНОВА ШОПОВА-ГОСПОДИНОВА
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ГАНЧЕВА
ДЕСИСЛАВА МАГДАЛЕНОВА НИКОЛОВА
ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ХРИСТОВА
ДЕСИСЛАВА ТРОЦКИЕВА КИРИЛОВА
ДЕЯН ЕВГЕНИЕВ ЕМИЛОВ
ДЕЯН ЛОЗАНОВ ВЪЛЧЕВ
ДЖУЛИЯ РОСЕНОВА ВЕНЕВА
ДИАН СТОЙКОВ ПЕТКОВ
ДИАНА ПЛАМЕНОВА КЕЛЛЕВА
ДИЛИЯНА СТРАХИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА
ДИМИТРИНА ЯНКОВА МЛАДЕНОВА
ДИМИТРИНКА ЯНЧОВА МЕЧКАРСКА
ДИМИТЪР ВАНГЕЛОВ ТЕМЕЛАКИЕВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ СТОЙЧЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
ДИМИТЪР ЕМИЛОВ РАНЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КРЪСТЕВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ БУРОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГРАХОВСКИ
ДИМИТЪР КРУМОВ АНАСТАСОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ТОНЕВ ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР ФЕРДОВ АНДОНОВ
ДИМИТЪР ШИШМАНОВ ИВАНОВ
ДИМКА ТОДОРОВА КАДИЙСКА
ДОБРОМИР СЛАВЧЕВ ПУГЬОВ
ДОНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ДОСТЕНКА СТОЙНЕВА ЙОВЧЕВА
ДРАГОМИРА ВАЛЕНТИНОВА КРЪСТЕВА
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
ЕВГЕНИ ЕМИЛОВ МЕТОДИЕВ
ЕВЕЛИНА ПЪРВАНОВА НИКОЛОВА
ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА ЯНКОВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА АНДОНОВА
ЕЛЕНА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
ЕЛЕНА КАМЕНЧОВА СИМЕОНОВА
ЕЛЕНА ЛАЗАРОВА КОМАТИНСКА
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ЯКИМЧУК
ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ЙОРДАНОВА
ЕЛЕНКА АТАНАСОВА АЛЕКСИЕВА
ЕЛЕНКА ДАВИДОВА БАЙРАКТАРОВА
ЕЛЕНКА ЙОРДАНОВА ПАНЧОВСКА
ЕЛКА ГЕОРГИЕВА РЕЗАШКА
ЕМИЛ БОТЕВ РИЗОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ ЖИВКОВ МИЛАНОВ
ЕМИЛ МИТКОВ РАНЕВ
ЕМИЛ МИХАЙЛОВ ЙОРДАНОВ
ЕМИЛ МИХАЙЛОВ УРДЕВ
ЕМИЛИЯ БОГДАНОВА ЧЕКМЕЛЕЗОВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЯКИМОВА
ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ЕМИЛИЯ МЕТОДИЕВА КОКАРОВА
ЕМИЛИЯ СПАСОВА ГОГОВА
ЕМИЛИЯ ЦВЕТАНОВА ЕФРЕМОВА
ЖИВКА ВАСИЛЕВА МАНОИЛОВА
ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЖУЛИЕТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ЗАНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
ЗАХАРИНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМЧЕВА
ЗОРИЦА ТРАЯНОВА МЕТОДИЕВА
ЗОРНИЦА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
ЗОЯ АСЕНОВА РАНЕВА
ЗОЯ НЕДКОВА БАЙРАКТАРОВА
ИВА ЛЮБОМИРОВА СТАНИМИРОВА
ИВА СЛАВЧОВА СИМЕОНОВА
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАЙЛО МИТКОВ ДИМИТРОВ
ИВАН БОГОМИЛОВ КОВАЧЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ
ИВАН ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ
ИВАН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ МЕТОДИЕВ
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ ИЛИЕВ
ИВАН МИРЧОВ МАНОИЛОВ
ИВАН ПЕТРОВ НИКОВ
ИВАН САШКОВ МОНТИН
ИВАН СВИЛЕНОВ БОНЕВ
ИВАН СЕРАФИМОВ АНДОНОВ
ИВАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
ИВАН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЙСКА
ИВАНКА КИРИЛОВА АЛЕКОВА
ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА МОНТИНА
ИВО ДАНЧОВ СЕРГИЕВ
ИВО ЛЮБОМИРОВ СТОИЧКОВ
ИВО СТЕФЧОВ АСЕНОВ
ИВОНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛИЕВА
ИВОНА КРАСИМИРОВА МИХАЙЛОВА
ИВОНА СТЕФАНОВА ГЪЛЪБОВА
ИГЛИКА ИВАНОВА КИНЕВА
ИЗАБЕЛ ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
ИЛИАНА ИЛИЕВА БАЙРАКТАРОВА
ИЛИЯ ИВАНОВ ЗАГОРОВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ БАЙРАКТАРОВ
ИЛИЯ СТОЯНОВ МИТРЕВ
ИЛИЯ ТОДОРОВ ДОКИН
ИЛИЯ ТОДОРОВ МАКРЕВ
ИЛИЯН ИЛИЕВ МАКРЕВ
ИЛИЯНЧО ГЮЛОВ ИВАНОВ
ИЛКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
ИЛЧО КЪНЧЕВ БОРИСОВ
ИННЕС ИВАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
ИРЕНА КИРИЛОВА ВУКОВСКА
ИРИНА ИВАНОВА ЛУДАЧКА
ИРИНА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
ЙОРДАН ВАЛЕНТИНОВ ОГНЯНОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
ЙОРДАН ДИНКОВ ДАШКОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ПЕТРОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ СТОЯНОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ШОПОВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЧЕКМЕЛЕЗОВ
ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН МИХАЙЛОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН НАЙДЕНОВ ЯНКОВ
ЙОРДАН ПЪРВАНОВ НИКОЛОВ
ЙОРДАН СТОИЛОВ МАРГИН
ЙОРДАН СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ
ЙОРДАН ТОДОРОВ ДОКИН
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ГОГОВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА НЕНКОВА
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ТЕНЕВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ТОМОВА
ЙОРДАНКА САНДОВА ЙОНКОВА
КАЛИНКА ЕМИЛОВА ХРИСТОВА
КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ЛЮБЕНОВА
КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
КАМЕН АЛЕКСАНДРОВ КАМЕНОВ
КАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
КАПКА ДИМИТРОВА ПУГЬОВА
КАТЯ МИХАЙЛОВА МИНЧЕВА
КИРИЛ БОГДАНОВ ПАДАЛСКИ
КИРИЛ БОРИСОВ КИРИЛОВ
КИРИЛ ВЕЛИНОВ СТАНОЕВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КЪРНОЛСКИ
КИРИЛ ЙОРДАНОВ ГАЛЕВ
КИРИЛ ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
КИРИЛ ПЛАМЕНОВ АСЕНОВ
КИРИЛ СТОИЛОВ МАРГИН
КИРИЛКА ДИНКОВА КОСТОВА
КИРКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
КОНСТАНТИН ТЯНКОВ ДИНЕВ
КОСТАДИН БОРИСОВ МИТОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ БУРОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ДЪРЖАНЛИЕВ
КОСТАДИН ДРАГАНОВ КЬОСЕВ
КРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ
КРАСИМИР ПАВЛОВ КРУМОВ
КРАСИМИРА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ЧЕКМЕЛЕЗОВА
КРИСТИНА ДИМИТРОВА СТОИМЕНОВА
КРИСТИНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
КРИСТИНА ПЛАМЕНОВА ЯНКОВА
КРИСТИЯН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
КРИСТИЯН ЛЮБЧОВ КОЛЕВ
КРИСТИЯН ПЛАМЕНОВ ВЕЛЧОВ
КРИСТОФЪР ИВАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЛАЗАР ВЕЛИКОВ ЗАГОРОВ
ЛАЗАР СИМЕОНОВ ЛАЗАРОВ
ЛАЛКА МАЛИНОВА АНАСТАСОВА
ЛАТИНКА ИВАНОВА ВЕЛКОВА
ЛИДИЯ НАЙДЕНОВА НЕНКОВА
ЛИДИЯ ОГНЯНОВА КОВАЧЕВА
ЛИЛИЯ ГЕРАСИМОВА МИТРЕВА
ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ДЖЕЛЬОВА
ЛИЛЯНА МЕТОДИЕВА ДОКИНА
ЛОЗАН ЦАНОВ ПЕТРОВ
ЛУИЗА ПЕТРОВА КИРИЛОВА
ЛЪЧЕЗАР ЙОРДАНОВ СТОИЛОВ
ЛЮБА СТОЙКОВА НИКОЛОВА
ЛЮБЕН ВАНГЕЛОВ ИЛИЕВ
ЛЮБОМИР БИСЕРОВ ИЛИЕВ
ЛЮБОМИР ВАЛЕНТИНОВ ЛЮБЕНОВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ СТОИЧКОВ
ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ЛЮБОМИР ИВОВ СЕРГИЕВ
ЛЮБОМИР КИРИЛОВ КРЪСТЕВ
ЛЮБОМИРА БИСЕРОВА ХРИСТОВА
ЛЮБЧО БОРИСОВ КОЛЕВ
ЛЮДМИЛ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ЛЮДМИЛА ВЕЛЬОВА ИЛИЕВА
ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
МАГДАЛЕНА БОРИСЛАВОВА МИТЕВА
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА
МАГДАЛЕНА ДЕЯНОВА АЛЕКСОВА
МАГДАЛЕНА ЙОРДАНОВА КАРАЧОБАНОВА
МАГДАЛЕНА ТЕМЕЛАКИЕВА НИКОЛОВА
МАНУЕЛА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
МАРА МАРИНОВА МИТЕВА
МАРГАРИТА ИВАНОВНА МАРИНОВА
МАРГАРИТА МАКСИМОВА БОГДАНОВА
МАРГАРИТА САШКОВА МОНТИНА
МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА ЛУКАНОВА
МАРИАНА АСПАРУХОВА РАЙЧЕВА
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
МАРИАНА МИРЧЕВА ДИМИТРОВА
МАРИЙКА АСПАРУХОВА МИТРЕВА
МАРИН ВЕЛИНОВ ЗАХАРИЕВ
МАРИО РУМЯНОВ ДИМИТРОВ
МАРИЯ АСЕНОВА КЬОСЕВА
МАРИЯ БОГОЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА РАЙКОВА
МАРИЯ СЛАВЕВА СТОИМЕНОВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА ДЖАДЖАРОВА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА
МАРИЯНА КИРИЛОВА ТЕМЕЛАКИЕВА
МАРИЯНА СЛАВОВА МЕТОДИЕВА
МАРТИН АНАТОЛИЕВ РЕЗАШКИ
МАРТИН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
МАРТИН ПЛАМЕНОВ КЕЛЛЕВ
МАРЯНА ДОБРЕВА АСЕНОВА
МАЯ СЛАВЧОВА ВАНГЕЛОВА
МАЯ СОТИРОВА КАФАДАРОВА
МИГЛЕНА АСЕНОВА ЯНКУЛОВА
МИГЛЕНА БОЯНОВА ГОВЕДАРОВА
МИЛА ПЕТКОВА РУСЕВА
МИЛЕН ФИЛЧОВ КОМАТИНСКИ
МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
МИЛКА БОРИСОВА ЯНКОВА
МИНА СОТИРОВА КАФАДАРОВА
МИНЧО ЦОНЬОВ МИНЧЕВ
МИНЬО ЦАЧЕВ НЕДКОВ
МИРЕЛА АТАНАСОВА БАЙРАКТАРОВА
МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ КРЪСТЕВ
МИРОСЛАВ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
МИРОСЛАВ РОСЕНОВ ПЛАЧКОВ
МИХАЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ СТОЯНОВ
МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ КИРИЛОВ ПАДАЛСКИ
МИХАИЛ ХРИСТОВ ГЪРЧЕВ
МЛАДЕН АЛЕКСАНДРОВ МЛАДЕНОВ
МОНИКА ЛАЗАРОВА ЛАЗАРОВА
НАДЕЖДА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
НАЙДЕН САНДОВ ЯНКОВ
НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ГРАХОВСКА
НАТАЛИЯ ИВАНОВА ГАНЧЕВА
НАТАЛИЯ НАУМОВА РАДЕВА
НЕДЯЛКА ИВАНОВА СТОИЧКОВА
НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
НЕЛИ ВАЛЕНТИНОВА ШОМЕВА
НЕЛИ ИВАНОВА ЗАРКОВА
НЕЛИ СТОИЛОВА ВИДЕНОВА
НЕЛИНА САШОВА ЗЛАТКОВА
НИКОЛА ТОДОРОВ СЛАВЕВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ КЬОСЕВ
НИКОЛАЙ АСЕНОВ КАРАЧОБАНОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ МИНЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ АРАТИНОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ НАУМОВ РАДЕВ
НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ
НИКОЛАЙ РАЙЧЕВ БУДИНОВ
НИКОЛАЙ СПАСОВ КОСТОВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГЪЛЪБОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИГНАТОВ
НИКОЛИНА АНДОНОВА СЛАВОВА
НИНА РАЙЧОВА ТЕРЗИЙСКА
НИЯ КУБРАТОВА КОСТОВА
ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ ОГНЯНОВ
ОГНЯН НАЙДЕНОВ ДИМИТРОВ
ОЛЕГ БОРИСЛАВОВ ШОМЕВ
ОЛЕГ МЕТОДИЕВ АНЕСТИЕВ
ПАВЛИНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
ПАВЛИНКА ЛАЗАРОВА НИКОВА
ПЕТКО ИВАНОВ ЗАГОРОВ
ПЕТРАНА ВЕЛИКОВА ЗАГОРОВА
ПЕТЪР АНДОНОВ ПОПОВ
ПЕТЪР БОГДАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ШУШКОВ
ПЕТЪР МИТКОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЯ АНГЕЛОВА ЗАРКИНА
ПЕТЯ ГАНЧОВА ГАНЧЕВА
ПЕТЯ СТАНКОВА АСЕНОВА
ПЛАМЕН ВЕЛЧОВ СТОЙНЕВ
ПЛАМЕН ГЕНОВ КЕЛЛЕВ
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ЕВЛОГИЕВ
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ИГНАТОВ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ ХРИСТОВ
ПЛАМЕН ХРИСТОВ ЯНКОВ
ПЪРВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
РАДИ ВАСИЛЕВ СТАМЕНОВ
РАДИ ГОШЕВ АНГЕЛОВ
РАДИНА ЛЮБОМИРОВА СТОИЧКОВА
РАДИНЕЛА КИРИЛОВА ГАЛЕВА
РАДКА АТАНАСОВА ПОПОВА
РАДКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ МАЛИНОВ
РАДОСЛАВ КИРИЛОВ КАДИЙСКИ
РАДОСЛАВ МИНЕВ НЕДКОВ
РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ АРАТИНОВ
РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
РАДОСТИНА КИРИЛОВА ГАЛЕВА
РАДОСТИНА СПАСОВА МЕЧКАРСКА
РАЙКА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
РАЙНА СЕРГИЕВА ПЕТРОВА
РАЙЧО БУДИНОВ РАЙЧЕВ
РАЛИЦА АТАНАСОВА БАЙРАКТАРОВА
РАЛИЦА ВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
РАНГЕЛ МАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
РЕНИ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
РОЗА КРУМОВА СТОЯНОВА
РОЗАЛИНА ВАСИЛЕВА ЗЛАТКОВА
РОСЕН АНГЕЛОВ ВИКТОРОВ
РОСЕН ВЕНЕВ ЙОВЧЕВ
РОСЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
РОСЕН КИРИЛОВ АНГЕЛОВ
РОСИЦА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
РОСИЦА ЙОВЧЕВА НИКОЛОВА
РОСИЦА РОСЕНОВА МАНАСТИРСКА
РОСИЦА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
РОСИЦА СТЕФЧОВА АСЕНОВА
РУМЕН АТАНАСОВ СМИЛКОВ
РУМЯНА АНДОНОВА ЕФРЕМОВА
РУМЯНА БЛАГОЕВА ШОМЕВА
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА НЕДКОВА
РУМЯНА ГРИГОРОВА ПЛАЧКОВА
РУМЯНА ДИМИТРОВА РАЙЧЕВА
РУМЯНА ДИМИТРОВА ШОПОВА
РУМЯНА КИРИЛОВА МИРЧЕВА-СТОЙНЕВА
РУМЯНА НИКОЛОВА КИРОВА
РУМЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
РУСКА ГЕОРГИЕВА МАКРЕВА
РУСКА СВЕТЛОЗАРОВА АНГЕЛОВА
САШКО ИВАНОВ МОНТИН
САШО НИКОЛОВ ЗЛАТКОВ
СВЕТЛАНА СТОЙНЕВА СЛАВЧЕВА
СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ
СВЕТОСЛАВ КАЛОЯНОВ АТАНАСОВ
СВЕТОСЛАВ СПАСОВ КОСТОВ
СВЕТОСЛАВА ЕМИЛОВА РАНЕВА
СЕВДАЛИН АНГЕЛОВ ВЕЛЕВ
СИЙКА КИРИЛОВА ТРОЦКИЕВА
СИЛВА ЕМИЛОВА ГЕРАСИМОВА
СИЛВАНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЯНЬОВА
СИЛВАНА КИРИЛОВА КИРИЛОВА
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
СИЛВИЯ ИЛИЕВА БАЙРЕКТАРОВА
СИЛВИЯ СЛАВЧЕВА ОРОЗОВА
СИМЕОН АСЕНОВ АТАНАСОВ
СИМЕОН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
СИМЕОН СТАНЧЕВ ТЕНЕВ
СИМОНА ЛАЗАРОВА ЛАЗАРОВА
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ПУГЬОВ
СЛАВЧО ЦЕНКОВ СЛАВЧЕВ
СЛАВЯН ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ
СНЕЖА ГЕОРГИЕВА ДОКИНА
СНЕЖА ЖОРОВА ДИМИТРОВА
СНЕЖАНА АЛЕКСИЕВА ЗДРАВКОВА
СНЕЖАНА БЛАГОЕВА КОЛОМАНОВА
СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА СТОИЧКОВА
СНЕЖАНА ДИМИТРОВА АЛЕКОВА
СНЕЖАНА МЕТОДИЕВА НЕНКОВА
СОНЯ ДАВИДОВА КАРАЧОБАНОВА
СОФИЯ АТАНАСОВА СТАМЕНОВА
СОФИЯ ХРИСТОВА ГЪРЧЕВА
СПАС ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
СПАС ИВАНОВ СПАСОВ
СПАС СТОЙЧОВ МЕЧКАРСКИ
СПАСКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
СПАСКА ДИМИТРОВА МИЛЕНКОВА
СПАСКА СТОЙНЕВА МЛАДЕНОВА
СТАНИСЛАВ ЕМИЛОВ ЙОРДАНОВ
СТАНИСЛАВ СИМЕОНОВ ТЕНЕВ
СТАНИСЛАВ ТОНЕВ ЙОРДАНОВ
СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА
СТЕФАН АНДОНОВ ПОПОВ
СТЕФАН АСЕНОВ БАЙРАКТАРОВ
СТЕФАН ВАСИЛЕВ ГЪЛЪБОВ
СТЕФАН ВИДИНОВ НИЧЕВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КИРОВ
СТОИЛ КИРИЛОВ МАРГИН
СТОЙКА ЛАЗАРОВА БОЯНОВА
СТОЙЧО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
СЪЛЗИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ТАМАРА МИТКОВА ДИМЧЕВА
ТАНЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ТАНЯ ВАСИЛЕВА МИНЕВА
ТАНЯ ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
ТАТЯНА АСЕНОВА КАЛФИНА-ШОПОВА
ТАТЯНА ВЛАДИМИРОВНА АНГЕЛОВА
ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
ТАТЯНА ФИЛИПОВНА ДОРОГАН
ТЕМЕНУЖКА ГЕНЧОВА БОЮКОВА
ТЕОДОРА КИРИЛОВА КИРИЛОВА
ТИМЧО ЙОРДАНОВ БЛАГОЕВ
ТИХОМИР ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ
ТИХОМИР ЦВЕТАНОВ ЗАРКОВ
ТОДОР ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ
ТРАЯН МЕТОДИЕВ ОГНЯНОВ
ТЯНКО КОСТОВ ДИНЕВ
ФИЛЧО МЛАДЕНОВ КОМАТИНСКИ
ХРИСТИНА АВРАМОВА ХРИСТОВА
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ФЕРДОВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ХРИСТИНА ЛЮДМИЛОВА ОГНЯНОВА
ХРИСТО АСЕНОВ СЕРЕВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ГЪРЧЕВ
ХРИСТО ИВАНОВ КОВАЧЕВ
ХРИСТО ХРИСТОВ ЯНЬОВ
ЦАНКО СПАСОВ НИКОЛОВ
ЦВЕТАЛИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ЦВЕТАН КИРИЛОВ БОТЕВ
ЦВЕТАНКА БОЖКОВА АНГЕЛОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА КИРОВА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА
ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА БОЖИЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА ТИХОМИРОВА СТОЯНОВА
ЦВЕТОМИРА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ЦВЯТКО ИВАНОВ ЯБАНДЖИЕВ
ЦОНЬО МИНЧЕВ МИНЧЕВ
ЮЛИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА СПАСОВА
ЮЛИЯ ПЛАМЕНОВА ХРИСТОВА
ЮЛИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
ЮЛИЯН ИВАНОВ НИКОВ
ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ЮЛИЯН НАУМОВ РАДЕВ
ЮРИЙ БОГДАНОВ ПЕТРОВ
ЯВОР ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
ЯНА ДАНАИЛОВА НИКОЛОВА
ЯНКА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
ЯНКА МИТЕВА КАПЧИНА

Кмет/Кметски наместник: ............


Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 26 март 2017 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 10 - КЮСТЕНДИЛСКИ


ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.БОБОВ ДОЛ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 002
адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------


СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
----------------------------------------------------
АЛБЕН СТОЯНОВ ПАНЮКОВ
АЛБЕН СЪБИНОВ ЧОЛАКОВ
АЛБЕНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
АЛБЕНА КАМЕНОВА ПАНЮКОВА
АЛБЕНА ЛЕНИНОВА НИКОЛОВА
АЛБЕНА САШКОВА БЛАГОЕВА
АЛБЕРТО ИСТАЛИЯНОВ ДИМИТРОВ
АЛЕКСАНДРА АЛБЕРТОВА КАПТИЕВА
АЛЕКСАНДРА КИРИЛОВА ПЕТРОВА
АЛЕКСАНДРИНА ГЮЛЕВА АСЕНОВА
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ АБГЬОВ
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ КОПРИВЕНСКИ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МЕТОДИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МИЛКОВ
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ЧАЧОВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ ГОСПОДЕВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ СТАМОВ
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
АЛЕКСЕЙ СТОЯНОВ ЛАЗОВ
АЛИ ИБИШ АЛИ
АЛЬОША ВЕЛИНОВ ТИРОВ
АНГЕЛ ГЕНЧЕВ НЕШЕВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ БАЛТОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ЧИМОВ
АНДРЕЙ РУМЕНОВ СТАМОВ
АНЕЛИЯ ИВАЙЛОВА МИЛЧОВА
АНИ ДИМИТРОВА МЕТОДИЕВА
АНКА КОСТАДИНОВА ДОГАНДЖИЙСКА
АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
АНТОАНЕТА РУМЕНОВА ИГНАТОВА
АНТОАНЕТКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
АНТОН КРУМОВ ЕФРЕМОВ
АНТОН СТОЯНОВ БОРИСОВ
АНТОН ЦВЕТАНОВ АБГЬОВ
АНТОНИЯ БОЯНОВА НИКОЛОВА
АНТОНИЯ КИРИЛОВА КОТЕВА
АРСЕНИЯ РАНГЕЛОВА КЬОКАРОВА
АСЕН КРУМОВ ЕФРЕМОВ
АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ МАРИН
АСЯ ВИКТОРОВА ИЛИЕВА
АСЯ СТЕФАНОВА КРУМОВА
АТАНАС ДИМИТРОВ МАДЖАРОВ
АТАНАС НАЙДЕНОВ АНГЕЛОВ
АТАНАС САШОВ ИСКРЕНОВ
АТАНАС СЕВДАЛИНОВ ДЮЛГЕРОВ
АТАНАС ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ
АТАНАСКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
БЕНИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ СТОИЛКОВ
БИЛЯНА БЛАГОЕВА АТАНАСОВА
БИЛЯНА ЕМИЛОВА ИДАКИЕВА
БИЛЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
БИЛЯНА ЛЮБЕНОВА ЙОРДАНОВА
БИСЕР ДЕНЧОВ ИВАНОВ
БИСТРА СТОЯНОВА ИВАНОВА
БЛАГА МИТКОВА СЛАВЧЕВА
БЛАГОВЕСТ МЛАДЕНОВ ОБРЕТЕНОВ
БЛАГОЙ ВАСИЛЕВ БЛАГОЕВ
БОГИНКА ЙОРДАНОВА ГУМНИШКА
БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
БОГОМИЛ КИРИЛОВ КОЛЧАКОВ
БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ БАБАЧЕВ
БОЙКА КИРИЛОВА СОКОЛОВА
БОРИС РАНГЕЛОВ РАДЕВ
БОРИС СИМЕОНОВ САШЕВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ДАЙЧЕВ
БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
БОЯН ЙОРДАНОВ ВАСЕВ
БОЯН КРУМОВ НИКОЛОВ
БУДОМИР СТОЙЧЕВ МИХАЙЛОВ
ВАКЛИНА КОСТАДИНОВА АБГЬОВА
ВАЛЕНТИН АСЕНОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ БОРИСОВ
ВАЛЕНТИН РУСЕВ ВЪЛЕВ
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
ВАЛЕНТИНА ДАМЯНОВА МОЛЛОВА
ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА
ВАЛЕНТИНА ДРАГИЕВА ВАСИЛЕВА
ВАЛЕНТИНА СПАСОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ГЕШЕВ
ВАЛЕРИ РАЙЧОВ ХРИСТОВ
ВАЛЕРИ СТОИМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕРИ СТРАШИМИРОВ КИРИЛОВ
ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ШУЛЕВ
ВАСИЛ ВАСИЛЕВ ТЕТЕВЕНСКИ
ВАСИЛ ИВАНОВ КАРГАЛИЙСКИ
ВАСИЛ КИРИЛОВ ВАСЕВ
ВАСИЛ КЪНЧЕВ КОПРИВЕНСКИ
ВАСИЛ НИКОЛОВ ШОПОВ
ВАСИЛ РАЙЧОВ ХРИСТОВ
ВАСИЛКА ВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛКА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛКА ИВАЙЛОВА ЧАВДАРОВА
ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА АНТОВА
ВАСИЛКА РАДОСЛАВОВА МЕТОДИЕВА
ВАСИЛКА СИМЕОНОВА ТИМЕВА
ВАСИЛКА ХРИСТОВА МИТЕВА
ВАСКО ИВОВ СТОЯНОВ
ВАСКО ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕЛИЗАРА ДАВИДОВА ЧАУШЕВА
ВЕЛИН МИШЕВ ПИДЕВ
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ИГНАТОВА
ВЕЛЬО НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
ВЕНЕТА ТРИФОНОВА МАНОИЛОВА
ВЕНЕТКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ КАМЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ЛАЗАРОВ
ВЕНЧО КРУМОВ АНГЕЛОВ
ВЕРА КИРИЛОВА ПОПОВА
ВЕРА СОТИРОВА ЛАЗОВА
ВЕРГИНИЯ СТОИЧКОВА БИКОВА
ВЕРЖИНИЯ ИВАНОВА СТЕФАНОВА
ВЕРОНИКА РАДИЕВА ПЕТКОВА
ВЕСЕЛА ЕМИЛОВА КРЪСТЕВА
ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА
ВЕСЕЛИН БОЯНОВ ВАСЕВ
ВЕСЕЛКА ИВАНОВА СТАНОЕВА
ВЕСЕЛКА СЛАВЕЙКОВА КРЕКМАНОВА
ВЕСКА БОЯНОВА КАЧУНСКА
ВИКТОРИЯ СТРАХИЛОВА КИРИЛОВА
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА КОПРИВЕНСКА
ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЕМИЛОВА
ВИОЛЕТА ТОМОВА СТОИЛОВА
ВЛАДИМИР ОГНЯНОВ ВЛАДИМИРОВ
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ЧОЛАКОВ
ВЛАДИСЛАВ ИВАЙЛОВ ВЛАДИМИРОВ
ВЛАДИСЛАВ СТОЯНОВ БОРИСОВ
ВЛАДКО ГЕОРГИЕВ ВУКОВСКИ
ГАЛИН ИВАНОВ ВРАЖЕВ
ГАЛИН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГАЛЯ ЛЮБЕНОВА РЕСЕЛЧАНСКА
ГАЛЯ СЛАВЧЕВА КОСТАДИНОВА
ГАНКА ДИМИТРОВА ЙОВЧЕВА
ГЕНОВЕВА ГЕОРГИЕВА ТАБАШКА
ГЕНЧО ИЛИЕВ ДОНКОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ЛАЗАРОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ВЛАДКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИСКРЕВ
ГЕОРГИ ДИНЧОВ ЕЛМАЗОВ
ГЕОРГИ ЗДРАВЧОВ ВЛАДИМИРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГУЩЕРОВ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница