Николова, Катя СимеоноваДата11.01.2018
Размер70.59 Kb.Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Николова, Катя Симеонова

Адрес
ул. Панайот Цвикев №72, гр. Горна Оряховица 5100, България

Телефон
0887 235569

ФаксE-mail
k_simeonova@mail.ru
Националност
БългаркаДата на раждане
4 май 1966
Трудов стаж• Дати (от-до)
1989-2017

Име и адрес на работодателя
ВТУ «Св. св. Кирил и Методий», ул. «Т. Търновски» №1

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска дейност

• Заемана длъжност
Асистент, старши асистент, главен асистент, доцент

• Основни дейности и отговорности
Ръводене на упражнения по Методика на технологичното обучение в началното училище, Основи на техниката и технологиите, Проектиране и планиране на технологични дейности, технологични компетенции вначалото училище, английски език, педагогически практики – хоспитиране, текуща практика, преддипломна практика

• Дати (от-до)
1988-1989

• Име и адрес на работодателя
ОУ «Св. св. Кирил и Методий», гр. Горна Оряховица

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска дейност

• Заемана длъжност
Начален учител

• Основни дейности и отговорности
Преподаване по музика и английски език

Ръководител на музикална група
Образование и обучение• Дати (от-до)
2005-2006

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ВТУ «Св. св. Кирил и Методий», Филологически факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Прагматика, Когнитивна лингвистика Семантика на синтаксиса, Трансформационна граматика, Преводна еквивалентност, Специализиран превод и др.

• Наименование на придобитата квалификация• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

Семестриално завършена магистратура Лингвистика и превод

• Дати (от-до)
2000-2004

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ВТУ «Св. св. Кирил и Методий», Педагогически факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Разработване на дисертация, провеждане на експериментална дейност

• Наименование на придобитата квалификация• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

Доктор


• Дати (от-до)
2000-2002

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ВТУ «Св. св. Кирил и Методий», Филологически факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Съвременен английски език, Английска литература, Американска литература, Практически англ. език и др.

• Наименование на придобитата квалификация
Филолог, учител по английски език

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

ОКС „Бакалавър“, Английска филология

Образование и обучение• Дати (от-до)
1984-1988

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ВТУ «Св. св. Кирил и Методий», Педагогически факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Учебни дисциплини от педагого-психологически и методически цикъл по специалността

• Наименование на придобитата квалификация
Педагог, начален учител

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

ОКС „Магистър“, Начална училищна педагогика
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
БългарскиДруги езици

Английски Руски

• Четене
Отлично ниво Мн. добро ниво

• Писане
Отлично ниво Добро ниво

• Разговор
Отлично ниво Добро ниво

Социални умения

и компетенцииЖивот и работа с други хора в мултикултурна среда.
Умения за изслушване, уважаване на чуждо мнение, позитивно отношение към колеги, студенти, ученици, други, толерантност, емпатия – придобити от професионалното развитие и неофициални контакти извън работното място

Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Работа в група

Член на Управителен Съвет на българо-уругвайско сдружение, 2003-2007

Асистент по проект RPI, 2003-2004
институционален и национален координатор в CICE, 2008-2013

координатор на общо 9 двустранни споразумения по програма LLP-ERASMUS,


ERASMUS +; 2008-20017 год.

Организация на текуща практика

Организация на хоспитиране
Организация на благотворителни инициативи

Доброволец в каузиТехнически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Работа с MSOffice, internet приложения

работа с радиолюбителска апаратураАртистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
Музикални умения

Свидетелство за управление на МПС
№ 211760884/ 23.03.1988

стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница