Нови книги, постъпили в библиотеката на вас арабаджийски, НДата15.08.2018
Размер18.8 Kb.
НОВИ КНИГИ, ПОСТЪПИЛИ В БИБЛИОТЕКАТА НА ВАС

Арабаджийски, Н. Основи на публичната администрация: Обща част. С.: Сиела, 2005
Арабаджийски, Н. Основи на публичната администрация: Специална част. С.: Сиела, 2005
Бешков, П. Частните съдебни изпълнители. С.: Фенея, 2007
Борисова, Б. Българско-нидерландски разговорник. Пл-в.: Хермес, 2004
Българска адвокатура: Нормативна уредба. Bulgarian Bar: Normative Acts. С.: Сиби, 2006
Вучков, В., Г. Маринова. Наказателен процес: Схеми и таблици. С.: Сиби, 2007
Геремезов, Д. Английско-български терминологичен речник за мироопазващи операции. С.: Военно издателство, 2006
Голева, П. Търговско право: Книга втора: Търговски сделки. 2 доп. и прераб. изд. С.: Фенея, 2007
Голева, П. Търговско право: Книга първа. 3 доп. и прераб. изд. С.: Фенея, 2007
Дачева-Филипова, С. Шведско-български българско-шведски речник. С.: Синева, 2006
Димитров, Д. Основи на публичното право: Лекционен курс. С.: Сиела, 2003
Димитрова, А. Съд на Европейските общности: Избрани решения: Том 1. С.: Албабул ЕООД
Димитрова, О. Българско-датски разговорник. Пл-в.: Хермес, 2005
Дормишев, Хр. Българско-немски юридически речник. С.: Хейзъл, 2003
Драгиев, А. Международно правораздаване: Международен арбитраж и Международен съд на ООН. 2 изд.С.: Сиби, 2006
Законодателство в Западноевропейските страни и САЩ. С.: НБКМ, 2006
Зарков, А., П. Трифонов. Сръбско-български речник. С.: ИК Пал, 2004
Иванов, Б. Японско-български речник. С.: Изток-запад, 2006
Илкова, Р. Длъжностни престъпления: Сборник съдебна практика: 1955-2006. С.: Сиела, 2006
Индекс на реформата на адвокатската професия в България, май 2006. С.: Сиби, 2006
Копчева, М. Компютърни престъпления. С.: Сиби, 2006
Къндева, Е. Административно правосъдие. С.: Сиела, 2006
Матеева, Е. Морският протест. С.: Фенея, 2007
Михайлов, Д. Данъчно облагане 2007: Коментар на новите: ЗДДС, ППЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, Коментар на промените в ЗМДТ, ЗСч, ДОПК. С.: Нова звезда, 2007
Мръчков, В. Трудови отношения, 2006. С.: Труд и право, 2006
Найденов, Б. Арабско-български речник. В.Търново: Габеров, б.г.
Наказателен кодекс: Сборник нормативни актове: НК, ЗИН, ЗОПДИППД, ЗКНВП, ЗПФКПП. С.: Сиела, 2007
Наказателен процес: Сборник нормативни актове: НПК, ЗСРС, ЗЗЛЗВНП, ЗЕЕЗА, ЗПП. С.: Сиела, 2006
Нанова, А. Фразеологичен синонимен речник на българския език. С.: Хейзъл, 2005
Отваряне на архивите на тоталитарните секретни служби в България. Паметта за миналото в името на бъдещето. С.: Анима, 2006
Панова, П., Р. Илкова. Корупционни престъпления: Сборник съдебна практика на инстанционните съдилища (1998-2006). С.: Сиби, 2006
Пенчева, Е. Теория на международните отношения – правни и нравствени аспекти. С.: ARS, 2006
Петришки, Г. Защита на класифицираната информация: Въпроси и отговори. С.: Симолини, 2006
Правна клиника: Практическо ръководство. С.: Сиби, 2006
Решения и определения на Конституционния съд, 2005. С.: АИ „Марин Дринов”, 2006
Сивков, Цв. Споразумението по член 20 на Административнопроцесуалния кодекс. С.: Сиела, 2006
Справочник на нотариусите: Райони на действие, адреси, телефони, факс номера. С.: Фенея, 2006
Съдебна власт: Атестиране, конкурси. С.: Сиби, 2006
Чешмеджиева, Г. Турско-български българско-турски речник. С.: Колибри, 2006
Чой, К., С. Ким. Българско-корейски речник: т. 1, т. 2. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2004

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница