Ние искаме само твоята душа


Посегателство над човешкия мозъкстраница5/6
Дата22.07.2016
Размер0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6

Посегателство над човешкия мозък

Целта на шаманите и на много други окултисти е да докарат хората до транс. Става дума за ненормално състояние на съзнанието, при което човек няма пълен контрол над себе си, и тогава чужд дух може да поеме частично или напълно контрола над мозъка и тялото. Известният изследовател на човешкия мозък, нобеловият лауреат Jonh Eccles сравнява мозъка с „машина", която може да бъде задвижена от дух — все едно от какъв. Не само той смята така. В абсолютно същата насока говорят и по-новите трудове на неговите колеги в специалността Уилдър Пенфийлд и Роджър Спери, чиито резултати опровергават материалистичното схващане, според което всички душевно духовни дейности са само функции на мозъка, които възникват и умират заедно с него.

Мозъкът и духът са като инструментите и музиканта. Естествено музикантът не може да свири, ако инструментът е съсипан, но той самият не е инструмент и няма неговите функции, а е негов ръководител и господар.

Принципно погледнато, този инструмент може да бъде управляван и от друг музикант, доколкото успее да „избута" законния. „Нормално е моята личност да е духът, който управлява мозъка ми", казва писателят Дейв Хьнт, „по ако се окажа в такова състояние на съзнанието, което спиритистът или учителят по медитация би нарекъл „космическа сила", а медиумът „дух", тогава нищо не пречи на този нов „дух" да регулира моя мозък и да предизвика в него преживявания, които на мен да ми изглеждат напълно реални, но в действителност въобще да не се случват." 2

В състояние на транс човешкият дух е скован. Така трансът става предпоставка за явлението „обладаване" от чужд дух, при което една личност възприема поведение, което в нормално състояние е напълно неадекватно за нея.

Често намиращите се в транс хора предприемат агресивни или сексуални действия, които са необичайни за тях и учудват и самите тях. От една страна, трансът е състояние на съзнанието, в което то придобива паранормални способности и „енергии" От друга страна, трансът е състояние, до което окултистът иска да доведе „жертвата" си, за да й натрапи своята собствена воля — в транс човекът е физически беззащитен и може да бъде силно повлиян. Едно от най-важните условия за шаманите и спиритичните медиуми е способността често и без особени затруднения да изпадат в транс и да бъдат обладавани. Трябва да добавим, че при много от тях по начало съществува „медиумна склонност”. В такъв случай въпросната личност съвсем лесно изпада в транс и е нещо обичайно за нея да е в това ненормално състояние на съзнанието.

Има различни степени на транс — от лек (при който остават спомени) до пълен транс, който бива последван от амнезия (загубване на паметта). В. Ф. Бонин дефинира транса като „психо-физическо състояние, което е предпоставка за паранормални прояви, и посочва някои причини: хипноза, физическа травма, наркотици, музика, танци, медиуми, техника на дишане, самовнушение.3

Сатанистьт Алистър Краули предлага следните действащи методи, за да може да достигне човек до състояние на екстаз и транс:1. Музика, основаваща се на повторение и ритъм.

2. Наркотици.

3. Особена форма на сексмагия.

Днес Краули има повече последователи отколкото приживе. Ян Дьри прогласява в една от своите песни рецептата на Краули: „Sex and Drugs and Rock'п'Roll is all your body neads" („Секс, наркотици и рокендрол, това е всичко, от което се нуждае вашето тяло!)", което става житейско мото на много негови колеги!
Транс, екстаз и обладаване

Все по-ясна става огромната роля на базиращата се върху повторение и ритъм монотонна музика, която се използва при ритуалното призоваване на демони за обладаване в различни езически култове, за да се създаде улесняваща демоничния контрол обстановка, да се предизвикат транс или екстаз. И модерните магьоснически кръгове използват определени мелодии и ритми със същата цел.

В бразилския спиритизъм сеансите се провеждат най-вече сред песни, танци и диво барабанене. Всичко това се усилва до постигане на екстаз. Участниците се обладават от нечисти духове и изпадат в спазматично треперене и кълчене. Тогава задават въпроси на духове и чрез медиуми получават отговори.

Герхард Бергман описва богослуженията, свързани с бразилския култ „умбанда", на които той попада но време на своето пътуване: „Служения та са свързани с култови танци. Тактът се поддържа от барабани. Танцовите движения се усилват. В началото са само танцови стъпки, които постепенно се превръщат в диви движения. Издръжливостта е поразителна. По правило се танцува най-малко три часа, и то без прекъсване. Последствието е, че все повече от хората изпадат в танцов екстаз и частичен или пълен транс. Практикуването на този култ е с цел да се получат медиумни способности или съответно да се развият вече получените. Практически тези „богослужения" са спиритични сеанси." 4

По време на балийския танц кетяк, който разказва част от живота на хиндуисткия бог Рама. Жителите на селото, хипнотизирани от собствените си движения и пеене, изпадат в религиозен унес, който се характеризира с транс и невероятна пъргавина. Трансът прави възможно за танцуващите изпълнението на бързи и сложни движения, без да се объркват или да се изтощават. Подобно явление се наблюдава и на рокконцертите: младежите танцуват в екстаз неуморимо и извършват движения, които при нормална обстановка биха ги уморили много бързо.

Заклинателите на мъртвите в някои азиатски народи призовават своите „богове" (всъщност демони), при което пускат косите си и под монотонното барабанене клатят главите си дълго, докато им се завие свят и разсъдъкът им спре напълно всякакво действие. На този етап устата им започва да се движи неопределено, тялото започва постепенно да трепери и техният „бог" идва върху тях. В крайна сметка те биват обладани.

Принципно същото се среща под формата на т. нар. „Head-Bangines" при много хардрок почитатели. Следните съобщения във вестниците доказват, че това не е безопасно от медицинска гледна точка:

„Английски почитател на рока починал след прекалено дълго „клатене на глава".

Тийнейджър починал след концерт, на който здравата клатил главата си в ритъма на хевиметъла. Причината за смъртта е юридически потвърдена от един патолог, съобщиха британските вестници в края на седмицата. „Head-Bangines" се смята за танц и е нещо често срещано сред младите почитатели на хардрока.

Според разказите на 15-годишен младеж преди да почине, той е клатил главата си в ритъма на музиката около 3 часа. На следващия ден изведнъж се парализирал от едната страна и не можел вече да говори. Лекарите установили вътрешен кръвоизлив в мозъка. След два дни момчето умиряло." 5

Не твърдя, че „танцуващите" „Head-Bangines" съзнателно викат зли духове, а искам да покажа, че те създават условия да бъдат обладани.

По време на този демоничен танц, който може да се види на остров Бали, някои от танцьорите започват да беснеят и да обръщат оръжията срещу самите себе си. Изглежда, че изведнъж ги обхваща желание за самоунищожение. Умопомрачението и демоничният унес довеждат до екстаз. Появяват се пристъпи на безсилие, в трескавата танцова оргия на отчаяние и себеотричане един след друг те се сгромолясват на земята съвсем изтощени и безчувствени. 6

В хиндуизма има един ритуал на себеобезобразяване („Тайпсуам", при който индусите промушват телата си с ножове, игли, куки и копия под часове наред пулсиращия барабанен ритъм). Боб Ларсьн разказва за наблюденията си в Сингапур: „Тези, които не се изтезаваха, наблюдаваха или танцуваха. Дузина младежи профучаваха наоколо като вихри и правеха същите жестове, които съм наблюдавал в танците на американските младежи. Ритъмът беше в същото пулсиращо синкопирано темпо като в хардрока. Това, което ставаше там, може да се види в повечето тийнейджърски танци. Изведнъж един от младежите изкрещя. Неговото тяло беше парализирано и той падна на земята, сгърчи се, опита се бавно да се изправи. Необходими бяха 4 мъже да го поддържат. При другите танцуващи младежи започнаха да се проявяват същите симптоми. „Какво става?", изкрещях към един стоящ наблизо мъж. „Ние танцуваме на тази музика, докато духът на нашия бог влезе в нас", отговори той. Ужасен наблюдавах, как един извика и започна да се влачи насам-натам в спазматично треперене и кълчене под въздействието на демоничните сили." 7Екстазен танц на остров БалиМасова истерия по време на един концерт в Лондон. 800 души изпадат в безсилие.
Rock'n' Roll-ьт е изключително повлиян от африканските култове. Във връзка с това „Encyclopedia Britannica" прави съвсем ясна констатация: „Африканските танци, водещи до обладаване от нечисти духове, достигнаха Новия свят... Танцуващите биват обсебени от африканското божество и започват да правят умопомрачаващи движения, които говорят за характера на това божество." 8

Специализираното списание „Medizin heute" (8/1982) помества една много показателна статия със заглавие „Музиката като наркотик и замърсител на околната среда":


Виещите звуци на електрическата китара и трескавото стакато на барабаните карат нервите да вибрират и мисленето да спира. Бийт и рок музикантите превръщат повечето от младите си слушатели в крещяща уродливост, а изпадането в безсилие се приема за успех."
Лекарят д-р Е. Кнаул допълва: „Те губят контрол над телесните си функции. Състоянието на унес с тикове на отделни части от тялото, които напомнят епилептичните тикове, виденията, хапането, истеричният смях, подмокрянето и разкъсването на дрехите се приемат за щастливо и желано преживяване."

„Явно властта над „енергията", както медиите обичат да я наричат, масовата истерия, им се хареса много и те започнаха да се грижат за нейното разрастване. Затова рок музикантите бяха между първите, у които се появи това огромно желание да се отдадат на наркотиците, за да изпитат нещо повече, обърнаха се към магията и астрологията, за да имат база за разсъждения и действия. Те отдавна вече бяха в състояние да разбират какво всъщност правят. Който си спомня ранните интервюта с Elvis, Beatles или Stones, може да потвърди, че тогава те не бяха съвсем наясно и доста непохватно се опитваха да избегнат въпросите „защо" и „за какво" във връзка с тези истории." 9

Боб Ларсън, който преди да се обърне към Исус Христос, бе активен рок музикант, отбелязва загрижен:

„Сатана знае, че ако иска да работи пълноценно в тези последни дни преди Второто идване на Христос, трябва да спечели контрола над младежта. За целта използва хардрока, чрез който да завладее масово това поколение. Със собствените си очи съм виждал младежи, които са обладани от демони при танцуване на рокмузика. Това се наблюдава особено при момичетата. От една млада дама би трябвало да се очаква да запази приличие, когато танцува, но съм виждал момичета, които получават спазматични тикове, обясними само с проявата на демонична активност. В сърцето ми нахлуваше страх, когато виждах такива неща да се случват и по време на моята музика.

Един демон не е задължен да остане завинаги в една личност... Когато тя се остави в ритъма на рокмузиката, демонът е в състояние моментално да влезе в нея. Тогава той причинява морални и духовни щети, а после отново напуска личността. В петък и в събота вечер дяволът успява да постигне контрол над живота на хиляди млади хора."10

Накрая ще допълним: Прекалено висока музика, с постоянен „набиващ се" ритъм, благоуханни вещества, тъмнина, бързо сменящи се светлини, достатъчно много зрители, които се въодушевяват един от друг — това са най-съществените атрибути на всеки рокконцерт и всяка дискотека. Трябва да отбележим, че става дума за същите фактори, които влияят и при магическите действия, които довеждат участниците до състояние подобно на транс, когато те са податливи на хипноза и внушение и са открити за нахлуване в тях на нечисти духове. Замъгляването на мисленето и опиянението са инструменти на Сатана. Библията говори за трезвост и бдителност.

Окултната експлозия"
,, И останалите човеци, които не бяха унищожени от тия язви, не се покаяха от делата на ръцете си, та да се не кланят вече на бесовете и на златните, на сребърните, медните, каменните и дървените идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуят, нито да ходят; също не се покаяха нито от убийствата си, нито от чародеянията си, нито от блудствата си, нито от кражбите си." (Откровение 9:20-21)

Тук апостол Йоан показва в апокалиптична светлина помрачената същност на отвърналото се от Бога и излъганото от Сатана човечество, върху което връхлитат Божиите наказания Човекът, със своя горд и упорит дух, не мисли за покаяние и обръщане към Бога; не желае да предаде. Това е крайна степен на неуважение към Създателя и бунт против Него.

За това отстъпление в периода, който непосредствено предхожда завръщането на Исус, Библията ясно говори (II Солунци 2:3, Матей 24:37-39). То е свързано с извънредно разрастващото се беззаконие, т. е. потъпкването на Божиите наредби (Матей 24:12), Ако днес се огледаме в нашия свят, ще открием, че тези неща отдавна са започнали, дори и сред безбройните наричащи себе си християни. Свидетелството на вярващите християни и действието на Светия Дух все още възпират окончателната катастрофа. Описаните в Откровение на Йоан 9:20-21 признаци се очертават като постоянно засилващи се „пред земетръсове".

Забелязва се нарастващо втвърдяване на хората срещу Бога и Неговото Слово. Гордостта на човека от своята „просветеност" и научните философски постижения го възпират да се обърне към Бога.

Вместо това хората призовават своите любими идоли. Златни идоли: икономическата им мощ; железни идоли: тяхната техника и военен потенциал; каменни идоли: внушителните им постройки. На тях се осланят, на тях се доверяват.

Развратът, кражбата и убийството са станали нещо обичайно. Развратът, т. е. предбрачните и извънбрачните полови сношения днес се смятат за кавалерско престъпление. Заля ни порно вълна с помощта и на медиите. Ако може да се вярва на американските вестници, то в Америка на всеки 23 минути става убийство, на всеки 75 секунди става нападение и на всеки 10 секунди — кражба с взлом.

Магьосничеството и призоваването на демони. Под „призоваване на демони" трябва да се разбира нещо повече от призоваване на духа на времето, на идеологии и техните идеи. По-скоро с призоваването на демони и с магьосничеството е описана окултната катастрофа, която ще придобие апокалиптични размери. При това окултното въздействие на рокмузиката е само върхът на айсберга.

Любопитството на науките към тайнственото непрекъснато нараства и парапсихологията от години се радва също на постоянно нарастващ интерес. В Съединените щати се предлагат повече от сто курса по парапсихология. Книгите за медиуми със свръхестествени способности, за астрономия, за магии и вещици намират все повече читатели. В своята „История на науките за тайнственото" Фридрих В. Doucet констатира:

„Милиони хора, предимно от по-младата генерация, се насочват към различни секти, чиято същност на вяра има магьоснически характер и им обещава притежаването на магьоснически сили... Всичко неизследвано, необяснимо и зловещо има необичайна обаятелност. Така че напоследък можем да говорим за вълна от окултизъм." 1

Шаделман пише: „Днес окултизмът процъфтява. Това е учудващо, защото се смята, че нашето „просветено" време стои над всичко свръхсетивно. Дявол, демони, суеверия и магия са понятия, които модерният човек би трябвало да е преодолял. Вярващата в чистия разум теология извърши своето, за да представи нещата от същия вид като остарели и недействителни." 2

Модерната теология, устроена материалистично, съвсем не е без вина за разцвета на окултизма и Ос Гинес забелязва това:

„Християнството, на което се струва, че окултите не съществуват вече, изгуби междинната си позиция между скептиците, които отричат съществуването им, и тези, които напълно го приемат. Тогава всеки, който търсеше духовната действителност и не можеше да я намери в църквата, се обърна към окултизма. Каква ирония: има теолози, които равнодушно заспаха, потънали в рационализма на теологията си, и са последните, които вършат тези неща." 3

Окултната заплаха обаче е страшна реалност Медикът Улрих Зен стига до заключението: „В нашия век на „окултна експлозия" и „демонична инвазия" планът на Дявола е всеки човек — вярващ или не, образован или не, да бъде демонично повлиян и да се владее неговият духовен свят." „Окултната експлозия", обяснява един известен евангелист, е „демоничното нападение с огън, което трябва да обстреля полузападналите християнски бастиони. Междувременно атеистично оцветената теология спомага за една духовно изтъняла зона, която окултизмът може да превземе, без да се напряга. Това е нашата ситуация!" 4

Предвид продължаващата демонична инвазия, високоуважаваният теолог Петер Байерхаус призовава настойчиво: 5

/. Не трябва да подценяваме окултната вълна в нейните различни прояви и скрити изяви.

2. Добре е да се противопоставим на окултната вълна с най-голяма бдителност по отношение на собствения си духовен живот.

3. Живите християни да приемат още по-съвестно призванието си да се присъединят към армията на светлината.


Внимание! Религиозна съблазън...

Добре ще направим, ако приемем настойчивите предупреждения на Исус и ги спазваме: „Пазете се да не ви заблуди някой!" (Матей 24:4) и „Каквото казвам на вас, на всички го казвам, бдете!" (Марк 13:37). Господ Исус Христос казва това не без причина на своите последователи, защото за времето преди Неговото пришествие е предвещано повишаващо се „окултно демонично наводнение", свързано с лукаво религиозно изкушение:

В Матей 24:4 и Марк 13:12 се говори за льжепомазаници и льжепророци, които чрез окултни сили ще покажат големи окултни чудеса и знамения и ще съблазнят мнозина. Някои ще слушат лъжливи духове и учения на демони (I Тимотей 4:1). Накрая демоничната инерция ще стане толкова голяма, че на обществената сцена ще излезе големият изкусител, Антихрист, „чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса" (II Солунци 2:9). В Откровение 16:13-14 още веднъж е посочено, че тези свръхестествени явления са следствие от действието на нечисти духове, „бесовски духове, които вършат знамения". Според Божията подредба днес ние живеем във време, в което „вярваме, без да сме видели" (Йоан 20:29, I Петрово 1:8). Повярвалите в Господа Исуса „ходят с вярване, а не с виждане" (II Коринтяни 5:7).

Но отделеният от Бога човек иска първо да види знамения и чудеса. Сатана умее да се възползва от желанията на своите жертви: Човекът иска, а Сатана му дава да види, след това празнува успеха си.По пътя на победата

За съжаление църквата на Исус често създава впечатление, че е свикнала с този вид „окултна вълна" на „последните дни", станала е толкоз притъпена и заспала, че едва ли някой се тревожи от тези факти. Нито пък някой — което е абсолютно необходимо — удря алармената камбана, за да раздруса и събуди църквата на Исус.

Вярващите християни не трябва да стоят равнодушно, с ръце в джобовете пред тази ужасяваща реалност: там, където действат окултни сили, би трябвало те да са предизвикателство за всеки, който съзнателно застава на страната на Бога. Тук не става дума за нещо незначително, а за действие на богопротивни сили, зад които като подстрекател и организатор стои сам Сатана! Неговата цел е да доведе всеки човек в своето владение, в „мрака" — в грях, далече от Бога, а след това да бъдат заедно с него във вечното наказание. На спасените от Исус Христос той залага капани — безмилостно и с нескрита злоба. Затова апостол Павел напомня в църквата в Ефес (който впрочем се е считал за център на окултизма по това време) хората да се облекат в Божието всеорьжие" (Ефесяни 6:10-17), за да са способни да устоят на лукавството на Сатана.

Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители па тая тъмнина, срещу духовните сили на нечестието в небесни места." (Ефесяни 6:12).

Петър също настойчиво призовава към бдителност и непоколебимост срещу дявола и неговите атаки (I Петрово 5:8-9): „Бъдете трезви, будни! Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата." Става дума за борба, която всеки християнин със смелост и дълбоко убеждение може и е длъжен да доведе до край. Той знае, че може да постигне победа над всеки лукав опит на Сатана чрез силата и мощта на Исус: „Но благодарение Богу, който ни дава победа чрез нашия Господ Исус Христос" (I Кор.интяни15:57).

Действието на Исус и това на Сатана са абсолютно несъвместими — те са като огъня и водата.

Бившият медиум Виктор Ернест по време на спиритичен сеанс попитал един дух дали вярва, че Исус Христос е пролял кръвта си за опрощение на греховете. Тогава духът съборил медиума от стола на земята.

Белият магьосник Круз разказва: „Духовете нахлуваха в мен от всички страни. Нашепваха ми, че щели да ме лишат от закрилата си и да ми отнемат властта, която имах над тях. Казаха също, че щели да ме убият в мига, в който открито застана на страната на Христос. Заплашваха ме, че ще погубят всичките ми роднини." Бившият спиритист Р Гесън след последния си сеанс обмислял да спре заниманията си със спиритизма и да се предаде на Исус Христос. Тогава неговият контролиращ дух се опитал да го удуши.

Много пъти било констатирано, че когато праведни християни се молят наблизо, пречат на сеансите или духовете отказват да се появят. Също така безспорен е фактът, че предсказанията на астролози и врачки важат само до момента, в който този, за когото се отнасят, се отрече от този демоничен контрол и стане християнин! Когато вярващи християни попаднат на магьосник лечител, винаги има смущения. Сериозната молитва на вярващия блокира извора на сила и знание на тези лечители, а сеансите завършват със забележки от рода на: „Не мога да ви помогна, вие имате различен дух от моя'" Исус Христос притежава най-високия авторитет и власт. Той е „глава на всяко началство и власт" (Колосяни 2:10). Когато царството на тъмнината е в конфронтация с пълномощно на Исус Христос, злите духове са длъжни да отстъпят пред по-силния. Господ Исус Христос обяснява:
Когато силният въоръжен човек (Сатана) пази двора си, имотът му е в безопасност. Но когато един по-силен от него нападне: та му надвие, взема му всеорьжието, на което се е надявал, и разподеля, каквото грабне от него." (Лука 11:21-22)
Исус идва; мощният Спасител влиза с взлом в къщата на силния, разбива укрепената крепост на врага, извежда победоносно затворниците. Сатано, ти злият, усещаш ли по-силния? Исус — мощният Спасител, идва!" (Лудвиг Алендорф)
Победителят в тази битка казва: „Който не е с мене, той е против мене; и който не събира заедно с мене, той разпилява" (Лука 11:23).

Значи в Божиите очи няма неутрална позиция относно делото на Исус Христос! Част от Неговото дело е „да съсипе делата на Сатана", а окултизмът е едно от тях. Можем ли да останем равнодушни? За съжаление това става дори с тези, които са с Исус. " Случва се в конкретни ситуации някои да не -стоят на страната на Своя Господ, така че — най-често несъзнателно — се обръщат срещу Него. В такъв случай буквално може да се приложи стиха в Галатяни 6:7: „Недейте се лъга! Бог не е за подиграване; понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне." Тогава трябва да отбягваме и най-слабия, дори на шега или експериментално, контакт с окултните сили. Даже четенето на окултна литература може да ни въвлече в омагьосания кръг Трябва да отбележим, че „царските Божии работници", които пазят в библиотеките си и четат опасни магьоснически книги (като 6 и 7 Книга на Мойсей), обикновено имат духовно мъртва църква. По отношение на това лекомислено флиртуване със злото Библията казва: „Страхът от Господа" (Притчи 14:27) и ,,чрез страх от Господа човеците се отклоняват от злото" (Притчи 16:6). „Да се отклонява от злото, е друм за праведните; който пази пътя си, опазва душата си"(Притчи 16:17).

Страх от Господа е благоговейно доверие в Него, което блокира злото. А когато слушаме плочи с окултно, богохулно и мръсно съдържание, ние открито оскърбяваме Бога. Каква жътва да очакваме тогава?

Всеки вярващ християнин е длъжен да съобрази живота си с Божието Слово — „Нека отхвърлим делата па тъмнината и да се облечем с оръжието на светлината" (Римляни 13:12). Какво трябва да направиш, ако си в плен на рокмузиката „в служба на Сатана". В своята книга „Рокмузиката и християнският начин на живот" Валтер Коли посочва пътя на освобождението:

„По време на апостолите са били изгаряни скъпи магьоснически книги (Деяния 19:19). Точно така и днес пленникът на рокмузиката трябва да унищожи плочите си с окултно, богохулно и мръсно съдържание, ако иска Словото Божие да расте мощно в него и да взема надмощие (Деяния 19:20). Невъзможно е човек да се занимава съзнателно и постоянно с богоненавистни дела и да иска едновременно с това да има живо общение с Бога."6

Какъв беше мотивът на повярвалите ефесяни, за да унищожат магьосническите си книги? Страх от Сатана или заплаха от нечестивите духове? Не! Те бяха така поразени от мощта и величието на Исус Христос и Неговия авторитет над силите на мрака, че действаха от благоговение, любов и преданост към своя Господ и Спасител.

Следствие 1: „И страх обзе всички тях и името на Господа Исуса се възвеличаваше "

(Деяния 19:17)

Следствие 2: ,. И мнозина от повярвалите дохождаха, та се изповядваха и изказваха делата си" (ст. 18)

Следствие 3: След покаянието и изповядването на греховете последваха делата: те унищожиха упорито много своя окултна литература (не я продаваха или подаряваха!) (ст. 19)

Не се притесняваха от финансовата загуба: стойността на изгорелите магьоснически книги възлизаше на 50 000 сребърни драхми. Имайки предвид, че според Мат. 20:2 дневната заплата на един работник е възлизала на 1 пеняз (1 драхма), ясно е, че с тези нари е можело да се запламти на 160 работници за цяла година! Какво става тогава с нашата жертвоготовност?

Трябва да разберем, че „Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина” (I Йоан 1:5)! Той е съвършено свят и не търпи никакъв грях в общението си. I Йоан 1:6: „Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнина, лъжем и не действаме според истината". Обаче всички, които са едно с Исус, имат радостната увереност: „Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда" (ст. 9).

Бог сериозно постави пред народа на Израел решаващия избор:
Днес викам небето и земята за свидетели против вас. че положих пред вас живота и смъртта благословението и проклятието, затова изберете живота за да живеете ти и потомството ти избери да любиш Господа твоя Бог да слушаш гласа Му и да бъдеш привързан Нему (защото това е животът ти и дължината на дните ти ... (Второзаконие 30:19-20)


Каталог: Knigi%20-%20TFM
Knigi%20-%20TFM -> 50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога”
Knigi%20-%20TFM -> Ако животните можеха да говорят
Knigi%20-%20TFM -> Аллах моят Отец? Или пътят ми от Корана до Библията Билкис Шейх Издава Мисионерско сдружение «Мисия за България»
Knigi%20-%20TFM -> Калифорнийски млекар, който е основател на Интернационалното Общение на бизнесмените, вярващи в Пълното Евангелие
Knigi%20-%20TFM -> Божиите генерали
Knigi%20-%20TFM -> Разкрити мистерии от книгата "Данаил" Емерсон
Knigi%20-%20TFM -> Бизнес по магарешки питър Брискоу
Knigi%20-%20TFM -> Книга първо на многото верни членове на Metro Christian Fellowship в Канзас Сити, чиято страст за Исус е
Knigi%20-%20TFM -> Чудесата не се случват просто така Лестър Самрал и Дж. Стивън Кон
Knigi%20-%20TFM -> Стъпка напред джони ериксон-тада


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница