Николай дойнов два ключа към една необикновена книга


СЛЪНЦЕТО, ЛУНАТА И ПЛАНЕТИТЕ ПОДстраница13/17
Дата21.07.2016
Размер3.05 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

СЛЪНЦЕТО, ЛУНАТА И ПЛАНЕТИТЕ ПОД

И НАД ХОРИЗОНТА
Когато в даден хороскоп Слънцето, Луната и Планетите са под хоризонта, то силовите им течения, за да стигнат до родения човек преминават през Земята. Тогава дългите вълни които въздействуват на по-долните мозъчни центрове, ще бъдат погълнати в по-голямата си част и роденият ще възприеме предимно по-късите вълни, които свободно преминават през всички препятствия (от какъвто род и характер да са те) и действуват предимно на по-горните мозъчни центрове. Това ще създаде в родения по-голяма склонност и разположение към вътрешния му живот, задълбочен размисъл от впечатленията и преживелиците, които роденият ще има, и по-слаб подтик и интерес към външна изява и стремеж към изтъкване пред обществото, липса на внимание към външните и ежедневни грижи, липса на по-ясен устрем към изява в ежедневния живот.

Когато Слънцето, Луната и Планетите са над хоризонта, особено когато са по-близо до Зенита или върху него, тогава върху родения въздействуват както дългите, така и късите вълни. В такъв случай роденият ще има пълно и цялостно влияние на членовете на Слънчевото семейство. Силовите Учения с дълги вълни ще тласкат и създават устрем и интерес към външния свят, интерес и внимание към условията и към преодоляване на онова, което ще осигурява и задоволява неговите нужди, а също и ясно изявена жажда да се подчертава в обществото, да намери своето достойно място в живота. Ще се изявят и силовите течения с по-къси вълни, но само при високо интелигентните хора. Защото силовите течения с дълги вълни въздействуват и имат отношение към центровете, намиращи се в долната част на мозъка, където са жаждата за живот, за борба, за ядене, половият нагон, дружбата и пр. Тези центрове действуват активно, привличат кръвта, която идва да подхранва мозъка, към себе си, проявяват се по-активно, отколкото мозъчните центрове в горната част. Последните, дори и да имат условия да се изявят, поради липсата на кръв за тяхното подхранване остават заглушени от голямата жажда за изява на долните центрове. Но това важи предимно за обикновените хора, с по-слаба интелигентност и с по-ясно изразени центрове в долната част на мозъка. Когато обаче имаме добре развити, оформени и| организирани центрове в по-горните слоеве на мозъка, които изразяват и по-голямата интелигентност на човека, те със своята развитост и сила няма да останат ненахранени, незадоволени и без достатъчно кръв. Тогава човек ще прояви както вътрешния си богат живот, така и с инициативата си ще се прояви и във външния живот чрез добро обществено положение.


РЕТРОГРАДНИТЕ ПЛАНЕТИ

През тридесетте години на нашия век бяха открити т.нар. елементарни частици, които се движат със скорост от около двеста хиляди километра в секунда и носят със себе си грамадна енергия. Цялото пространство е изпълнено с тях. Какво представляват те? Един от светилата на атомната физика във франция Луи Де Бройл се е помъчил да им даде обяснение, определяйки ги едновременно като материални и като силови ядра. Какво са всъщност те, е друг въпрос, но за нас е важно, че те са все пак силови ядра. Освен това всички Небесни образувания, каквито и да са те - звезди. Планети и пр., имат притегателна сила, която наричаме гравитация. Какво нещо е гравитацията, е все още неясна, но с право някои учени приемат, че тя не е нищо друго, освен силови ядра, които наричат гравитони. Всичко това говори, че Мировото пространство не е празно, не е абсолютен вакуум. Следователно ще трябва да приемем, че то е една среда, в която има нещо. С какво име ще го наречем, не е важно, следователно то е в състояние да оказва съпротивленпе на всяко силово течение, от какъвто и характер да е та Известно е също, че всяко силово течение има вълнообразен характер, изразен с определена дължина на вълната, която се измерва между две последователни възвишения, обозначени с точките А и Б. Колкото дължината на вълната е по-голяма или колкото разстоянието между точките А и Б е по-голямо, толкова дължината на вълната е по-голяма и толкова силата на това вълнообразно течение е по-малка и обратно. При силовите течения с увеличаване на силата се намалява дължината на вълните им. Всяко Небесно тяло излъчва силови течения, приемани от Земята с различна дължина на вълната. Оттук ще извадим напълно правилното заключение, че ако едно Небесно тяло е по-далеч от нас, то силовите му течения, преминавайки през Мировото пространство, губят дългите си вълни и до нас достигат само по-късите дължини на вълните, които имат и по-могъща пробивна сила. Че наистина е така, се вижда и разбира от споменатите вече елементарни частици, при които се установява, че тези от тях, които вибрират с по-дълга вълна, идвайки до Земята, се поглъщат още от атмосферата, а други достигат до Земята, като някои от тях проникват и на различна дълбочина в нея. Но има и такива силови ядра, каквито са т.нар. н е у т р и н о, които имат трептения с много къса дължина на вълната и проникват безпрепятствено навсякъде и през всички Небесни тела, колкото големи и каквито и да са те. Минават също и през нашата Земя без абсолютно никакви пречки. Затова в Астрологията е от голямо значение на кое място Слънцето, Луната и Планетите се намират спрямо Земята и откъде изпращат своите силови течения.

Да започнем от Слънцето. Известно е, че орбитата н Земята е елипса, в единия от фокусите на която се намира Слънцето. В своята обиколка около него тя идва най-близо (в Перихелий) на 147 милиона километра, което става през първите дни месец на януари, а когато е най-далеч от него (при Афелий), Земята се намира на 152 милиона километра, което става през първите дни на месец юли. Налице е разлика от5 милиона километра. За нашето северно полушарие това дава по-мека зима и по-хладно лято, докато за южното полушарие имаме обратното - по-сурови зими и по-горещи лета Но не само в това се заключава силата на близкото Слънце. Установено е, че за нашето полушарие активността на интелектуалния живот на човека е по-голяма през януарските и февруарските дни, когато Земята е по-близо до Слънцето, отколкото през юли, когато тя е най-далеч. Известно е също, че най-големи открития се правят през тези именно месеци. Интересно изследване са направили група учени върху старци дълголетници на възраст от сто и повече години. Те установяват, че почти всички те са родени през януари, февруари и само някои през март и нито един от тях не е роден през месец юли. Много други примери могат да се приведат за по-силното влияние на Слънцето върху Земята и върху живота на нея, когато те са най-близо един спрямо друг.При Луната изтъкнахме голямата разлика в силата на нейното влияние, когато тя е близо до Земята (в Перихелий) и когато е най-далеч (в Афелий). За Планетите изтъкнахме, че гледани от Земята, те имат ту право (от запад на изток), ту обратно (от изток на запад) движение, което наричаме „ретроградно". В действителност те не се люлеят ту в една, ту в друга посока, обикаляйки около Слънцето. При тълкуване на хороскопа ретроградното движение е от голямо значение за влиянието на дадена Планета върху родения човек. Когато Планетите имат ретроградно движение, те са по-близо до земята и оттам тяхното влияние е по-силно. Това особено ясно и нагледно се установява и вижда при т.нар. вътрешни планети - Меркурий и Венера (фиг. 4).

В центъра е Слънцето (точка С ), в точка А е «Меркурий, а в точка Б – Венера. Когато Меркурий и Венера се движат в права посока – от запад към изток, те се движат по дъгата от точка А за Меркурий и точка Б за Венера и минават през т.нар. горно съединение, когато Земята, Слънцето и Венера са на една права линия. Тогава Меркурий се намира от Земята на 217 милиона километра, а Венера на 249 милиона километра. Те продължават да се движат по орбитите си, и гледани от Земята, стигат - Меркурий до точка А1, и Венера до точка Б1. От този момент те продължават своят път, но от Земята ще ни се виждат, че се движат в обратна посока - ретроградна, те. от изток към запад. В този си път до точките А за Меркурий и Б за Венера те ще бъдат по-близо до Земята, а най.близо в точка 3 за Меркурий и 4 за Венера, или както се казва при т.нар. долно съединение, при което Меркурий ще бъде на 82 милиона километра от Земята. Тогава той е с 135 милиона километра по-близо до нея, отколкото когато е при правото си движение в горно съединение; оттам и неговото влияние върху Земята, живота на нея и по-специално върху родения човек ще бъде с много по-голяма сила, отколкото при горното си съединение, когато, е бил най-далеч. Същото се отнася и за Венера, само че с още по-голяма разлика. Защото Венера при горно съединение се намира на 249 милиона километра, докато при своето долно съединение ще бъде от Земята само на 40 милиона километра. Изобщо като Планета тя, както отбелязахме, идва най-близо до Земята, с разлика спрямо горното съединение от 209 милиона километра, което значително усилва нейното влияние. Същото се отнася и за т.нар. външни планети – Марс, Юпитер, Сатурн и другите след него. Когато са в ретроградно движение, тогава те са по-близо до Земята и действуват с голяма сила, с по-ясно изразен ефект. Онези от Планетите, които по-силно са пострадали от катастрофата (Меркурий, Марс, Сатурн със своите спътници и пръстени, Уран и Плутон), при ретроградните си положения действуват по-силно със своите отрицателни влияния, отколкото когато са в право движение. Докато онези от Планетите, които по-малко са пострадали, като Венера, Юпитер и Нептун, при ретроградното си положение ще действуват по-силно със своите добри влияния, отколкото когато са в право движение.
СЪСТАВЯНЕ НА ХОРОСКОПА
Хороскопът се съставя по дадено място и време. Затова най-напред намираме географските координати на мястото, където се е родил даденият човек – точката, в която се пресичат географските меридиан и паралел. След това намираме точното време за момента на раждането. Има три времена: гражданско време - това е времето, което показват часовниците, с които си служат хората в дадена област или държава. Какво е то? Известно е, че Земята е разделена на 360 сектора от плоскости, които минават през Северния и Южния полюси. Тези сектори наричаме градуси,а дъгите, които се образуват от сечението на тези плоскости със сферата на Земята, наричаме меридиани. Прието е за начало на това деление да се вземе плоскостта, която минава през обсерваторията в Гринуич, близо до Лондон. Дъгата от пресичането на тази плоскост със Земната сфера е началният - нулевият, меридиан. Меридианите на изток от него определят източната дължима на дадено място, а тези на запад - западната дължина. Разстоянието при Екватора от един до друг меридиан е около 111 километра, а като се отива на север или на юг, това разстояние постепенно намалява.

Ние вече отбелязахме всичко необходимо, което трябва да се знае за понятието време, а също така и мястото (северната и южна ширина), където е станало раждането, за което ще правим хороскоп. След като имаме всички тези данни, начертаваме върху лист хартия окръжност с радиус 6-7 сантиметра, която разделяме на 12 сектора по указания начин. След това отваряме таблицата за разположението на Зодиакалните съзвездия за определената географска ширина на дадено място и по определеното вече Сидерално време за рождения момент, търсим положението на Зодиакалните съзвездия и ги нанасяме по домовете. В таблиците Зодиакалните съзвездия със своите градуси са дадени за върховте на 10, 11, 12 дом, Асцендента, 2 и 3 дом, а за останалите шест домове се вземат срещуположните Зодиакални съзвездия със същите градуси. Така например, ако на Зенита – десети дом, имаме десет градуса от Овен, то на върха на срещуположния дом – Надира (четвърти дом), ще имаме също десет градуса, но от срещуположния знак Везни и т.н. Понякога имаме Зодиакални съзвездия, които ги няма по върховете на домовете; те са вмъкнати (включени) между два върха на последователни домове.След това отваряме другите таблици, където са дадени положението на Слънцето, Луната и Планетите в Зодиакалните съзвездия със Сидералното време за този ден в нула часа в полунощ или в 12 часа на обяд. След като намерихме местното време за рождения момент, за положението на Слънцето, Луната и Планетите в същия този момент правим допълнителни изчисления. Най-напред за Слънцето: известно е, че за едно денонощие Земята, движейки се около Слънцето, изминава около един градус от Небесната сфера. Всъщност ние виждаме, че Слънцето се е преместило на това разстояние. Преместването за един час ще намерим, като разделим един градус (60 минути) на 24 часа, което е равно приблизително на две и половина минути. Тогава часът на местното време умножаваме по две и половина и получаваме слънчевото преместване (в градуси), което ще прибавим към положението на Слънцето за показаната дата в таблиците, за да получим неговото положение за рождения час. Така постъпваме, когато в таблиците сидералното време е започнало от Есенната равноденствена точка. Ако то започва от Пролетната равноденствена точка, тогава, ако човек е роден предиобед, часовете предиобед умножаваме по две и половина и полученото вадим от положението на Слънцето за дадената дата; ако раждането е станало следобед, часовете от обяда до рождения час умножаваме по две и половина и полученото прибавяме към градусите на Зодиакалното съзвездие, в което се е намирало Слънцето този ден.

За Луната и Планетите постъпваме по същия начин. Поради това, че Луната се движи много бързо (между 12 и 15 градуса за едно денонощие), изчисленията за нея се правят по-внимателно. Първо, ако Луната за едно денонощие изминава около 12 градуса, това показва, че тя се намира най-далеч от Земята (в Афелий), което е на 406 700 километра; тогава нейното влияние е значително по-слабо и в такъв случай слагаме някакъв знак пред символа на Луната, който да ни показва, че тя е в Афелий, например буквата „А”. А когато изминава за едно денонощие към 14-15 градуса, тя е най-близо до Земята (в Перихелий), което е разстояние от 356 400 километра. Тогава нейното влияние е много по-силно н пред знака на Луната поставяме едно „П". Разликата от най-близкото до най-далечното разстояние е 50 300 километра, което за нейната малка орбита от астрономическа гледна точка е значително.В такъв случай изчисляваме изминалите градуси и минути за едно денонощие, разделяме на 24, за да изчислим за един час колко е изминала. С полученото постъпваме съгласно това, с какви таблици работим – дали са такива, в които денонощието започва в нула часа в полунощ, или са такива, в които денонощието започва в 12 часа на обяд. Указания за работата в двата случая са дадени преди това (проста интерполация).

За Планетите постъпваме по същия начин. При Меркурий, Венера и донякъде при Марс, които се движат по своите орбити по-бързо, броят на часовете променя стойностите, дадени в таблиците за началото на денонощието; тук внимаваме дали Планетата се движи право, ретроградно, бързо или бавно. Ако Меркурий и Венера за едно денонощие изминават около два градуса, това говори, че са по-близо до Слънцето (в Перихелий). Ако изминават около градус или по-малко, те са в Афелий. Така определените положения на Слънцето, Луната и Планетите нанасяме върху вече начертания кръг с дванадесетте сектора – домове, и поставените там Зодиакални съзвездия. По този начин Хороскопът е вече готов.

Остава да се пресметнат ъгловите разстояния (аспектите) между тях. След като имаме положението на Слънцето, Луната и всяка Планета (в кой градус на даденото Зодиакално съзвездие се намира), пресмятаме на колко градуса се намира нулевият градус на Зодиакалното съзвездие Овен. Така например,, ако Слънцето се намира на 20 градуса от Близнаци, то от нулевия градус на Овен ще се намира на 80 градуса. За Луната и Планетите пресмятаме по същия начин. За аспекти или взаимно отношение между кои да било два члена от Слънчевото семейство говорим, ако между тези два члена ъгловото разстояние е: нула градуса, наречено съвпад; 30 градуса, наречено полусекстил; 45 градуса – полуквадрат; 60 градуса – секстил; 72 градуса – нентостил; 90 градуса – квадратура; 120 градуса – тригон; 135 градуса – квадрат и половина; 150 градуса – квинконция; 180 градуса – опозиция. Най-големият ъгъл между два члена от Слънчевото семейство може да бъде до 180 градуса. Ако обаче при извеждането на ъгловите разстояния между два члена се получи ъгъл, по-голям от 180 градуса, то за ъгловото разстояние между тях приемаме допълнителния ъгъл до 360 градуса. Така например, ако между Слънцето и Марс имаме ъгъл от 270 градуса, то за ъгловото разстояние между тях ще приемем допълнителния до 360 градуса, който се получава, като от 360 извадим 270 и получаваме само 90 градуса. Така се постъпва и при другите външни Планети. Вътрешните планети Меркурий и Венера не могат да образуват със Слънцето големи ъглови разстояния (големи аспекти), защото Меркурий се отклонява от него най-много на 28 градуса, а Венера – на 48. Също така и между двете Планети най-голямото отклонение, което могат да имат помежду си, е до 76 градуса. След като сме поставили Слънцето, Луната и Планетите в домовете на начертания кръг и отбележим ъгловото разстояние между отделните членове на Слънчевото семейство, пристъпваме и към тълкуването на самия Хороскоп.


ПЛАНЕТИТЕ И ЗОДИАКАЛНИТЕ СЪЗВЕЗДИЯ
Изтъкнахме, че за образуването и оформянето на дванадесетте Планети в Слънчевата система са взели участие небесните образувания, намиращи се в дванадесетте сектора от еклиптиката, определени от дванадесетте Зодиакални съзвездия. Дванадесетте Планети със своите Зодиакални съзвездия са: Вулкан със Зодиакално съзвездие Лъв, Меркурий с Близнаци, Венера с Везни, Земя и Луна с Рак, Марс с Овен, Фаетон с Дева, Юпитер със Стрелец, Сатурн с Козирог, Уран с Водолей, Нептун с Риби, Плутон със Скорпион, планетата зад Плутон – Хано, с Бик (Телец).

Когато в хороскопа на даден човек една Планета се намира в своето Зодиакално съзвездие, тя действува с пълното и цялостно влияние на своята характеристика. Вибрациите от влиянието на Планетата, подсилени от хармоничните вибрации на Небесните образувания в съответното съзвездие, подсилват нейното влияние. Известно е, че когато имаме вълнообразни силови течения с еднаква дължина на вълната, изходящи от два различни източника, ще се получи едно усилване на силовата вълна или, както се казва, ще се получи интерференция. Това нагледно и ясно се разбира, когато ударим два камертона, които имат еднаква дължина на звуковата вълна; получаваме усилване на звука. Когато обаче имаме една Планета в друго Зодиакално съзвездие, то силовите течения на Небесните образувания в това съзвездие оказват известно въздействие върху влиянието на Планетата, т.е. нюансират нейното влияние. Ще трябва обаче предварително да изтъкнем, че Небесните образувания в Зодиакалните съзвездия, които са достъпни за наблюдение, излъчват светлина и в повечето случаи притежават много по-силна светлина и активност, отколкото тази на Слънцето. Ще трябва да приемем по един безспорен начин, че всяко Небесно тяло (образувание), което излъчва светлина и топлина, е един високоорганизиран свят – свят, който е израз на една велика разумност. За да можем ние, хората, да приемем техните силови течения (влияния), трябва да имаме високоорганизиран и облагороден мозък. Или с други думи, за да може един човек да приеме изцяло влиянието на една Планета заедно с влиянието на светлите Небесни образувания на Зодиакалното съзвездие, в което е тя, той трябва да има добре развити и облагородени мозъчни центрове, което придава голяма интелигентност на индивида. Затова, колкото един човек в това отношение е по-развит (изразен), толкова той по-пълно и цялостно ще може да приема влиянието на дадена Планета, заедно с това и на светлите образувания в съответното Зодиакално съзвездие. В Зодиакалните съзвездия има Небесни образувания, които нямат своя светлина. Те са с елементарно влияние и действуват по-лошо, предимно на примитивните човешки мозъци. От многото направени хороскопи на хора, съвсем ясно се разбира, че голяма част от тях, поради не особено развити и оформени мозъци, поради не добре изразена интелектуалност, едва и в твърде ограничена степен приемат влиянието на Планетите, докато влиянията на Небесните светли образувания на Зодиакалните съзвездия не са в състояние да възприемат. Ето защо ние трябва да се срещнем с дадения човек или да поразберем на какво интелектуално и морално ниво е, за да определим в каква степен ще може той да приеме по-пълното влияние на Планетите и кои от Небесните образувания в съзвездието ще оказват в това направление своето влияние. Указание в това направление могат да ни дадат науката за лицето и главата – Френологията, и тази за ръцете – Хиромантият а. Тези науки са способни да ни дадат общото ниво на човека, но пълното му разбиране, както и пътя (условията), които той ще има през живота си, може да ни даде единствено Астрологията.

В сегашното развитие на човешкия род мозъците още не са напълно готови да приемат цялостните влияния както на Планетите, така и на Небесните образувания в Зодиакалните съзвездия. Това е един бавен и продължителен процес. Следователно в зависимост от естеството на Планетите в различните Зодиакални, съзвездия те ще получават, както изтъкнахме, една нюансировка, определяща се както от естеството на Небесните образувания в Зодиакалното съзвездие, където Планетата се намира, така и от размера и качеството на интелектуалното развитие на човека.

Ние изтъкнахме, че Слънцето е един високоорганизиран свят – най-близката до нас звезда. За неговото влияние ние съвсем не притежаваме подготвени мозъци. Засега неговата задача е, както вече изтъкнахме, да организира и облагородява както Планетите, така и мозъчните центрове на човека, за да могат те все по-пълно и цялостно да приемат както планетните влияния, така и тези на светлите Небесни образувания в съзвездията. Това, което в даден Хороскоп се приема, че е влияние на Слънцето, всъщност е много активната със своето влияние планета Вулкан, най-близката до Слънцето. Понеже тази Планета е все още неоткрита и за нея липсват ефемериди, по които да определим нейното положение, то приемаме положението на Слънцето като за това на Вулкан, тъй като Вулкан спрямо Слънцето прави отклонение само от няколко градуса (не по-вече от 4- 5), което на практика в Астрологията се приема за с ъ в п а д. Така че Вулкан всякога е в съвпад със Слънцето. И под израза „Слънце" ще разбираме Вулкан. Изтъкнахме, че Вулкан има отношение към Зодиакалното съзвездие Л ъ в. В другите съзвездия той приема (според интелектуалното ниво на човека) и по нещичко от влиянието на Небесните образувания, намиращи се там. В Овен ще бъде (както Слънцето) между 22 март и 22 април. Като вземем под влияние естеството на Небесните образувания в това съзвездие, ще изясним и въздействието, което те ще окажат върху влиянието на Вулкан в Овен. Всички особености на Зодиакалното съзвездие Овен изтъкнахме, когато разглеждахме планетата Марс. Вулкан в това съзвездие ще получи едно активизиране, ще внесе в индивида прилив на енергия в по-интелигентните, а в много издигнатите типове ще има стремеж към защита на слабите, онеправданите, а също и борба за справедливост. А в по-елементарните типове хора ще се изрази в един подтик за рязко, грубо отношение към всичко и всички, неприемане на каквито и да било съвети, напътствия, на външен контрол, особено от негови близки, родители и пр. Създава в човека и добра мускулатура, която ще го тласка към резки и изискващи мускулни напрежения изяви. В съзвездие Бик (Телец) Вулкан ще бъде от 22 април до 22 май. Изтъкнахме, че в това съзвездие има много звезди, които могат да се видят с просто око, а също и ярко изразени Небесни образувания, на първо място - червения гигант Алдебаран, двата звездни купа Плеядите и Хаидите, светлия облак Ракообразната мъглявина. На всички е известен крайно активният период на живота през това време, най-гиздавият и приятен период през годината, от който всички се възхищават - изблик на живот и радост. Когато Вулкан е в това съзвездие, в Хороскопа на даден човек се внася един оптимизъм, жизненост и ведър поглед към всичко.

В Близнаци Слънцето и Вулкан се намират от 22 май до 22 юни. Ярките звезди в него, най-вече гигантите Полукс и Кастор със своите дълги вълни придават при по-издигнатите типове подтик към мисъл и грижа за всичко онова, което ще ни подсигури живота. При елементарните типове - склонност към постоянна смяна на мнения и повърхностно разбиране на всичко.

В Рак Слънцето Вулкан се намират от 22 юни, когато те правят своя поврат и тръгват на юг, до 22 юли, давайки прощален изблик на топлина, светлина и други блага, които носят и раздават с майчина щедрост от двата звездни купа в това съзвездие. При висшите типове има един принос км подтик и щедрост, по-меко и благородно отношение към всички и всичко, а на елементарните типове придава по-голяма привързаност към своето.

В Дева Слънцето и Вулкан се намират от 22 август до 22 септември. Богатството на Небесни образувания в това съзвездие (галактика, двойни зв63ди, променливи) дава възможност на Вулкан да постави по-издигнатите хора в контакт с много идеи от по-философско естество, които, благодарение на ярко синия гигант-слънце Спика (с диаметър седем пъти по-голям от този на Слънцето и светлина осем хиляди пъти по силна), придават стремеж към водачество в идейния свят,т.е. качества за водачи на хората към нови идеи. При по-елементарните типове - подтик към а т е и з ъ м, безверие и отричане ни порядъка въобще.

Във Везни Слънцето и Вулкан се намират от 22 септември до 22 октомври. Това с единственото Зодиакална съзвездие, което не е именувано на живо същество, а му е даден образ на старинни аптекарски везни. Двата гиганта-слънца, които има в това съзвездие (единият син, другият жълт, почти еднакви по размери, подобни па блюдата на тези везни), тласкат по-интелигентните към по-голяма прецизност и взискателност, според която всяко нещо се върши като проява на изкуство. При по елементарните има тенденция към едно престараване, извратеност в подробностите за всяко нещо, пресилен грим по лицето.

В Скорпион Слънцето и Вулкан се намират от 22 октомври до 22 ноември. Това съзвездие е богато на звезди и на ярко изразени Небесни образувания, на първо място - червеният гигант Антарес с диаметър 600 пъти по-голям от този на Слънцето и светимост 22 хиляди пъти по-голяма. И други една звезда, която с огромната си енергия, която излъчва в количество 400 000 пъти по-голямо от това не Слънцето, просто поразява. Тези два гиганта придават на влиянието на Вулкан върху родения човек голям, несъкрушим прилив на енергии, предимно в емоционалната област, която при облагородените типове ще се изрази в творчество и сила за ръководство, а при примитивните - в жажда за рушения и тирания. Двата Звездни купа М6 и М7, които се намират в това съзвездие, придават на двата типа хора оттенък (особено при по-интелигентните) към едно по-милосърдно и топло отношение към всичко и всички, с които имат отношения.

В Стрелец Слънцето и Вулкан се намират от 22 ноември до 22декември. Това извънредно богато на Небесни образувания съзвездие, в посока на което се намира центърът на нашата галактика, а също и голям брой звездни купове, множество светли и тъмни мъглявини, е изобразено от Саабей като Кентавъра X е р о н - най-мъдрият и с най-големи знания учител и наставник на всички митични герои, прославили се със своите подвизи срещу всеки, който причинява страдания на хората. Когато Вулкан е там, той тласка облагородените хора към придобиване на знания, материални ценности, по-голяма смелост в изпълнение на всяка поставена задача и поемане на отговорност за нея, по-приятно и бащинско отношение към всички, а също така и известна доза хумор и артистични наклонности. При по-примитивните е налице също стремеж към материални придобивки, но по незаконен път, а също фалшиво и презрително отношение към близките и околните.

В Козирог Слънцето и Вулкан се намират от 22 декември, когато Слънцето прави своя поврат и тръгва на север, до 22 януари. През този период северното полушарие на нашата Земя се приближава към Слънцето и съгласно Доплеровия принцип получава по-силни жизнени течения от него. Освен това през този период Земята е най-близо до Слънцето (в Перихелий) и също получава най-много енергия. Затова родените през този период имат по-голяма жизненост и дълголетие. Самото съзвездие Козирог е по-бедно на звезди и няма ясно изразени Небесни образувания. Звездите в него са със слаба светлина (много са отдалечени от нас), което придава на влиянието на Вулкан върху по-висшите типове една затвореност, вглъбеност в себе си, размисъл за търсене на истината, ограниченост към външните изяви и по-голямо внимание към вътрешния живот. На елементарните типове придава стремеж към ограничаване във всички направления - ограничаване на околните, скържавост и недоволство от всичко и всички.

Във Водолей Слънцето и Вулкан се намират от 22 януари до 22 февруари. Това съзвездие е със сравнително голям брой звезди, най-интересната от които е една от най-горещите, с температура от 130 000 градуса, около която се намира една от най-светлите мъглявини с диаметър от 300 000 астрономически единици. Всичко това говори, че тази звезда е вече в един нов етап на своя еволюционен път. Това придава на влиянието на Вулкан при по-висшите типове стремеж към новото, разумното, оригиналното, също и подсилване на нервната система, оттам и ясно изразено реагиране към всичко. На по-примитивните и с лоши аспекти типове придава стремеж към нервност и чудачески прояви.

В Риби Слънцето и Вулкан се намират от 22 февруари до 22 март. В това съзвездие макар и да има доста звезди, те са с много слаб блясък поради голямата си отдалеченост от нас и липсват други Небесни образувания с ярка изразеност. Но влиянието на Вулкан в това съзвездие върху висшите типове носи мекота и приятност от тяхното присъствие, проявен стремеж да бъдат в помощ и услуга на другите, ясно изразено чувство на състрадание и съчувствие. При по-примитивните и с лоши аспекти типове имаме една прекалена чувствителност и остро, безчувствено реагиране при всички случаи, преувеличаване на своите преживелици.


Каталог: vehadi -> menu -> b15 -> novi tekstove
novi tekstove -> Та и лицето като израз на човешката природа
novi tekstove -> Книга трета ръцете като израз на човешката
menu -> Когато говорим за окултната страна на живота и явленията, подразбираме онова, което произтича от свръхсъзнанието. В природата има две същности: външна обусловена от съзнанието и самосъзнанието
menu -> Учителя беинса дуно
menu -> Книга за здравето здраве, болести, начин на живот, лечение, рецепти, формули, песни човешкото тяло устройство
menu -> Теодор Попов ■ Терапия и профилактика чрез изкуство
menu -> Връзки между растителното и човешкото царство
menu -> Беинса дуно (Учителя Петър Дънов) светът на великите души


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница