Нощта на Демона в играта има три статистики Живот, Престиж и Войницистраница1/3
Дата28.02.2018
Размер475.15 Kb.
  1   2   3
Нощта на Демона
В играта има три статистики — Живот, Престиж и Войници.

Живот = 25 — ако стигне 0 играта свършва.

Престиж=0

Войници = 25


1.

Поглеждаш за пореден път към пълната луна. Не ти харесва кърваво червеният й цвят. Старите хора казват, че в такива нощи злите сили вилнеят — вещици и вещери се събират на сабат, а върколаци и вампири бродят из пущинака и търсят невнимателни жертви. И точно в тази нощ колоната ви замръкна на открито.

Поглеждаш бързо към високата палатка, издигната в центъра на лагера. Вече цяла седмица се влачите по-калните пътища на провинция Хирас, ескортирайки овдовялата маркиза към владенията на брат й.

Отново вперваш поглед в нощта. За свикналия с военната експедитивност и точност ескорт това беше една ужасна седмица. Постоянните капризи на маркизата ви забавяха на всяка крачка и тормозеха войниците. На кой му пука, дали туниките им са изпрани? Все още не си видял войник, който да е умрял от кал по туниката си. Командващият ескорта лорд Ерланте от своя страна разбираше от военно дело, колкото маркизата, ако не и по-малко. Всъщност прането на туники беше по негова инициатива.

Унесен в мрачни мисли за малко да пропуснеш движението в близкия храсталак. Внимателно се надигаш, здраво стиснал копието и щита. Поглеждаш бързо застаналия с опънат лък до теб Ивар, колкото да се убедиш, че и той е забелязал сянката.

Може би трябва да отидеш и да проучиш движението — на 3.

Или предпочиташ да изчакаш малко — на 6
2.

- Трол! — изсумтява за пореден път Ивар. — Какво прави трол насред Хирас? Не им е мястото тука!

- Ти се радвай, че беше само един. — изсумтяваш. — Явно е, че Ерланте или някой негов помощник го е промъкнал край Северен Страж или Моста.

- Всички сме щастливци, че сме живи. — намесва се мрачно лейди Колавер. — Троловете са ужасни създания, изпитващи само едно желание — да убиват и ядат хора.

- Виждал съм интелигентни тролове сред Зъберите. Живеят на малки племенни групи и не пречат на никого. Не заклеймявайте цялата раса, на базата на един неин представител, милейди.

- Е, този поне няма да ни притеснява повече. — промърморва тя и се отдалечава. Прекарал си достатъчно време с родените благородници в двора на маркиза, за да различиш скрития подтекст: не му е сега времето. Трябва да признаеш, че е права — Ерланте трупа преднина с всяка изминала минута, така че бързо започваш да пришпорваш хората си да побързат.

Зарязвате трупа на трола насред полето — нямате нито времето, нито желанието да се погрижите за него.

Ако си загубил войници или си ранен в битката с трола — мини на 5.

Ако ли не — отгърни на 8.

3.

Вдигаш щита пред тялото си и с готово за хвърляне копие почваш да се приближаваш към храстите. Сянката е твърде голяма за някое изплашено животинче, но твърде малка за местните елени. Внимателно поддържаш широката дъга на приближаването си – не искаш да пречиш на Ивар да стреля, в случай на нужда. Щом се доближаваш на няколко крачки от храстите чуваш тихо ръмжене и виждаш чифт жълти очи, вперени в твоите.Не губиш време и мяташ копието си с всичка сила – нито едно животно не може да издържи на човешкия поглед. За секунда всички истории за кървавата луна преминават през ума ти, но не губиш време в обмислянето им. Вместо това, щом копието излита, посягаш към дръжката на меча.

Нечовешки вой се разнася, щом копието потъва в храстите. Вадиш меча си и трескаво започваш да отстъпваш – нямаш желанието да се изправиш срещу създанието сред храсталака.

Секунда по-късно от храстите изскача тъмна сянка, движеща се с нечовешка бързина. Успяваш да забележиш вълчата муцуна и сивата козина, преди създанието да скочи към теб.

Ако смяташ, че е най-добре да пресечеш полета му с щита си – мини на 9.

Ако предпочиташ да го пронижеш с меча си – мини на 12.
4.
5.

Можеш да възстановиш половината (закръглени нагоре) загубени точки от Войници и Живот, но това ще ти отнеме доста време. Ако решиш да го направиш, запиши си КД “Едно”.

Пример: Загубил си 3 Войника и 5 точки Живот. Записваш си КД “Едно” и си възстановяваш 2 Войника и 3 точки Живот.

Мини на 8.


6.

Не виждаш особен смисъл да навлизаш в мрака. Светлината от лагерните огньове е в гърба ви, така че всеки нападател ще има проблем със зрението, а вие ще го виждате като на длан. Привеждаш се и вдигаш копието си, готов да го хвърлиш при най-малкия сигнал за движение.

Известно време стоите така, после решаваш, че е редно да поемете инициативата и кимваш на Ивар, който вдига лъка си и пуска една стрела към сянката в храстите. Диво скимтене оповестява успеха на изстрела му, а секунда по-късно сянката се спуска към вас с нечовешка скорост.

Ако искаш да метнеш копието си по нея – мини на 15.

Ако предпочиташ да изчакаш и да го забиеш от близо – мини на 18.
7.

Оглеждаш се точно в момента, когато силен пукот се разнася из помещението. За кратко фигурите около олтара са обгърнати от нещо като мараня, но после всичко става нормално отново.

- Окултистите! Убий ги! – изкрещява диво Колавер.

Не губиш време и забиваш меча си в най-близкия от тримата. Той надава вик на болка и отчаяние и се строполява в локва от собствената си кръв. Ти само изваждаш меча си и с две крачки се озоваваш до следващия. Втори замах и втора качулата фигура се строполява на земята в локва кръв. Преди обаче да стигнеш до третия, от ръцете му изскача тънък лъч черна енергия и се забива право в гърдите ти.

Нагръдникът ти започва да се нагорещява. Чуваш трескавия вик на спътницата си и бързо прерязваш каишките му. Бронята се стоварва на земята, преди да те изгори, а ти с невярващ поглед наблюдаваш как метала почервенява и после се разтапя. Това щеше да е ужасна смърт.

Ерланте все така напява тихо заклинание над маркизата, а оцелелия окултист вдига ръце за втори път, когато лейди Колавер застава пред теб и вдига ръце на свой ред, докато ти изкрещява:

- Маркизата, ди Савар! Аз ще се справя с този!

Ерланте прекъсва напяването си и с ругатня мята кинжала по теб. Отбиваш летящото оръжие с меча си и пристъпяш напред за последния сблъсък тази вечер…

Мини на 10.
8.

Скоро отново сте на конете и потегляте по следата. За жалост не минават и десет минути, преди да се появи поредния проблем.

- Стой! – провиква се Ивар и вдига високо ръка. – Милорд, имаме проблем.

- Какво има? – питаш и изравняваш коня си с неговия.

- Следата се разделя. – отвръща Ивар. – В три посоки. Ляво, дясно и напред. Копелето е решило да ни погоди номер.

- Нямаме достатъчно хора, за да се делим на три! – възкликваш ядно. После млъкваш и се втренчваш в счупените клонки и отъпканата трева. Бързо ти става ясно, че нямаш способностите да избереш сам пътя и проговаряш. – Ивар, някакви предложения?

- Това – посочва той на дясно. – е най-очевидната следа. Почти съм сигурен, че не са чак толкова тъпи, но не съм сигурен. Може Ерланте да разчита, че тролът ни е довършил.

- Подценяваш го. И аз го подцених в началото. Той е умен. Цели само да ни забавя, дали ще сме живи или мъртви за него няма значение. – възразяваш.

- Тогава според здравия разум не са в дясно.

Вдишваш дълбоко и миризма на гнилоч те лъхва от ляво. Може би Ерланте се е изтеглил натам, откъдето е довел трола? Размишлявайки над тази възможност, забелязваш, че очите на Колавер са изгубили фокуса си. Малко по-късно, тя въздъхва дълбоко и заявява твърдо:

– Най-голямата група е право напред!

Почесваш се по бузата. Не изглежда да има правилен подход.

Най-очевидното решение е да разделиш групата си на три и да тръгнете във всяка една от посоките. За жалост от следите е ясно, че поне пет-шест върколака са тръгнали във всяка от посоките – ако разделиш групата си, никой няма да се върне и всичко ще е напразно.

Можеш да разделиш групата си на две, ако имаш поне 12 точки Войници В такъв случай си запиши колко войника изпращаш и в коя посока (не можеш да пратиш по-малко от 6). После избери по коя следа ще тръгнеш ти:

Лявата следа – мини на 11.

Право напред – попадаш на 29.

Дяната следа – отгърни на 41.
9.

Замахваш с всичка сила и посрещаш във въздуха сенчестата фигура. Глухият тътен от сблъсъка на създанието с дървото оглася нощта. Силата на удара е достатъчна, за да те събори на коляно, но скимтенето от създанието ти подсказва, че ако не друго поне го е заболяло. Чуваш свистене и от тялото на създанието щръква стрела.

Смразяващ вой изпълва нощта, щом създанието се сгърчва в агония. Решаваш да не губиш време и бързо се приближаваш към него и го удряш още веднъж с щита, преди да стовариш меча си във врата му. Естествено, не успяваш да отсечеш главата му с един удар, както правят героите в историите на бардовете, но такъв удар по-незащитена плът винаги е смъртоносен – създанието пада на земята и започва да се гърчи в предсмъртна агония.

Мини на 21.


10.

Ерланте изтегля собствения си меч и проговаря гневно:

- Развали плановете ми, ди Савар. Ти и малката ти кучка! Ако знаех за способностите й, щях да я убия още в лагера!

- Свали оръжието, Ерланте. – отвръщаш спокойно. – Не може да мислиш, че ще се справиш там, където косматият ти приятел не успя!

- Ха! Обучаван съм от сер ди Кавальо, глупако! Нямаш си и идея, колко нерви ми отне да се правя на тъпо конте през последните седмици! Сега най-сетне ще мога да ти покажа, защо от селяните не стават войници.

Мечът му изсвистява към теб. Парираш и отвеждаш удара в страни. Определено е бил обучен добре. Остриетата ви се срещат за втори път и ти…

Опитваш да скъсиш дистанцията – мини на 13.

Опитваш да избиеш оръжието му – мини на 16.


11.

Пришпорвате конете, следвайки миризмата на трола. Препускали сте едва десетина минути, когато навлизате в рехава горичка и забавяте ход. Шумът от придвижването ви, обаче те спира да усетиш засадата.

Изведнъж от дърветата, върху вас се изсипват няколко върколака. Виждаш, как двама от хората ти загиват на място, преди дори да успеят да извадят мечовете си. Едно от създанията скача върху теб и двамата падате на земята.

Ако се опиташ да се измъкнеш от хватката му – мини на 14.

Ако предпочиташ да се опиташ да го убиеш на място – мини на 17.
12.

Протягаш ръка напред и мечът ти потъва дълбоко в тялото на създанието. Естествено, инерцията и масата му те събарят на земята и се оказваш затиснат под гърчещото се в предсмъртна агония туловище. Остри нокти се впиват в незащитените ти от ризницата крака и ръце, оставяйки дълбоки рани. Смразяващ, нечовешки вой изпълва нощта, докато създанието се гърчи в предсмъртната си агония. С усилие на волята успяваш да го отхвърлиш от себе си и да се изправиш на крака.

Губиш 5 точки Живот.

Мини на 21.


13.

Вместо да оттеглиш острието си и да опиташ да атакуваш, ти прилагаш още сила и пристъпваш напред. Ерланте изсумтява, щом осъзнава, че ти отстъпва по-чиста мощ, но не може да избяга – пътят му е препречен от каменния олтар.

Ако искаш да забиеш коляно в слабините му – мини на 19.

Ако предпочиташ да забиеш шлема си в главата му – мини на 25.


14.

Опитваш се с всички сили да избуташ създанието от себе си, но напразно – то определено те превъзхожда физически. Ноктите му стържат по бронята ти, без да окажат реален ефект, но нищо не може да предпази лявата ти китка от захапката му. Изкрещяваш от болка, щом острите зъби разкъсват плътта ти и се заемаш с най-важното – изваждаш кинжала си и започваш да го забиваш с всичка сила в тялото на противника си.

Не минава много време, преди върколака да се сгърчи за последен път и после да се отпусне върху теб. Отхвърляш с отвращение изроденото туловище и се изправяш. Хората ти са се справили с чудовищата, а Ивар вече оглежда земята за следи.

- Грешна следа, милорд. – подхвърля ти той. – Тролът е чакал сред дърветата, но е дошъл по пътя, по който и ние. Това беше просто засада, целяща да ни забави и изтощи.

Поглеждаш двата трупа на земята и ядно изругаваш.

- На конете! Загубихме достатъчно време!

Губиш 4 точки Живот. Мини на 20.
15.

Мяташ копието си към създанието, но със свръхестествена ловкост то успява да се завърти и да го избегне. Ивар трескаво зарежда нова стрела, а ти се опитваш да извадиш меча си, когато създанието се мята към него. Партньорът ти е беззащитен, затова се хвърляш между него и нападателя ви с вдигнат щит.

Силата на сблъсъка те събаря на земята, а щита затиска и двете ти ръце. Покрита с пяна вълча челюст се спуска към врата ти и единственото, което можеш да направиш, е да наведеш глава с надеждата забралото на шлема ти да те предпази.

С глухо тракане, зъбите се плъзват по метала. Усещаш, как остри нокти разкъсват плътта на краката ти, но не можеш да мислиш за това в момента. Напрягаш сили и отхвърляш създанието от себе си. В следващия момент Ивар забива късия си меч в гърба му, предизвиквайки смразяващ, нечовешки вой. Изправяш се и стоварваш острия край на щита си в главата на създанието. И после отново. И отново. И отново. И така, докато то не спира да се гърчи.

Губиш 3 точки Живот.

Мини на 21.


16.

Плъзваш рязко острието си по неговото, в опит да закачиш предпазителя му, но не си уцелил противника за този номер. Ерланте дори си позволява да изсумти пренебрежително и контрира опита ти с удар по ръката. Върхът на меча му се впива под нараменника ти и бързо се отдръпва. Ти самия изкрещяваш от болка и отстъпваш крачка назад – за твое щастие раната е повърхностна и все още можеш да ползваш ръката си.

Извади си 2 точки Живот и:

Ако решиш да отвърнеш с могъщ замах – мини на 22.

Ако пък очакваш нова контраатака и предпочиташ да минеш в защита – мини на 28.
17.

Не губиш време в опити да се освободиш от хватката на противника си — залагаш на бронята си да те предпази от дращещите те нокти и зъби. Вместо това вадиш бързо кинжала си и рязко го забиваш в гърлото му. Чудовището потръпва няколко пъти и замира, а ти се изправяш и оглеждаш.

Мини на 20.
18.

Пресичаш рязко пътя на създанието и замахваш с всичка сила с копието си. Ударът не е лесен за изпълнение срещу всичко друго, освен глигани, но за твое щастие късметът е на твоя страна – създанието се сгърчва и смразяващ кръвта вой оглася нощта. Не губиш време, а бързо вадиш меча си и започваш да сечеш създанието, докато и последните му гърчове не спират.

Мини на 21.
19.

Пристъпяш напред и рязко вдигаш коляното си, но Ерланте се отдръпва и използва момента да освободи меча си и да контраатакува. Отчаяно отскачаш назад, но все пак острието те посича през гърдите.

- Не на мен тия, ди Савар! Знам ти мръсните номера!

Отстъпваш крачка назад и изсумтяваш. Раната е болезнена, но не и смъртоносна. Този път ти се размина.

Извади си 3 точки Живот и мини на 31.
20.

Веднъж преодолели изненадата, хората ти са се справили с върколаците, а Ивар вече оглежда земята за следи.

- Грешна следа, милорд. – подхвърля ти той. – Тролът е чакал сред дърветата, но е дошъл по пътя, по който и ние. Това беше просто засада, целяща да ни забави и изтощи.

Поглеждаш двата трупа на земята и ядно изругаваш.

- На конете! Загубихме достатъчно време!

Извади 2 точки Войници. Запиши си КД “Едно”. Ако случайно вече я имаш – задраскай я и си запиши КД “Две”. Ако пък имаш и КД “Две” – задраскай я и си запиши КД “Три”. Избери по коя следа ще продължите, след като се върнете:

По-дясната следа – мини на 41.

Ако пък си пратил част от хората си по нея – мини на 44.

По следата направо – мини на 23.

Ако част от хората ти са по тази следа – мини на 32.


21.

Поглеждаш трупа на създанието и неволно се прекръстваш – никога не си вярвал особено в историите за създанията на Дявола, но е трудно да си обясниш по-друг начин наличието на изчадието пред теб.

Вълча глава върху човешко тяло, цялото покрито със сива козина. Крайниците са неестествено дълги и завършват с остри нокти, а жълтите очи са с притеснително човешка форма. С погнуса сграбчваш двете ръце и помъкваш създанието към лагерния огън.

Всички са се разбудили от воя, но в лагера цари хаос – лорд Ерланте снове напред-назад, без да издаде смислена заповед, а войниците са в различна степен на готовност – някои обличат ризниците си, други са готови, трети едва сега се надигат от спалните чували. Със задоволство забелязваш, че всички имат оръжия до себе си – поне това не са забравили за последната седмица.

Още щом стъпваш в кръга от светлина започваш да раздаваш заповеди на висок глас и тренировката си казва думата – за отрицателно време всички са на крак и изпълняват задачи. Хаосът само изглежда по-голям от преди. И всичко би протекло добре, ако лорд Ерланте не се приближава до теб и не започва да протестира:

- Ди Савар! Какво става тук, в името на Спасителя! Кой ти даде разрешение да вдигаш лагера на крак?

Можеш просто да се опиташ да му обясниш – мини на 24.

А може и да издадеш нужните заповеди и тогава да се занимаваш с него – на 27.


22.

Хващаш здраво дръжката на оръжието си и замахваш диагонално с всичка сила. Ерланте ловко отскача в страни и стоварва меча си върху откритите ти ръце. Само металните пластини предпазващи предмишниците ти те спасяват от тежка рана. Но и противникът ти е осъзнал това.

Ерланте пристъпва крачка напред и стоварва помела на меча си право под забралото на шлема и в брадичката ти. Успяваш да го сриташ в отговор, но отстъпваш още две крачки назад, за да прочистиш погледа си от замайването. Усещаш вкуса на кръв в устата си. Това определено няма да е лесна битка.

Мини на 31.


23.

Яздите двадесетина минути, преди следата да ви отведе между два високи и стръмни хълма. Интуицията ти те подсеща, че нещо не е наред и успяваш да наредиш на войниците си да извадят оръжията, преди върколаците да ви скочат. Бързо посичаш първия скочил ти и се обръщаш да посрещнеш втория…

Ако има повече от 10 войника с теб – мини на 26.

Ако ли не – попадаш на 29.


24.

- Милорд, боя се, че в мрака дебне опасност, която изисква пълното внимание на въоръжения ни ескорт – отвръщаш спокойно. – С Ивар бяхме атакувани от опасно създание. Ако има още в пущинака около нас, искам постовете да са достатъчно силни, за да се справят с тях.

- Побърка ли се човече? – лорд Ерланте разперва ръце ядосано. – Забрави ли, кой е командващият на този ескорт? Врявата на простаците ти събуди маркизата! Нужно ли е да ти напомням, колко важни приятели има тя? Една дума от нейната уста и ще ви пратят да охранявате Севера до края на дните си!

Запиши си КД “Дворянин” и реши как да реагираш:

Ако предпочиташ да го поставиш на мястото му – мини на 30.

Ако се опиташ да спазваш приличния тон – мини на 33.


25.

Пристъпяш крачка напред и рязко навеждаш глава към неговата. Ерланте все пак успява да се отдръпне и удара ти попада в гърдите му, а не в носа, както си се надявал. Отстъпваш крачка назад и възстановяваш равновесието си. Явно е, че тази битка няма да свърши бързо.

Печелиш 1 точка Престиж.

Мини на 31.


26.

Хората ти са достатъчно на брой и достатъчно способни, за да се изправят спокойно срещу върколаците. След като първоначалния шок от сблъсъка с подобни изчадия премина, годините опит си казват думата. Давате и жертви, естествено, но доста по-малко, отколкото си очаквал.

Щом битката приключва, Ивар потвърждава подозрението ти – това е следа за заблуда – никой не е излязъл от падината между хълмовете. Изругаваш ядно и сритваш трупа на близкия върколак, после скачаш на седлото и даваш нови заповеди.

Губиш 3 Войника. Мини на 50.


27.

Най-спокойно даваш последни указания на войниците и се обръщаш към бесния лорд. Въздъхваш дълбоко и заговаряш:

- Милорд, съжалявам, но…

- За кой се мислиш, ди Савар! – прекъсва те викът му. – Нима си забравил, кой е командирът на този ескорт! Вдигна такава врява, че събуди маркизата! Как смееш да прекъсваш съня на висши благородници като нас?

- Постът ми бе атакуван от необичайно създание, милорд, сметнах го за свое задължение да…

- От простаци като теб, ди Савар, не се очаква да смятат! Това е работа на благородниците!

Може би е време да го поставиш на мястото му – на 34.

Или все пак ще се опиташ да запазиш приличния тон – мини на 33.


28.

Отстъпваш крачка назад и вдигаш меча си в защитна позиция. Разменяте си няколко леки удара, колкото да изпробвате взаимно защитата си, но нищо сериозно. Бавно осъзнаваш, че това няма да е никак лека битка.

Мини на 31.
29.

Върколаците имат солидно числено превъзходство и повалят хората ти един по един. Спускаш се с рев сред косматите туловища, размахвайки дивашки меча си и потъваш в ритъма на битката. Не можеш да отречеш способностите на хората си – щом шокът им от сблъсъка с върколаците в началото на нощта премина, бойните им умения са както винаги на завидно ниво. За жалост сте твърде малко – скоро само ти и Ивар стоите на краката си, заобиколени от труповете на хора и чудовища. Докато лейди Колавер се грижи за раните ти, Ивар обхожда цялата падина и ти съобщава това, което си очаквал – тази следа е била капан.

Отбележи си, че губиш всички войници с теб. Мини на 34.
30.

Приближаваш се плътно до благородника стоварваш ръката си върху рамото му. Отстрани изглежда, сякаш просто му съобщаваш нещо важно, но всъщност пръстите ти се впиват болезнено в ключицата му. Приближаваш глава до неговата и изръмжаваш:

- Погледни това, милорд – посочваш трупа. – Това нападна мен и партньорът ми преди малко. И ти гарантирам, че ако в пущинаците наоколо има още пет-шест като него не искаш да спиш сладко, а да си в бронята си и хванал здраво оръжието. Защото са бързи, милорд. По-бързи от всеки човек, който съм виждал, а аз съм виждал много хора.

- Как смееш… – изръмжава той.

- Смея, защото преди да тръгнем сам младия маркиз дойде при мен и ми каза да направя каквото е нужно, за да може мащехата му да пристигне по-живо по-здраво при баща си. Под всичко нужно, аз разбирам да не оставя командването на някой арогантен глупак без военен опит да провали всичко! И ако още веднъж се опитате да прекъснете издаването на жизненоважни заповеди, кълна се, че ще страдате от тежко падане от коня… или поне в Двора ще чуят това.

Лордът те поглежда в очите и после изсумтява и се отърсва от хватката ти.

- С кариерата ти е свършено, ди Савар! – изкрещява той. – Още щом стигнем следващата куриерска станция ще пиша лично на маркиза, посочвайки неподчинението ти. Още преди да стигнем до Клементе ще се люшнеш на бесилото!

- Не съм убедена в това, милорд. – звънък женски глас прекъсва спорът ви.

Печелиш 1 точка Престиж.

Мини на 36.


31.

- Знаеш ли, ди Савар, надявах се да не се стига до тук. – проговаря Ерланте, докато обикаляте, дебнейки се. – Ако не беше ужасната ти лоялност към маркиза… ами, можехме да сме на една страна! Ти мразиш църквата, колкото и аз! Не е ли време да се отървем от дебелите свещеници, живеещи на гърба на другите и да се върнем към старите методи?

- Излагаш се, Ерланте! – извикваш му в отговор. – Щом някой започне да губи, веднага почва да проповядва каузата си, с надеждата, че ще му се размине!

- Нищо не разбираш, ди Савар! Скоро приятелят ми ще се справи с кучката ти и ти ще я последваш в отвъдното, а аз ще се въздигна до нива, които никой човек не е и сънувал!

Хвърляш бърз поглед към магическия дуел от другата страна на олтара – наистина изглежда, че Колавер губи сблъсъка на воли. Трябва да се справиш възможно най-бързо с Ерланте, но как?

Ако просто започнеш да го обсипваш с тежки удари, с надеждата да преодолееш защитата му – мини на 37.

Ако предпочиташ да изчакаш той да направи грешка – мини на 40.
32.

Ако си изпратил 8 или повече войника в тази посока – мини на 35.

Ако си изпратил по-малко – мини на 38.
33.

- Милорд, моля ви да ме изслушате! – повишаваш леко тон. – В пущинака около нас може би дебнат глутница опасни създания. Длъжни сме да усилим постовете и да стесним периметъра…

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница