Нсорб общините плащат милиони за санкции заради опосстраница2/5
Дата02.06.2018
Размер0.64 Mb.
1   2   3   4   5

В Кюстендил успешно приключи проектът по Оперативна програма „Административен капацитет”

16.04.2014 16:07 / Кюстендил / Новини

Кюстендил. Успешно приключи проект „Оптимизиране на структурите на Общинска администрация Кюстендил и Общинска администрация Невестино” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съобщиха от пресцентъра на общината. В заседателната зала на Община Кюстендил се проведе заключителна пресконференция по проект „Оптимизиране на структурите на Общинска администрация Кюстендил и Общинска администрация Невестино”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Приоритетна ос: І „Добро управление”. Бенефициент по проекта бе Община Кюстендил, а партньор община Невестино. Проектът се изпълни в рамките на 18 месеца /16. 10. 2012г. – 16.04.2014г./.Обща стойност на проекта бе 140 428,02 лева. На срещата бяха представени постигнатите резултати по проекта. В рамките на този проект бяха извършени Функционални анализа в Община Кюстендил и Община Невестино, оптимизирани бяха организационните структури и преразпределени функциите и дейности в двете общински администрации, бяха преработени и усъвършенствани устройствените правилници и някои от вътрешните правила за работа на община Кюстендил и община Невестино.
ДАРИК НЮЗ
Общината с нов конкурс за канцеларски материали за над 600 000 лева

16 април 2014 07:22 | Виктор Кадири | Дарик Пловдив|

Община Пловдив ще купува канцеларски материали за над 670 000 лева, научи Дарик. Местната администрация е обявила конкурс по Закона за обществените поръчки, който е за 3 години. Проверка на Дарик радио показа се, че това е втори конкурс за канцеларски материали за местната администрация в рамките на месец и половина. От дирекцията по обществени поръчки в общината обясниха, че първият конкурс е бил спрян преди да бъдат подадени оферти за него, заради технически грешки. В него е имало заложени канцеларски артикули, които вече не се произвеждат и това наложи стартирането на втора процедура, уточниха още от дирекцията.

Новата поръчката обхваща ежемесечни доставки на хартия, папки, класьори, средства за писане, лепящи и коригиращи материали за нуждите на местната администрация, както и общинските предприятия и социални заведения.

Участниците в конкурса трябва да представят минимум два договора за доставка на стоки, предмет на поръчката, изпълнени през последните 3 години на обща стойност не по-малка от 100 хил. лева.

В заданието на първата поръчка изискванията бяха за 3 договора с обща стойност 250 хил.

Другите условия са за наличие на минимум един обект за търговия със стоките, предмет на поръчката и минимум едно транспортно средство.
Общински съвет променя таксата за детска градина в Сапарева баня

16 април 2014 07:54 | Маргарита Петрова | Дарик Кюстендил|

Изменение на Наредбата за местните данъци и такси ще гласува на заседание ОС- Сапарева баня. Единствената промяна, която ще бъде направена се отнася до таксата за детски градини. Според старата наредба, за целодневни детски градини и ясли се плаща в размер на 10 лв. месечна постоянна такса и 1,50 лв. на ден при посещение на детето. По инициатива на ОС- Сапарева баня и след искане на родителите, бе проведена среща между общински съветници, ръководството на Община Сапарева баня, ръководството на ОДЗ "Св.Анна" и родители на деца посещаващи детските заведения на територията на общината, и проведена анкета сред родителите. От нея стана ясно, че по-голяма част от тях желаят да бъде премахната постоянната месечна такса от 10 лв., като бъде завишена дневната такса, от 1,50лв. на 2,00 лв. при посещение на детето.

В дневният ред са включени още 32 докладни записки, като повечето касаят изготвяне на подробни устройствени планове, както и предложения свързани със земи. Ще бъде представена и дейността на читалищата за 2013 година.


40 години по-късно, нови съоръжения и автоматизация в Пречиствателната станция за питейни води

16 април 2014 11:31 | Тихомир Църов | Дарик Габрово|

През 1974 година е пусната в експлоатация Пречиствателна станция за питейни води, от която се захранва Габрово. 40 години по-късно остарелите вече съоръжения и технологичен процес се обновяват чрез проекта "Воден цикъл". Изпълнител е ДЗЗД "Консорциум чиста вода Габрово 2012", състоящо се от испанското акционерно дружество за строителство и услуги „Копаса“ и софийските „Технострой България“ ООД и ЕТ „Мирса-93 – Цветан Асенов“. Стойността на договора е 10 339 076, 07 лв. без ДДС. Периодът за изпълнение е определен на 1080 дни, през които е предвидено проектиране, строителство и 1 година период за съобщаване и отстраняване на евентуални дефекти.

Микрофилтрация, физико-химично третиране, филтриране през пясъчни филтри и хлориране – това са етапите, през които преминава водата, преди да тръгне към потребителите в Габрово. Все още Пречиствателната станция за питейни води работи със старите съоръжения, но паралелно с тях вече могат да се видят съвременните. Пълното обновяване се реализира чрез проекта „Воден цикъл” и макар дейностите да започнаха на по-късен етап от фирмата-изпълнител са категорични, че сроковете вече са наваксани.

Важно е да се отбележи, че се прави реконструкция на Пречиствателна станция, която функционира. Координацията между съществуващите съоръжения и новите, които ще започнат да действат, е сложна. Фирмата-изпълнител, Община Габрово, която е възложител, фирма „ВиК” и останалите участници обаче уверяват, че между тях има добри съвместни действия, а това гарантира, че проекта ще се изпълни успешно.

Освен реконструкцията в Пречиствателната станция за питейни води се извършва и изцяло ново строителство.

Във входната шахта на станцията, където първо постъпва водата, вече е монтиран нов спирателен кран. Той е с автоматично регулиране. Сега водата влиза в други две шахти с няколко байпаса, след което отива към пясъчните филтри. Предстои да се направи промяна. От входната шахта водата ще отива само на едно място, където ще е разположено микросито за частици с големина до 0,5 микрона. Когато има цъфтеж на водата, чрез него се отстранява планктона.

„Реално Пречиствателната станция работи добри и сега, но самия процес е стар”, уточняват специалисти от фирмата-изпълнител.

От шахтата водата ще отива към новопостроеното място за физико-химично третиране, където да се избистри от утайки и насочи към пясъчните филтри. Сградата, където са разположени те ще бъде изцяло обновена. В нея действат два филтърни корпуса, но след оптимизацията и обновяването на съоръженията ще функционира само единия от тях с пет клетки. Процесът ще бъде автоматизиран. Намалението на загубите на вода по мрежата в града, което ще бъде очаквана последица от проекта „Воден цикъл”, прави излишни останалите пет клетки във втория филтърен корпус.

Преди да потече към потребителите водата се хлорира. Това ще се извършва в шахта, която сега се строи. Остатъчният хлор във водата ще се измерва в друго подобно съоръжение. Процесът и тук ще бъде напълно автоматизиран.

Четири резервоара (два с вместимост 7000 кубични метра и два от по 2500 кубични метра) събират водата, за която вече има готовност да бъде подадена към града.
Петима чужденци ще гласуват на евроизборите в Пловдив

16 април 2014 11:37 | Дарик Пловдив |

Само петима чужди граждани ще гласуват за евродепутат в Пловдив. Информацията е по данни на служба ГРАО и е към настоящия момент. Крайният срок за подаване на заявление изтече на 14 април.

Всички българи, които са живели в страна от ЕС и тези дни решат да се върнат в страната, също ще могат да гласуват без проблем. Все още обаче не се знае как ще гласуват съгражданите ни, които живеят в други държави, извън евросъюза, предстои ЦИК да вземе решение по този въпрос, уточни в интервю за Дарик председателят на Районната избирателна комисия в Пловдив Деница Чингарова.

Студентите и учениците, навършили 18 години, също могат да гласуват в Пловдив, ако решат. Трябва само да се легитимира с редовно заверена студентска книжка. Български граждани, които живеят повече от три месеца в друга държава членка на ЕС, също имат право на вот.

В 16-ти МИР няма да има секции с експериментално машинно гласуване, съобщи още Чингарова.

466 СИК ще има в Пловдив. 4062 е броя на членове им. Постигнат е консенсус между всички политически партии по отношение на председателите и състава на тези комисии. Мобилните секции за хора с увреждания са шест - по една за всеки район на града. Те трябва да подадат заявление до 4 май в съответните районни кметства. Има условие желаещите да са поне 10, в противен случай секциите ще бъдат закрити. Останалите пловдивчани, които са трудно подвижни, ще могат да ползват специализиран превоз.

17 ще са специализираните секции - по една в затвора и следствения арест и 15 в лечебните заведения. Избирателните списъци вече са публикувани в интернет страницата на Община Пловдив и в сайта на ГРАО.

На вота за Европарламент ще отбелязваме избора си за партия и предпочитанието си за конкретен кандидат от листата, както с познатия досега знак X, така и с римския знак V.

306 078 са имащите право на глас пловдивчани към днешна дата, уточни още Деница Чингарова.


Великденско почистване на община Болярово

16 април 2014 11:47 | Дарик Сливен |

За поредна година в навечерието на Великденските празници, под организацията на общинското ръководство, се проведе пролетно и Великденско почистване на град Болярово и населените места на общината. На 15 април всички служители на общинската администрация и различни ведомства излязоха навън, за да почистят своето населено място. Разпределени по райони да почистят града си, се включиха служителите на различни институции - общинска администрация, „ВиК”- клон Болярово, ГПУ - Болярово, отдел „Социална закрила”, ПК „Напредък”, МП „Странджа”, Защитеното жилище към ДВУИ - село Малко Шарково, Защитено жилище за възрастни хора, работещите по програма ОСПОЗ и новоназначените по Регионалната програма от този месец. Своя бригада по почистването имаха и СОУ „Д-р Петър Берон” и ЦДГ „Здравец”.

Това се случи и в другите населени места на общината - не само в този ден, а през цялата седмица, предхождаща Великден, желаещите жители на останалите населени места на община Болярово се постараха да допринесат за почистването и освежаването на своето село.


Регионът бе представен на международното изложение „Културен туризъм“

16 април 2014 14:33 | Дарик Габрово |

Община Габрово, в партньорство с общините Трявна и Севлиево, взе участие в единайстото издание на международната туристическа борса „Културен туризъм“ в гр. Велико Търново.

Презентацията „Туристически регион Габрово - Трявна - Севлиево – Да се срещнем в центъра!” илюстрира дейностите по съвместния проект и най-атрактивните обекти, публикувани и в каталога на изложението. В дните на форума беше представен туристическият продукт на региона, който включва знакови места от културно-историческо наследство, свързано със забележителните възрожденски паметници, както и най-значимите събития от културния календар на общините.

На щанда на проекта „Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево“, реализиран по ОП „Регионално развитие“, партньорите представиха възможностите за туризъм чрез разработените осем туристически пакета, карти, брошури и пътеводители.

В тазгодишното издание на изложението, което се проведе от 10 до 13 април 2014 г., се включиха туристически информационни центрове, общини и културни институти, неправителствени организации, университети, Министерство на икономиката и енергетиката, Асоциация на българските туроператори и туристически агенции, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация.

В изложбените зали „Рафаел Михайлов“ общо 90 участника, от които 67 общини, демонстрираха резултати от проекти, реализирани през последните две години по ОП „Регионално развитие“. Присъстваха туроператори от побратимени на Велико Търново градове, както и посолствата на ЮАР, Полша, Индия, Индонезия, Аржентина, Унгария, Бразилия и Египет. Тази година са по-големи както броят на изложителите, така и заетите площи, и презентациите. Състояха се близо 50 дискусии, кръгли маси, изложби, филмов фестивал.
Приключи проектът "Оптимизиране на структурите на Общинските администрации Кюстендил и Невестино"

16 април 2014 15:59 | Дарик Кюстендил |

Успешно приключи проектът "Оптимизиране на структурите на Общинска администрация Кюстендил и Общинска администрация Невестино" . Проектът се изпълни в рамките на 18 месеца.Общата стойност на проекта бе 140 428,02 лева. Бенефициент по проекта бе Община Кюстендил, а партньор община Невестино.

В рамките на този проект бяха отчетени следните резултати - извършени са Функционални анализа в Община Кюстендил и Община Невестино, оптимизирани бяха организационните структури и преразпределени функциите и дейности в двете общински администрации, бяха преработени и усъвършенствани устройствените правилници и някои от вътрешните правила за работа на община Кюстендил и община Невестино.


Тримесечен отчет на разходите за образование поискаха съветници

16 април 2014 18:41 | Александър Коларов | Дарик Варна|

Дирекцията по „Образование, младежки дейности и спорт“ към Община Варна да представя тримесечен отчет за изразходваните през годината средства за образование, решиха на днешното си заседание съветниците от ресорната комисия. Те се обединиха около идеята, че дори и в края на годината да има излишък, заделеното от бюджета финансиране не бива да се прехвърля към други сектори.

„Искаме да има ясна и точна информация за нас и гражданите колко от отпуснатите 86 млн. лв. са изхарчени и в какви направления има недостиг или пък излишък. През 2013 г. не са усвоени близо 34 000 лв. по три програми на общинския съвет. Искаме да знаем за какво са отишли тези пари “, мотивираха се общинските съветници.

Директорът на образователната дирекция Лилия Христова припомни, че през миналата година за местни дейности са били отпуснати близо 13 млн. лв., като функция образование е била на плюс. „Средствата, за които говорите, бяха прехвърлени към други ресори и дейности – например за логопедичния център. Тези пари не са изгубени, напротив“, обясни още Христова.
Започна подмяна на кошчетата за смет в Русе

16 април 2014 19:58 Дарик Русе|

Община Русе започна подмяна на кошчета за смет по улиците, в парковете и градинките на територията на целия град. Близо 420 кошчета за смет ще бъдат подменени с нови. Обновяването на съдовете за отпадъци на автобусните спирки е ангажимент на фирмите-концесионери, уточниха от отдел „Екология". В момента се извършва подмяна на кошчетата по централната ул. „Александровска".

Новите кошчета за смет са дело на фирма „Рила СНМ" ООД. Те са изработени по договор с Община Русе. Производителят ще подсигури общо 587 кошчета, на цена от 54,60 лв./бр. без ДДС.


NEWS.bg
Кметицата на Хисаря готова да влезе с БТР-и в бутилиращата фабрика

16.04.2014, 14:26, news.bg

Служители и работници на ТПК „Бутилираща компания-Хисар" отново барикадираха с мотокари входовете на фабриката тази сутрин, след като три полицейски патрула паркираха демонстративно пред вратите й в 8.00 часа. Заедно с полицаите бе забелязан и зам.-кметът на общината Асен Сурчев. Полицаите останаха повече от час пред портала, на който има поставена табела с надпис: „Частна собственост", „Влизането с взлом забранено за кметици, полицаи", съобщава Дарик.

Действията на общинската администрация са следствие на решението на Административния съд от 18 март, който потвърди законността на кметската заповед за принудително влизане в имота, за да може да бъдат извършени изкопно-ремонтни дейности, свързани с проект за нова канализационна мрежа. Кметът Пенка Ганева изпрати нотариална покана до ръководството на предприятието, в която ясно заявява, че ще извика полиция и прокуратура, ако не се осигури доброволен достъп на багерите на фирмата-изпълнител, които да копаят в двора на кооперацията, откъдето минава канализационната мрежа.

Припомняме, на 18 февруари възникна напрежение заради недопускане на строителен екип пред фабриката за бутилиране на минерална в Хисаря. Този ден по заповед на кмета на града Пенка Ганева е трябвало да започне работа по изграждане на канализация. Ден по-късно прокуратурата бе сезирана за грубо неизпълнение на служебните задължения от страна на Ганева, която не е осигурила нормални условия за извършване на ремонтни дейности по проекта.

Именно на 18 февруари във фабриката бе вдигната и първата барикада. Тогава в изпълнение на кметската заповед, представители на общината срязаха с ъглошлайф оградната мрежа, а полицаи и жандармеристи нахлуха в имота на частната компания. Председателят на ТПК „Бутилираща компания Хисар" и член-кооператорите са категорични, че няма да допуснат машините на Обединение „Главболгарстой-Хисар" до този участък от канализацията, докато не бъдат изпълнени предписанията на Инспекцията по труда за безопасна работа на екипа по проекта и работниците във фабриката.

От своя страна кметицата на Хисаря Пенка Ганева заяви тази сутрин, че ще търси специализирана техника, с помощта, на която да премахне барикадата от мотокари и ТИР-ове.

Кметицата обясни, че тази сутрин са отишли на място и са поискали доброволно да им бъде осигурен достъп, но охранителите и работниците стояли отвън и не им позволили да влязат на територията на обекта. По думите й от 8.00 до 9.30 часа не са се появили нито управител, нито представител на бутилиращата компания, за да кажат дали въобще ги пуснат и защо не им осигуряват достъп. Пред фабриката бе осигурено полицейско присъствие за да не се допускат сблъсъци, обясни още Ганева.

Тя потвърди, че не е издала нова заповед за принудително влизане и няма намерение да прави това, след като съдът е постановил, че първата е законосъобразна. „Няма да си пускам всеки ден такива заповеди и ние да си играем на криеница", категорична е Ганева. Тя е готова да осигури техника за преместване на машините и е твърдо решена да сезира прокуратурата и съда, тъй като не се изпълнява съдебно решение.
СТАНДАРТ


ТРУД
Търговище ще има нов младежки парк

16.04.2014 22:12

Мащабното разрушаване на старите бетони в центъра на Търговище продължава, преди по ларгото да започне поставянето на новите цветни настилки. Снимки: Антоанета Марчева

Мащабната строителна програма в Търговище, която обхваща десетки улици и обновяването на центъра, ще се разрасне и към парка Юкя.

До дни ще стане ясно коя фирма ще извърши ремонт и изграждане на спортните съоръжения върху близо 4 дка. Първата част от парка ще бъде обновена с 416 000 лв. от инвестиционната програма на правителството за тази година.

От общината съобщиха, че оферти са подали две фирми. Ако няма обжалване, работата трябва да започне през лятото и да приключи до средата на ноември.

В частта от парка, която е над ул. “Паисий”, е заложена реконструкция на две спортни площадки. Те ще бъдат с многофункционални полета за различни спортове. Едната ще бъде за волейбол и баскетбол, а другата - за хандбал и футбол на малки вратички. В парка ще се направят площадки за скейтборд и тенис на маса. Ще има детски кът и ново футболно игрище.

По проект до спортните площадки ще има място за фитнес на открито, каквото младите в Търговище отдавна настояват да се направи. Цялото пространство ще бъде оформено, ще се изградят подходи, места за почивка, фонтан, парково осветление.

За другите две части на парка също има идейни проекти, но засега за реализирането им няма средства. Те ще се търсят по други линии или фондове. Възможно е за довършването на целия парк отново да се искат пари от публичната инвестиционна програма.

През тази година чрез нея ще се финансират още три идеи в Търговище. За над 1 млн. лв. е обновяването на квартала между ул. “Паисий” и “Кюстенджа”. Пространството там тъне в кал от построяването на панелните блокове в края на социализма. Ремонт и мерки за енергийна ефективност са заложени в детската градина “Веселушко”, където отиват към 400 000 лв. 100 000 лв. от публичните средства за развитие на регионите са предвидени за консервация на крепостта Мисионис, която е сред стоте туристически обекта на страната.

Всички строителни работи по проектите за водния цикъл, центъра и инвестиционната програма трябва да приключат до края на годината.
КМЕТА.bg
Изграждат канализация в кв. "Виница" във Варна

Общината е спечелила проект на стойност близо 700 хил. лева

Кръстина Маринова, 16 април 2014, сряда, 11:16 ч.

Безвъзмездно финансиране в размер от 690 000 лв. спечели община Варна за изграждане на битова канализация на СО "Виница-север" в едноименния квартал на морската столица. Средствата са по проект към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Той е предложен за финансиране по искане на кметът Иван Портних с одобрението на Общински съвет.

Очаква се изграждането да започне след уточняване на изпълнител, съответни срокове и графици. С изпълнението на този проект, проблемът с канализацията на СО "Виница-север" ще бъде решен.

Канализационната мрежа в кв. Виница започва да се изгражда през 1996 година. За да бъде довършена напълно, е необходимо да се изградят още седем клона с обща дължина от 1194м. Работата по тях общината започна през февруари, с проект за над половин млн. лв., отново осигурени като безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС.
Удължават срока за проектни предложения по две програми

Това са Малка грантова схема и Мярка А на Фонда за двустранни взаимоотношения

Владимир Христовски, 16 април 2014, сряда, 15:21 ч.

Поради големия интерес към участие по отворените покани по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” Министерството на културата удължава крайния срок за представяне на проектни предложения по Малка грантова схема и Мярка А на Фонда за двустранни взаимоотношения до 30 април 2014 година.

На 17 февруари 2014 г. Министерство на културата обяви прием на проектни предложения по 5 мерки. По една от тях Малка грантова схема и част от Мярка А на Фонда за двустранни взаимоотношения крайният срок беше 17 април 2014 г. С тази промяна се дава възможност да се подготвят по-качествени предложения, разработени според Насоките за кандидатстване.

Програмата финансира мерки в областта на консервацията на културното наследство и насърчаване на многообразието в изкуството и културата. Тя е на обща стойност близо 16 млн. евро и се съфинансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
Проектът за Карадере ще бъде представен утре в Бяла

На презентацията ще присъстват директори от инвеститорската фирма, архитекти и туристически консултанти
Габриела Гърланова, 16 април 2014, сряда, 16:54 ч.

Инвеститорът "Мадара Юръп" АД ще представи утре в Бяла от 11 часа проектът си за строителство на Карадере, предаде в. "24 часа". В презентацията ще участват членовете на съвета на директорите, архитект Игор Янкулов и туристическият консултант Хенинг Крипендорф. Тя ще се проведе в Археологическия комплекс на нос Свети Атанас в морския град.

Проектът за строителството предизвика многобройни протести в София и още няколко града на страната. Причината за т ова е, че местността попада в екомрежата "Натура 2000", в защитена зона "Камчийска планина" за опазване на дивите птици и в защитена зона "Плаж Шкорпиловци" за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна.

Местните жители в Бяла подкрепят проекта, защото са обещани много нови работни места и приходи в общинската хазна. Инвестицията бе подкрепена и от правителството, което я обяви за приоритетна.


Увеличиха заплатите на кметовете на селата

С огромно мнозинство местният парламент на старозагорци гласува "за" увеличението

Матей Бонев, 16 април 2014, сряда, 17:00 ч.

С огромно мнозинство местният парламент на старозагорци гласува "за" увеличението на заплатите на кметовете и кметските наместници в общината. След промяната кметът на най-голямото старозагорско село Хрищени вече ще получава 815 лева, а кметските наместници в селата с население до 100 души - 500 лева на месец.

С мнозинство беше прието и предложението на кмета на Стара Загора Живко Тодоров за промяна на разходите в тазгодишния бюджет - с общо 294 660 лева. Те били необходими за допълнително изникнали разходи по проектите за модернизиране на отделението по лъчелечение в комплексния онкологичен център, за зелена и достъпна градска среда, за центъра за временно настаняване, за довършване на детски площадки, за проектиране на ремонта на летния театър и др.

Общинарите дадоха съгласието си и за преустройство на детска градина "Люляк" в кв. "Зора". В сградата на бившата забавачка ще се настанят детска млечна кухня, аптека, читалище, пенсионерски клуб и административни служби.

"Това е поредна стъпка към реновирането и използването на стари сгради за обществена дейност, в полза на старозагорци", аргументирал предложението кметът Живко Тодоров. Общинските съветница приеха и отчета за изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност в общината Стара Загора през миналата година.


CROSS.bg
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница