Ню йорк gergana bulgarian children’s choir and school new yorkстраница2/4
Дата22.07.2016
Размер0.52 Mb.
1   2   3   4

Хаджи Димитър
Teкст: Христо Ботев (1872)
Жив е той, жив е! Там на Балкана,

потънал в кърви лежи и пъшка

юнак с дълбока на гърди рана,

юнак във младост и в сила мъжка.

 

На една страна захвърлил пушка,на друга сабля на две строшена;

очи темнеят, глава се люшка,

уста проклинат цяла вселена!

 

Лежи юнакът, а на небетослънцето спряно сърдито пече;

жътварка пее нейде в полето,

и кръвта още по–силно тече!

 

Жътва е сега... Пейте, робини,тез тъжни песни! Грей и ти, слънце,

в таз робска земя! Ще да загине

и тоя юнак... Но млъкни, сърце!

 

Тоз, който падне в бой за свобода,той не умира: него жалеят

земя и небе, звяр и природа

и певци песни за него пеят...

 

Денем му сянка пази орлица,и вълк му кротко раната ближи;

над него сокол, юнашка птица,

и тя се за брат, за юнак грижи!

 

Настане вечер – месец изгрее,звезди обсипят сводът небесен;

гора зашуми, вятър повее, –

Балканът пее хайдушка песен!

 

И самодиви в бяла премена,чудни, прекрасни, песен поемнат, –

тихо нагазят трева зелена

и при юнакът дойдат, та седнат.

 

Една му с билки раната върже,друга го пръсне с вода студена,

третя го в уста целуне бърже, –

и той я гледа, – мила, засмена!

 
Hadzhi Dimitar


Lyrics: Hristo Botev (1872)
Living, he's living! There on the Balkan,
In blood he's soaked, lying and moaning,
A valiant wounded – his chest torn open,
In manly strength and in youth’s prime dawning.

His rifle, ditched, by his side is lying,


His broken saber, thrown to the ground,
His eyes are darkening, his head is swaying,
His mouth is cursing all world around.

The valiant lies; in heavenly alley


Stopped, the sun’s casting ferocious blaze.
A cropping woman sings down the valley
And the wound’s bleeding in feverish haze.

It's cropping time now… O captives, crying,


Sing songs of sorrow! Sun, cast your firebrand
On this enslaved land! As you watch dying
Another valiant… But stop here, my heart!

He never dies, who falls for his nation


Fighting for freedom, as he’s admired
By earth and heaven, all God's creation
And poets play him rhapsodic lyres.

At daytime, eagle shades him from sun's glare,


And wolf revering his wound is tending;
Above him falcon brotherly care
For fallen valiant is also lending.

The night is falling – the moon is glowing


In starry heavens, indigo-colored,
The wood is rustling, the wind starts blowing, –
The Balkan's singing a hajduk ballad.

And samodivas in snow white garments,


Wondrous, delightful, sweet song a-taking,
Quietly wading the lush green grassland
And by the valiant they sit in waiting.

His wound with mild herbs the first is dressing,


The second, sprinkling him with cold water,
The third and sweetest, furtively kissing
His lips, as he lies gazing in wonder.

"Кажи ми, сестро де – Караджата?

Де е и мойта вярна дружина?

Кажи ми, пък ми вземи душата, –

аз искам, сестро, тук да загина!"

 

И плеснат с ръце, па се прегърнат,и с песни хвръкнат те в небесата, –

летят и пеят, дорде осъмнат,

и търсят духът на Караджата...

 

Но съмна вече! И на Балканаюнакът лежи, кръвта му тече, –

вълкът му ближе лютата рана,

и слънцето пак пече ли – пече!

Tell me, oh sister, where's my mate Stefan,


And where my faithful company roams?
Tell me and take my soul to heaven, –
I want you, sister, end here my death throes!”

They clap their hands and, embracing tightly,


Singing a song, they fly through high heaven, –
Until the morning would break up brightly,
And keep on seeking the soul of Stefan.

But – daylight's here! And on the Balkan


The valiant lies and bleeds in a haze, –
The wolf is licking his chest wound open,
The sun sheds again his torturous blaze!
Хубава си, моя горо
Tекст: Любен Каравелов (1875)
Хубава си, моя горо,

миришеш на младост,

но вселяваш в сърцата ни

само скръб и жалост:


който веднъж те погледне,

той вечно жалее,

че не може под твоите

сенки да изтлее,


 а комуто стане нужда

веч да те остави,

той не може, дорде е жив,

да те заборави.You Are Beautiful, My Forest
Lyrics: Lyuben Karavelov (1875)
You are beautiful, my forest,

In your youth and bloom.

But in our hearts you engender

Only bitter gloom.

He who once sees you, will always

Feel eternal gloom

That he can’t beneath your shadows

Meet one day his doom.


And he who’s forever banished

And breaks from your spell,

He shall never, till his last day,

Clean forget your smell.Хубава си, татковино
Текст: Петко Р. Славейков

Музика: Емануил Манолов

Хубава си, татковино,


име сладко, земя рай,
сърце младо и невинно
за теб трепка, та играй.

Мили ми са планините


и на север, и на юг,
драги ми са равнините,
набраздени с наший плуг.

На уста ми сладка дума


ще да бъде този кът,
дето Дунав, Вардар, Струма
и Марица си текат!

Дор на небо ясно слънце,


дор на очи свят, живот,
ще обичам аз от сърце
таз земя и тоз народ.


Fatherland, You Are So Pretty
Lyrics: Pеtко R. Slaveykov

Music: Emanuil Manolov
Fatherland, you are so pretty,

Sweet name, heaven, promised soil.


Young and innocent, my beating

Heart for you is filled with joy.


Dear mountains proudly rising

To the north and to the south,

Cherished plains to the horizons,

Furrowed fields, all by our plow.


Blessed forever be that quarter,

Ever since the days of yore,

Where the Danube, Struma, Vardar,

And Maritsa quiet flow.


Till I see the sunshine clearly,

Till I breathe and feel my hand,

From my heart I’ll love so dearly

Both my kinsfolk and my land.


Луд гидия
Teкст: Пенчо Славейков

Музика: Михаил Кочев
Не е лудо като други

от селото –

тамбура му яворова

на бедрото.


Рано утром млад гидия

почва леко,

свири леко, а се чуе

надалеко;


надалеко по полето

до жътварки –

сърпи пущат и зафърлят

паламарки.


Плясват ръце и залавят

хоро вито –

извиха се, изтъпкаха

златно жито...


Дойде пладне, лудо-младо

не почива,

колко свири, толкоз повеч

зле отива:


че се чуе до невести

на реката –

те забравят бухалките

и платната,


та на хоро се залавят

пощурели,

дойде порой и отвлече

платна бели...


Падне вечер, луд гидия

не престава -

на бабите край огнище

мир не дава;


насам, натам – унесат се

в глас далечен;

огън гасне - все зелника

недопечен!"Hothead Lad
Lyrics: Pencho Slaveykov

Music: Mihail Kochev
He’s a hothead lad but quite un-

Like the others –

Always with his lute – with little

Else he bothers.


Early morning breaks as he will

Start his playing,

Playing softly but the tune is

Growing, swaying;


Far away the cropping maidens

Pick the sound –

Ditch the sickles and the swaphooks

On the ground.


Clap their hands and whirl the round

Dance, and madly –

Through the crops, as golden wheat is

Trampled badly…


Noon is here, hothead lad is

Never lunching,

The more playing, the more menace

He is crunching.


Mothers, washing linen on the

River – jumping,

Washing boards forgetting, snowy

Linens dumping,


Whirling, twirling, round dance in

Frenzy, thrashing,

As the river takes away the

Linens washing…


Night is falling, hothead lad is

Still provoking –

And at grannies by the fire-

Places poking.


Blissfully, they listen to his

Distant playing,

Cabbage pie not ready – as the

Fire’s waning!Сладкопойна чучулига
Teкст: Цоню Калчев

Музика: Панайот Пипков
Сладкопойна чучулига

над полето се издига


и с разперени крилца
литна долу над селца.
Над градинки се снижава
над къщята приближава
на орачи с ясен глас
дума миличка тогаз.
- Хей, орачи работливи,
погледнете ваш'те ниви
клас навел е стъбълца
пълен с хубави зрънца.

Sweet-Voiced Skylark
Lyrics: Tsonyu Kalchev

Music: Panayot Pipkov
Skylark, singing sweetly, brightly,

O’er the fields is soaring lightly,

Then, extending little wings,

Gliding to the earth in rings.


Over villages and spires,

Over gardens, homes, bonfires,

And to workers in the fields

Little darling clearly speaks.


“Folks industrious, hold steady

For your crops are all but ready,

Heavy spikes are bowing down,

Kernels turning golden brown.”
Пей ми, славею чудесни
Teкст: Цоню Калчев

Музика: Маестро Георги Атанасов
Пей ми славею чудесни
Пей да те послушам аз
Любя твойте сладки песни
Любя звънкия ти глас.

Колко пъти съм се вслушвал


Сам из китните гори
И гласът ти аз съм слушал
Що извиваш от зори.

Пей, напей се ти на воля


Ти си на певците цар.
Само не плаши се моля
Аз на птички съм другар.

Nightingale
Lyrics: Tsonuy Kalchev

Music: Maestro Georgi Atanasov
Dear nightingale, I wonder

How delightful is your voice.

Sing for me from over yonder,

If it’s music, you’re my choice.


Many times I’ve wandered lonely

Through our leafy wooded heights,

Savoring your singing only

All the day, from dawn till night.


Sing your heart out, my composer,

King of singers in our lands.

Don’t be scared if I get closer,

Little birdies are my friends.


Прела баба
Teкст: Цанко Церковски

Музика: Михаил Кочев

Прела баба, прела баба три недели,


та изпрела две къдели.

Насновала, насновала три граненка,


изтъкала два лакета.

Седна баба, седна баба вън на прага,


ризи крои, сукман стяга.

Пусто платно, пусто платно не излиза


ни за сукман, ни за риза.

Грабна баба, грабна баба кроилата,


скрои гащи за котака.

Granny Spinning
Lyrics: Tsanko Tserkovski

Music: Mihail Kochev

For three weeks the clumsy granny has been spinning,

Just two bundles from beginning.
From two distaffs, she spun yarn for just three spindles,

Wove two cubits, just that little.


Granny sitting on the threshold, now cutting

Linen blouses, woolen tunic.


Little linen, little cloth, that’s insufficient

For apparel of tradition.


Granny with her scissors now tries a new cut,

Making breeches for the tomcat.


Българска земя
Teкст: Славчо Красински

Музика: Йосиф Чешмеджиев
Щом се люшнат и запеят

твойте пролетни нивя,

с теб се радвам и живея,

скъпа българска земя.


Ти си нашта люлка свята

и под твоя бистър свод

пълна с радост е душата,

че съм син на тоз народ.


В топла вечер ли из мрака

свири някъде кавал,

или песен пей селяка,

песен в радост или жал.


Tази песен aз жаднея,

с тази песен на уста

с теб се радвам и живея,

скъпа българска земя.Bulgarian LandLyrics: Slavcho Krasinski

Мusic: Yosif Cheshmedzhiev

When your lush spring fields start singing,


Waving softly, I feel fine.
What a joy and life you’re bringing,
Dear Bulgarian land of mine.

Sacred shrine of our childhood days,


Walking under your clear sky,
How my soul rejoices always
That I’m yours and you are mine.

Summer night, as dusk is falling,


Shepherd’s flute so gently longs,
Or a villager’s soft calling –
Joys or blues, all turned to song.

Listening to the song I’m craving,


Singing with them folks in line,
What a joy and life, I’m raving,
Dear Bulgarian land of mine.
Родна реч
Teкст: Ран Босилек

Музика: Добри Христов

Родна реч, омайна, сладка,


що звучи навред край мен;
реч на мама и на татка,
реч, що мълвим всеки ден.

Тя звънти, когато пея,


в радостни игри ехти;
вечер приказки на нея
баба тихо ми реди.

И над книгата унесен,


родна реч ми пак шепти...
Милва като нежна песен,
като утрен звън трепти!

Native Tongue
Lyrics: Ran Bosilek

Music: Dobri Hristov
Native tongue, so sweet and living,

I’m forever in its sway;

Gift that Mom and Dad are giving

Us to talk in every day.


It resounds in my singing,

It rejoices in our play;

Fairy tales at night it’s bringing,

Granny quietly talks away.

Over books I sit in yearning,

Native tongue forever sounds…

It caresses like a darling,

Like a morning chime rebounds!


Родна стряха
Teкст: Ран Босилек

Музика: Димитър Кърнолски
Бяла, спретната къщурка.

Две липи отпред.

Тука майчина милувка

Сетих най-напред.


Тука под липите стари

Неведнъж играх.

Тука с весели другари

Скачах и се смях...


Къщичке на дните златни,

Кът мой свиден, кът мой мил!

И за царските палати

Не бих те сменил.Native Home
Lyrics: Ran Bosilek

Music: Dimitar Karnolski

 

White and neat, our shack stood underTwo old linden trees,

Mom’s caress I first encountered

There – and it was bliss.

 

In the lindens shade I slumbered,Played with wooden toys,

With my friends from over yonder

Laughed and jumped with joy…

 

Little shack, you piece of heaven,Dear memories galore,

I would never trade you, even

For a royal court.
Родното ми село
Teкст: Калина Малина

Музика: Петко Стайнов
Колко ми е мило

Родното ми село,

Към върха нагоре

Сякаш път поело.


Слънчице от изток

Първо го огрява,

Белите му къщи

Мигом позлатява.


Грее над цветята

Над поля с тревички,

С радост се събуждат

Сладкопойни птички.


Колко ми е мило

Родното ми село,

Към върха нагоре

Сякаш път поело.My Native Village
Lyrics: Kalina Malina

Music: Petko Stainov

 

Here’s my native village,To my heart so dear,

Grasping for the ridges

Towering in its rear.

 

As the sun is rising,Its first rays reach here

And whitewashed clean houses

Gleam like gold and cheer.

 

Sunshine over flowers,Fields with grasses, dearly

Waking up with pleasure

Songbirds chirping clearly.
Here’s my native village,

To my heart so dear,

Grasping for the ridges

Towering in its rear.


Поточе
Музика: Петко Стайнов
Палаво поточе

скача от скалите,

Весело клокочи,

пее в равнините.


Край узрели ниви

Струи хладни лее,

После се разлива,

Надалеч отива.


Тук пои ливади,

Там градини цветни,

Вред то буди радост

В мараните летни.Brooklet
Music: Petko Stainov

 

Playful brooklet, springing,Down the cliffs is gurgling,

Joyful song is singing,

Through the plains is burbling.

 

Golden fields enlivensWith refreshing waters,

Spills and energizes

Up to the horizon.

 

Meadows quenches kindly,Floral gardens, orchards,

Everything is brightening

As the summer scorches.
Месечинка
Teкст: Константин Величков

Музика: Петко Стайнов
Месечинка е изгряла

горе на небето,

а край нея рой зведици

трепкат в ширинето.


Нощен вятър тихо вее,

Хлад навред разлива,

Всичко живо, уморено,

Сладък сън заспива.Little Moon
Lyrics: Konstantin Velichkov

Music: Petko Stainov

 

Little moon is rising up theSky above so brightly

Next to her a flock of starlets

Twinkle, spreading widely.
Nightly wind is breathing low as

In a cool spillover,

Since all living things are tired,

Sweet dreams take them over.


Земя, пълна с добрини
Музика: Георги Тимев

Текст: Николай Зидаров
Моя българска родино,

надживяла мрак и гнет –

буйна като кръв и вино,

сладка като хляб и мед.


Теб сърце ми ще обича

Чак до сетни старини,

Както Вазов те нарича –

„земя, пълна с добрини”.Land with Earthly Goods Galore
Lyrics: Nikolay Zidarov

Music: Georgi Timev

My Bulgaria, bravely drifting,


Carried through the dark and dread –
Strong like blood, like wine uplifting,
Sweet like honey and like bread.

Till the end I'll love so dearly


This land, ours from days of yore,
That old Vazov called sincerely –
"Land with earthly goods galore."

Ден на будителите
Текст: Ангелина Жекова

Музика: Красимир Милетков
Кой събуждал умовете,

бранил българското слово,

та като вълшебно цвете

да разцъфне то отново?


Знам, книжовниците стари

силите си не пестили,

с книги, вестници, букцари

българския дух крепили.


Припев:

Да се знае, да се помни,

че България е жива!

на будителите скромни

българинът китка свива.

Enlighteners' Day
Lyrics: Angelina Zhekova

Music: Krasimir Miletkov
They awakened our powers,
Our language from oblivion,
Rose up, like a magic flower,
Blossomed brightly, ever living.

Humble teachers, early timers


Back in ages of oppression –
Their books, newspapers, primers
Have become our cherished treasure.

Chorus:


Every little child remembers
That Bulgaria is living
Thanks to their souls’ embers –
It's the day of our thanksgiving.
Що ми домилело
Народна песен
Що ми домилело мамо, що ми домилело

Совийското поле мамо, Совийското поле...

О-о-хо, е-е-хе, а-а-ха, и-и-ху!
Совийското поле, мамо, Совийското поле,

шопски момчетия, мамо, шопски момчетия...

О-о-хо, е-е-хе, а-а-ха, и-и-ху!
Шопски момчетия, мамо, шопски момчетия,

с бели беневреци мамо, с бели беневреци...

О-о-хо, е-е-хе, а-а-ха, и-и-ху!
С бели беневреци, мамо, с бели беневреци,

С шарени ментета, мамо, с шарени ментета...О-о-хо, е-е-хе, а-а-ха, и-и-ху!
С шарени ментета, мамо, с шарени ментета,

с черни мустачета, мамо, с черни мустачета...О-о-хо, е-е-хе, а-а-ха, и-и-ху!
С черни мустачета, мамо, с черни мустачета...

с високи калпаци, мамо, с високи калпаци...О-о-хо, е-е-хе, а-а-ха, и-и-ху!

Dearly I Cherish
Traditional folk song

Dearly I cherish, mother, dearly I cherish

All the Sofia valley, mother, all the Sofia valley,,,

О-о-ho, e-е-hе, а-а-hа, i-i-hu!
All the Sofia valley, mother, all the Sofia valley,

With the Shopi laddies, mother, with the Shopi laddies…О-о-ho, e-е-hе, а-а-hа, i-i-hu!
All the Shopi laddies, mother, all the Shopi laddies,

With their white wool breeches, mother, with their white wool breeches… О-о-ho, e-е-hе, а-а-hа, i-i-hu!

With the white wool breeches, mother, with the white wool breeches,

And the motley waistcoats, mother, and the motley waistcoats…О-о-ho, e-е-hе, а-а-hа, i-i-hu!

And the motley waistcoats, mother, and the motley waistcoats,

Little black mustaches, mother, little black mustaches…

О-о-ho, e-е-hе, а-а-hа, i-i-hu!
Little black mustaches, mother, little black mustaches,

With the lofty kalpaks, mother, with the lofty kalpaks…О-о-ho, e-е-hе, а-а-hа, i-i-hu!

Дона на порти седеше
Народна песен
Донъ нъ порти сидеши, мъри,

Донъ нъ порти сидеши,

алиънъ кърпъ държеши

и си лицету ветриъши.

Отдолу иди Николъ, мъри,

отдолу иди Николъ,

алйъну кончи яздйъши

и си към Донка гледъши.

Донъ Николу думъши, мъри,

– Бате ле, бате Николъ,

ти къту беше на зборъ

видя ли моми хубави?

Никола дума на Дона, мари:

– Имаше, Доно, всякакви,

имаше бели сливенки

и чернооки ямболки.

По-бяла, Доно, нямаше, мари,

По-бяла, Доно от тебе.

Бяла си, Доно, червена,

Червена като ябълка.Dona Was Sitting at the Gates
Traditional folk song
Dona was sitting at the gates, baby,

Dona was sitting at the gates,

A crimson kerchief in her hand

Holding and fanning her white face.

There rides Nikola calling her, baby,

There rides Nikola calling her,

Riding a crimson stallion

Looking all way at Dona’s side.

Dona was telling Nikola, baby,

“God bless you, brother Nikola,

You are returning from the fair,

Have you seen any pretty girls?”

Nikola’s speaking to Dona, baby,

“There were, oh Dona, of all kinds,

White-faced from the town of Sliven,

Black-eyed from the town of Yambol.

Whiter, o Dona, there was none, baby,

Whiter, o Dona, than you are.

You are white, Dona, you are red,

Apple-red, this is what you are.”Каталог: users
users -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
users -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
users -> Задачи: Производствена мощност Задача 1
users -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
users -> Sleepers ## Режисьор : Бари Левинсън
users -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
users -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
users -> Богомил николов
users -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
users -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница