Николай дойнов два ключа към една необикновена книга



страница6/17
Дата21.07.2016
Размер3.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

МЕРКУРИЙ В ДОМОВЕТЕ
Меркурий в първи дом, особено ако е близо до хоризонта - Асцендента, дава външния вид на индивида (тялото). Според това, до каква степен Слънцето е облагородило мозъчните центрове на Меркурий, имаме и по-съвършени белези, форми и качества, които той носи и дава. Това облагородяване се отнася както до неговото положение в домовете, така и до аспектите, които се създават с него.

Във втори дом Меркурий дава възможност на индивида да подсилва вътрешните качества, които Планетата носи.

В трети дом дава възможност на индивида да обяснява и предава своите знания и умения на хората, с които работи.

В четвърти дом Меркурий говори за неприятни разправии и сметки между родителите в ранната му възраст, а по-късно и с него.

В пети дом индивидът отдава внимание и чувства, засягащи противоположния пол, но със сметка, с търсене на интерес и придобивки, които би му донесло това отдаване.

В шести дом Меркурий дава разправии със сестрите и братята си, а също и с най-близките, предимно свързани с парични въпроси.

При Меркурий в седми дом връзката, женитбата са свързани все със сметка, с интерес, с полза и в много случаи показва, че партньорът ще бъде меркуриев тип.

В осми дом въздействието на Меркурий, както и на всички членове на Слънчевото семейство, ще бъде малко парализирано, притъпено и по-слабо.

В девети дом имаме човек с материалистични разбирания, обича да се изтъква и да приказва навсякъде.

В десети дом Меркурий дава способности и умение на личността да поучава другите, да ги напътствува; това са учителите и преподавателите.

Меркурий в единадесети дом говори, че роденият ще има връзки с хора на науката и с канцеларисти, от конто ще има полза и подкрепа в живота си.

В дванадесети дом Меркурий дава склонност към литературни занимания, особено ако Луната и Слънцето - Вулкан, а най-вече и двете, са там или са близо до хоризонта – Асцендента.


АСПЕКТИТЕ НА МЕРКУРИЙ
Отбелязахме, че най-голямото отклонение спрямо Слънцето е на 28 градуса. Най-голямото отклонение на Венера от Слънцето е 48 градуса. Следователно най-голямото отклонение, което могат да имат двете Планети една от друга, е 76 градуса, затова аспектите, които могат да имат двете Планети, са: съвпад, полусекстил, полуквадрат, секстил и 72 градуса. Изтъкнахме в легендата за двамата братя, че те се характеризират като големи герои, с което се подчертават възможностите, които имат техните мускули, стави на ръцете и краката бързо и точно да реагират на мозъчните подтици. Така например, ако един занаятчия има силните и добри аспекти на Меркурий с Венера, той ще бъде изкусен майстор, майстор от голяма класа. Защото под влиянието на Венера мускулите на ръцете и ставите много точно и правилно ще реагират на венерините подтици. Един човек на изящните изкуства – художник, музикант, инструменталист, за да бъде добър изпълнител, трябва да има силното влияние на Меркурий. Затова при добрите аспекти между Меркурий и Венера имаме изява на изкуства, в които пръстите играят голяма роля – свирене на пиано, цигулка и други от този род. Същото е и при приложните изкуства, изискващи умение всичко да се прави най-добре. При полуквадрат жаждата и стремежът за постигане на красотата срещат известни пречки.

При липса на аспекти между Меркурий и Венера подтикът

и чувството за добро творчество липсват.
АСПЕКТИТЕ НА МЕРКУРИЙ С МАРС
При съвпад и добри аспекти имаме един активен и динамичен ум, способен преди всичко към разискване на всеки въпрос, със способност към добро говорене, а при висшите типове е налице добър ораторски талант. При лошите аспекти имаме един заядлив човек, готов при разговор винаги да апострофира с оскърбително изказване, противоречащо на онова, което се разисква. При по-нисшите типове имаме излишна, не на място бъбривост и стремеж към обсебване на чуждото - кражба, но на дребно (джебчийство и лъжа).
АСПЕКТИТЕ НА МЕРКУРИЙ С ЮПИТЕР
При съвпад и добри аспекти, особено при съвпад, имаме човек с голям интерес и жажда за материални придобивки - забогатяване. При по-добро и интелигентно ниво имаме силно изразен стремеж към знания и науки, като в това направление личността може да постигне много. При лоши аспекти имаме човек лаком, който обича прекалено и със стръв материалните придобивки, като приема, че това може да става и по непочтен начин - с измама и лъжа. Предпочита да блясва и да се изтъква със своите знания и умения, без те да са на голяма висота. Обича да го ласкаят и да се подчертава навсякъде. Има изразена склонност ДО използва услугите на другите, без да се чувствува задължен да се отплати за това. При нисшите типове този стремеж към материални придобивки може да става и чрез кражби, но по-наедро, в по-голям мащаб; те преиначават истината и лъжат.
АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ СЪС САТУРН
При съвпад и лоши аспекти имаме едно подчертано внимание към всички вещи, дреболии, продукти и каквото и да било, стигащо до най-дребното, със стремеж да го приберат и закътат, защото все може някога да потрябва. Обичат да се запасяват все от страх да не би да изпаднат в нужда, като често пъти, специално за продуктите, ги оставят да се развалят, без да могат да ги използуват. Плахи и предпазливи са. Имат голяма свидливост и ако се наложи да дават, те го правят с голяма пресметливост. При добри аспекти имаме човек със задълбочено търсене на истината. Те също имат голям усет към материалните ценности, но в един много облагороден нюанс, с който тяхното използване, бива за разумни и необходими нужди. Способни са към големи усилия и устойчивост за придобиване на тези материални ценности и успяват.
АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ С УРАН
При съвпад имаме човек със студени и резервирани отношения предимно към хората от противоположния пол.

Този съвпад, както и добрите аспекти, дава човек със способности и стремежи към новото, оригиналното, към особеното разрешаване на всички въпроси и постъпки. При точни аспекти и при добра интелектуалност на индивида пред нас са рационализаторите, хората, които откриват новото. В живота им се случват изненадващи събития и много благоприятни случаи, които им донасят голяма полза и улеснение. При лоши аспекти имаме човек, склонен към мислене, изказвания и действия, които са странни и неприятни за другите. При точни аспекти имаме крайно неприятни и изненадващи събития с лоши последици в живота на индивида.


АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ С НЕПТУН
При съвпад и добри аспекти имаме човек мил, симпатичен, отзивчив, с голяма интуиция. Всеки въпрос, всяка задача, още преди да е започнал да мисли за нея, е вече разрешена в главата му. При точните аспекти имаме литературни способности, засягащи повече отвлеченото – нереалното. Изобщо при силни позиции на Нептун имаме качества за изява на изкуството. При лоши аспекти имаме човек, който се поддава на измами и лъжи – доверчив човек. При точни аспекти тези измами и лъжи го засягат много лошо и остро.
АСПЕКТИ НА МЕРКУРИЙ С ПЛУТОН
При съвпад е много лошо: такъв човек периодически като че ли престава да мисли, в него се явява скованост и обърканост и тогава, ако все пак нещо измисли, то ще бъде крайно лошо и пагубно за него - взема някакви неестествени и отегчаващи решения. При другите лоши аспекти има бъбривост, заядливост и желание да наложи своето, приемайки го за най-право, макар че съвсем не е така. При точни аспекти имаме хора, в които, като се вмъкне някаква идея, неправилна и дразнеща околните, те правят всичко възможно да я наложат на другите. При тези случаи околните не са способни с нищо да избият от главата им това неприятно състояние. При добри аспекти имаме една активност на мисълта, способна да се наложи на околните. При по-интелигентните типове имаме хора, които при разговор и разглеждане на ред въпроси добре и убедително се аргументират, т.е. имат добро и убедително слово.
ВЕНЕРА
Венера е третата Планета от Слънчевото семейство със символичен знак //. Тази Планета е известна като Вечерница и Зорница и е най-яркото небесно тяло след Слънцето и Луната. При своя максимален блясък тя е десет пъти по-ярка от Сириус, която е най-ярката звезда - слънце, върху Небесната сфера. Говорим при Венера за максимален блясък, защото той се мени: когато е най-силен, е минус четвърта звездна величина, а когато е минимален, е от минус трета. Поради този свой блясък тя е последната звезда, която сутрин остава да свети като Зорница, и първата звезда, която блясва след залеза на Слънцето като Вечерница. При някои случаи на най-голям блясък може да се наблюдава и през деня. Нейният диаметър е близък до този на Земята и е около 12400 километра, а земният е 12800, затова често се казва, че те са Планети-близнаци. Поради сравнително по-големия си размер тя засяга с влиянията

иг. 9. Женски Венерин тип

си и по-сериозни изяви на човека. Орбитата на Венера е между Слънцето и тази на Земята, затова и тя, както и Меркурий, се приема за вътрешна планета.

Силовите течения на Венера чрез Звездното тяло на човека създават и оформят мозъчните центрове които се намират отстрани на предната централна част на челото. Затова хора, които имат ясно изразено влияние на Венера притежават добре оформена и развита тази част. Там са

иг. 10. Мъжки Венерин тип
центровете, които тласкат и дават възможност на човек да се изяви в изкуството, предимно в музикално отношение. Там са центровете за тона и за дарбата да има тънък усет към изящното и красивото. Тези създадени от Венера центрове, при силното ù влияние и въздействие, определят израза на тялото и на другите части и органи по лицето и главата. Тялото е не много едро, деликатно и с чудно красиви форми, създадени от меки, еластични мускули. „Венера е майстор на красивите форми", казва един мъдрец. Главата е удължена отпред назад по типа Долихоцефали. Лицето е с красиви, овални форми. Косата е гъста, бухнала и винаги много добре причесана. Тези хора обичат и с особено старание се занимават със своята красота, полагайки големи грижи за своя външен вид, като обикновено приемат, че това може да стане с козметични средства, застоявайки се дълго пред всяко срещнато огледало. Запитали един от големите професори по козметика кое е най-доброто козметично средство за красотата и привлекателността на една жена Той отговорил: „Баня и сън."

Челото, както вече отбелязахме, е добре оформено в своята странична част. То е спокойно, без бръчки, поради липса на дълбоки и бурни преживявания, а също и поради силния контрол да не се появят такива, защото се приема, че те са израз на старост. Те по-често се издигат в положение на пасивно съзерцание, отколкото да се впускат, за да искат. Очите са големи и с омайна пленителност, нежност и заразяваща любов. Хармоничната завеса на техните дълги и малко завити нагоре ресници, които често жените изкуствен, удължават, увеличават още повече чара, който се излъчва от тези очи. Венериният поглед изразява още тънка чувствителност и развита интуиция. Носът не е голям и често е кокетно вирнат нагоре. Ноздрите са трептящи, подчертавайки любовната чувствителност, която се излъчва от очите. Устата е обикновено малка, с добре и красиво оформени сочни устни. Вертикалната бразда, която се спуска от долната част на носа към горната устна, е изящно издълбана, показваща деликатното, отмерено и справедливо отношение към околните. Красивата и пленителна усмивка разкрива изящно наредените като бисер зъби. Една обла и мека брадичка завършва лицето с малка приятна трапчинка. Венера – това е типът жена. Силата ù не стои в мускулите, нито във волята; тя седи в силата на опияняващите чувства. Венерините типове мъже са хубави, изнежени, с добре нагласена вратовръзка, изискана прическа, с хубави засукани мустачки. Държат да се нравят на жените повече с тези си качества, отколкото със своя ум. Те са по погрешка мъже и подобно на жените от този тип са меки, чувствителни, кокетни, впечатлителни, нежни и скромни. Венерините типове лесно се разсмиват и разплакват. Те са честити, че Природата е крайно внимателна и разположена към тях и като че ли си прави удоволствие да ги обсипва със своите дарове и внимание. Възнаграждението и успехите им далеч превъзхождат техните заслуги. Затова те не обичат и нямат охота към обикновената слугинска, слабо платена работа. Венерините типове успяват много повече благодарение на своето очарование, отколкото на своята интелигентност. Влюбват се лесно и силно, но преходно. Ужасяват се от борбата, усилията; умората. Обичат спокойния, без напрежение живот, разкошната обстановка, украсена с миндери и огледала.



Венера обикаля около Слънцето за 225 земни денонощия, като се движи със скорост от 35 километра в секунда. Влиянието ù върху родения му позволява сравнително бързо да схваща, да разбира, да се ориентира и да реагира срещу възбуди. Пътят, по който Венера се движи около Слънцето (нейната орбита), в сравнение с всички планетни орбити е най-правилна - почти окръжност (нейният ексцентрицитет е 0,007). Това говори, че тя с лекота и без разтягане следва голямата скорост на Слънцето от 250 километра в секунда, движейки се около центъра на нашата галактика. Това ще рече, че при катастрофата в Слънчевата система, предизвикана от чудовищната притегателна сила на Черно слънце, при която се е целяло тя да се разруши с откъсване на Планетите от Слънцето, Венера е пострадала най-малко. Това ù дава най-ценното в нейното влияние: стремеж към съвършени изяви, към изящното и красивото, желанието и умението да се прави и върши всичко най-добре, стремеж и способности към изкуствата в най-широк смисъл, като се започне от приложните и се стигне до всички изящни изкуства. Това особено силно е изразено в случаите, когато Венера се намира при върховете на четирите главни точки: Асцендент, Надир, Десцендент и Зенит, а също, макар и малко по-слабо, когато е на границата между два дома. Нейното особено силно влияние е налице, когато е в съвпад със Слънцето при долно съединение. При обиколка около Слънцето Венера, също както и Меркурий, може да дойде на една линия: Земя, Венера, Слънце - това е долно съединени; и Земя, Слънце, Венера по права линия, където Венера е зад Слънцето, при т.нар. горно съединение. При долно съединение Венера идва на разстояние четиридесет милиона километра от Земята, което е най-малкото, до което една Планета може да се приближи до Земята. Това ще рече, че от всички Планети Венера идва най-близко до Земята. Това определя и особено силното ù влияние върху Земята, върху живота на нея, а също и върху самия човек. Така например, в незасегнатите от разрушителните прояви на Природата и човека области откриваме една чудна, девствена красота, опияняваща и проста. В живите форми, растенията и животните, незасегнати от демоничните прояви на живота, също има красота и изящество: цветя, плодни и други видове дървета – палми, кипариси, борове, ели. В животинския свят откриваме птичките с техните чудни гласове, животните с красиви, гъвкави тел а. В света на водните басейни, реки, езера, морета, океани виждаме пъстър свят от красиви създания. Най-после и при човека, където голям дял от вниманието му, от времето, от дейността му е насочен и погълнат от чувствата – най-вече от красивото и съвършено чувство, наречено Любов. Също и от стремежа към красивото, изящното; стремеж, когато се прави нещо, то да бъде най-хубавото. В. тази своя неразтеглена орбита Венерините типове получават от Слънцето най-богати и обилни блага. Затова хората, родени под силното влияние на Венера, имат най-добрите условия за живот – радост, щастие, изобилие от материални блага, пътувания, приятни разнообразия. От тях лъха една мекота, приятност, симпатия към и за всички хора. Не само Венера, но и хората със силно нейно влияние (хората на изкуството със своите творби) допринасят за красотата: художниците с багри и картини, скулпторите, музикантите с мелодиите, композиторите с творби, от които хармонично се оглася средата около нас. Тези мелодии не се разсейват, но плуват из пространството като нещо цяло и внасят своя принос към хармонията в света. При горно съединение, когато Венера е зад Слънцето по права линия Земя - Слънце - Венера, тя се намира на 259 милиона километра от Земята, или с една разлика от 219 милиона километра. Макар и при такава голяма разлика, нейното влияние е пак силно и добро, но в значително по-малка степен.

Околоосното въртене на Венера е много слабо и можа да се изчисли едва в последните години на 250 земни денонощия, което говори, че тя се върти обратно. Бавното въртене на Венера определя и нейното влияние: стремеж към спокоен, уреден, без напрежение и усилия живот. Грубата работа, неизбежно свързана с напрежението, обикновените нужди, измъчват Венериния тип и той се старае да я избягва По-нисшите Венерини типове са, общо взето, мързеливи. Обратното движение пък определя в нейното влияние постоянен стремеж към новото и оригиналното, т.е. всяко следващо нещо да бъде по-различно от това, което е било. Целият низ от модни и козметични новости е плод на този стремеж. Всяка жена или мъж, намиращи се под силното въздействие на Венера, се стараят в своя външен вид да бъдат нещо по-друго от околните. Стремежът към новото, оригиналното е ясно изразен; оттам и безкрайното разнообразие в модите и козметичните средства – все ново и по-различно.

Венера има дебела и плътна атмосфера, където цари голямо налягане. Това придава на нейното влияние непроницаемост във вътрешния ù мир. Това се отнася преди всичко до нейния емоционален свят - чувствата. Какви са те и с каква сила са възбудени, е неразбрано за околните. Това голямо налягане и плътност на атмосферата придава на нейното влияние и негласно задължение и необходимост околните да изпълняват нейните желания и да задоволяват нуждите ù .

Отразителната способност на Венера (Албедото), заедно с това на Нептун, са най-големи – около 60 процента. Това говори за отзивчивост, готовност за помощ и услуга, милосърдие, без да се дава предимство на сметката и ползата от тази безкористност.

Според Саабей Венера при своето образуване и оформяне е ползувала и е имала връзка с небесните образувания в Зодиакалното съзвездие ВЕЗНИ. В ясна и безлунна нощ в това съзвездие могат да се видят с просто око около 50 звезди, но само шест от тях са по-ярки от четвърта звездна величина. Това говори, че Слънцата (звездите) там са на много голямо разстояние и до нас достигат вълнообразните силови течения с по-къса дължина на вълната, съгласно принципа на Доплер. Тези силови течения засягат по-висшите мозъчни центрове в горната част на мозъка.

Между тези звезди - Слънца, се открояват две (едното е жълто, а другото синьо), които са почти еднакви по размер и са четири пъти по-големи от нашето Слънце. Това съзвездие Саабей е изразявал като старинни аптекарски везни, с което е искал да изрази характера на силовите течения, изхождащи от него и най-вече от тези две Слънца, които придават характера на Венера. Това са силови течения, носещи стремеж към точния, пълен и изящен ред, към справедливите отношения, които трябва да има между всички и всичко в света. В митологията се разказва, че дъщерята на Зевс, богинята на правосъдието Темида, неуморно ходела по Земята с прецизни аптекарски везни и бдяла за справедливостта и реда в света, установен от Зевс.

При наблюдение с телескоп Венера има също фази, както Луната и Меркурий.
ВЕНЕРА В ДОМОВЕТЕ
Венера в първи дом, особено (както вече отбелязахме при другите Планети и Луната) ако е близо до хоризонта - Асцендента, определя външния вид на тялото, белезите по главата и лицето, за които отбелязахме вече. И според това, до каква степен Слънцето е облагородило мозъчните центрове на Венериния тип, имаме и по-красивите и съвършени белези, форми и качества, които тя носи и дава.

Във втори дом се подсилват вътрешните качества, които Венера дава.

Ако Венера е в трети дом, роденият във всяка своя работа и дейност ще прилага красотата, изяществото, умението да бъде тя съвършена, най-хубава. Приложните изкуства са ясно изразени, когато Венера е в този дом.

В четвърти дом роденият ще бъде изключително много обичан и задоволяван от своите родители и близки. Всички негови желания и нужди ще бъдат задоволявани с възможно най-голямо внимание и топлота. Изобщо тези типове са приятни и добре приети навсякъде и от всички; често имат пътувания, приятни разнообразия и където и да отидат извън работното място, се чувстват добре и успяват Дооре да се изявят.

С Венера в пети дом човек ще бъде също много обичан от хората на противоположния пол, а любовните му връзки с партньора ще бъдат най-топли и сърдечни.

В шести дом роденият ще бъде много сърдечно и топло подпомаган материално от своите братя, сестри и най-близките му около него. Отношенията му с тях ще бъдат най-топли и сърдечни.

В седми дом Венера определя щастлив семеен живот, в който човек ще бъде много топло и сърдечно обичан от партньора си. Често пъти самият партньор ще бъде човек на изкуството.

В осми дом влиянието на Венера, както вече отбелязахме и за другите членове на Слънчевото семейство. е притъпено и отслабено.

В девети дом, особено ако е близо до Зенита, роденият ще има богат и разнообразен живот, много пътувания и удоволствия - изобщо възможност за най-приятен живот. Тези хора излъчват от себе си една приятна привлекателност за всички, където и да отидат.

В десети дом роденият ще се занимава с изкуство – неговата професия, общественият му живот ще бъде свързан с изкуството.

Венера в единадесети дом говори, че роденият ще има връзка с обществата и хората на изкуството, като в много случаи те ще му помогнат и ще го улеснят в живота му. Често пъти партньорът в женитбата може да бъде и човек на изкуството.

В дванадесети дом Венера дава своите най-приятни качества, в които се включва и възможността за писателски способности - поезия.


АСПЕКТИТЕ НА ВЕНЕРА
Аспектите на ВЕНЕРА С МАРС. При съвпад и добри аспекти роденият изявява много активно и пламенно своята емоционална природа, своята любов. В изкуството също се проявява с голяма активност и пламък. При лоши аспекти имаме същото, само че в по-рязка и неустойчива природа. При точните, неблагоприятни аспекти имаме хора. които ще скъсат с любимия си партньор или след женитба ще имат развод. При тези точни лоши аспекти имаме и случая, при които роденият ще скъса и с изкуството, с което се е захванал. В човешкото тяло Венера има отношение към бъбреците. При лоши аспекти, особено при точните с Марс, Сатурн. Уран, Плутон, имаме смущения на бъбречната дейност.
ВЕНЕРА С ЮПИТЕР. При съвпад и добри аспекти имаме човек с богата емоционална природа. При тези аспекти имаме също изява на добри артистични дарби. При лоши аспекти имаме фалшиви и заблуждаващи чувства: на думи личността се разлива от внимание и любезност, но всичко това няма дълбочина, постоянство и искреност. При точните лоши аспекти имаме случаи, когато той ще изиграе партньора си, а след женитба може да се стигне и до развод.

ВЕНЕРА СЪС САТУРН. При съвпад имаме твърде голямо закъсняване в изявата на емоционалната природа - късно се събужда чувството на любовта, стремеж и подтикът да обича човек от противоположния пол. При добрите аспекти имаме израз на много устойчиво чувство. При точните добри аспекти имаме една дълбока, искрена връзка с първата любов; тя остава за цял живот, макар че по ред причини човек се свързва с друг или с друга. При лоши аспекти имаме лесно скъсване и забравяне на любовта и изживяното с партньора, а при женитба имаме и развод, особено когато аспектите са точни.


ВЕНЕРА С УРАН. При съвпад и добри аспекти имаме резки и бурни изяви на чувствата - любовта. В изкуството всякога е налице стремеж и подтик към новото и оригиналното. Изгражда се характер, който има голяма привързаност към животните (котки, кучета, коне, птици), а също и към цветята. При лошите аспекти имаме капризност в отношенията с партньора, а при точните аспекти - скъсване с него, а след женитба - развод. В изкуството - стремеж към чудати изяви. И при лошите аспекти имаме любов към животните, но някак по-остра и капризна, често с промени.
ВЕНЕРА С НЕПТУН. При съвпад и добри аспекти имаме човек с много мили,топли, нежни чувства, с готовност за безкористни услуги, съчувствие, милосърдие. Такива хора са особено приятни и привлекателни. В изкуството особено ако аспектите са точни, имаме големи дарования. При лоши аспекти имаме човек, който е способен неочаквано да поднася изненади на своя партньор, да го играе и мами, а след женитба най-често следва развод поради изневяра.
ВЕНЕРА С ПЛУТОН. Съвпадът на Плутон, както вече отбелязахме, с всяка Планета трябва да се разглежда отделно и всякога дава лоши резултати. И тук е същото – съвпадът на Венера с Плутон дава лоши и неочаквани промени в чувствата – любовта. Такива хора въобще не могат да обичат и да се влюбват, особено когато съвпадът е точен. А ако случайно се оженят, разводът е неизбежен. Лесно променят и ликвидират с това красиво чувство - любовта. При добри аспекти имаме силни , ясно изразени чувства. Такива хора силно се привързват не само към партньора, но и към всяка задача, която имат, намирайки в себе си и средства, за да я постигнат. При лоши аспекти имаме пак силните чувства, но те рязко и неочаквано секват, водейки до скъсване с партньора.
Каталог: vehadi -> menu -> b15 -> novi tekstove
novi tekstove -> Та и лицето като израз на човешката природа
novi tekstove -> Книга трета ръцете като израз на човешката
menu -> Когато говорим за окултната страна на живота и явленията, подразбираме онова, което произтича от свръхсъзнанието. В природата има две същности: външна обусловена от съзнанието и самосъзнанието
menu -> Учителя беинса дуно
menu -> Книга за здравето здраве, болести, начин на живот, лечение, рецепти, формули, песни човешкото тяло устройство
menu -> Теодор Попов ■ Терапия и профилактика чрез изкуство
menu -> Връзки между растителното и човешкото царство
menu -> Беинса дуно (Учителя Петър Дънов) светът на великите души


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница