Николай дойнов два ключа към една необикновена книга


АСПЕКТИТЕ НА ВУЛКАН С ЛУНАТА И ДРУГИТЕстраница4/17
Дата21.07.2016
Размер3.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

АСПЕКТИТЕ НА ВУЛКАН С ЛУНАТА И ДРУГИТЕ

ПЛАНЕТИ
За символ на Вулкан ще приемем символа на Слънцето, защото в таблиците, с които си служим при съставянето на хороскопа, е дадено положението на Слънцето за всеки ден, а там, както отбелязахме, е и Вулкан. В едни от издадените таблици положението на Слънцето е дадено за началото на денонощието (нула часа през нощта); същото е и за Луната и Планетите. Това положение имаме, когато сидералното време е започнало от есенната равноденствена точка около 22 септември. В други таблици положението на Слънцето, Луната и Планетите е дадено за 12 часа на обяд. Това положение имаме, когато Звездното време е започнало през пролетната равноденствена точка – около 22 март. След това трябва да изчислим положението на Слънцето, Луната и Планетите за дадения час – местното време. За Слънцето приемаме, че за едно денонощие изминава по около един градус; следователно за един час то ще измине по около две и половина ъглови минути. Броя на часовете от нула часа в полунощ (ако работим с таблиците, където денонощието започва от среднощ) умножаваме по две и половина и полученото прибавяме към градусите и минутите на Слънцето за този ден. По този начин получаваме положението на Вулкан в даденото време на този ден. Ако обаче денонощието започва от 12 часа на обяд (обяснихме вече при кои случаи) при условие, че раждането е било предобед, то броя на часовете до обяд умножаваме също по две и половина ъглови минути и полученото изваждаме от даденото по таблиците положение на Слънцето за този ден. Ако местното време на родения е следобед, то броя на часовете от 12 часа на обяд до местното време също умножаваме по две и половина и полученото прибавяме към определеното в таблиците положение на Слънцето – Вулкан, за да получим точното им положение за рождения час. Такива изчисления правим и за Луната и Планетите. На практика при изчисленията на крайния резултат закръгляме минутите, защото би било много трудно и бавно в по-нататъшните пресмятания, а при това не са от решаващо значение. Следователно, ако имаме даден градус и минутите са повече от 30, то вземаме следващия градус за положение на членовете на Слънчевото семейство.

Например, ако сме получили 16 градуса и 45 минути, ще вземем 17 градуса в дадения Зодиакален знак. Ако минутите са по-малко от 30, ги пренебрегваме и остават само градусите.

Например за 16 градуса и 20 минути ще вземем 16 градуса. Преди да пристъпим към значението, което дават Аспектите, ще изложим най-характерното както в образа и чертите на самия човек, така също и в същността, в неговата вътрешна природа, което всяка една от Планетите и Луната дават чрез своите влияния.

Според формата и обема на главата различаваме два типа хора: дългоглави или както още ги наричат ДОЛИХОЦЕфАЛИ; такъв тип имаме, когато Планетите, които създават и оформят мозъчните центрове на чувствената (емоционалната) и умствена природа, преобладават. Вторият тип са широкоглави – БРАХИЦЕАЛИ; при тях планетните течения са създали и оформили предимно мозъчните центрове, тласкащи към активност и творчество.Черепът на Вулкановите типове е по-скоро дългоглав, но не му липсва и ширина. Лицето им е овално, с чист и красив рисунък. Косата им е обикновено руса и по-рядко кафява. Тя е красиво накъдрена на едри вълни и добре покрива главата, а при по-интелектуалните натури понякога малко оредява. Челото е голямо и великолепно, с подчертан интелектуален израз. То е издуто както напречно, така и надлъжно – отгоре надолу. Има слаби, спокойни бръчки, които показват липса на умора, нервност и мъчителни усилия. Изразът му е такъв, че когато иска нещо, не настоява. Чело с дълбоки бръчки и бразди е на човек, който иска, настоява и постига с усилия. При Вулкановите типове искането е съвсем естествено, без натиск и сурово задължение. Това говори за едно самоовладяване. То е най-хубавото от всички чела. Долу то завършва с едни почти хоризонтални или леко дъгообразни вежди, които имат артистичен вид и са доста гъсти. Тези вежди изразяват контролирана енергия дори когато човек е във възбудено състояние. Очите са сравнително големи, отворени, но не кръгли и са украсени с хубави ресни. Те ясно говорят за всичко онова, което искат да кажат. В тях се чете непоколебима енергия, свързана с пленителна благост. Гледат право, честно, без закана, без принуда, но не и слабо. Погледът е магнетичен, приятен, с подтик за справедливо отношение към онова, което се разглежда. Носът на Вулкановите типове добре хармонира с изпъкналото чело.Той е дълъг, леко извит и при върха е нормално широк. Устата е хубава, със среден размер. Устните са с красиви извивки, като горната е по-добре изразена; те едва се допират – не са стиснати, за да изразяват усилие и твърдост. В края не са спуснати, което е израз на песимистично, подозрително гледане на всичко, а говорят за достойнство, себевладеене, спокойствие, доброта. Усмивката е трезва и приятна. Брадата е добре оформена и не е издадена напред, за да показва твърдост и инат. Тя подчертава равновесието, което всички части на лицето показват; нито пък е къса и хлътнала, което е израз на променливост, безволие, а хармонира с овалното лице. От цялото лице на Вулкановите типове се излъчва едно равновесие, хармония, спокойна сила и приятност.

иг. 2. Мъжки Вулканов тип
В морално отношение Вулкановите типове стоят твърде високо. Те са интелигентни, спокойни, силни хора, които успяват, защото всякога долавят правилните идеи и методи за разрешаване на всяка поставена задача. Контактът им с идейния свят е много тесен. Излъчват самообладание и щастие, когато са в общество. На събрание привличат; вниманието и погледите на всички и извикват възхищение. Околните млъкват или слушате внимание и с необходимост да им се подчинят. Те представляват една сила в състояние на покой, сила на самоувереност, която не се проявява без нужда, защото знае, че още при първи зов ще се изправи на крака и с един скок ще бъде готова да блесне като светкавица. Речта на Вулкановите типове е звучна, с ясен тембър, умее да обладава, да мята гръмотевици и да прощава. Могат да станат учени във всички отрасли на човешкото знание, носа предимно големи организатори – шефове. Превъзходството над другите е причината, поради която мъчно си намират другар в любовта.

иг. 3 Женски Вулканов тип
Вулкановите типове – мъже, страдат от женските дребнавости. Жената – Вулканов тип, е благородна дама с развит ум, която дири мъж, който да я превъзхожда. При нея има приятна и хармонична изтънченост на линиите по тялото и лицето, която изразява както изящество, така и сила. Енергична е, но нейната енергичност е съпроводена с повече гъвкавост и липса на раздразнителност. Има добре развити гърди; гръдният кош, седалищните мускули и бедрата са добре оформени. Особено характерно за Вулкановите типове, както за мъжете, така и за жените, е, че гръбначният стълб е изправен – те ходят много изправени, без никаква превитост. Имат добре сложен гръден кош и изтънчен таз. Чистите и хармонични линии на раменете, на бедрата, на прасците правят от тях блестящ образец на човешката хубост. Мускулите при тях не са само един инструмент за движение, но са и работници за здраве и носители на красота. Общо взето, както мъжкият, така и женският тип имат и излъчват от себе си една приятна, обилна привлекателност. Те са най-красивите и подчертават своята личност където и да са - „Аз съм" – с ясно изразено самосъзнание.

Палецът на човешката ръка е израз на силите, изтичащи от Вулкан. Той е винаги малко по-настрана от другите пръсти, а когато е в юмрук, когато иска да действа, той трябва да бъде над другите пръсти. Ако при юмрук го покрият другите пръсти, т.е. остане ли под тях, то личността е загубена.

Това е типът на Вулкан, когато мозъчните центрове, които той е създал и оформил, са организирани и облагородени. Силните позиции, където той ярко се изразява, са: при изгрев – на границата между дванадесети и първи дом или близо до линията, която разделя двата дома. Това е най-доброто. Също така е добре, когато е точно на Меридиана – в Зенита и Надира. Когато е на границата между другите домове, е също добре, но се изразява в по-слаба форма. Трябва Вулкан да има и добри аспекти с Луната и другите Планети – Съвпад, 30, 60, 72, 120, 150 градуса. При лошите аспекти на Вулкан от 45, 90, 135 и 180 той се проявява с една арогантност, жажда да се изтъква навсякъде, където трябва и не трябва. Лесно се обижда, нервно избухва и не разрешава да му се правят бележки; пред нас е човек без съчувствие и желание за услуга, със студено отношение към околните, линиите по лицето са остри и дразнещи.

Ако в даден човек Вулкан няма аспекти, то той е без инициатива, вял, живее без цел и посока в живота си, без каквото и да било желание да се изтъква.

Влиянието на планетата Вулкан се изразява в две направления: първо, определя неговото здравословно състояние, т.е. има отношение към самия човек, неговата жизненост, възможността му да се изяви. Второ, определя неговото обществено положение, мястото му в обществото-професията, условията, които ще има в живота си. При добре поставен Вулкан ще имаме богат и разнообразен живот, с пътувания и благоприятни промени. Затова всеки аспект на Вулкан с Луната и Планетите, както и неговото място в хороскопа (в кой дом е и къде точно), трябва да се разглеждат в тези именно две направления.
ВУЛКАН В РАЗЛИЧНИТЕ ДОМОВЕ
За първия дом е в сила всичко, което отбелязваме за него.

Във втори дом имаме само едно подсилване на жизнеността, която той дава.

В трети дом човек е склонен и има подтик към ръководство – ръководна работа.

В четвърти дом, където са изразени условията на семейството, където човек се е родил, Вулкан дава добри условия на личността във всяко отношение, материални възможности за богати впечатления от пътувания, срещи и контакти с хората, а поне един от родителите ще има добра ръководна служба.

Пети дом има отношение към чувствената - емоционална - природа на човека и определя какви чувства той ще получи и ще има най-вече от и към противоположния пол. В този дом Вулкан ще даде на родения богати и обилни чувства от най-близките му хора и най-вече от противоположния пол, с който ще бъде свързан. Роденият ще има връзка с добра, интелигентна, възпитана и с достойнство личност.

В шести дом, който определя отношението на родения към неговите най-близки (роднини преди всичко), Вулкан ще му даде добра материална и морална подкрепа от близки, но високопоставени лица, а също с близките си роднини ще има добри, коректни отношения.

Когато Вулкан е в седми дом, който е дом на женитбите – женитбените отношения и най-близките му сътрудници в работата, роденият ще има за партньор добър, благороден Вулканов тип, т.е. човек, с който добре ще върви семейният живот и работата му с най-близките сътрудници. Изобщо Вулкан в този дом изразява добре своята сила.

В осми дом влиянието на Вулкан ще бъде в значителна степен ограничено, понеже Планетата се изразява там слабо и е малко парализирана.

В девети дом Вулкан говори за една широта на търпимост към околните, добро здраве, добро обществено положение, особено ако е близо до меридиана; също и много пътувания, изобщо задоволен живот.

В десети дом, който е дом на общественото положение. Вулкан ще даде на родения добра ръководна служба, т.е. човек, който ще има умението и възможността да предава своите знания на другите и да ги ръководи. Ако и Меркурий е там, ще имаме преподавател, учител, професор от висока класа.

В единадесети дом, който е дом на връзките с околните хора – хората, с които работи, Вулкан ще даде на родения вниманието, помощта и подкрепата на високопоставена личност, която ще му помогне в заемане на служба и при ред други случаи.

В дванадесети дом, особено ако е близо до хоризонта – Асцендента, ще имаме човек с редуващи се много благоприятни житейски събития както в материално, така и във всяко друго отношение. Ако и Меркурий е там, то ще имаме човек с писателски талант за проза и поезия.


АСПЕКТИТЕ НА ВУЛКАН
С ЛУНАТА при благоприятни аспекти – съвпад, полусекстил, секстил, 72 градуса, тритон и квинконция – дава, на родения много добро и устойчиво здраве, богата жизненост, голяма съпротивителна сила срещу лошите условия, способност за понасяне несгодите в живота, смелост и решителност, добро и ръководно обществено положение. Тези качества особено силно се изразяват при съвпад и тригон.

При лошите аспекти – 45, 90, 135, 180 градуса – жизнеността, здравето, съпротивителната сила, смелостта, решителността са също добре изразени, но с една променливост, при която често се нарушават; често явление са болестите, неразположенията, но организмът ги преодолява лесно и бързо. В отношенията си към хората и към всичко е налице малко по-грубо отношение. В общественото положение също имаме промени от добро към лошо и обратно.Когато между Вулкан и Луната няма аспекти, тогава здравето, жизнеността и съпротивителната сила са слаби, липсва смелост и решителност. От този човек лъха една вялост и неопределеност. Същото е и в общественото му положение – неустойчивост, липса на постоянство и привързаност към работата – професията му, т.е. живот еднообразен, без каквито и да било особени промени.
С МЕРКУРИЙ


Известно е от астрономията, че Меркурий може да има от Слънцето - Вулкан, отклонение най-много 28 градуса.

При положение между Вулкан и Меркурий може да има само съвпад и полусекстил, които аспекти са благоприятни за интелектуалните способности на родения.

Съвпадът може да бъде изразен, както се показва на фиг. 4, в два варианта: първо, когато Меркурий е между Земята и Слънцето, или както се казва в астрономията „ДОЛНО СЪЕДИНЕНИЕ"; тогава Меркурий се отбелязва с буквата „R”, което ще рече РЕТРОГРАДНО, обратно движение. Тогава в своя обратен път от изток към запад той идва в долно съединение. При този съвпад аспектът е особено силен и дава много добри и силни интелектуални качества и способности, предимно в практичната сфера на живота: бързо да съобразява интереса и изгодата, която щ има от всяка работа,от всяка поставена задача, заедно с подчертан интерес към външна изява. Има също добри способности за учене на езици.иг. 4
Вторият вариант на съвпада е, когато Меркурий е зад Слънцето – Вулкан, а Слънцето е между Меркурий и Земята; това положение в астрономията се нарича „ГОРНО СЪЕДИНЕНИЕ". Меркурий стига до този съвпад, движейки се по право направление – от запад към изток. При този съвпад на Меркурий с Вулкан имаме по-мека изява на меркуриевите качества, изява с по-малък контакт и изразеност в практичния живот, по-облагородена интелигентност и интерес не само в практичните задачи, засягащи личния живот на човека, но и към по-отвлечените знания и наука Също и тук имаме добри способности за изучаване на чужди езици.

Другият аспект, които е непълен – полусекстил, дава онова, което съвпадът при горно съединение дава, само че в много по-слаба форма. Ако между Вулкан и Меркурий няма аспекти, то имаме човек, който няма подтик да се изявява и изтъква в обществото, в работата, професията – живее без интерес и тръпка. Той може да има способности, дадени от аспектите на Меркурий с Луната или другите Планети, но му липсва един подчертан устрем да се изяви, а трябва все да се подтиква от неговите близки.


С ВЕНЕРА
Известно е от астрономията, че Венера може да има спрямо Слънцето - Вулкан, отклонение най-много от 48 градуса. При това положение Вулкан и Венера могат да имат следните три аспекта: съвпад, полусекстил и полуквадрат. Всички тези три аспекта на Венера с Вулкан са много добри л и дават добри и ценни качества на родения човек предимно в изкуството. Аспектът от 45 градуса, които при други случаи и други Планети минава за лош, тук между Вулкан и Венера е много добър. Той дава на човек възможността да се прояви с големи способности предимно в приложните изкуства и всяка работа, която подхване, да я изпълни с изящество.

Съвпадът на Венера с Вулкан, също както и при Меркурий, които са т.нар. ВЪТРЕШНИ ПЛАНЕТИ, се изявява също в два варианта. Първият е, когато Венера е между Земята и Слънцето - Вулкан, в т.нар. долно съединение. Тогава към символа на Венера също добавяме едно „R", което, както изтъкнахме, показва ретроградно, обратно движение от изток към запад. Тогава, ако Венера е Вечерница (когато тя следва Слънцето), всеки ден тя ще се приближава към него, докато се слее (затули) с него, а след време ще се яви като Зорница, при което положение вече ще се отдалечава от него, докато достигне най-голямото си отклонение от 48 градуса. След това Венера започва правото си движение – от запад към изток, т.е. приближаване към Слънцето, докато също се затули зад него. При долно съединение Венера идва от всички Планети най-близо до Земята и тогава нейното въздействие е изключително силно. Дава ценни качества на човек в изкуството, предимно в изящните изкуства с подчертан устрем за изява, особено при облагородени от Слънцето типове. Ако те не са толкова облагородени, имаме човек (особено жена), който се докарва с най-различна козметични средства и пищни оригинални облекла. Тези типове създават козметиката и модата. Имат, разбира се, и умението да вършат всяка работа по най-изискан, красив и изряден начин. Но често те са много мързеливи, особено при по-примитивните типове, и търсят все някой друг да им свърши работата.

Вторият вариант е, когато Венера се намира зад Слънцето, или както се казва (също както и при Меркурий) в горно съединение; тогава Слънцето е между Земята и нея. Този съвпад се получава, когато Венера, движейки се около Слънцето в права посока от запад към изток, идва до съединение с него. При този съвпад на Вулкан с Венера отново влиянието на последната е силно и също дава качества в изкуството, но те не са така ярко изразени, а и устремът за изява е значително по-слаб. Налице е способност и възможност да прави всичко най-изящно и красиво и с подчертани качества.

При аспекта полусекстил (30 градуса) имаме същото, както при съвпад без „R” (при горно съединение), но в значително по-слаба форма. Разбира се, както вече отбелязахме, и тук точните аспекти силно и ясно изразяват тези качества.

Ако между Венера и Вулкан няма аспекти, имаме човек без какъвто и да било интерес към изкуството и без проява в него. Ако Венера има добри аспекти с Луната и другите Планети, даващи качества за изкуство, то у този човек има качества, които Венера дава, но липсва стремеж да ги показва и да ги изразява, поради което трябва да се подтиква от близките му.
АСПЕКТИТЕ НА ВУЛКАН С МАРС
Марс е първата външна планета и затова, обикаляйки около Слънцето, тя може да има с Вулкан всички аспекти от нула до 180 градуса. Съвпадът на Марс с Вулкан дава ценни качества на човека: добре пресметната смелост, решителност, гъвкави и хармонични, приятни за гледане движения и походка. Такива хора имат възможността (особено ако Вулкан има аспект с Венера) да бъдат с добра изява в балета, художествената гимнастика, танца и всички видове спорт, в които те могат да имат големи постижения. Те са стройни, с добре оформени мускули, които дават не само възможност за движение и здраве, но и красота. При другите благоприятни аспекти също имаме спортни постижения, влечения и изяви, но без толкова изящество, както при съвпада. Но и тук е налице пресметлива смелост и решителност.

При лошите аспекти, особено при квадратура и опозиция, ще имаме един брутален, рязък в своите отношения човек, който не приема никакви съвети, забележки, напътствия. Обича да заповядва и разпорежда. Той обикновено е по-висок, мускулест, със здрава костна система, обича пресилените спортове и пресилените смели решения, затова по него почти всякога има белези от остриета и всякакви други наранявания. Когато Марс има обратно движение (ретроградно), всичко казано за него се подсилва. Разбира се, и тук точните аспекти са с изключителна сила по отношение на отбелязаното.

Ако няма аспекти, то имаме човек без какъвто и да било стремеж към спортни изяви, туризъм и каквито и да било движения, израз на мускулно напрежение, без усилия и без постигане на практични задачи.
АСПЕКТИТЕ НА ВУЛКАН С ЮПИТЕР
Като външна планета, Юпитер също може да има всички аспекти с Вулкан. При съвпад дава на човека ценни качества и склонност към артистични изяви и много добър късмет в живота. И другите добри аспекти дават добрия шанс. Такива хора при каквито и неблагоприятни и трудни условия да се намират, всякога ще се оправят добре и благополучно. Тези аспекти дават на човека способност да схваща и разбира правилно идеите и методите за изпълнение на всяка поставена задача. Имат голяма инициатива, когато ще трябва да се свърши или предприеме нещо, особено от практично значение; притежават правилна разпоредителност за осъществяване на всичко, което има да се прави. Затова са способни да бъдат добри ръководители на предприятия и обществени организации. Имат добро здраве и като характер са разположени към всички, с подчертано бащинска обхода към тях. Имат оптимистичен и ведър поглед към живота; това разположение към живота създава у тях приятна широта, хумор; с охота приемат всичко, що е за ядене, затова обикновено са едри и пълнички.

При лошите аспекти имаме хора крайно честолюбиви, с високо мнение за себе си. Те се изтъкват, че всичко знаят и разбират. Имат презрително и фалшиво отношение към околните. Общественото им положение е с промени и при точен аспект често се чувствуват оскърбени от началствата и често напускат работата си, което е погрешна тяхна стъпка. Здравето им е също добро. Имат също инициатива, жажда за разпоредителност, но често пъти тя е не на място.

При липса на аспекти хората са без каквото и да било желание и устрем за изява, тласкат ги вълните на живота без цел и насока, изобщо имат слабо изразен живот.

АСПЕКТИТЕ НА ВУЛКАН СЪС САТУРН
При съвпад, който е лош аспект, до известна възраст имаме човек със слаба жизненост, неустойчив към пристъпите на неразположение и болести. Непрекъснато и често боледува, но има известен устой и няма фатален край. Това трае докъм 25 - 26 годишна възраст, след което човек укрепва и е устойчив по отношение на своето здраве. Сатурн има отношение в човешкото тяло към кожата, костите, коленете зъбите и ушите. При лоши аспекти те (или някои от тях) са засегнати. Такива хора страдат от кожни заболявания, рано им се развалят зъбите, често имат счупване на кости, сакатост в ръцете, краката, гърбица, коленете им понякога са деформирани или в по-напреднала възраст се деформират, имат шипове там или в другите стави. Имат също отслабване на слуха. Като характер са всякога критични, недоволни, мрачно гледат на живота с потиснатост и песимизъм. По-нисшите типове са злобни, отмъстителни, с готовност всякога да направят зло на другите и с усърдие към доносничество.

При добри аспекти имаме човек, който обича и държи за реда и порядъка. Има задълбочена мисъл и обикновено е добър математик, способен е да приема големи и отговорни задачи, които с успех завършва. В обещанията си се проявява с точност и изпълнителност във всичко. Той няма отношение към вкусовите възприятия и към всичко, което може да се приеме като храна, поради което има по-слабо тяло, мускулите му са в ограничен размер - мускули за работа, но не и за красота. В отношенията си с хората е коректен и изпълнителен. Може да бъде научен и търпелив работник, дълбоко и с постоянство да изучава и да изследва всеки въпрос, поставен пред него. Разбира добре, че светът пред него е една съвкупност от загадки, които трябва да разрешава.

При липса на аспекти имаме човек, който няма отношение към реда, изпълнението на задачите, а светът за него е блед и безинтересен.
АСПЕКТИТЕ НА ВУЛКАН С УРАН
Влиянието на Уран има отношение към нервната система на човека, а това на Вулкан – към сърцето. Затова при съвпад нервната система е много напрегната, което се отразява на сърцето и човек често чувствува известна тежест около сърдечната област, която не е опасна. При други добри аспекти имаме човек със здрава нервна система, които спокойно и с търпение понася, каквито и да било случки изненади. В обществения живот човек с добри аспекти на Вулкан с Уран ще има резки, неочаквани и благоприятни промени. Новостите и оригиналните идеи за обществена ориентация, работа, служба и професия всякога съпътстват човека.

При лошите аспекти имаме човек нервен, нетърпелив, с неприятни, резки и неочаквани промени и подтици, а понякога и със странни идеи за промени в професията, работата, службата, които са всякога неудачни.

При липса на аспекти имаме човек, в който идейният свят и нервните възбуди са в спящо състояние.


Каталог: vehadi -> menu -> b15 -> novi tekstove
novi tekstove -> Та и лицето като израз на човешката природа
novi tekstove -> Книга трета ръцете като израз на човешката
menu -> Когато говорим за окултната страна на живота и явленията, подразбираме онова, което произтича от свръхсъзнанието. В природата има две същности: външна обусловена от съзнанието и самосъзнанието
menu -> Учителя беинса дуно
menu -> Книга за здравето здраве, болести, начин на живот, лечение, рецепти, формули, песни човешкото тяло устройство
menu -> Теодор Попов ■ Терапия и профилактика чрез изкуство
menu -> Връзки между растителното и човешкото царство
menu -> Беинса дуно (Учителя Петър Дънов) светът на великите души


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница