Номер и дата на аос местонахождение на имотастраница1/4
Дата25.07.2016
Размер0.95 Mb.
  1   2   3   4
Top of Form

Номер и дата на АОС

Местонахождение на имота

Описание на имота

Имотът е включен в капитала на търговско дружество с общинско участие

Нотариален акт

Продаден на

Забележка

14
29.08.1996

бул. Симеоновско шосе 35, част от имот пл. № 4168 (бивш пл. № 658) к.л. 598 м. Витоша - ВЕЦ Симеоново

поземлен имот - застроено дворно място 500 м2

"Ирис 2000" ЕАД

Замяна на недв. имот - вх. рег. 42102 том 16 № 92 от 05.10.2004

Десислава Атанасова Пържелова-Филипова; Петър Димитров Филипов

 

18
29.08.1996

ул. Тодор Кожухаров № 33 пл. № 614 к.л. 573 м. витоша - вец симеоново

поземлен имот 320 м2

"Ирис 2000" ЕАД

 

 

изваден от капитала

19
29.08.1996

ул. Проф. Асен Златарски 33 пл. № 620 к.л. 573 м. Витоша - ВЕЦ Симеоново

поземлен имот 510 м2, сграда 43.88 м2

"Ирис 2000" ЕАД

 

 

изваден от капитала

41
22.11.1998

УПИ XV-449 (пл. № 449 к.л.600) кв. 23 м. Дървеница

поземлен имот 2500 м2

"Ирис 2000" ЕАД

Замяна на недв.имот - вх.рег. 19383 том 010, № 5, от 05.07.02

"Индустриал комерс" ЕООД ф.д. № 15209/1990 ЕИК/БУЛСТАТ 030208861

1/2 от имота - деактуван

52
25.11.1998

бул. Симеоновско шосе №11а пл. № 524 к.л. 573 м. Витоша - ВЕЦ Симеоново кв.1

поземлен имот - дворно място незастроено 1100 м2

"Спортна София 2000" ЕАД

 

 

 

151
25.07.1997

м. Дървеница ул. Канарче кв. 25 УПИ IX-за трафопост и КОО

поземлен имот - незастроен 411 м2

"Студентски имоти" ЕООД

 

 

 

153
25.07.1997

м. Дървеница ул. Канарче УПИ VIII-СГО кв. 25

поземлен имот - незастроен 1244 м2

"Студентски имоти" ЕООД

 

 

 

116
27.11.1998

бул. Симеоновско шосе пл. № 735 к.л. 645 м. Витоша - ВЕЦ Симеоново кв. 24

поземлен имот - дворно място 146 м2

"Спортна София 2000" ЕАД

вх.рег. 12486 том 039, № 152, нот. дело 9249/22.04.2003

"Индустриал комерс" ЕООД ф.д. № 15209/1990 ЕИК/БУЛСТАТ 030208861

 

135
13.06.1997

бул. Св. Климент Охридски пл. № 20 к.л. 550 рег. кв. 55 м. Студентски град

поземлен имот 8414 м2

"Софийски имоти" ЕАД

 

 

виж АОС №№ 511, 512, 513 от 10.5.2001

144
25.07.1997

ул. Христо Вакарелски УПИ VI-629 кв.4, пл. № 3800 к.л. 573 м. Витоша - ВЕЦ Симеоново

поземлен имот - незастроен 895 м2

"Софийски имоти" ЕАД

констативен нот.акт - вх.рег. 18777 том 059, № 125, нот. дело 13996/06.06.2003

"М. К. Г." АД ф.д. № 12070/96 ЕИК/Булстат 1210261

Имотът е продаден от "Ирис 2000" ЕАД(апорт- вх.рег. 53443 том 023, № 111, от 29.12.2003)

146
25.07.1997

УПИ VI-2940 кв. 24Б м. Витоша - ВЕЦ Симеоново пл. № 2940 к.л. 645

поземлен имот - незастроен 876 м2

"Студентски пазари" ЕАД

вх.рег. 3407 том 011, № 32, нот. дело 2495/14.02.2003

"Фриком" ООД ф.д. № 23040/1994 ЕИК/БУЛСТАТ 121187110

 

149
25.07.1997

ж. к. Дървеница ул. Яна № 4 УПИ II кв. 22 м. Дървеница, част от УПИ II-3730,3731

поземлен имот - незастроен 1175 м2

"Студентски имоти" ЕООД

вх.рег. 46987 том 136, № 97, нот. дело 34494/17.09.2005

"М. К. Г." АД ф.д. № 12070/96 ЕИК/БУЛСТАТ 1210261

Имотът е продаден от "Ирис 2000" ЕАД (апорт- вх.рег. 53443 том 023, № 111, от 29.12.2003)

150
25.07.1997

ж. к. Дървеница ул. Яна № 4 УПИ III кв. 22 м. Дървеница, част от УПИ II-3730,3731

поземлен имот - незастроен 817 м2

"Студентски имоти" ЕООД

вх.рег. 46987 том 136, № 97, дело 34494/17.09.2005

"М. К. Г." АД ф.д. № 12070/96 ЕИК/БУЛСТАТ 121200261

Имотът е продаден от "Ирис 2000" ЕАД (апорт вх. рег. 53443 том 23 № 111 от 29.12.2003)

154
25.07.1997

ж. к. Дървеница, бул. Андрей Ляпчев УПИ IV-3645 кв. 25 м. Дървеница

поземлен имот - незастроен 1233 м2

"Студентски имоти" ЕООД

вх.рег. 17064 том 053, № 196, нот. дело 12581/27.05.2003

"К2" ЕООД ф.д. № 3449/2003 ЕИК/БУЛСТАТ 131066024

Имотът е продаден от "Ирис 2000" ЕАД(апорт- вх.рег. 53443 том 023, № 111, от 29.12.2003)

155
25.07.1997

бул. Андрей Ляпчев 9, м. Дървеница кв. 25 УПИ III-3785 (бивш УПИ III-ОБЩ.)

поземлен имот - незастроен 851 м2

"Студентски имоти" ЕООД

Учредяване право на строеж - вх. рег. 88638 том 228 № 100 дело 59710/12.12.2006

"Прайм-ДС" ООД ф.д. № 9637/2004 ЕИК/БУЛСТАТ 131297320

Учредител е "ИРИС 2000" ЕАД (апорт вх. рег. 53443 том 23 № 111 от 29.12.2003)

177
11.08.1997

бул. Д-р Г. М. Димитров 47, УПИ III-за супермаркет и търговия кв. 43 м. ж. к. Младост 1

поземлен имот 2720 м2

ОФ "Хранителни стоки"

вх.рег. 4777 том 006, № 77, от 14.04.98

ЕТ "Щайн Атанасов - Христо Ковачки" ф.д. № 4096/1992 ЕИК/БУЛСТАТ 040705888

Имотът е придобит от Столична община

240
27.11.1997

м. Студентски град кв. 50 УПИ IV-1357 (пл. № 1357 к.л. 549) на бул. Г. М. Димитров

поземлен имот - асфалтова площ с метална решетъчна ограда 3375 м2

"Ирис 2000" ЕАД

вх.рег. 17275 том 054, № 136, нот. дело 12860/28.05.2003

"МИМ-21" ЕООД ф.д. № 2546/2001 ЕИК/БУЛСТАТ 130492124

 

324
18.05.1998

ул. Никола Габровски 104 Студентски град кв. 49А УПИ III-45 (пл. № 5424 кв. 4 по стар план)

поземлен имот - застроено дворно място 800 м2

"Ирис 2000" ЕАД

 

 

 

254
16.02.1998

м. Студентски град кв. 274 УПИ XII-за КОО ул. Проф. Борис Стефанов

поземлен имот 811 м2

"Студентски имоти" ЕООД

вх.рег. 39518 том 018, № 54, от 21.10.2003

Димитър Гочев Иванов

Придобит от Столична община 177 кв.м

270
17.02.1998

ул. Белимел 10 пл. № 379 к. л. 600 по рег. план ж. к. Дървеница кв. 18 УПИ II-379

поземлен имот 1270 м2

"Студентски имоти" ЕООД

вх. рег. 18979 № 48 том 60 дело 14099/09.6.2003

"МИМ-21" ЕООД ф.д. № 2546/2001 г. ОС София град ЕИК/БУЛСТАТ 130492124

 

272
17.02.1998

бул. Св. Климент Охридски 96 пл. № 209 к. л. 666 рег. план м. Малинова долина-изток

поземлен имот 924 м2

"Студентски имоти" ЕООД

вписване на апорт - вх. рег. 53443 № 111 том 23 от 29.12.2003

“Ирис 2000” ЕАД ф. д. 16413/1997 г.

отчуждител "Студентски имоти" ЕООД, приемател "Ирис 2000" ЕАД

446
29.09.2000

бул. Г. М. Димитров, Младост 1, кв. 42а, I-общ.

поземлен имот - парцел за паркинг 960 кв.м

"Студентски пазари" ЕАД

 

 

Изваден е от капитала на Студентски пазари

497
23.01.2001

м. Студентски град, кв. 231, УПИ I-за КОО

поземлен имот 1574 кв.м

"Студентски пазари" ЕАД

 

 

 

273
17.02.1998

ул. Акад. Стефан Младенов кв. 16 парцел I по рег. план от 1975 г.

поземлен имот - бивша нива 2095 м2

"Студентски имоти" ЕООД

 

 

обектът не може да се идентифицира в кадастъра; няма данни за сделки

327
18.05.1998

ж. к. Дървеница ул. Пловдивско поле пл. № 558 кв. 1

поземлен имот 548 м2

"Софийски имоти" ЕАД

 

 

обектът не може да се идентифицира в кадастъра; няма данни за сделки

279
17.02.1998

бул. Св. Климент Охридски 65 пл. № 2331 к. л. 667 - реална част от бивш пл. № 200

поземлен имот - застроено дв. място с обща площ 10672 м2

"Чистота София" ЕООД

вх. рег. 2367 № 116 том 8 дело 1954/11.02.1999

"РТК" ООД ф. д. 1149/1998 г. ОС София окръг ЕИК/БУЛСТАТ 122082104

сделката е за площ 2152 м2

279
17.02.1998

бул. Св. Климент Охридски 65 пл. № 2332 к. л. 667 - реална част от бивш пл. № 200

поземлен имот - застроено дв. място с обща площ 10672 м2

"Чистота София" ЕООД

вх. рег. 2298 № 64 том 8 дело 1898/11.02.1999

ЕТ "Виликар - Виолета Папова" ф. д. 27022/1993 г. ОС София град ЕИК/БУЛСТАТ 121142648

сделката е за площ 2704 м2

279
17.02.1998

бул. Св. Климент Охридски 65 пл. № 2333 к. л. 667 - реална част от бивш пл. № 200

поземлен имот - застроено дв. място с обща площ 10672 м2

"Чистота София" ЕООД

вх. рег. 2320 № 82 том 8 дело 1917/11.02.1999

"АТА ТАНДЕМ" ООД ф. д. 6555/1995 г. ОС София град ЕИК/БУЛСТАТ 831710305

сделката е за площ 1315 м2

279
17.02.1998

бул. Св. Климент Охридски 65 пл. № 2334 к. л. 667 - реална част от бивш пл. № 200

поземлен имот - застроено дв. място с обща площ 10672 м2

"Чистота София" ЕООД

вх. рег. 2322 № 83 том 8 дело 1918/11.02.1999

"АТА ТАНДЕМ" ООД ф. д. 6555/1995 г. ОС София град ЕИК/БУЛСТАТ 831710305

сделката е за площ 2141 м2

279
17.02.1998

бул. Св. Климент Охридски 65 пл. № 2335 к. л. 667 - реална част от бивш пл. № 200

поземлен имот - застроено дв. място с обща площ 10672 м2

"Чистота София" ЕООД

вх. рег. 2346 № 99 том 8 дело 1935/11.02.1999

ЕТ "Гарант - Илко Вълчев" ф. д. 9692/1990 г. ОС София град

сделката е за площ 2023 м2

282
17.02.1998

ж. к. Младост 1 кв. 43 УПИ IV-за фирмен магазин пл. № 3567

поземлен имот 846 м2 - застроен

"Студентски имоти" ЕООД

вх. рег. 47652 № 34 том 155 дело 36297/04.12.2003

"К2" ЕООД ф. д. 3449/2003 г. ОС София град ЕИК/БУЛСТАТ 131066024

 

283
17.02.1998

ж. к. Младост 1 кв. 43 УПИ II-за покрит пазар пл. № 3568

поземлен имот 682 м2 - незастроен

"Ирис 2000" ЕАД

вх. рег. 47653 № 35 том 155 дело 36293/04.12.2003

"К2" ЕООД ф. д. 3449/2003 г. ОС София град ЕИК/БУЛСТАТ 131066024

 

287
18.02.1998

ж. к. Младост 1 кв. 45 бивш УПИ III-за магазини, нов УПИ III-5086 ЗА ЖС, МАГ., ОФИСИ И ПГ

поземлен имот 3014 м2

"Студентски имоти" ЕООД

вх. рег. 14811 № 175 том 34 дело 9556/12.03.2008

"М.К.Г" АД ф. д. 12070/1996 г. ОС София град ЕИК/БУЛСТАТ 121200261

 

323
18.05.1998

ул. Никола Габровски 106 Студентски град кв. 49А УПИ IV-44 (пл. № 5423 кв. 4 по стар план)

поземлен имот - застроено дворно място 851 м2

"Ирис 2000" ЕАД

 

 

 

420
16.06.2000

м. Студентски град кв. 31 УПИ II-за озеленяване и пазар

поземлен имот 1842 кв.м

"Студентски пазари" ЕАД

 

 

 

288
18.02.1998

ж. к. Младост 1 кв. 45 бивш УПИ V-за офиси, нов УПИ V-5087 ЗА ЖС, МАГ., ОФИСИ И ПГ

поземлен имот 1525 м2

"Студентски имоти" ЕООД

вх. рег. 14811 № 175 том 34 дело 9556/12.03.2008

"М.К.Г" АД ф. д. 12070/1996 г. ОС София град ЕИК/БУЛСТАТ 121200261

 

293
04.03.1998

бул. Св. Климент Охридски 65А пл. № 2336 к. л. 666 667

поземлен имот - застроено дворно място 4750 м2, сгради - едноетажни постройки - смесена конструкция

"Студентски имоти" ЕООД

вх. рег. 30048 № 160 том 103 дело 26081/28.11.2000

"Елит" ООД ф. д. 13113/1993 г. ОС София град ЕИК/БУЛСТАТ 831032616

продавач е "Ирис 2000" ЕАД, а не "Студентски имоти" ЕООД

321
18.05.1998

ул. Никола Габровски 100 Студентски град кв. 44 част от УПИ I-960 (пл. № 5434 кв. 4 по стар план)

поземлен имот - незастроено дв. място 1600 м2

"Ирис 2000" ЕАД

вх. рег. 21036 № 68 том 67 дело 16226/03.06.2004

ЕТ "Дунев мотор спорт - Бончо Дунев" ф. д. 709/1990 г. ОС София град ЕИК/БУЛСТАТ 020657270

имот пл. № 5434 по стар план не се намира на мястото, описано по АОС; сделката е за 1846 м2 и се отнася за УПИ I-960
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница