Новини от бнаемпк за повече информацияДата28.03.2017
Размер109.86 Kb.


8 “Tsar Kaloyan“Str., fl.3, Plovdiv 4000, Bulgaria

tel. ++359 32 967 834; tel./fax ++359 32 967 835; e-mail:office@bnaeopc.com;www.bnaeopc.com


Информационен бюлетин на БНАЕМПК

07. 07. 2015 г.

НОВИНИ ОТ БНАЕМПК

За повече информация:

тел.: 032/ 967 835 и 032/ 967 834,

e-mail: office@bnaeopc.com 1. НОВИ ИЗДАНИЯ НА БНАЕМПК!

КОЗМЕТИЧНИЯТ ПАЗАР В СТРАНИТЕ ОТ БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН И ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА – МАРКЕТИНГ, АНАЛИЗИ И СТАТИСТИКА

Цена: 70 лв. за членове 1. лв. за нечленове


КОЗМЕТИЧНИЯТ ПАЗАР В СТРАНИТЕ ОТ БЛИЗКИЯ ИЗТОК – МАРКЕТИНГ, АНАЛИЗИ И СТАТИСТИКА

Цена: 70 лв. за членове

140лв. за нечленове
ГРАНИЦА МЕЖДУ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ И БИОЦИДИ - Ръководство на Европейската Комисия

Цена: 60 лв. за членове 1. лв. за нечленове

Заявки за закупуване се приемат в офиса на БНАЕМПК : тел.: 032/ 967 835 и 032/ 967 834, e-mail: office@bnaeopc.com


 1. Покана за участие в Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна специализирана изложба за биопродукти NATURAL PRODUCTS Scandinavia 2015, гр. Малмьо, Швеция

В периода 31.10-03.11.2015 г. ИАНМСП организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна специализирана изложба за биопродукти NATURAL PRODUCTS Scandinavia 2015, гр. Малмьо, Швеция. В търговската мисия ще бъдат включени фирми от сектори: производство на храни, напитки и козметика.

Промоционалната проява се провежда в изпълнение на дейност 5 „Организиране на промоционални прояви в страната и чужбина” по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОПК.

Агенцията поема разходите на един представител от предприятие за самолетен билет, трансфери летище – хотел – летище, хотелско настаняване и разходи за вътрешен транспорт (когато е необходимо), отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия, като заплаща съответната част от стойността до размера на предвидените разходи съгласно договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При организиране на двустранни срещи – наем на зала за провеждане на срещи с потенциални бизнес партньори, възнаграждение за преводачи, техническо оборудване и пр. ИАНМСП поема всички или част от тези разходи.


Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат всички други разходи.

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване лично в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 10 юли 2015 г. на адрес: 1000 София, ул. „Леге” № 2-4 или да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на имейл адрес: office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 10 юли 2015 г.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Елица Попадийна, главен експерт в дирекция „Интернационализация на МСП”, тел.: 02 940 79 82 и Росица Асенова, главен експерт в дирекция „Интернационализация на МСП”, тел.: 02 940 79 80.

Условията и необходимите документи за кандидатстване в търговската мисия могат да бъдат намерени на следния линк: http://www.sme.government.bg/?p=28583НОВИНИ ОТ COSMETICS EUROPE

 1. Заседание на Европейската група на заинтересованите страни за козметични продукти, 26.06.2015

Европейската група на заинтересованите страни за козметичните продукти (AHWP) се срещна на 26 юни под председателството на новия началник отдел за козметика, Salvatore D'Acunto към Главна Дирекция GROW. Срещата засегна редица въпроси, свързани с прилагането на Регламента за козметичните продукти и текущото състояние на проекто - регламентирането на съставки.

Основните дискусии бяха фокусирани върху:

• Каталог на Европейската комисия на наноматериалите, използвани в козметиката: по-нататъшна работа на национално равнище, насочена към коригиране на грешните уведомления преди публикуването на каталога през октомври 2015.

• Корекция на приложенията към Регламента за козметичните продукти: резултатът от прегледа на приложение III ще бъде представен на следващото AHWP заседание, работата по приложение II ще започне след края на лятото.

• Проект за обновяване на Ръководството за гранични продукти /Borderline Manual/: ще бъде публикуван в рамките на следващите няколко седмици.

• Изясняване на някои практически аспекти на мандата на отговорното лице и достъпа до информацията продуктовия информационен файл /PIF/.

• Позитивна оценка на: Цинков оксид (нано), Титанов диоксид (нано): не-слънцезащитните употреби за грижа за кожата са включени в най-новото предложение за промяна на регламента, което Комисията ще гласува след края на лятото.

• Carbon Black (нано): предупреждението за дразнене на очите е изтрито от последното предложение на Комисията, което ще бъде гласувано след края на лятото.

• Ограничаване на метилизотиазолинона (MIT): предложението за забрана с кратък преходен период на MIT в продукти без отмиване (leave-on products ) ще бъде гласувано след обществено допитване. Предложението за продукти, които се изплакват ( rinse –off products ) ще бъдe формулиранf след публикуването на окончателното становище на НКБП (очаква се в края на м. юли)

• Забрана / освобождаване на CMR вещества - формалдехид, РНМВ: Комисията изрази намерението си да не се предостави освобождаване от забраната за CMR веществото формалдехид, използван като втвърдител на ноктите. Освобождаването от забрана на РНМВ не може да бъде направено въз основа на наличното становище на НКБП и ще трябва да се представят допълнителни данни за дермалната пенетрация. Междувременно, веществото може да отпадне от приложение V.

• Предложение за регулиране на фъстъченото масло и хидролизираните пшенични протеини, базирано на съответните становища на НКБП. 1. Cosmetics Europe приветства John Chave като нов генерален директор, 01.07.2015

Cosmetics Europe има удоволствието да съобщи, че в сряда беше отбелязан първия ден на John Chave като нов генерален директор на асоциацията.

Прилагаме прес – съобщение по повод неговото назначение, публикувано на 13 април. ( анекс 1 )


C) Седмичен медиен мониторинг на Cosmetics Europe

Прилагаме седмичния медиен мониторинг на Cosmetics Europe ( анекс 2 )


НОВИНИ ОТ EFEO


 1. Нови членове на EFEO

Имаме удоволствието да Ви информираме за трима нови членове, наскоро присъединили се към EFEO:

 • от Murcia, Испания:

AILIMPO – Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo;


 • от Barcellona Pozzo di Gotto (Сицилия), Италия:

Agrumi-Gel s.r.l.;


 • от Cambounet sur le Sor, Франция:

SIRIUS BIO SAS;


 1. ECHA – Готови ли сте за REACH 2018?

В контекста на последния срок за регистрация по REACH на съществуващи химикали до 31.05.2018г, ECHA публикува важна информация на своята интернет страница. Цялата необходима информация за „регистрация” и за това как да започне, може да бъде намерена на интернет страницата под заглавие „support”. Бихме искали също така да обърнем специално внимание на ECHA’s REACH 2018 Roadmap, публикуван през януари, 2015г. Този документ разделя регистрацията на седем фази, описва основните етапи на всяка фаза и спомагателните дейности, които ECHA планира да предостави на регистрантите. Седемте посочени фази са:

 1. Познаване портфолиото и стартиране

 2. Намиране на ко-регистранти

 3. Сътрудничество с ко-регистранти

 4. Оценка на опасностите и рисковете

 5. Подготовка на регистрационното досие в IUCLID

 6. Подаване на регистрационното досие в REACH-IT

 7. Поддържане на актуална регистрация

Както беше споменато от ECHA “Първата фаза от регистрацията по REACH 2018 e познаване на портфолиото и стартиране с подготовката. Компаниите трябва да анализират продажбите и производствените си обеми, да прегледат своите задължения съгласно REACH и да направят план как да осъществят своята регистрация до крайния срок. Правилната идентификация на веществата на този ранен етап е от съществено значение за процеса.”

ECHA Newsletter се публикува редовно на страницата на ECHA, за да могат заинтересованите страни да бъдат информирани. Най-актуално е издание №3 от юни, 2015г.


 1. Уебсайт на ECHА - проучване

EFEO получи следното съобщение от ECHA:

„Нашата агенция стартира проучвания за сайта, за да разберем повече за Вашите нужди. Изследването ще включи тестове за използваемост, интервюта по телефона, интернет проучвания и т.н. Вашето мнение е високо ценено, за да направим сайта по-ефективен.

Вашите данни за контакт (имейл, име и фамилия) ще послужат на нашия изпълнител, който ще провежда изследването, и ще се свърже с Вас през следващите седмици. Ако сте съгласни да се свържем с Вас, моля изпратете потвърждение на електронната поща: web@echa.europa.eu
НОВИНИ ОТ IFEAT


 1. Кoнференция на IFEAT, 27.09. – 01.10.2015 г., Коломбо, Шри Ланка

Конференцията на IFEAT 2015г. ще бъде проведена в Коломбо, столица на красивата островна държава Шри Ланка. Известна със своя разнообразен климат, този тропически остров, разположен в южната част на Азия, произвежда разнообразни култури, включително известния първокачествен чай и канела, както и много други подправки и ароматни растения. На името на най-известната подправка, Hotel Cinnamon Grand е избран за тазгодишната конференция. Делегатите ще имат всички необходими удобства по време на седмичната конференция, включително напълно оборудван бизнес център и широка гама от заседателни зали.

Темата на тазгодишната конференция ще бъде: „Азия – източник на етерични масла и лечебни растения”. Тридневни лекции ще разгледат производството и търсенето на основни етерични масла и химически вещества в Азия, както и пазарни тенденции и по-глобална картина за търговията с тези продукти. Ще бъдат обхванати най-новите законодателни въпроси, а също така и разнообразни социални постижения относно бранша. По време на конференцията са предвидени екскурзии, които ще дадат възможност на делегатите да видят местното производство на подправки и есенции и да се докоснат до културата и наследството, с което Шри Ланка се гордее. Членовете ще бъдат уведомени, когато регистрацията за конференцията е отворена и брошурата ще бъде публикувана на уеб страницата на IFEAT. Тази година членовете ще имат възможност да се регистрират преди фирмите не-членове. За въпроси относно регистрацията може да се свържете с Michaela Schier (мichaela.schier@ifeat.org). 1. Study Tour 2015, Прованс и Аквитания, Южна Франция – 05.07.-15.07.2015г.

Регистрацията за IFEAT Study Tour 2015 е затворена. Участниците ще посетят два региона на Южна Франция – на югоизток Прованс, Алпи, Лазурен бряг (PACA) и на югозапад – Аквитания. Ще имат възможност да видят производството и преработката на етерични масла в тези два важни региона на Франция, включително лавандула, салвия и борови деривати.

 1. Конференция на IFEAT 2014 представя френската лавандулова промишленост

Michael Krausz, Изпълнителен директор на SCA3P, най-голямата френска кооперация за производство на лавандин и лавандула, дава интересен доклад на Конференцията на IFEAT 2014. Около 16,000ха лавандин и 4,000ха лавандула се култивират в Югоизточна Франция. Докато производствените количества са зависими от климата, световната цени ще окажат съществено влияние върху производствените решения. В момента се покриват производствените разходите, каза г-н Krausz, но ако цената падне на 60 евро на килограм, производството ще усети бърз спад.

Определяне на Световното производство на лавандула

(с изключение на Китай) (в тонове):

Държава

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Франция

40

38

35

30

45

50

55

България

30

26

22

45

78

95

80

Украйна

15

7

12

15

7

5

2

Молдова

5

2.5

3

3

5

3

5

Общо

Средна цена€/кг95

50-55


82.5

55-63


78

62-100


105

95-120


140

75-100


223

65-90


142

70-90


Източник: Презентация на Michael Krausz (SCA3P) от Конференцията в Рим „Световно производство на лавандин и лавандула – силни и слаби страни”

 1. Как IFEAT подкрепя своята индустрия?

IFEAT инвестира финанси и време в името на световната търговия с етерични масла и ароматни вещества. Има три основни области, в които IFEAT ще инвестира средства през 2015г.:

 1. Безопасност на продуктите – 2 проекта:

 • RIFM – Безопасна оценка на натурални комплексни вещества

RIFM – Изследователен Институт за парфюмерийни материали - независима организация, чиято функция е оценка на парфюмерийни материали, работи по оценка на натурални комплексни вещества (NCS’s). Ще бъде утвърдена нова перспектива за тяхната безопасност. Скоро ще имаме резултати за първоначалната група от пет етерични масла, избрани от IFEAT и RIFM. Целта на проекта е да се изгради база данни относно безопасността на NCS’s, достъпна за членовете.

 • Натуралните комплексни вещества като ароматни съставки (NCS’s)

FEMA GRAS List е списък на световни стандарти за ароматни материали. Асоциацията на производителите на ароматни екстракти (FEMA) и Международната организация (IOFI) систематично актуализират преоценката на NCS продуктите в този списък. IFEAT ще финансира част от петгодишен проект с водеща роля за изпълнението му.

Оценката на NCS’s ще бъде извършена от експертния съвет на FEMA. Целта на това потвърждение за безопасност на NCS’s е да се представи цялостна рамка на ароматните и парфюмни композиции, при която да е безспорна безопасността на продуктите. Въпреки че FEMA е Американска организация, тя кореспондира с индустриите в Европа, Япония и като цяло в световен мащаб.2. Социално-икономически доклад

3. Образователна помощ

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница