О б л а с т п е р н и к сертифицирана по iso 9001: 2008страница1/3
Дата03.08.2018
Размер263.82 Kb.
  1   2   3


О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

О Б Л А С Т П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2008
2300 Перник, пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890ЗАПОВЕД

№ 1611


гр. Перник, 10.10.2014 г.
На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19 и чл. 24 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 23 и гл. 9 от НПУРОИ, решение № 850/ 18.09.2014 г. и № 851/ 18.09.2014 г. на Общински съвет – Перник

НАРЕЖДАМ:
Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи- частна общинска собственост, както следва:
1. Земеделски земи с обща площ 30,208 дка., намиращи се в землището на с. Дивотино, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 034036, местност „Закръст” – 1,024 дка. - ливада ІV кат., при граници и съседи: 055124, 034024, 034038, 034037, 034035;

- № 055209, местност Закръст” – 2,452 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 055215, 055300, 055027, 034027;

- № 034027, местност „Закръст” – 15,001 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 055124, 055005, 055006, 055215, 055209, 055027, 055208, 055082, 055054, 034028, 034030;

- № 034051, местност „Закръст” – 10,534 дка, ливада ІV кат., при граници и съседи: 034028, 034029, 054057, 054008, 034037;

- № 034029, местност „Закръст” – 1,197 дка., ливада ІV кат., при граници и съседи: 034028, 034051, 055056.

При начална тръжна цена 181,25 лв. годишно.
2. Земеделски земи с обща площ 41,329 дка., намиращи се в землището на с. Дивотино, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 031235, местност „Герен” - 3.648 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 031150, 031139, 031138, 031166, 031167, 031168, 031171, 031174, 031197, 031152, 031153, 031234;

- № 031233, местност „Герен” – 11,294 дка.- ливада ІV кат., при граници и съседи: 031006, 031005, 031004, 031003, 031007, 033057, 033056, 551078, 551065, 031042, 031046, 031045, 031043, 031044, 031055, 031052, 031050, 031232;

- № 031202, местност „Герен” – 0,150 дка. - ливада ІV кат., при граници и съседи: 031212, 031208;

- № 031158, местност „Герен” – 0,579 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 031157, 031159, 031163, 031156;

- № 031152, местност „Герен” – 0,947 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 031235, 053025, 031153;

- № 031150, местност „Герен” – 0,648 дка.- ливада ІV кат., при граници и съседи: 031149, 031234, 031235, 031139;

- № 031120, местност „Герен” – 1,321 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 031107, 031110, 031121, 031212, 031119;

- № 031110, местност „Герен” – 0,962 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 031109, 031107, 031120, 031121, 031212;

- № 031077, местност „Пусти валог” – 1,469 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 031093, 031076, 031226, 031078;

- № 031075, местност „Пусти валог” – 0,808 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 031076, 031226, 031060, 031061, 031062;

- № 031058, местност „Пусти валог” – 2,851 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 031056, 031057, 031059, 031226, 031055;

- № 031033, местност „Герен” – 1,518 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 031032, 031063, 031034, 031024;

- № 031030, местност „Герен” – 1,301 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 031029, 031015, 031024, 031031, 031063;

- № 031028, местност „Герен” – 0,988 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 031027, 031103, 000442;

- № 031022, местност „Герен” – 0,911 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 031021, 031024, 031023, 031222;

- № 031015, местност „Герен” – 3,198 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 031014, 031013, 031048, 031029, 031030, 031024, 031021, 031017, 031016;

- № 031009, местност „Герен” – 0,331 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 031008, 031047, 031010, 031007;

- № 027014, местност „Върволица” – 8,405 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 027013, 027008, 052030, 052031, 052202, 052036, 052035, 052033, 000426, 027003.

При начална тръжна цена 247,97 лв. годишно.
3. Земеделска земя 3,743 дка., намираща се в землището на с. Дивотино, общ. Перник. Имот с №:

- № 031001, местност „Герен” - 3.743 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 000426, 052301, 052004, 052001, 031006, 031005, 031004, 031003, 031002.

При начална тръжна цена 22,46 лв. годишно.
4. Земеделски земи с обща площ 87,186 дка., намиращи се в землището на с. Дивотино, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 015136, местност „Света вода” – 7,366 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 015133, 015137, 015135;

- № 015137, местност „Света вода” – 25,918 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 046057, 015133, 015136, 015133;

- № 015135, местност „Света вода” – 2,514 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 015136, 015133;

- № 045014, местност „Ясиковец” – 25,002 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 045015, 045013, 007168, 007129;

- № 491200, местност „Шумките” – 5,680 дка. – нива V кат., при граници и съседи: 049300, 491069, 019010, 491074;

- № 491090, местност „Шумките” – 3,005 дка. – нива V кат., при граници и съседи: 046095, 049300, 491073, 491050, 019009, 019008;

- № 077025, местност „Равнище” – 17,701 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 077081, 077035, 077033, 077034, 077026, 000383, 077042, 077049, 077082.

При начална тръжна цена 577,53 лв. годишно.
5. Земеделски земи с обща площ 27,958 дка., намиращи се в землището на с. Дивотино, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 078205, местност „Валожене” – 1,506 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 078006, 000300, 078004, 069205, 069010, 069007;

- № 078204, местност „Деньовец” – 0,549 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 780046, 078062, 078059;

- № 078203, местност „Валожене” – 8,453 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 078051, 000300, 078046, 078072, 079320, 078053, 078052;

- 078202, местност „Валожене” – 1,810 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 000300, 078008, 078071, 078009, 078301, 078012;

- № 078201, местност „Валожене” – 1,088 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 078071, 069021, 078123, 000300, 078008;

- № 078200, местност „Валожене” – 1,177 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 780005, 071021, 078303, 780119, 000300;

- № 078074, местност „Деньовец” – 3,404 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 078060, 079320, 078034, 000300, 078033, 078032, 078031;

- № 078040, местност „Деньовец” – 0,322 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 078041, 000300, 078039, 079320;

- № 025068, местност „Валожене” – 0,358 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 025067, 025072, 000383;

- № 025056, местност „Валожене” – 2,295 дка. – ливада VІІ кат., при граници и съседи: 025057, 025078, 025047, 025055;

- № 025049, местност „Валожене” – 1,718 дка. – ливада VІІ кат., при граници и съседи: 025050, 025043, 025048, 025055, 025054;

- № 025013, местност „Валожене” – 1,941 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 025012, 079307, 025019, 025014, 025015;

- № 025007, местност „Валожене” – 0,301 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 025081, 079307, 025008;

- № 025001, местност „Валожене” – 3,036 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 079307, 025003, 025002, 079052.

При начална тръжна цена 159,72 лв. годишно.
6. Земеделски земи с обща площ 32,372 дка., намиращи се в землището на с. Дивотино, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 034003, местност „Закръст” – 1,000 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 034002, 000426, 034004, 055211;

- № 034004, местност „Закръст” – 4,771 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 000426, 034005, 034065, 055119, 055211, 034003;

- № 034013, местност „Закръст” – 1,321 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 034065, 034016, 034014, 034012;

- № 034016, местност „Закръст” – 2,293 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 034015, 034014, 034013, 034065, 034017;

- № 034024, местност „Закръст” – 3,849 дка. – храсти ІV кат., при граници и съседи: 034038, 034036, 055310, 034026;

- № 034037, местност „Закръст” – 1,503 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 034028, 034030, 034031, 034032, 034033, 034034, 034035, 034036, 034038, 054008, 034051;

- № 075212, местност „Стубел” – 0,488 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 075302, 075034, 075301;

- № 075211, местност „Стубел” – 0,909 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 075101, 075015, 073027, 075014;

- № 075209, местност „Стубел” – 2,191 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 075101, 075066, 073027, 075009, 075300, 075010;

- № 075208, местност „Стубел” – 0,722 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 075101, 075170, 073027, 075015;

- № 075207, местност „Стубел” – 0,500 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 075028, 075016, 075017, 075025;

- № 075205, местност „Стубел” – 0,951 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 074302, 000393, 075101, 075021;

- № 075202, местност „Стубел” – 1,474 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 075046, 000389, 000383, 075119, 075304, 075303;

- № 075201, местност „Чешмата” – 5,345 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 075068, 075044, 075043, 075065, 075301, 075049, 075048, 075047, 075045, 075303;

- № 075038, местност „Стубел” – 2,933 дка. – нива VІІ кат., при граници и съседи: 075301, 075302, 075039;

- № 075014, местност „Стубел” – 0,501 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 075101, 075211, 073027, 075013;

- № 075009, местност „Деньовец” – 1,000 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 075008, 075300, 075209, 073027;

- № 034052, местност „Закраст” – 0,621 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 054008, 034038, 034054, 034053.

При начална тръжна цена 273,34 лв. годишно.

7. Земеделски земи с обща площ 73,041 дка., намиращи се в землището на с. Дивотино, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 022008, местност „Стубел” – 0,600 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 022007, 022084, 022009, 022014;

- № 022011, местност „Стубел” – 0,463 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 022084, 022010, 022013, 022012;

- № 022012, местност „Стубел” – 0,372 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 022011, 022091, 022014, 022009, 022084;

- № 022013, местност „Стубел” – 4,991 дка. – ливада VІІ кат., при граници и съседи: 022011, 022010, 022084, 000383, 022078, 022091;

- № 022014, местност „Стубел” – 23,292 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 022087, 022027, 058048, 058305, 058046, 058062, 022006, 022005, 022004, 022007, 022008, 022009, 022012, 022091, 022090, 022091, 022086;

- № 022023, местност „Стубел” – 2,578 дка. – ливада VІІ кат., при граници и съседи: 022022, 022024, 022031, 022030, 022087;

- № 022026, местност „Бос” – 1,466 дка. – ливада VІІ кат., при граници и съседи: 059300, 022035, 022034, 022025;

- № 022058, местност „Стубел” – 1,896 дка. – ливада VІІ кат., при граници и съседи: 022057, 022051, 022050, 023032, 022063;

- № 022084, местност „Стубел” – 10,168 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 022083, 022002, 058078, 058061, 000383, 022013, 022010, 022011, 022012, 022009, 022008, 022007;

- № 022087, местност „Стубел” – 5,311 дка. – ливада VІІ кат., при граници и съседи: 022086, 022014, 022028, 022023, 022022, 022021, 022020, 022019;

- № 022091, местност „Стубел” – 12,644 дка. – ливада VІІ кат., при граници и съседи: 022090, 022014, 022086, 022019, 022020, 022024, 059300, 022013, 022012, 022014, 022017;

- № 551001, местност „Яричи валог” – 9,260 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 551066, 551064, 031062, 551205, 551060, 551205, 033027, 033026, 551061, 551062).

При начална тръжна цена 445,29 лв. годишно.
8. Земеделски земи с обща площ 53,054 дка., намиращи се в землището на с. Дивотино, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 039034, местност „Ожин гроб” – 2,914 дка. – нива VІІ кат., при граници и съседи: 039002, 001010, 039033, 036032, 039001;

- № 039015, местност „Ожин гроб” – 1,638 дка. – нива VІІ кат., при граници и съседи: 039016, 005025, 039033;

- № 017010, местност „Раздолци” – 2,021 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 017009, 017008, 017002, 017011, 017015;

- № 020054, местност „Церов дол” – 7,130 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 020053, 020044, 020038, 019010, 020067, 020070, 020058, 020057, 020056, 020055, 020064;

- № 021037, местност „Сегмовица” – 2,301 дка. – ливада VІІ кат., при граници и съседи: 021016, 021015, 021034, 021017, 021036, 021038;

- № 021016, местност „Сегмовица” – 1,212 дка. – ливада VІІ кат., при граници и съседи: 021014, 021015, 021037, 021038, 021040, 021053, 021012, 021013;

- № 016011, местност „Измидуша” – 1,417 дка. – ливада Х кат., при граници и съседи: 016010, 016012;

- № 016019, местност „Измидуша” – 1,514 дка. – ливада Х кат., при граници и съседи: 016014, 016029, 016020, 016010;

- № 016023, местност „Измидуша” – 1,367 дка. – ливада Х кат., при граници и съседи: 016026, 016024, 016022, 016013;

- № 016027, местност „Измидуша” – 2,614 дка. – ливада Х кат., при граници и съседи: 016028, 016026, 016025;

- № 016029, местност „Измидуша” – 14,204 дка. – ливада Х кат., при граници и съседи: 016028, 016026, 016030, 016031, 000426, 016014, 016015, 016018, 016017, 016016, 016014, 016019, 016020;

- № 016042, местност „Измидуша” – 14,722 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 016038, 016046, 016045, 016044, 016031.

При начална тръжна цена 221,04 лв. годишно.
9. Земеделски земи с обща площ 85,867 дка., намиращи се в землището на с. Дивотино, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 010053, местност „Маньово” – 79,348 дка. – пасище, мера VІІ кат., при граници и съседи: 010077, 010078, 010081, 010082, 000299, 006056, 010001, 010022, 010029, 010033, 010051, 010052, 010051, 010033, 089008, 010054, 010055;

- № 044003, местност „Шукея” – 1,601 дка. – нива VІІ кат., при граници и съседи: 044002, 042013, 007077, 007076;

- № 044008, местност „Мечи дол” – 0,420 дка. – нива VІІ кат., при граници и съседи: 044011, 044007, 007061;

- № 044010, местност „Мечи дол” – 4,498 дка. – нива VІІ кат., при граници и съседи: 044009, 044011, 007061, 007063.

При начална тръжна цена 204,33 лв. годишно.
10. Земеделски земи с обща площ 20,775 дка., намиращи се в землището на с. Дивотино, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 020070, местност „Церов дол” – 8,408 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 020069, 020068, 020067, 020054, 020059, 020060, 020061, 020062, 020063, 020065, 020071, 020084, 020085, 020088, 020090, 020091, 049304;

- № 020092 местност „Умата” – 2,949 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 020091, 049304, 020093, 020096;

- № 049202, местност „Церов дол” – 6,553 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 049087, 049086, 049085, 049028, 049026, 049025, 049024, 049304;

- № 068014, местност „Валожене” – 2,865 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 068006, 068005, 068010, 068002, 067202, 067030, 068001.

При начална тръжна цена 138,15 лв. годишно.
11. Земеделска земя с площ 25,470 дка., намираща се в землището на с. Дивотино, общ. Перник. Имот с №:

- № 008170, местност „Патерица” – 25,470 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 015068, 015067, 015077, 015067, 015078, 008217, 008184, 008179, 008178, 008174, 008173, 008171.

При начална тръжна цена 101,88 лв. годишно.
12. Земеделски земи с обща площ 225,264 дка., намиращи се в землището на гр. Батановци, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 004003, местност „Зеленковица” – 188,576 дка. – пасище, мера Х кат., при граници и съседи: 004002, 000506, 003099, 003088, 003099, 000109, землищна граница;

- № 004002, местност „Зеленковица” – 36,688 дка. – пасище, мера Х кат., при граници и съседи: 004001, землищна граница, 004003, 000506.

При начална тръжна цена 450,53 лв. годишно.
13. Земеделски земи с обща площ 10,398 дка., намиращи се в землището на гр. Батановци, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 016074, местност „Барие” – 6,122 дка. – ливада Х кат., при граници и съседи: 016095, 016006, 016007, 016009, 016008, 016010;

- № 016004, местност „Ливаге” – 4,276 дка. – ливада VІ кат., при граници и съседи: 016125, 016005, 016095, 016111, 016003.

При начална тръжна цена 39,75 лв. годишно.
14. Земеделски земи с обща площ 860,685 дка., намиращи се в землището на гр. Батановци, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 001279, местност „Герена” – 4,365 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 001226, 001272, 001273, 001206, 001207, 001280;

- № 001278, местност „Герена” – 5,016 дка. – ливада VІ кат., при граници и съседи: 001245, 001244, 001389, 001256, 001250, 001251, 001248;

- № 001348, местност „Раец” – 6,518 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 001349, 001346, 001333, 001287, 001285, 000009, 001350;

- № 005005, местност „Требеница” – 121,374 дка. – пасище, мера Х кат., при граници и съседи: 000109, 000510, 000509, 005004, 000509, 006002, 042028, 005001, 005002, 005003, 042029, 042030, 042031, 042032, 042033, 042034, 042035, 042036, 042037, 042038, 042039, 042040, 042041;

- № 009025, местност „Връшник” – 16,786 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 009009, 009017, 009018, 000120, 046006, 046014, 000085, 009005, 009004, 009003, 009002, 009001, 009010;

- № 016048, местност „Барие” – 12,257 дка. – ливада Х кат., при граници и съседи: 016043, 016051, 016052, 016053, 016054, 016055, 016049, 016037, 016038, 016047, 016046, 016045;

- № 016077, местност „Барие” – 3,000 дка. – ливада VІ кат., при граници и съседи: 000030, 016020, 016019, 016021, 016088;

- № 016083, местност „Стране” – 5,229 дка. – ливада Х кат., при граници и съседи: 016093, 000051, 016104;

- № 020015, местност „Поятище” – 14,905 дка. – ливада Х кат., при граници и съседи: 020011, 054005, 054004, 020005, 020014, 020013;

- № 023003, местност „Загране” – 6,978 дка. – ливада Х кат., при граници и съседи: 042028, 000085, 023001, 000085, 000121, землищна граница, 023002;

- № 025199, местност „Раец” – 4,445 дка. – нива V кат., при граници и съседи: 025200, 025012, 025053, 025033;

- № 038001, местност „Делниче” – 9,546 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 038068, 000048, 038068, 038002, 038066;

- № 039002, местност „Арбанас” – 4,820 дка. – нива VІ кат., при граници и съседи: 039016, 039017, 039001, 000004;

- № 003099, местност „Зеленковица” – 302,263 дка. – пасище, мера Х кат., при граници и съседи: 000506, 004003, 003088, 003029, 003028, 003027, 003028, 003029, 003088, 004003, 000109, 000509, 061019, 061018, 061017, 061016, 061015, 061014, 061013, 061012, 061011, 061010, 061009, 061008, 061007, 061006, 061005, 061004, 061003, 061002, 061001, 000102, 003101, 003102, 003103, 003104, 000102, 003085, 003075, 003073, 003072, 003071, 000010, 043001, 003043, 003096, 003032, 003031, 003036, 003042, 003041, 003040, 003036, 003039, 003038, 003037, 057004, 057003, 057002, 003070, 003068, 003069, 003014, 003024, 003023, 000301;

- № 000301, местност „Божков дол” – 236,668 дка. – нива Х кат., при граници и съседи: 000506, 003099, 003022, 003021, 003098, 003055, 003094, 003056, 003091, 003093, 003059, 003060, 003061, 003062, 003063, 003064, 003065, 001017, 001043;

- № 001276, местност „Валозите” – 13,984 дка. – пасище, мера V кат., при граници и съседи: 001260, 001263, 001265, 001264, 001275, 001324, 001267, 001277, 001201, 001199, 001273, 001272, 001271, 001256;

- № 001277, местност „Валозите” – 17,953 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 001267, 001276, 001201, 001202, 001200, 001195, 001197, 001198, 000009, 001204;

- № 001280, местност „Герена” – 16,971 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 001226, 001389, 001230, 001229, 001221, 001225, 001224, 001223, 001209, 001186, 001185, 001181, 001177, 001178, 001182, 001183, 001182, 001179, землищна граница, 000009, 001190, 001189, 001188, 001187, 001191, 001199, 001203, 001205, 001207, 001279, 001208;

- № 001282, местност „Кържов герен” – 57,607 дка. – пасище, мера Х кат., при граници и съседи: 001281, 001169, 001168, землищна граница, 001175, 001184, 001185, 001186, 001209, 001210, 001211, 001214, 001215, 001232, 001233, 001236, 001249, 000085, 001237, 001238, 001239, 001240, 001241, 001240, 001239, 001238, 001237.

При начална тръжна цена 2526,40 лв. годишно.
15. Земеделска земя с площ 3,254 дка., намираща се в землището на гр. Батановци, общ. Перник. Имот с №:

- № 010019, местност „Кошараница” – 3,254 дка. – пасище, мера Х кат., при граници и съседи: 010017, 010027, 040001.

При начална тръжна цена 6,51 лв. годишно.
16. Земеделски земи с обща площ 37,831 дка., намиращи се в землището на с. Зидарци, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 022128, местност „Младо селище” – 3,343 дка. – ливада VІ кат., при граници и съседи: 022132, 022129, 022153, 022127, 022126, 022124, 020026;

- № 022026, местност „Осоица” – 0,223 дка. – ливада VІ кат., при граници и съседи: 022004, 022027, 022028, 022025;

- № 022148, местност „Поятище” – 28,668 дка. – пасише, мера VІ кат., при граници и съседи: 022034, 022033, 022032, 022031, 000065, 022064, 000062, 022060, 022037, 022036, 022035;

- № 022009, местност „Осоица” – 1,353 дка. – пасище, мера VІ кат., при граници и съседи: 022008, 022023, 022021, 022010, 000065;

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница