Носител застраница2/3
Дата21.07.2016
Размер433.3 Kb.
1   2   3

ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ (автор, съст., ред.):
Книги (съст., ред.):
2002
1. Мит - епос - история. Старобългарските историко-апокалиптични сказания (992-1092-1492). ЕИ „LiterNet”, Варна. 2002, ISBN 954-90966-7-Х (http://liternet.bg/publish/tmollov/mei/index.html).
2006
2. Русенската „Кървава сватба”. /Съст. Николай Ненов и Тодор Моллов. Под редакцията на Тодор Моллов. Първо издание, ЕИ „LiterNet”, Варна. 2006; ISBN-10: 954-304-213-6; ISBN-13: 978-954-304-213-5 (Авторски дял: Народни песни - http://liternet.bg/folklor/sbornici/ruse/index.html, 21.02.2006, съдържа 47 текста).
3. Юрдан Трифонов. Избрани студии. /Съст. Надя Данова, Николай Аретов. Ред. Надя Данова, Албена Вачева, Николай Аретов, Тодор Моллов. Първо издание ЕИ „LiterNet”, Варна, 2006; ISBN-10: 954-304-252-7; ISBN-13: 978-954-304-252-4 (http://liternet.bg/publish17/iu_trifonov/izbrani/index.html, 26.05.2006); (Редактор на студиите: 1. Бележки върху развитието на песните за Новака у българите и сърбите; 2. Михал-бейовци в преданието и историята; 3. Български песни с исторически спомени от ХVІ век).
Статии:
2000
1. Един български отшелник-пророк от 20-те години на ХІ век. // Електронно списание LiterNet, № 7/8 (http://liternet.bg/publish/tmollov/prorok.htm, 11.07.2000).
2. За границите на смисъла в Шишмановата песен. // Електронно списание LiterNet, № 5/6 - http://liternet.bg/publish/tmollov/shishman.htm (23.05.2000).
3. Кюстендилската котловина през оптиката на българската народнохристиянска космология. // Електронно списание LiterNet, № 5/6 (http://liternet.bg/publish/tmollov/kiustendil.htm, 10.05.2000).
4. Материали за фолклорното богатство и фолклористиката в Лясковец. // Електронно списание LiterNet, № 9/10 - http://liternet.bg/publish/tmollov/liaskovec1.htm (08.09.2000).
5. Миторитуалният произход на една легенда за Св. Наум Охридски. // Електронно списание LiterNet, № 11/12 (http://liternet.bg/publish/tmollov/naum.htm, 13.11.2000).
6. Новелистични приказки. // Електронно списание LiterNet, № 4/5 - http://liternet.bg/publish/tmollov/novel.htm (06.04.2000).
7. Няколко бележки за песента „Мурад и Мара”. // Електронно списание LiterNet, № 6/7 - http://liternet.bg/publish/tmollov/murad.htm (20.06.2000).
8. Приказки за животни. // Електронно списание LiterNet, № 5/6 - http://liternet.bg/publish/tmollov/zivotni.htm (03.05.2000).
9. Фолклорна или бохемска версия на тема „Герман” и „Пеперуда”? // Електронно списание LiterNet, № 12/13 (http://liternet.bg/publish/tmollov/german.htm, 18.12.2000).
10. Хайдушките песни - между Средновековието и Възраждането. // Електронно списание LiterNet, № 4/5 - http://liternet.bg/publish/tmollov/haidut.htm (21.04.2000).
11. Юрдан Трифонов и българския фолклор. // Електронно списание LiterNet, № 9/10 - http://liternet.bg/publish/tmollov/trifonov.htm (04.09.2000).
2001
12. „Демир капия” („Железни врата”) - произход и място в пространствения модел на българския коледен цикъл. // Електронно списание LiterNet, № 10/23 (http://liternet.bg/publish/tmollov/demir.htm, 09.10.2001).
13. Българският миторитуален контекст при оформяне на култа към свети Димитър при Асеневци: (С оглед и на Житието му от ХIII в.). // Електронно списание LiterNet, № 3/16 (http://liternet.bg/publish/tmollov/svdimityr.htm, 07.03.2001).
14. Есхатологичната съдба на Царевград Търнов според семантиката на рисунката в Брашовския миней. // Електронно списание LiterNet, № 1/14 (http://liternet.bg/publish/tmollov/brashov.htm, 24.01.2001) (вж. и 1999).
15. Краеведското фолклористично проучване (Кратки указания и примерен модел). // Електронно списание LiterNet, № 2/15 - http://liternet.bg/publish/tmollov/kraeved.htm (07.02.2001).
16. Легендата за Каябашкото блато и българските космологични представи. // Електронно списание LiterNet, № 4/17 (http://liternet.bg/publish/tmollov/kaiabash.htm, 30.04.2001).
17. Легендите за Саръ Салтък и българските фолклорно-митологични представи за Летния Свети Никола. // Електронно списание LiterNet, № 7/20 - http://liternet.bg/publish/tmollov/saltyk.htm (11.07.2001).
18. Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски между ХVI и ХVIII век. // Електронно списание LiterNet, № 10/23 (http://liternet.bg/publish/tmollov/dbasarbovski.htm, 18.10.2001).
19. Народният светец Гавриил Лесновски - ездач на мечка. // Електронно списание LiterNet, № 5/18 (http://liternet.bg/publish/tmollov/gavriil.htm, 22.05.2001) (вж. 2003).
2002
20. Вълкът и овчарят. // Електронно списание LiterNet, № 5/30 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/vylkyt.htm, 27.05.2002).
21. Замъчи се Божа майка. // Електронно списание LiterNet, № 7/32 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/zamychi.htm, 06.07.2002).
22. Мара Пепеляшка. // Електронно списание LiterNet, № 5/30 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/mara.htm, 20.05.2002).
23. Народни гатанки. // Електронно списание LiterNet, № 6/31 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/gatanki.htm, 28.06.2002).
24. Нероден Петко. // Електронно списание LiterNet, № 6/31 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/neroden.htm, 03.06.2002).
25. Свети Георги убива сура ламя. // Електронно списание LiterNet, № 6/31 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/georgi.htm, 03.06.2002).
26. Тодорини кукли. // Електронно списание LiterNet, № 6/31 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/kukli.htm, 22.06.2002).
27. Троица братя града градяха. // Електронно списание LiterNet, № 7/32 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/troica.htm, 13.07.2002).
28. Шетба шета Марко Прилепчанин. // Електронно списание LiterNet, № 7/32 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/marko.htm, 23.07.2002).
2004
29. Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (І. “Рим-папа” в коледния обред от Прилепско). // Електронно списание LiterNet, № 2/51 (http://liternet.bg/publish/tmollov/rim-papa.htm, 28.02.2004).
30. Календарни основания на датите за почит към народните светци Петър Коришки и Йоаникий Девички. // Електронно списание LiterNet, № 6/55 - http://liternet.bg/publish/tmollov/kalendarnite.htm, 06.06.2004).
31. Чавдар (войвода) между фолклора и историята: (до и след Петко Р. Славейков). // Електронно списание LiterNet, № 4/53 (http://liternet.bg/publish/tmollov/chavdar.htm, 19.04.2004).
2005
32. Слово на Тълкувателя - един неизползван източник за старобългарската митология. // Електронно списание LiterNet, № 2/63 (http://liternet.bg/publish/akaloianov/slovo.htm, 07.02.2005).
2006
33. Индексът на забранените книги по данните в препис от ХVІ-ХVІІ в. (ркп. 263, Имп. Публ. б-ка, СПб.). // Електронно списание LiterNet, № 12/85 (http://liternet.bg/publish/akaloianov/indexyt/indexyt.htm, 09.12.2006).
2007
34. Българските легендарни предания за Рим-папа. // www.ongal.net/editions/Ethnodemon/5Ethnodemon_Mollov_web.pdf.
35. Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (2. Рим-папа в легендарните предания). // Електронно списание LiterNet, № 9/94 (http://liternet.bg/publish/tmollov/rim_papa_2.htm, 13.09.2007).
36. Житието на Георги Нови Софийски и българските народни песни (сходства и разминавания). // Електронно списание LiterNet, № 11 (96) (http://liternet.bg/publish/tmollov/georgi_novi_sofiiski.htm, 23.11.2007).
37. Който има пещера, ще се спаси!… (Пещерата в българския модел на есхатологията). // Електронно списание LiterNet, № 2/87 (http://liternet.bg/publish/tmollov/peshtera.htm, 24.02.2007).
38. Сотирологичната стратегия на поп Пейо Софийски след есхатологичната 1492 г. (Ролята на Свидетеля в Историята). // Електронно списание LiterNet, № 10/95 (http://liternet.bg/publish/tmollov/sotirologichnata.htm, 20.10.2007).
39. Хрононимът Полерания. // Електронно списание LiterNet, № 12/97 (http://liternet.bg/publish/tmollov/polerania.htm, 11.12.2007).
2008
40. „Стар бял дядо иска голо хоро” (Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен). // Електронно списание LiterNet, № 5/102 (http://liternet.bg/publish/tmollov/star_bial.htm, 05.06.2008).
41. Войнската Задушница на Петровден през 895 г. и българския фолклор. // Електронно списание LiterNet, № 1/98 (http://liternet.bg/publish/tmollov/voinska.htm, 10.01.2008).
2009
42. Дунав през Цариград (За едно митопоетично клише на българската картина за свят). // Електронно списание LiterNet, № 4/113 (http://liternet.bg/publish/tmollov/dunav.htm, 09.04.2009).
Рецензии и отзиви:
2004
1. Поселищните проучвания в перспективата на една обновена етноложка оптика. (Ненов, Николай. Табачка. Теренни материали и проучвания. София: ROD, 2004). // Електронно списание LiterNet, № 11/60 (http://liternet.bg/publish/tmollov/n_nenov.htm, 01.11.2004).
2008
2. Началото: 894 г., Плиска - етноложкият прочит. // Електронно списание LiterNet, № 6 (103) (http://liternet.bg/publish/tmollov/nachaloto.htm, 21.06.2008) (за: Анчо Калоянов. Славянската православна цивилизация. Началото: 28 март 894 г., Плиска. В. Търново, Фабер, 2007).
Антологии с български фолклор (ред. на 41 тома):
2003
1. Българска народна поезия и проза. Т. 2. Обредни песни. /Съст. Радост Иванова, Тодор Ив. Живков. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2003; ISBN 954-304-053-2 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnpp/obredni/index.html, 29.12.2003; съдържа 455 песни).
2004
2. Българско народно творчество. Т. 5. Обредни песни. /Съст. Михаил Арнаудов, Христо Вакарелски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2004; ISBN 954-304-058-3/т.5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/5/index.html - 07.04.2004; съдържа 468 песни).
2005
3. Българска народна поезия и проза. Т. 1. Юнашки песни. Съст. Лиляна Богданова. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-212-8 / т. 1; (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnpp/iunashki/index.html, 14.11.2005; съдържа 77 песни).
4. Българска народна поезия и проза. Т. 3. Хайдушки и исторически песни. Съст. Стефана Стойкова. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN-10: 954-304-232-2; ISBN-13: 978-954-304-232-6 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnpp/haidushki/index.html, 29.11.2005; съдържа 211 песни).
5. Българска народна поезия и проза. Т. 4. Народни балади. Съст. Стоянка Бояджиева. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-067-2 /т. 4; (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnpp/baladi/index.html, 22.11.2005; съдържа 223 песни).
6. Българска народна поезия и проза. Т. 5. Любовни песни. Съст. Милена Беновска-Събкова. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN-10: 954-304-233-0; ISBN-13: 978-954-304-233-3; (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnpp/liubovni/index.html, 05.12.2005; съдържа 427 песни).
7. Български народни песни. І. Лирика. Съст. Михаил Арнаудов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-187-3 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/lirika/index.html, 01.08.2005; съдържа 170 песни).
8. Българско народно творчество. Т. 1. Юнашки песни. Съст. Иван Бурин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-235-7 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/1/index.html, 12.12.2005; съдържа 90 песни).
9. Вековно наследство: Българско народно поетическо творчество. Т. 1. Съст. Михаил Арнаудов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-194-6 / т. 1 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/vekovno/index.html, 19.09.2005; съдържа 497 песни).
10. Горо ле, майко хайдушка. Народни песни. Съст. Димитър Осинин и Иван Бурин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-205-5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin_burin/index.html, 17.10.2005; съдържа 114 песни).
11. Да би гората думала. Хайдушки фолклор от Сливенския край. Съст. Тодор Ив. Живков, Жечка Янакиева. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-210-1 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/da_bi_gorata_dumala/index.html, 07.11.2005; съдържа 115 песни).
12. Душата на българина. Битови народни песни. Съст. Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-191-1 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin_4/index.html, 09.09.2005; съдържа 320 песни).
13. Дърво столовато. Битови народни песни. Съст. Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-192-X (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin_5/index.html, 26.09.2005; съдържа 244 песни).
14. За правда и за свобода. Юнашки, хайдушки, исторически и партизански народни песни. Съст. Генчо Керемедчиев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-190-3 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/za_pravda/index.html, 24.08.2005; съдържа 66 песни).
15. Заплакала е гората. Народни хайдушки песни. Съст. Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-180-6 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin_2/index.html, 11.08.2005; съдържа 112 песни).
16. Мене ме, мамо, змей люби. Митически народни песни. Съст. Цветан Минков. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-197-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/minkov_1/index.html, 03.08.2005; съдържа 94 песни).
17. Народни балади. Съст. Цв. Минков. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-198-9 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/minkov_2/index.html, 10.10.2005; съдържа 102 песни).
18. Народни любовни песни. Съст. Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-193-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin_3/index.html, 31.08.2005; съдържа 252 песни).
19. Народни празднични песни. Избрал и наредил Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-166-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin/index.html, 21.05.2005; съдържа 99 песни).
20. Пустата хурка дрянова. Народни хумористични песни. Отбор, редакция и характеристика на Величко Вълчев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-162-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/pustata/index.html, 20.04.2005; съдържа 104 песни).
21. Сенки из невиделица. Книга на българската народна балада. Съст. Божан Ангелов, Христо Вакарелски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-147-4 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/senki/index.html, 11.01.2005; съдържа 164 песни).
22. Сокол иде, гълъбица води. Народна любовна лирика. Съст. Иван Бурин и Фанка Панайотова. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-209-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/sokol/index.html, 31.10.2005; съдържа 242 песни).
2006
23. Българска народна поезия. Лирика и епос. /Съст. Генчо Керемедчиев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-223-3; ISBN-13: 978-954-304-223-4 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/lirika_epos/index.html, 22.03.2006; съдържа 113 песни).
24. Българско народно творчество. Т. 2. Хайдушки песни. Съст. Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-236-5; ISBN-13: 978-954-304-236-4 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/2/index.html, 02.01.2006; съдържа 225 песни).
25. Българско народно творчество. Т. 3. Исторически песни. /Съст. Христо Вакарелски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-262-4; ISBN-13: 978-954-304-262-3 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/3/index.html, 01.07.2006; съдържа 201 песни).
26. Българско народно творчество. Т. 4. Митически песни. /Съст. Михаил Арнаудов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-242-X; ISBN-13: 978-954-304-242-5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/4/index.html, 30.01.2006; съдържа 196 песни).
27. Българско народно творчество. Т. 6. Любовни песни. /Съст. Димитър Осинин, Иван Бурин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-249-7; ISBN-13: 978-954-304-249-4 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/6/index.html, 04.05.2006; съдържа 674 песни).
28. Българско народно творчество. Т. 7. Семейно-битови песни. Съст. Димитър Осинин, Елена Огнянова. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-263-2; ISBN-13: 978-954-304-263-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/7/index.html, 17.07.2006; съдържа 334 песни).
29. Българско народно творчество. Т. 8. Трудово-поминъчни песни. Съст. Анастас Примовски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-265-9; ISBN-13: 978-954-304-265-4 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/8/index.html, 14.08.2006; съдържа 331 песни).
30. Даваш ли, даваш, Балканджи Йово... Исторически песенен фолклор. /Съст. Стоянка Бояджиева. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-214-4; ISBN-13: 978-954-304-214-2 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/ddbj/index.html, 07.02.2006; съдържа 137 песни).
31. Занаятчийството в българските народни песни. /Съст. Георги Караславов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-261-6; ISBN-13: 978-954-304-261-6 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/karaslavov/index.htm, 16.06.2006; съдържа 100 песни).
32. Книга на народната лирика. От седенките и хората до семейните радости и неволи. /Съст. Божан Ангелов и Христо Вакарелски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-254-3; ISBN-13: 978-954-304-254-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/kniga/index.htm, 20.05.2006; съдържа 334 песни).
33. Рано преди слънце. Трудови народни песни. /Съст. Йордан Стубел. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-243-8; ISBN-13: 978-954-304-243-2 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/stubel/index.html, 24.01.2006; съдържа 98 песни).
34. Родна китка. Отбор народни песни. /Съст. Беньо Цонев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-221-7; ISBN-13: 978-954-304-221-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/rodna_kitka/index.html, 07.03.2006; съдържа 122 песни).
35. Самодиви. Народни песни. /Съст. Емануил Попдимитров. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-257-8; ISBN-13: 978-954-304-257-9 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/samodivi/index.htm, 07.06.2006; съдържа 114 песни).
36. Трем на българската народна историческа епика. От Момчила и Крали Марка до Караджата и Хаджи Димитра. Съст. Божан Ангелов, Христо Вакарелски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-264-0; ISBN-13: 978-954-304-264-7 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/trem/index.htm, 04.08.2006; съдържа 169 песни).
37. Хайдут Сидер и Черен арап. Отбор български народни песни: празнични - битови - юначни. /Съст. Йо Данаилов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-222-5; ISBN-13: 978-954-304-222-7 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/danailov_kozlev/index.html, 28.02.2006; съдържа 1 поема и 31 песни).
2007
38. Български народни песни. ІІ. Епос. /Съст. Михаил Арнаудов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Трето издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN 978-954-304-311-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/arnaudov_epos/index.htm, 21.10.2007; съдържа 27 песни).
39. Българско народно творчество. Т. 13: Народни песни. /Съст. Р. Кацарова, Ел. Стоин, Н. Кауфман, Т. Бояджиев, Д. Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN 978-954-304-292-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/13/index.html, 21.02.2007; съдържа 731 песни).
40. От лехичка по стръкче. Народни песни. /Съст. Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN 978-954-304-313-2 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin_ot_lehichka/index.htm, 09.12.2007; съдържа 76 песни).
41. Юнак и ясно слънце. Народен епос. /Съст. Иван Бурин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN 978-954-304-312-5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/burin_epos/index.htm, 03.11.2007; съдържа 31 песни).
Сборници с български фолклор (съст. или ред. на 11 тома):
2005
1. Български коледни благословии. /Съст. и ред. Тодор Моллов. Първо издание, ЕИ „LiterNet”, Варна, 2005-2009; ISBN 954-304-237-3 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/blagoslovii/index.html, 19.12.2005; съдържа 664 текста).
2. Баладни мотиви в народната поезия: 1. Песента за делба на двама братя. Съст. Михаил Арнаудов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-174-1) (http://liternet.bg/folklor/sbornici/baladni/index.html, 19.07.2005; съдържа 78 песни).
3. Песни на българите от Феодосийска област на Таврическа губерния. Съст. А. К. Шапошников. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-211-Х (http://liternet.bg/folklor/sbornici/tavria/index.html, 25.10.2005; съдържа 83 песни).
4. Юнаци се сбират (Хайдушки песни от Толбухински окръг). Събрал и съставил Минчо Дамянов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-172-5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/iunaci/index.html, 16.06.2005; съдържа 111 песни).
2006
5. Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения. /Съст. Любен Каравелов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-200-4; ISBN-13: 978-954-304-200-5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/karavelov/index.html, 15.01.2006; съдържа 41 песни и 40 стихотворения).
2007
6. Блажена гора зелена. Хаджи Димитър и Стефан Караджа в българската фолклорна традиция. /Съст. Владимир Демирев и Николай Ников. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007 ISBN 978-954-304-289-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/blazhena/index.htm, 31.01.2007; съдържа 126 песни и 18 предание).
7. Български народни песни от Македония. /Съст. Панчо Михайлов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание, 2007; ISBN 978-954-304-308-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/p_mihaylov/index.htm, 21.09.2007; съдържа 467 песни).
8. Български народни песни. /Събрани от Димитър и Константин Миладинови. ЕИ „LiterNet”, Варна, Шесто издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN-10: 954-304-267-5; ISBN-13: 978-954-304-267-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/miladinovci/index.htm, 21.07.2007; съдържа 660 песни и др. - общо 684 единици).
9. Народни песни на македонските българи. Събрал и съставил Стефан Веркович. ЕИ „LiterNet”, Варна, Четвърто издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN 978-954-304-309-5 (Електронно издателство LiterNet, http://liternet.bg/folklor/sbornici/verkovich/index.htm, 09.10.2007; съдържа 335 песни).
2008
10. Сборник от български народни умотворения. Т. 1. Песни. /Съст. Кузман Шапкарев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Трето издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2008; ISBN 978-954-304-325-5 (Електронно издателство LiterNet, http://liternet.bg/folklor/sbornici/shapkarev_1/index.html, 19.02.2008; съдържа общо 1398 текста - 1316 песни и 82 детски залъгалки, скоропоговорки и наричания).
11. Сборник от български народни умотворения. Т. 2. Приказки и предания. /Съст. Кузман Шапкарев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Трето издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2008; ISBN 978-954-304-327-9 (Електронно издателство LiterNet, http://liternet.bg/folklor/sbornici/shapkarev_2/index.html, 22.03.2008; съдържа общо 308 текста - 292 приказки и 16 предания).
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница