Нсорб община получи почетна грамотастраница1/6
Дата02.06.2018
Размер0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6
12.03.2014

НСОРБ

Община получи почетна грамота

ZovNews.com | 12 март 2014 | 08:14

Кметът на Белоградчик Борис Николов и председателят на Общинския съвет Мирослава Чавдарова взеха участие в Общото събрание на Националното сдружение на общините, което се проведе в София. Делегатите на Общото събрание разгледаха отчет за дейността на Управителния съвет през 2013 г. и стратегически план на НСОРБ за периода 2014-2020 г. Представена бе програмата за дейността на Сдружението за тази година, обсъдени бяха бъдещи дейности за разширяване капацитета на общините.

Изпълнителният директор на НСОРБ връчи почетна грамота на Oбщина Белоградчик за най-много общински представители, участвали в проведените обучения по проект "Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги", финансиран по ОП "Административен капацитет" и Европейския социален фонд.

В рамките на събранието се проведе и дискусионен форум "Общински проекти през програмен период 2014 - 2020", с участието на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова и на министрите на околната среда, на регионалното развитие, на земеделието и храните и на труда и социалната политика.
Дискусионен форум “Общинските проекти през програмен период 2014 - 2020”

eurofunds.bg/12/03/2014 11:46

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова взе участие в дискусионен форум “Общинските проекти през програмен период 2014 - 2020”, който се проведе в рамките на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. По време на форума тя представи новия програмен период на Оперативна програма „Околна среда“.

Министърът съобщи, че за Оперативна програма „Околна среда“ за периода 2014-2020 г. се очаква финансов ресурс около 1, 494 млрд. евро за седемгодишния период, което я прави втората по големина програма в общата финансова рамка. Тя посочи че „преобладаващият процент за финансиране ще бъде по приоритетна ос ”Води” - водна инфраструктура, пречистване на отпадни води, водоснабдяване, пречиствателни станции и цялата инфраструктура, свързана с тях. Фокусът отново ще са агломерациите с над 10 хил. екв. ж., тъй като ние не сме изпълнили ангажиментите си по директивата“.

Министърът каза, че ще се поиска подкрепа от Националното сдружение на общините, за да се даде пълна картина на инвестициите във водния сектор чрез различните програми и финансови инструменти, с които е работено в периода 2007- 2013 г. Тя изрази готовност за специална среща със Сдружението, за да гo запознае с плана за действие, който е предвиден във връзка с оперативната програма. „Информирам, че ние имаме условие до 2016 г. да реализираме водната реформа и да финансираме проекти във водния сектор. Това, по което работим в момента е да конкретизираме пътищата и начините за финансиране на тези проекти до окончателното реализиране на водната реформа“, поясни министър Михайлова.

Наблегнато беше, че по втората приоритетна ос „Отпадъци“ фокусът ще бъде върху изграждането на инсталации за разделно събиране, сепариране, оползотворяване и намaляване на количествата депонирани отпадъци. „Ангажиментите ни за изграждане на регионални депа едва ли могат да бъдат покрити със средства от ОПОС. Те ще бъдат и национален ангажимент за тези, които не се изграждат с подкрепата на ОПОС 2007 - 2013.“

По време на събитието беше съобщено, че в следващия вариант, който ще се представи пред ЕК се предвижда, да има нова приоритетна ос „Чистота на атмосферния въздух“. Министър Михайлова допълни, че ще има необходимост от помощ и подкрепа за реализация на общинските проекти за чистота на атмосферния въздух, на които да се стъпи при разработването на новата ос. „Амбицията ни е към юли 2014 г. да сме в реални преговори по окончателен текст на оперативната програма, а към октомври тя да бъде факт“, каза в заключение министър Михайлова.
Обсъждат проблемите на образованието на национална среща във Велико Търново

12 март 2014 15:03 | Петко Павлов | Дарик Велико Търново|

Никой не отчита общинското самоучастие в реализирането на проекти за енергийна ефективност в училищата. Ние даваме милиони, следствие на което разходите на сградите се свеждат до определен минимум и действителни икономии. В този програмен период ще дойде момент, в който дори и да искаме да кандидатстваме по програми, няма да имаме средства за самоучастие. Тези икономии трябва да се връщат по някакъв начи в Общините, за да кандидатстваме за енергийна ефективност на други училища и детски градини, които не са направени. Това каза кметът на В. Търново Даниел Панов при откриването на Националната среща на общинските експерти по образование.

Първият по рода си форум ще продължи три дни в старата столица. Новият образователен закон, правомощията на директорите на училищата и делегираните бюджети са сред акцентите на форума.

Заместник- миниктърът на образованието Муккадес Налбант и Гинка Чавдарова- изпълнителен директор на Националното сдружение на общините, са сред лекторите на форума. Муккадес Налбант представя държавната политика в образованието, а Гинка Чавдарова - проблемите на общините и исканията, които отправят.
Петър Данчев получи благодарности от НСОРБ

tribali.info 12-03-2014 г. 15:56 ч.

Кметът на Криводол Петър Данчев получи днес благодарствено писмо от изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България д-р Гинка Чавдарова, в което се изказва признание за участието му в комисията по избора за попълване на съставите на Управителния съвет и Контролния съвет.

„Изказвам искрената благодарност на целия екип на НСОРБ за това, че се отзовахте на поканата за включване в Комисията по избора, осигурихте стегната организация на изборния процес и се справихте в изключително кратки срокове с възложената Ви от Общото събрание задача“, се казва в писмото.

В него д-р Чавдарова се извинява за напрегнатия график и липсата време за обяд и почивка, но обещава, че, оставайки в дълг към кмета и общината, която ръководи, ще се постарае да се изплати чрез бъдещата по-добра работа на сдружението.
Съседите в блока си поделят разходите за боклука. Дали няма да се скарат?

econ.bg | 12.03.2014 | 17:00 | Рая Лечева

Съседите в блока или във входа да си поделят разходите за събиране, извозване и преработка на боклука. Това е възможен вариант за определяне на такса смет на база изхвърлено количество отпадъци.

Идеята е таксата да се начислява общо за входа, а обитателите на етажната собственост да разпределят помежду си сумата, така че колкото по-малко боклук изхвърля определено домакинство, толкова по-ниска такса битови отпадъци да плаща, обясни Емил Савов, заместник-председател на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ).

Според промените в Закона за местните данъци и такси до 30 юни 2014 г. Министерският съвет съвместно с НСОРБ трябва да разработи методика за определяне размера на таксата за битови отпадъци.

От началото на 2015 г. общините ще трябва да изчисляват такса смет в зависимост от изхвърляния отпадък. Сега това става на базата на кубатура на имота или на данъчната оценка. В резултат се получава рязко несъответствие между таксата, която плаща сама възрастна жена в голям апартамент и десетчленно семейство, например. Така, независимо от броя на хората, които живеят в жилището, таксата се плаща в зависимост от големината на апартамента, което е несправедливо.

Целта е с новата методика това да се промени и да има ясна взаимовръзка между дължимата такса смет и образуваното количество боклук.

Методиката, по която ще се изчислява такса битови отпадъци, тепърва ще се изготвя, обясни екоминистърът Искра Михайлова. Ще има няколко възможни варианта, между които местните власти да избират. В момента е сформирана работна група с участието на експерти на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Министерство на финансите (МФ) и се събират различни предложения.

„Може да стане, защо да не създадем още един повод да скараме съседите, както стана с плащането на парното”, коментира предложението на НСОРБ министър Михайлова.

Различните подходи още се обсъждат, а разгарът на дебатите тепърва предстои, допълни тя. И изрази подкрепа за позицията, че трябва да има възможност за индивидуално решение на всяка община. Местните власти ще имат пълна свобода как да определят налога, стига да не е на базата на данъчната оценка на имота, каквато е практиката досега, допълни Михайлова.

В някои общини бизнесът вече плаща на база изхвърлян отпадък спрямо количеството на извозените контейнери от техния обект, но за населението подобен подход не е въведен. Най-трудно това ще се случи в пренаселените жилищните квартали, големите блокове и градските центрове. Липсата на подобен ангажимент от населението многократно е поставян като проблем от фирмите. Те също негодуват срещу несправедливия модел, който дотира населението за сметка на бизнеса.

От Българската стопанска камара (БСК) посочват, че за периода 2007-2011 г. има увеличение на събраните средства от такса "смет" с 47%, но в същото време количествата събрани отпадъци намаляват със 17%. Според организацията това показва липсата на ефективност в системата. Едно от предложенията на бизнеса е да се върне регламентът за временно съхраняване на отпадъци в жилищни, търговски и офис сгради.

Работодателските организации настояват също така приходите от таксата за смет да не могат да се харчат за никаква други дейности, което е масова практика в общините сега.

Възможно е, както се прави в много европейски страни количеството на депонираните отпадъци да се раздели на населението и спрямо разходите за събиране, транспортиране, депониране на боклука да се определи такса смет, обясни Стефан Стефанов, директор дирекция „Управление на отпадъците” към Министерството на околната среда и водите. Общините ще имат пълната свобода.

Не е тайна обаче, че част от кметовете са скептични за прилагането й от една страна заради опасността от поскъпване на таксата, а от друга манталитета на хората, които ще намерят начин да заобиколят правилата. Така си обясняваме защо толкова години реформата не се случва.

В по-малките общините това най-вероятно няма да е голям проблем, но едва ли може да стане толкова бързо, коментира Иван Цеков, кмет на Ябланица.

Въвеждането на този подход за гражданите е невъзможно, изрази съмнение и кметът на Ботевград Георги Георгиев. Заради българския манаталитет няма да събираме отпадъците си разделно поне още 25-30 години. Как си представяте българинът да си изнася боклука със стикер, ами че той ще се възползва от всеки възможен момент да изхвърля без стикер и ще се заринем с отпадъци, коментира Георгиев.

Очакваме методиката, която се изготвя от МОСВ и Министерство на финансите. Тогава вече ще има база, от която общините да избират, посочи Лорита Радева, председател на екокомисията към Столичния общински съвет. Тя припомни, че по проект по програма „Околна среда”.


Делегираните бюджети изсмукаха от малките населени места децата и учениците, смята зам.-министър Налбант

radiovelikotarnovo.com/12.03.2014г.

„Делегираните бюджети свършиха добра работа, но те промениха и географската карта на България. Текстове в наредби концентрираха и все повече концентрират ученици в големите училища. Големите градове и големите училища изсмукаха от малките населени места децата и учениците”, каза зам.-министърът на МОН Мукаддес Налбант пред експерти по образование, които се събраха на национална среща във Велико Търново. „Вместо образованието да се развива хармонично по всички краища на страната, ние в момента наблюдаваме един географски дисбаланс. Първо, дисбаланс по отношение броя на учениците в еднакви по вид училища, но на различни места разположени. Наблюдаваме и дисбаланс в заплащането на учители, които биха се съизмервали по своето качество на работа”, заяви Налбант. По нейни думи българските ученици завоюват челни места на световни състезания, но според всички международни изследвания слизаме все по-надолу в класацията. „Всъщност големият дисбаланс, който се очертава, е в това, че от една страна ние постигаме на световно ниво резултати, от друга страна, като цяло масовото ни образование слиза все по-надолу като качество. Трябва да обърнем нещата така, че реално да говорим за всеобхватно, достъпно, качествено образование”, подчерта зам.-просветният министър. „Трябва да осигурим проходимост в системата на учениците. Да няма различен вид прием. До основното образование да се учи по едни същи планове. Профилирането да започне на етап, когато ученикът може да направи по-осъзнат избор”, посочи Мукаддес Налбант.

Превръщането на учителската професия в регулирана е друга идея на екипа на МОН и тя е заложена в стратегията на проекта за предучилищното и училищното образование. Това може да стане чрез задаване на държавен стандарт към университетите и ще даде възможност на българския учител да работи като учител и в страните от европейската общност.

Националната среща на общинските експерти по образование се организира от Националното сдружение на общините в България и Община Велико Търново.
ОБЩИНИ

ФОКУС

Зам.-кметът на Добрич инж. Надежда Петкова: Продължават дейностите по реконструкция на градския парк „Свети Георги”

12 Март 2014 | 11:47 | Агенция "Фокус"

Добрич. Продължават дейностите по реконструкция на градския парк „Свети Георги”. Това съобщи инж. Надежда Петкова, зам.-кмет „Икономическо развитие и европейски фондове”, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Обновяването е модернизирането на парка е в рамките на проект на Община град Добрич, на стойност над 4 990 000 лв. Изпълнението му е по ОП „Регионално развитие”. Съобразно графиците и метеорологичните условия, екипи вече са започнали полагане на нова настилка на алеите. Това е причина за временно ограничаване на достъпа до някои от тях, където се работи. Изгражда се алеята в зоната до ресторанта край парковото езеро. Нейната визия ще напомня фигури от българска черга. Започва бетониране и на алеята, която започва от розариума и стига до паметника, успоредна на бул. „25-ти септември”. Приключило е бетонирането на езерното корито, реконструирани са мостовете. Предстои полагане на плочи като настилка и подмяна на осветителни тела. Повече от двеста дървесни видове и около две хиляди храста ще бъдат засадени в парка. Разсадите вече са пристигнали и се изчаква подходящо време, уточни инж. Петкова. Проектът е един от най-мащабните. Той включва освен ремонт на парковите алеи и подмяна на паркови аксесоари, също обособяване и изграждане на различни зони - скейтпарк, ледена пързалка, трасе за екстремно колоездене, арт сцена. Паркът има дългогодишна история. Неговото създаване е започнало още през далечната 1867 година. /Жулиета НИКОЛОВА
Зам.-кметът на Добрич инж. Надежда Петкова: Започва активно разработване на общинския план развитие за периода 2014-2020 година

12 Март 2014 | 12:15 | Агенция "Фокус"

Добрич. Започва активно разработване на общинския план за развитие на Добрич за периода 2014-2020 година. Това съобщи инж. Надежда Петкова, зам.-кмет „Икономическо развитие и европейски фондове”, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Подписан е договорът между Община град Добрич и фирмата - консултант. В следващите два месеца ще се проведат публични обсъждания по този стратегически документ. Инж. Петкова припомни, че съгласно Закона за регионално развитие трябва да бъде разработен и приет с решение на Общинския съвет стратегически план за развитие на добруджанската община. Документът ще бъде надграждащ Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Добрич, посочи инж. Надежда Петкова. Тя припомни, че този план включва развитието на три териториални зони в града – една със социален характер, втора с бизнес функции и трета с публичен характер. По друг проект на общината, свързан с ремонт на улична мрежа, в момента се разглеждат и одобряват работни проекти от общински експертни съвети. Предвидено е да бъдат ремонтирани 50 км общинска улична мрежа, междублокови пространства и да бъдат изградени велотрасета. В рамките на трансграничен проект, по който Община град Добрич е партньор на Областен съвет Констанца в Румъния, ще бъдат подменени светофарни уредби в Добрич и ще бъде монтирано видео-наблюдение на входно-изходните точки в града. /Жулиета НИКОЛОВА
Четири жалби са постъпили в Oбщина Бургас по повод избор на изпълнител по проекта за интегриран градски транспорт

12 Март 2014 | 12:30 | Агенция "Фокус"

Бургас. Четири жалби са постъпили в община Бургас по повод избор на изпълнител по проекта за интегриран градски транспорт. Toва каза за Радио „Фокус” – Бургас Руска Бояджиева, директор „Европейски политики и програми” в Община Бургас. „За съжаление, са подадени жалби, което в прогнозен план най-вероятно ще забави подписването на договора с избрания изпълнител. „Технологичното време, което е необходимо за изграждането на мрежата, е не по-малко от 12 месеца”, според експерти. Ние отново сме ограничени във времето по отношение на сроковете на проекта за интегрирания градски транспорт. Не могат да се прогнозират сроковете, в които ще приключат процедурите по обжалването, което сериозно застрашава изпълнението на проекта. Практиката показва, че могат да отнемат от 3 до 5 месеца, а понякога и повече и това е сериозен проблем”, каза Бояджиева. Системата за видеонаблюдение е част от обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждането на 4 системи от проекта за интегриран градски транпсорт. Поръчката е била проведена и финализирана с решение за избор на изпълнител на 20 февруари тази година и в момента текат процедури по обжалване така, както се предвижда съгласно Закона за обществените поръчки. „Темата за видеонаблюдение е доста актуална и община Бургас поетапно в рамките на възможностите си, реализирайки различни инвестиционни проекти, също извършва ремонтни дейности за изграждане на видеонаблюдение в определени участъци. С реализацията на проекта за интегриран градски транспорт се отвори възможност да се създаде по- цялостна и единна система за видеонаблюдение в контекста на управлението на обществения транспорт. Основният компонент по проекта, който е свързан с изграждане на видеонаблюдение, всъщност, е въвеждане на интелигентни системи за управление на обществения транспорт, които включват освен видеонаблюдението, но и система за управление на превозните средства, система за електронно таксуване и система за информация на пътниците в реално време. Част от целия интегритет на управлението на транспорта е видеонаблюдението, което ще бъде осъществено на 216 автобусни спирки от градската транспортна схема, както и на борда на 67-те автобуси, които обслужват градската транспортна схема и които бяха закупени по същия проект. Функциите, които се преследват с изграждането на тази система, са свързани както с управлението на трафика, така и с осигуряването на по-голяма безопасност на придвижване и по време на изчакването на превозните средства в градския транспорт, с осигуряването на комфорт и превенция на вандалски прояви. Изграждането на тази система за видеонаблюдение представлява гръбнакът на една бъдеща цялостна система за видеонаблюдение на града и въобще цялостна система за интелигентно управление на града”, каза още Бояджиева. /Мария РУСЕВА
Изпълнени са консервационно-реставрационните дейности в античната крепост край Монтана

12 Март 2014 | 13:06 | Агенция "Фокус"

Монтана. Изпълнени са консервационно-реставрационните дейности в югоизточната част на античната крепост край Монтана. Това каза за Радио „Фокус” – Видин Светлана Стоилова, главен уредник в Регионален исторически музей-Монтана. Тя добави, че дейностите са осъществени по проект на общината, подписан на 28 март 2012 година за срок от 24 месеца. „Проектът беше за два основни вида дейности – консервация, реставрация и експониране на крепостните стени в югоизточната част на крепостта, и изграждане и развитие на техническа инфраструктура в подкрепа на нуждите на атракцията”, каза Светлана Стоилова. Тя добави, че социализацията на античната крепост е една дългосрочна идея, която търпи развитие и реализация през последните няколко години. Началото й е поставено през 2007 година. Тогава е социализирана северозападната част на крепостта с голямата кула. Сега с изпълнението на проект „Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм” е експонирана чрез реставрация и консервация югоизточната част. „Мога да завя от личните си наблюдения, че в определена степен, и това е най-голямата ни радост и удовлетворение, целта на този проект – социализацията на тази културна забележителност, е постигната”, заяви историкът. Тя обясни, че лично е наблюдава интереса, с който гражданите посещават обекта. Потокът от посетители е непрекъснат, като идват хора от всички възрасти. Светлана Стоилова изрази надежда, че със затоплянето на времето през пролетта, хората, желаещи да посетят античната крепост край Монтана, ще станат още повече. /Стефка ПАВЛОВА
Йорданка Фандъкова: През 2014 г. ще ремонтираме общо 20 подлеза

12 Март 2014 | 13:54 | Агенция "Фокус"

София. Тази година Столична община ще ремонтира общо 20 подлеза. Това заяви кметът на София, Йорданка Фандъкова, при извършената от нея проверка на ремонта на подлеза на Орлов мост, предаде репортер на Агенция “Фокус”. Заедно с цялостната реконструкция на трамвайната линия по бул. „България”, ще бъдат ремонтирани и всички подлези по булеварда. Предстои ремонт на подлезите по бул. „Ботевградско шосе”. Така, заедно с подлезите на Орлов мост, общият им брой става 20, обясни кметът.

Наред с ремонтните дейности, ще се поставят и камери за видеонаблюдение, каза още Фандъкова. По думите ѝ, предстои изграждането на втори център за видеонаблюдение на бул. „България”. /Василена ЙОРДАНОВА


Община Кюстендил ще отдаде под аренда пет пасища

12 Март 2014 | 16:53 | Агенция "Фокус"

Кюстендил. Община Кюстендил ще отдаде под аренда пет пасища, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. За целта е дадено съгласие от Общински съвет, да бъде проведена процедура за отдаване под аренда на пасищата, като предстои организиране и провеждане на публични търгове. Първият имот, е разположен в землището на село Полска скакавица. Пасището ще бъде отдадено за ползване за срок от пет години при начална тръжна цена от 6.00 лева за декар. При същите условия ще бъдат проведени и търгове за пасища в селата Долно село, Раненци и Ръсово. Общата площ на мерите е близо 1 700 декара, като най-голямо е пасището в село Полска скакавица. /Венцеслав ИЛЧЕВ
Между 70 и 80 % и събираемостта на наемите на общински жилища в Община Смолян

12 Март 2014 | 17:11 | Агенция "Фокус"

Смолян. Община Смолян има сключени договори за предоставени помещения под наем в общински сгради и отделно за общински жилища. Това каза за Радио „Фокус” – Смолян главният финансист на община Смолян Венера Аръчкова. По думите й, относно събирането на наемите, общината се движи в една порядъчна събираемост на фона на финансовата криза в страната, като тя е между 70 и 80 %. Повечето жилища са дадени на хора, които са крайно нуждаещи се, а наемната цена е много ниска – 1 лев на кв. метър. По този начин в общинско жилище в Смолян от 100 кв. метра, наемател ще плаща 100 лв. на месец, а апартамент под 250-300 лв. на територията на града няма как да намери на свободен наем, сравни Аръчкова. Тя посочи, че има два или три случая, в които са дали разсрочване на наема, с цел хората да и погасят сметките за ел. енергия или консумативите, които са направили, тъй като ако не го направят, ще им спрат тока или водата. Други наематели на общински жилища пък предпочитат да разсрочат наема, но да си платят сметките за ток и вода. Аръчкова спомена и за други случаи, в които наемател не си плаща наема, с хиляди уговорки да не бъде извеждан от жилището, тъй като той няма къде да живее. В същото време той е трайно безработен и няма доходи и не може да си покрие дори елементарните разходи. Главният финансист отбеляза, че в същото време тези хора опират и до общината, с цел да си платят здравни осигуровки и да си закупят лекарства. Този социален момент е ясно очертан и в рамките на годината се задълбочава. Венера Аръчкова обобщи, че като цяло наемателите на община Смолян са почти редовни. Тя припомни обаче, че през 2012 и 2013 г. са имали наематели, които са били натрупали задължения за ток и вода и те са изведени от жилищата, а в същото време общината е погасила дълговете им, за да може да се настанят нови крайно нуждаещи се наематели. „Заведохме някои дела и ги спечелихме. Когато обаче човек няма нито жилище, нито имот, нито работи, няма и какво да му вземем”, каза Аръчкова. Тя допълни, че има и хора в общината, които са крайно бедни, на които администрацията е подсигурили и дърва за огрев, за да не се на студено през зимата. „Това е видно в цялата страна, а общината е една частица от страната”, уточни главният финансист на Община Смолян. /Нели ГЕРГЬОВСКА


Каталог: uploads -> tinymceup -> files -> News
News -> Новини за общините 11. 06. 2014 г. Бнр 1040 лева отгоре за Йорданка Фандъкова
News -> Нсорб кметът на Троян към министър Михайлова: „Не ни взимайте довеждащите водопроводи!“
News -> Г. Фокус Има сключен договор с фирма-изпълнител, която ще изгради новата улица до рибарското пристанище в Бургас
News -> Нсорб кметове се съмняват в лобизъм
News -> Нсорб оценяват категоризирането на общините и населените места в България
News -> Осми клас остава в основните училища amalipe com/14. 03. 2014
News -> Нсорб до края на 2015 г. Опак има амбициите да усвои
News -> Нсорб цветлин Йовчев: Сътрудничеството на мвр с местната власт трябва да е в полза на обществото
News -> Нсорб стартира третата поред процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво
News -> Г бнр деница Караджова: Около 90 милиона евро са замразените от ек средства по оп "Регионално развитие"


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница