Нсорб община Белоградчик получи грамотастраница1/6
Дата08.06.2018
Размер0.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6
20.03.2014

НСОРБ
Община Белоградчик получи грамота

konkurent.bg/2014-03-20

Кметът на Белоградчик Борис Николов и председателят на общинския съвет Мирослава Чавдарова взеха участие в общото събрание на националното сдружение на общините, което се проведе в София. Изпълнителният директор на сдружението връчи почетна грамота на Белоградчик за най-много общински представители, участвали в проведените обучения по проект „Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги”, финансиран по ОП „Административен капацитет” и европейския социален фонд.
Болниците в Павликени и Свищов одобрени за допълнително финансиране

borbabg.com/брой: 54 / 2014-03-20 / Весела БАЙЧЕВА

Болниците в Павликени и Свищов са сред одобрените общински лечебни заведения, които ще получат допълнително финансиране от здравното министерство. По идея на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) бе изготвено предложение 51 общински болници да бъдат подпомогнати финансово, тъй като обслужват голям брой пациенти от отдалечени и труднодостъпни райони. Болницата в Павликени обслужва население от 30 хиляди души. Освен от общината се грижи и за жителите на община Сухиндол. МБАЛ Свищов също попада сред лечебните заведения, отдалечени от областната болница. Методиката, по която се предвижда общинските лечебни заведения да получат субсидия, е за спешна помощ, т.е. ще се доплаща за прегледи и изследвания на всеки преминал по спешност пациент. Здравният министър д-р Таня Андреева обяви, че се очаква първият транш на парите да е към края на март, а след това се предвижда всеки месец болниците да получават допълнителен финансов ресурс.
Л. Петкова: Проблем е, че парите от ДДС-измами не могат да се съберат

vesti.bg, 20 март 2014, 13:41

Установяват се големи размери на несъбрано ДДС. Това са размерите, които са установени от НАП и те са установени с ревизионни актове. Това заяви зам.-министърът на финансите Людмила Петкова на дискусия за данъчните измами съвместно с ЦППКОП (Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност), предаде репортер на БГНЕС.

Но проблемът е, че тези суми не могат да се съберат. И когато се прави анализ от бизнеса и от икономисти, и от БАН, те сравняват касовото изпълнение, тоест постъпленията от ДДС. Да, НАП е установила, че има измами с ДДС и с тези актове размерите са милиарди, въпросът е, че не могат да се съберат. И за това тази година предприехме мерки за превантивен контрол, подчерта Петкова. Тя каза, че, когато се установят задължения или има риск, че задълженията от данъци няма да бъдат събрани, съответно ще се предприемат предварителни мерки за да могат да се съберат задълженията.

"Освен превантивните мерки, разработваме цялостна стратегия, която да набележи мерките по видове данъци и тези мерки да бъдат реализирани не само от МФ, а да бъде един комплексен подход, да има междуинституционален подход и всички институции, които могат да бъдат ефективни в превенцията и борбата с данъчните измами да се включат в този процес. По отношение на местните данъци и такси, мерките, които въведохме са за ДДС. Тази година подготвяме два проекта на Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за местните данъци и такси. Констатирахме, че и в двата закона няма мерки за превенция и борба с измамите. В първия закон за акцизите вече сме сформирали работна група, в която има представители на МФ, митници и браншови организации, а по отношение на Закона за местните данъци и такси предстои сформиране на работна група, в която ще участват от МФ, от Националното сдружение на общините и от работодателските организации. Като това, което констатираме е от една страна да се въведат законови разпоредби, които да подпомогнат общините при събираемостта на местните данъци и такси, от друга страна мерки за предотвратяване неплащането на местни данъци. Има и укриване на данък върху недвижимите имоти, на пътен данък, недеклариране на имущество в общината и недеклариране на моторни превозни средства, каза Петкова. Тя добави, че ще бъдат въведени мерки за обмен на информация, където се регистрират превозните средства в КАТ, да се предоставя информация на общините, за да се сравнява тези лица, регистрирали колите си в КАТ, дали са си декларирали колите. За недвижимите имоти обмисляме мярка да има двоен контрол. От една страна мерки, които да предотвратят укриването на декларирането на новопостроен или новопридобит имот и да подпомогнем общините при събирането на данъците. Тоест те са декларирани от лицата, но не са събрани, каза още Петкова. /БГНЕС /

ОБЩИНИ

ФОКУС
Дискусия на тема „Състоянието и бъдещето на язовирите в България“ ще се проведе в София

20 Март 2014 | 07:36 | Агенция "Фокус"

София. Кръгла маса на тема „Състоянието и бъдещето на язовирите в България“ ще се проведе от 10.00 часа в Националния музей „Земята и хората“. Това съобщиха от пресцентъра на Българска асоциация по водите. Тематичните панели в дискусията са: „Състояние на язовирите“ и „Управление на водните ресурси“. Водещи на двата панела са проф.Димитър Тошев, председател на Българския национален комитет по големите язовири и Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите.

Идеята на кръглата маса е да създаде подходяща среда за конструктивен диалог между институциите, бизнеса и обществото по въпросите, свързани със състоянието на язовирите относно експлоатацията, поддръжката, контрола и собствеността. Обсъждането на причините за възникване на режим на водопотреблението в някои райони на страната в определени периоди от годината и възможните решения на проблема е стъпка в посока на постигането на общата цел – осигуряване на стабилни и надеждни ВиК услуги с европейско качество във всички населени места на България.

Дискусията ще се проведе с участието на експерти, специалисти, учени и вземащи решения във водния сектор. Поканени да седнат на кръглата маса са Атанас Костадинов – зам. министър на околната среда и водите, Иванка Виденова директор на Дирекция „ВиК” – Министерство на регионалното развитие; Асен Личев – директор на Дирекция „Управление на водите” в Министерството на околната среда и водите, Милчо Иванов Директор на „Язовири и каскади”, експерт от „Напоителни системи”, Ангел Престойски – управител на ВиК Враца, Камен Каменов - управител на ВиК Перник, Петър Тунев – управител на ВиК Благоевград, кметовете на Габрово и Кюстендил, доц. Ирина Костова - декан на Ходротехничекси факултет към Университет по архитектура,с торителство и геодезия (УАСГ), експерти от Bauhemi, SWECO, DHI и др. Кръглата маса е отворена за експерти, наблюдатели, журналисти, неправителствени организации. Дискусията се осъществява с партньорството на Българско дружество на големите язовири. Събитието е един от акценти в програмата на Международен воден мост 2014, организиран от Българска асоциация по водите и сдружение „Аз обичам водата“ по повод на Световния ден на водата, 22 март.
Общински съвет – Смолян ще проведе редовното си заседание

20 Март 2014 | 07:59 | Агенция "Фокус"

Смолян. Общински съвет – Смолян ще проведе редовното си заседание от 10.00 часа, съобщиха от пресцентъра на община Смолян. В предварителния дневен ред са включени общо 26 точки. На вниманието на общинските съветници ще бъде предложено одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2015 – 2017 година на Община Смолян, приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Смолян. Общинските съветници ще обсъждат приемането на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Смолян за 2013 година и други важни за жителите на община Смолян теми.
Община Банско в партньорство с Община Кройдън, Лондон организират кръгла маса на тема модерното управление на човешките ресурси

20 Март 2014 | 09:11 | Агенция "Фокус"

Банско. Община Банско организира кръгла маса на тема модерното управление на човешките ресурси, съобщиха от пресцентъра на общината. Община Банско в партньорство с Община Кройдън, Лондон организират кръгла маса на тема „Модерното управление на човешките ресурси – предизвикателство пред малки и големи администрации”. Кръглата маса ще се проведе на 21 март от 9.00 часа. Място на провеждане Хотел „Стражите’, ул. „Глазне” № 7, град Банско. Проектът е по 10-25-8/06.06.2012 г. „Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението на човешките ресурси чрез обмяна на опит и практически знания между община Банско и Община Кройдън” с бенефициент Община Банско, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Община Банско ще подпише меморандум за постоянно сътрудничество с Община Кройдън, Лондон за обмен на иновативни практики

20 Март 2014 | 09:36 | Агенция "Фокус"

Банско. Община Банско ще подпише меморандум за постоянно сътрудничество с Община Кройдън, Лондон за обмен на иновативни практики, съобщиха от пресцентъра на общината. Община Банско в партньорство с Община Кройдън, Лондон ще подпише меморандум за сътрудничество за обмен на иновативни практики в областта на управлението на човешките ресурси. Меморандумът ще се подпише на 21 март от 18.15 часа. Мястото на провеждане е Хотел „Стражите”, ул. „Глазне” № 7, град Банско. За потвърждение: office.sim@gmail.com, 0887 999692, Иван Ангелов. Меморандумът е по проект 10-25-8/06.06.2012 г. „Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението на човешките ресурси чрез обмяна на опит и практически знания между Община Банско и Община Кройдън” с бенефициент Община Банско, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В Белово предстои ремонт на сградата на музейната сбирка

20 Март 2014 | 11:21 | Агенция "Фокус"

Белово. Сградата на музейната сбирка в Белово ще бъде ремонтирана със средства по два спечелени проекти. Това каза за Радио „Фокус” – Пазарджик кметът на общината Костадин Варев. Двата проекта са юридически самостоятелни, но касаят ремонта на една и съща сграда. Единият е за ремонт на сградата отвътре, включително смяна на дограмата и изграждането на нова отоплителна инсталация. Вторият е за цялостен ремонт отвън, включително и покривът. „Общата им стойност е около 350 хиляди лева. И двете предложения са спечелени към Местната инициативна група Велинград - Белово – Септември. Сградата, в която се помещава музейната сбирка, е общинска собственост”, уточни кметът. Тя е известна като Павловата къща. Собственикът й Георги Павлов е бил участник в Априлското въстание. След Освобождението се занимава с търговия с дървен материал, притежава и огромни лозови масиви. Един от синовете му – Иван, се залюбва и се жени за белгийка. „Изграждането на къщата, предназначена за нея, е възложено на италиански и белгийски майстори. След 9-ти септември 1944 година къщата на семейство Павлови е национализирана. Първо се ползва за поликлиника, после за полиция и за дом на българо-съветската дружба. От 1993 година Павловата къща събира историята на Беловския район. С предстоящите два ремонта се надяваме, че ще възобновим дейността на музейната сбирка, каквато е била във времето, когато се поддържаше в много добро състояние. Предишният Общинския съвет не успя да защити едно решение пред тогавашния кмет. Той го оспори, поради което през последните повече от 15 години не е правен ремонт на сградата”, каза също Костадин Варев. /Теодора ДИМИТРОВА
Цонко Цонев: Тази година програмата за ромския празник - 8 април, в Каварна отново ще бъде много хубава и звездна

focus-news.net | 20 Март 2014 | 13:06 | Агенция "Фокус"Кметът на община Каварна Цонко Цонев в интервю за Агенция „Фокус” относно това как Каварна ще отбележи ромския празник-8 април

Фокус: Г-н Цонев, традиционно ще отбележите ромския празник на 8 април. Каква програма сте подготвили за тази година?

Цонко Цонев: Тази година програмата отново ще бъде хубава и звездна за този светъл празник, който празнуваме от много години. Ще пее певицата Роксана и оркестър „Начко”, който ще свири заедно с нея. Като традиция почетни роми тази година ще бъдат кинорежисьорът Теди Москов и актьорът Филип Трифонов. Техните грамоти ще бъдат връчени от Андрей Слабаков-„почетен мангал” и Ернестина Шинова-„почетната ромка”. Ще забием и „Джелем, джелем”. Тази година най-вероятно ще пробваме да направим песента под акомпаниране на акустична китара. Празникът ще бъде изключителен, ще има изненади и за децата, както и състезания по танци. Получава се един голям празник и той става все по-традиционен, по-мащабен, нещо като един ромски Джулай морнинг правим, ако мога така да го сравня – хубави месни, танци, почетни роми. Имаме и почетен катун – Б.Т.Р. бяха избрани за почетен катун, като за група – групата е катун. Въобще много веселие. Въпросът е, че в Каварна празнуваме, но етническата толерантност и израстване, отношенията между българи и роми, а целогодишни, това е кулминацията на 8 – ми април, остават 364 дни, в които има добри отношение между българи и роми.

Фокус: Къде ще се проведе самият празник?

Цонко Цонев: В кв. „Хаджи Димитър”. Традиционно провеждаме празника там. Хубавата част ще започне около 11:00 часа на 8 април. Надяваме се да е хубаво времето и очакваме много гости.

Фокус: Обикновено колко хора се включват в отбелязването на празника?

Цонко Цонев: При такава хубава програма, както всяка година, очакваме между 3 000 и 5 000 души да дойдат в квартала, включително от Добрич, Балчик, Шабла, от цялата област идват хора, като има толкова интересни гости и програма.

Фокус: А случвало ли се е да идват чужденци? И как реагират на този празник?

Цонко Цонев: Много често чужденци не, но са идвали българи, които идват да видят програмата, да се видят с приятели роми. Този празник, откакто го честваме показва в Каварна специално, здравото приятелство между българи и роми, които си празнуват празниците заедно. Много българи идват на този празник и става като един малък събор.

Фокус: С какво Филип Трифонов и Теди Москов заслужиха приза „Почетен ром”?

Цонко Цонев: Заслужиха го с толерантното и добро отношение към ромите. И Филип Трифонов, и Теди Москов са идвали в квартал „Хаджи Димитър”, познават роми в Каварна, имат изключително толерантно отношение към ромския етнос. Имат едно човешко топло отношение. И двамата са много големи български творци и големи хора и тази година те заслужиха това признание на Каварна и ромите.

Фокус: Пролетта вече настъпи, дали каварненските роми са заминали да работят в Европа?

Цонко Цонев: Да те заминават сезонно да работят в Европа. Една голяма част заминават на работа в Полша и Германия. В момента отново са в Полша, там се занимават с търговия, след това се връщат лятото в Каварна и гледат бостани. Те са опитни бостанджии, след това пак отиват в Полша и към декември се прибират, за да изкарат зимата в Каварна, после пак заминават. Там си правят бизнеса, но си харчат парите в Каварна, в България, което е хубаво и е много полезно за нашата община.

Фокус: Какъв е броят на ромите в Каварна?

Цонко Цонев: В цялата община са около 4 000 души. 26 %-27% от населението в Каварна и в някои от селата са роми. Доста голяма част са роми, но си живеем задружно.

Фокус: Къде предпочитат да вдигат сватбите си-в Каварна или в Европа?

Цонко Цонев: Имаше една ромска сватба, която декември я направиха в х-л „Добруджа”. 496 души беше сватбата в основния ресторант на хотел „Добруджа”. В Каварна има един хотел, където си провеждат сватбите, в Полша също си правят големи сватби, под 200 души сватба няма сватба. Рекордът е от 500 души от миналата година.

Фокус: Какво друго ще включва програмата на 8 април?

Цонко Цонев: Организацията е възложена на отговорника по ромските въпроси, който е и шефът на отдела за интеграция на малцинствата – Мартин Башев, който се занимава всяка година с организирането на празника. Аз малко помагам логистично при свързването с почетни роми. По негово предложение поканихме тази година Роксана – тя не е идвала в квартала, орк. „Начко” също са идвали по негова покана в Каварна. Той подготвя и за ромската детска градина изненадите и програмата. Имаме отдел за интеграция, който участва в организацията. Отново ще се изчисти квартала, ще се украси. Всяка година се прави така хубава украса, че остава почти цялата година до следващия 8 април. Ромите сами си подготвят квартала, сцената озвучаването, всичко, което трябва да се направи, в програмата с децата, която започва. След това посрещат и изпращат почетни роми – гости и т.н. От мен се иска да осигуря средствата, тази година са ни помогнали от японската корпорация „Мицубиши”, явно уважават ромите. „Мицубиши” тази година финансира ромския празник. Чак от Япония ни помагат за ромския празник.

Фокус: В квартал „Хаджи Димитър” работят ли училищата, детските градини?

Цонко Цонев: Работят и детската градина, и училището работят много добре. Пълни са с деца и детските градини, и училището, и учителите работят добре, децата имат съревнования, получават подаръци.

Фокус: Колко абитуриенти очаквате да има тази година и към какви професии се насочват, горе-долу?

Цонко Цонев: Почти 100% завършват основното си образование. Чакаме около между 40 и 50 абитуриенти от двете училища – „Стефан Караджа” и земеделската гимназия. От гимназията се насочват към земеделски професии, а от СОУ – то след това заминават с родителите си за Полша, занимават се с търговия – тя е станала като семеен бизнес. Основно, нашите роми се занимават с търговия, строителство и земеделие - бустанджийството.

Фокус: Какви проблеми за интеграцията на ромите предстоят да бъдат решени?

Цонко Цонев: При нас единствено трябва да се продължи това, което сме направили, тъй като ромската интеграция не е като футболен мач или баскетболен – да има начало и край. Ние сме поставили основите, направили сме много неща и те трябва да се поддържат всяка година и всеки месец. Това правим и ние.

Фокус: Имаше и проект „Ромска интеграция и образованието на ромските ученици”, какви са резултатите от него?

Цонко Цонев: Резултатите са много добри, много деца участват, научиха се да танцуват, купиха им се костюмчета за танци, които си останаха после за тях, правеха се концерти – от различните села и където има ромчета в квартал „Х. Димитър”. Това е проект, свързан с тяхната култура и образование. Учителите се обучаваха как да работят с ромски деца, т.е. двустранен процес е – и за ромчетата и за учителите, и за родителите.

Фокус: Готвите ли се вече за посрещането на празника на Каварна на 6 май?

Цонко Цонев: Готвим се много яко, очакваме на 4 – ти май групата „Сезони” – т. нар. „Малка Тоника” и Тони Димитрова. На 5 – ти май Марияна Попова, Дани Милев и Любо от ТЕ. На 6 – ти май през деня Илия Луков заедно с танцовия състав „Бизоне” и вечерта хеви метъл групата michael schenker group, която ще закрие тридневните празници по повод 6 – ти май в Каварна. Така че, очакваме много хора, но преди това – на 4 – ти април съм канен на среща на върха на Европейската комисия от ГД „Правосъдие”. Тя е под патронажа на Вивиан Рединг, еврокомисарят и ще бъде на много високо ниво, като ми се дава възможност да представя опита на Каварна в интеграцията. Това е трета такава среща, първата беше в Брюксел, втората през 2011 г. в Кордоба. Сега е третата среща по ромските въпроси и за мен е чест да съм директно поканен от ЕК.

Фокус: По какъв начин ще представите опита на община Каварна?

Цонко Цонев: За едно кратко време ще представя това, което сме направили за 11 години с резултатите, кратко, точно и ясно това, което е направено. Няма смисъл много да се говори, ще се каже постигнатия резултат и какво ще се прави в бъдеще – това смятам да представя като добра практика.

Фокус: По какви важни проекти работите в момента?

Цонко Цонев: В момента работим по този, който споменахте за образователната структура в ромския квартал и с ромчетата. Работим и по един проект, свързан с пътя към морето от местната инициативна рибарска група, проектът с Яйлата, проектът за прединвестиционното проучване на големия воден цикъл в Каварна, който в момента върви. Трябва да се приключи проучването, за да може и след това да стартира самият голям проект с канализацията и ремонт на пречиствателната. Работим по един проект, който е нов и взехме решението да направим рибна борса в с. Българево, говорили сме с инициативна рибарска група и различни проекти на училищата, на читалищата се реализират, така че се работи в доста насоки.

Фокус: А готвите ли се за лятото?

Цонко Цонев: Да, много активно, за „Каварна рок фест”, който ще бъде на 27, 28, 29 юни. Хедлайнери ще бъдат Юроп и Хелоуйн. Веднага на следващия ден през нощта е „Джулай морнинг” – този път ги съчетахме две в едно. Готвим и фестивала от 22 и 23 август с Андрей Слабаков – вторият фестивал на фойерверките.

Фокус: Какви са разликите тази година в този фестивал?

Цонко Цонев: Ще бъдат по три зари на вечер, не само две. От сега мога да кажа първите участници, които ще загреят публиката между антрактите. Това са Румънеца и Енчев и тяхната вокалистка. Едната заря ще бъде само от морето. Тази година имаме много здрави спонсори – „Мицубиши” и затова фестивалът е много здраво обезпечен. Ще има 6 зари, по 7 минути и половина – двете вечери. Миналата година имаше около 6 000 души на вечер, сега се надяваме да сме повече.

Фокус: Входът пак ще е безплатен?

Цонко Цонев: Да, ще гледаме да се справим с паркирането, тъй като беше голям проблем за предния фест.

Фокус: Какъв сезон очаквате тази година?

Цонко Цонев: Никой не може да каже какъв ще е сезонът, особено с украинските и руските туристи. Записванията вървят добре, но според мен, който каже как ще върви сезонът, това означава, че трябва да му дадем приз – „Най-добър пророк”, затова може трудно да се каже, но от румънска страна отново ще си идват традиционни туристи, които са изключително важни за Каварна и за Балчик. Всяка година се увеличават и имаме и традиционно туристи от Англия, Шотландия, Ирландия, вече от скандинавските страни, тъй като „Албена инвест” правят комплекс на бялата лагуна само за скандинавци. Тази година започват първите групи, а до година ще има по хиляда души на смяна, само скандинавци. Така че, вече тази празнина е запълнена в Каварна и то от платежоспособните туристи - Финландия, Швеция, Норвегия и Дания и се надяваме на позитивно решение на проблемите, които са в Украйна, защото това ще удари и България и ЕС и Русия, дано нещата да не ескалират. Затова не мога да кажа от страна на тези две държави (Украйна и Русия) как ще стоят нещата.

Фокус: Предвиждат ли се някакви нови инвестиции за голф клуба , който е много добър проект?

Цонко Цонев: В голф клуба добре си вървят записванията - последно имаше сделки и се продадоха апартаменти в голф комплекса и се надявам тази година, след големия мастърс турнир миналата година отново да е пълен през цялото лято. Там са много работни места. През следващия месец април започва строителството на фабриката за преработка на рапани от варненската фирма „Електа”, която също по европейски проекти и средства. Там ще заети от края на май, когато започне да работи, 152 души. Това ще е най-голямата еднократна инвестиция – става въпрос за работна ръка и сила. Това е нещо ново за нас, след като германската фирма „Блек сйй шелс” ще започне да строи завод за преработка на миди и това заедно с фабриката за преработка на рапани ще се оформи като център за преработка на аквакултури, което е много хубаво. Вече строителното разрешение е издадено на фирмата, чакат само договора, за да започнат строителството през април. Изключително важно е за нас, с оглед на работните места. Този проект, тази фабрика, се намира в ромския квартал „Х. Димитър” – тази година той ще бъде един своеобразен подарък на жителите и ще осигури работа на над 100 души от ромския квартал с добро заплащане. Това си е и един действителен подарък – не само 8-ми април, ами и завод за рапани.

Фокус: Подкрепяте ли тезата на колегите си кметове, относно парите за общините, на Вас бяха ли Ви отпуснати средства?

Цонко Цонев: Подкрепям естествено, тъй като ние нищо не получихме, но в края на краищата, честито на всички кметове, които успяха да получат средства, те ще отидат за техните общини и си пожелавам в бъдеще по- справедливо и по – прозрачно разпределяне на тези средства. Случват се и грешки, но никой не излезе не каза „Сбъркахме” – щяхме да ги разберем , грешки се поправят. Няма такова чувство за вина през последните десетилетия от хората, които управляват. Надявам се, че ще ни огрее и нас това слънце.

Фокус: А Вие кандидатствахте ли с проект?

Цонко Цонев: Да, кандидатствахме с проекта за ромската детска градина и спортна зала – може би единствени в Европа щяхме да имаме за ромите спортна зала на стойност 500 000 с топла връзка, т.е. един изключително актуален проект, който се свързва с образование, с ромчета, интеграция и със спорт. Трябваше да съберем най-много точки, но, както казвам – минало, заминало. Важно е в бъдеще да не се допуска това.

Фокус: Какво Ви обясниха?

Цонко Цонев: Нищо не ни обясниха, публикуваха спечелилите общини, за останалите никаква информация, даже не казаха очаквайте „втори тото шанс, първия път сте подали фиша, не сте спечелили, но втория път може да се случи” – нищо.

Фокус: Те обясниха, всъщност, че, ако един проект не е одобрен, не значи, че е отхвърлен.

Цонко Цонев: Да, точно така и се надяваме за това, че втория, третия път като подадем фиша. Правим това заради децата, заради детската градина – това е важен проект, решихме проблема с канализацията и водопроводи с новия проект, който ще работим за осветление и инфраструктура на самия град Каварна, това щеше да е нещо уникално, наистина. Ромска градина със спортна зала за малките деца – можеха да правят състезания с други детски градини, въобще щеше да се превърне в един център на детски спорт, което е много важно. Да се предпазят и от заболявания, млади спортисти да започнат да тренират от малки в такъв център и затова беше много неприятно, че такъв проект, толкова актуален отпадна. Виждаме, че ЕК прави срещи за ромската интеграция, а се оказа друго – ЕС мисли повече за интеграцията в България повече отколкото тези хора, които взимат решенията, но както и да е. Пожелаваме си за напред да има по - обективно разпределение на средствата и националното сдружение на общините да има повече представители, когато се решават въпросите./Емили ВАСИЛЕВА


Каталог: uploads -> tinymceup -> files -> News
News -> Новини за общините 11. 06. 2014 г. Бнр 1040 лева отгоре за Йорданка Фандъкова
News -> Нсорб кметът на Троян към министър Михайлова: „Не ни взимайте довеждащите водопроводи!“
News -> Г. Фокус Има сключен договор с фирма-изпълнител, която ще изгради новата улица до рибарското пристанище в Бургас
News -> Нсорб кметове се съмняват в лобизъм
News -> Нсорб оценяват категоризирането на общините и населените места в България
News -> Нсорб община получи почетна грамота
News -> Осми клас остава в основните училища amalipe com/14. 03. 2014
News -> Нсорб до края на 2015 г. Опак има амбициите да усвои
News -> Нсорб цветлин Йовчев: Сътрудничеството на мвр с местната власт трябва да е в полза на обществото
News -> Нсорб стартира третата поред процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница