О б л а с т п е р н и к сертифицирана по iso 9001: 2008


При начална тръжна цена 126,42 лв. годишностраница3/3
Дата03.08.2018
Размер263.82 Kb.
1   2   3

При начална тръжна цена 126,42 лв. годишно.
38. Земеделски земи с обща площ 242,014 дка., намиращи се в землището на с. Витановци, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 013001, местност „Средорек” – 1,870 дка. – използв. ливада ІV кат., при граници и съседи: 013002, 000041, 000033, 013069;

- № 013002, местност „Средорек”- 1,455 дка. – използв. ливада ІV кат., при граници и съседи: 013001, 013069, 013003, 000041;

- № 013003, местност „Средорек”- 3,222 дка. – използв. ливада ІV кат., при граници и съседи: 013002, 000041, 013069;

- № 013004, местност „Средорек”- 5,210 дка. – използв. ливада ІV кат., при граници и съседи: 013007, 013005, 013069, 000041, 013008;

- № 014012, местност „Завойо” – 2,970 дка. – използв. ливада ІV кат., при граници и съседи: 014009, 014007, 000041, 014014, 014013, 014010;

- № 014013, местност „Завойо” – 3,905 дка. – използв. ливада ІV кат., при граници и съседи: 014020, 014021, 000033, 014097, 014019, 014018, 014017, 014015, 014014, 014012, 014010, 014022, 014023, 014025, 014026;

- № 019070, местност „Виро” – 17,202 дка. – използв. ливада ІV кат., при граници и съседи: 019055, землищна граница, 020039, 020001, 022103, 019066, 019069, 019061;

- № 023119, местност „Попов дол” – 10,218 дка – пасище, мера ІХ кат., при граници и съседи: 023044, 023048, 023047, 023046, 032001, 032006, 032007, 032008, 032014, 032015, 032018, 032019, 032044, 023003, 023004, 023008;

- № 023044, местност „Попов дол” – 17,596 дка. - използв. ливада ІХ кат., при граници и съседи: 023009, 023010, 023011, 023013, 023017, 023019, 023022, 023023, 023035, 023043, 023042, 023051, 023050, 023048, 023119, 023008;

- № 025043, местност „Шаркова ливада” – 3,223 дка. – използв. ливада ІХ кат., при граници и съседи: 025046, 025045, 025041, 025042, 052046, 025044;

- № 025044, местност „Шаркова ливада” – 2,943 дка. – използв. ливада ІХ кат., при граници и съседи: 025043, 052046, 025003, 025002, 025001, 025046;

- № 025045, местност „Шаркова ливада” – 11,156 дка. – пасище, мера VІІ кат., при граници и съседи: 025046, землищна граница, 024010, 000095, 052046, 025041, 025043;

- № 025046, местност „Шаркова ливада” – 6,542 дка. – пасище, мера ІХ кат., при граници и съседи: 025043, 025045, землищна граница, 025047, 025008, 025007, 025006, 025005, 025004, 025001, 025044;

- № 026045, местност „Широка ливада” – 134,883 дка. – използв. ливада ІХ кат., при граници и съседи: землищна граница, 026046, 025049, 025040, 025036, 027002, 027003, 028001, 028007, 028006, 026012, 026011, 026010, 026009, 026005, 026004, 026003, 026002, 026001, 026002, 026003, 026004, 026006, 026007, 026008, 026005, 026009, 026019, 026020, 026021, 026022, 026023, 026022, 026027, 026030, 026029, 026026, 026016, 026035, 026038, 026039, 029047, 026041, 026043, 037008, 026044, 033013, 026034, 026033, 026032, 026031, 033001, 033007, 033008, 033009, 033013;

- № 027001, местност „Пейчов дол” – 4,215 дка. – използв. ливада ІХ кат., при граници и съседи: 027003, 027004, 027005, 052046, 025003, 025004, 025005, 025006, 025007, 025008, 025009, 025010, 025011, 025012, 025013, 027002;

- № 027043, местност „Пейчов дол” – 3,271 дка. – използв. ливада V кат., при граници и съседи: 027042, 027062, 027044, 027059, 027041, 027029;

- № 027069, местност „Пейчов дол” – 12,133 дка. – използв. ливада VІІ кат., при граници и съседи: 052045, 027068, 027067, 027042, 027022, 027018, 027017, 027016, 027015, 027014, 027006.

При начална тръжна цена 824,30 лв. годишно.
39. Земеделска земя с площ 39,410 дка., намираща се в землището на с. Рударци, общ. Перник. Имот с №:

- № 002354, местност „Гръковец” – 39,410 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 002355, 009002, 009003, 002301, 009004, 009005, 009006, 002156, 002255, 009013, 002253, 002022, 002333, 002021, 002020, 002348, 002033, 002032, 002024, 002031, 002025, 002162, 002350, 002026, 002232, 002222, 002221, 002220, 002212, 002152, 002027, 002028, 002202, землищна граница, 002090, 002285, 002175.

При начална тръжна цена 236,46 лв. годишно.
40. Земеделски земи с обща площ 742,553 дка., намиращи се в землището на с. Мещица, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 082007, местност „Умище” – 79,837 дка. – пасище, мера ІХ кат., при граници и съседи: 000317, 000896, землищна граница, 000321, 000324, 000321, 082013, 082012, 082011, 082010, 000316, 000314, 080084, 080085, 080086;

- № 091007, местност „Рогожарски рид” – 82,254 дка. – пасище, мера ІХ кат., при граници и съседи: 091006, 000319, 000815, 000076, 091010, 000077, 091009, 091010, 091012, 091013, 091015, 091016, 000319;

- № 092026, местност „Криво падине” – 89,508 дка. – пасище, мера ІХ кат., при граници и съседи: 092001, землищна граница, 092074, 092058, 092053, 092051, 092056, 000806, 092039, 092037, 092036, 092035, 092034, 092033, 092032, 092043, 092044, 092043, 092027, 092028, 092029, 092031, 092032, 092033, 092034, 092035, 092036, 092038, 092039, 092015, 092014, 092018, 092019.

- № 092107, местност „Криво падине” – 52,406 дка. – пасище, мера ІХ кат., при граници и съседи: 000352, 092105, 000811, 092119, 092118, 092115;

- № 092119, местност „Криво падине” – 25,495 дка. – пасище, мера ІХ кат., при граници и съседи: 000811, 092121, 092122, 092135, 092133, 092132, 092118, 092107;

- № 092234, местност „Криво падине” – 0,648 дка. – нива ІХ кат., при граници и съседи: 092235, 092218, 092198, 092220;

- № 092236, местност „Криво падине” – 0,594 дка. – нива ІХ кат., при граници и съседи: 092218, 092235, 092220;

- № 095005, местност „Свирчево” – 115,625 дка. – пасище, мера ІХ кат., при граници и съседи: 095004, 096079, 096072, 096070, 096069, 096067, 095024, 095025, 095021, 095017, 095018, 095014, 095009, 095037, 095012, 095011, 095010, 096054, 096081;

- № 096001, местност „Лисичи дупки” – 203,482 дка. – пасище, мера ІХ кат., при граници и съседи: 000076, 096005, 096008, 096009, 096013, 096017, 096024, 096025, 000892, 096035, 096034, 096033, 000192, 096028, 096020, 096028, 096033;

- № 096059, местност „Лисичи дупки” – 3,486 дка. – нива ІХ кат., при граници и съседи: 096067, 096060, 096063;

- № 096067, местност „Лисичи дупки” – 56,256 дка. – пасище, мера ІХ кат., при граници и съседи: 000076, 000892, 096057, 096075, 096062, 096061, 096060, 096059, 096063, 096064, 096068, 095005, 095024, 095025, 000351, землищна граница.

- № 096078, местност „Лисичи дупки” – 32,962 дка. – пасище, мера ІХ кат., при граници и съседи: 096077, 000892, 096054, 000804, 096045, 096048, 096047, 096058, 096056, 096039, 096056, 096041, 096042, 000892.

При начална тръжна цена 1499,29 лв. годишно.
41. Земеделски земи с обща площ 204,543 дка., намиращи се в землището на с. Боснек, общ. Перник. Имоти с №№:

- № 003068, местност „Прекуша” – 0,774 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 003037, 003054, 000234, 003066;

- № 003082, местност „Прекуша” – 0,368 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 003021, 003081, 003031, 003075, 003020;

- № 003075, местност „Прекуша” – 5,925 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 003074, 003035, 000100, 003011, 003012, 003018, 003020, 003082, 003031, 003032, 003033, 003066, 003037, 003034, 003072;

- № 003084, местност „Прекуша” – 0,573 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 003083, 003086, 003017, 070016, 070018, 003029, 003028, 003076;

- № 003086, местност „Прекуша” – 1,167 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 003085, 003084, 003016, 003015, 003014, 003070, 003064;

- № 004012, местност „Доло” – 0,319 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 004011, 004013, 004015, 000100;

- № 004013, местност „Доло” – 0,291 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 004011, 004012, 004014, 000929;

- № 004021, местност „Доло” – 0,908 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 000100, 000929, 004020;

- № 004022, местност „Доло” – 3,288 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 004003, 004002, 004001, 000200, 000929, 004004, 000100;

- № 005027, местност „Одженица” – 0,397 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 005012, 000025, 005015, 005016, 005026;

- № 006013, местност „Ушляк” – 0,478 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 000300, 000206, 006012;

- № 008029, местност „Брезов дол” – 4,679 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 000598, 008014, 000213, 008028;

- № 009008, местност „Брезов дол” – 1,257 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 009007, 009009, 009003, 009009;

- № 009009, местност „Брезов дол” – 27,523 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 009001, 000213, 000214, 000598, 009010, 000213, 009003, 009008, 009007, 009005, 009007, 009008, 009003, 009002;

- № 010082, местност „Грамаге” – 22,545 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 010021, 010065, 010038, 010065, 010067, 015022, 015023, 000220, 010081;

- № 015023, местност „Грамаге” – 1,049 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 015020, 015022, 010082, 000220;

- № 015024, местност „Грамаге” – 0,800 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 015005, 015009, 000214, 015025;

- № 015026, местност „Грамаге” – 0,808 дка. – ливада V кат., при граници и съседи: 015025, 000214, 015006, 015005;

- № 016004, местност „Люцерните” – 0,451 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 016007, 016005, 000214, 016003;

- № 016022, местност „Люцерните” – 2,140 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 016020, 000214, 032053, 032043;

- № 017001, местност „Друма” – 1,695 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 018029, 017002, 017004;

- № 017016, местност „Друма” – 1,158 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 017015, 000214, 017018, 017017, 018038;

- № 017020, местност „Друма” – 1,202 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 017019, 000214, 017021, 018038;

- № 017022, местност „Друма” – 1,209 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 017021, 000214, 017023, 018038;

- № 017035, местност „Друма” – 0,350 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 017034, 017037, 017036;

- № 017043, местност „Друма” – 0,572 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 017044, 017037, 018038, 000216;

- № 024007, местност „Чорбаджийска нива” – 2,003 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 024006, 024008, 024014, 024015, 024016;

- № 024010, местност „Чорбаджийска нива” – 1,865 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 024113, 024082, 024009;

- № 024011, местност „Чорбаджийска нива” – 1,218 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 024013, 024008, 024082, 024113, 024012;

- № 024036, местност „Чорбаджийска нива” – 1,630 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 024115, 024034, 024091, 024104, 024101, 023001, 024035;

- № 024112, местност „Стара угорлия” – 0,824 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 024111, 024041, 024040, 024049, 024047, 024046;

- № 024113, местност „Чорбаджийска нива” – 28,006 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 024110, 024088, 024093, 024108, 024085, 024043, 024045, 024046, 024047, 024048, 024031, 024029, 024012, 024011, 024082, 024009, 024010, 000216, 024050, 024105, 024050, 024052, 024051, 024083, 024052, 024053, 024054, 024055, 024056, 024055, 024054, 024053, 000203, 020037;

- № 024104, местност „Чорбаджийска нива” – 6,804 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 024043, 024085, 024103, 023005, 023006, 023001, 023002, 024101, 024036, 024091, 024041, 024042, 024090;

- № 024109, местност „Чорбаджийска нива” – 0,533 дка. – нива ІV кат., при граници и съседи: 024110, 024103, 023008, 020037;

- № 027001, местност „Лаго” – 4,019 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 000226, 027003, 027020, 027002, 000216;

- № 027007, местност „Лаго” – 1,002 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 027072, 027006, 000226, 000221;

- № 027017, местност „Лаго” – 1,034 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 027020, 027016, 027014, 027023, 027018;

- № 027073, местност „Лаго” – 1,468 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 027020, 027004, 027010, 027011, 027012, 027015;

- № 027091, местност „Лаго” – 2,459 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 027090, 027055, 027054, 027088, 027053, 027084, 026009, 026008, 026038, 026003, 026002, 026001, 000225;

- № 027092, местност „Лаго” – 1,927 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 027090, 000225, 027055;

- № 027081, местност „Лаго” – 0,738 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 027082, 027043, 027044, 027045, 027046, 027047, 027048, 024115;

- № 027087, местност „Лаго” – 8,373 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 027086, 027030, 027071, 027057, 027056, 027052, 027051, 027050, 027049, 027041, 027040, 027039, 027031, 027029, 027031, 027032, 027028, 027026, 027078, 027024, 027014, 027013, 027012, 027030;

- № 027094, местност „Лаго” – 13,941 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 027093, 024115, 027082, 027049, 027050, 027051, 027052, 027053, 026014, 026015, 024115;

- № 029033, местност „ Главата” – 0,946 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 029024, 029027, 029028, 029029, 029035, 029034, 000218, 029032, 029031, 029030;

- № 029062, местност „Главата” – 1,515 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 029061, 029054, 029063, 029064, 029067;

- № 029071, местност „Главата” – 0,580 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 000218, 029119, 029120, 029072;

- № 029074, местност „Главата” – 0,982 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 029073, 029075, 029076, 000218;

- № 029114, местност „Главата” – 0,148 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 029113, 029012, 029014;

- № 029120, местност „Главата” – 3,420 дка. – ливада ІV кат., при граници и съседи: 029119, 000218, 029069, 029060, 029061, 029067, 029078, 029077, 029073, 029072, 029071;

- № 031030, местност „Главата” – 0,363 дка. - ливада ІV кат., при граници и съседи: 031024, 031025, 031029, 000226;

- № 031031, местност „Главата” – 0,338 дка. - ливада ІV кат., при граници и съседи: 031020, 031021, 000218;

- № 031033, местност „Главата” – 1,945 дка. - ливада ІV кат., при граници и съседи: 031034, 000216, 031009;

- № 031037, местност „Главата” – 1,357 дка. - ливада ІV кат., при граници и съседи: 031036, 031002, 000218, 000216, 031001;

- № 031042, местност „Главата” – 0,935 дка. - ливада ІV кат., при граници и съседи: 031043, 000216, 031009, 031013;

- № 032053, местност „Ракита” – 6,633 дка. - ливада ІV кат., при граници и съседи: 016022, 032043, 032044, 032049, 032050, 032051, 032056, 032054, 000214;

- № 032058, местност „Ракита” – 0,189 дка. - ливада ІV кат., при граници и съседи: 032052, 032059, 032055, 032057;

- № 032080, местност „Ракита” – 1,943 дка. - ливада ІV кат., при граници и съседи: 032039, 032042, 032044, 032049, 032045, 032079;

- № 032087, местност „Ракита” – 23,479 дка. - ливада ІV кат., при граници и съседи: 032086, 032006, 032003, 032004, 014031, 014018, 032005, 000216, 032012, 032013, 032014, 032013, 032012, 000216, 032015, 032016, 032017, 032018, 032019, 032020, 032021, 032022, 032023, 032082, 032025, 032030, 032027, 032026, 032027, 032028, 032029, 032030, 032040, 016017, 016015, 016014, 016013, 016012, 016011, 016010, 016009, 000220, 032008, 032009, 032010, 032077, 032083, 032007, 032006, 032075, 032084.

При начална тръжна цена 1544,51 лв. годишно.

Необходими документи за участие в търга:

1. Заявление за участие по образец;

2. Декларация по образец;

3. Декларация по чл. 37 п от Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи.

4. Заверено копие от Удостоверение за актуално състояние на фирмата или документ - декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК)

5. Изрично пълномощно за участие в търга, с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник или заверено копие от него;

6. Документ за самоличност (заверено копие от личната карта)

7. Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

8. Документ за закупени книжа -оригинал

9. Документ за внесен депозит- оригинал


Офертите на участници, за които след служебна проверка се установи, че имат непогасени задължения към ОП „ОССТО”, ОП „Пазари” и Дирекция „Местни приходи” при Община Перник към датата на провеждане на търга, няма да бъдат допуснати до по нататъшно участие и няма да бъдат отваряни и разглеждани.
Търгът от т. № 1 до т. № 14 включително да се проведе на 10.11.2014 год. от 9,30 часа в заседателната зала на Община Перник етаж 1.

Търгът от т. № 15 до т. № 28 включително да се проведе на 12.11.2014 год. от 9,30 часа в заседателната зала на Община Перник етаж 1.

Търгът от т. № 29 до т. № 41 включително да се проведе на 14.11.2014 год. от 9,30 часа в заседателната зала на Община Перник етаж 1.

Съгласно чл. 93, ал. 6 от НПУРОИ, кандидатите подават своите офертни документи в запечатан, непрозрачен плик /като върху плика се залепва заявлението за депозиране на документи/, в отдел „Информационно и административно обслужване”, при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им, до 16,00 ч. на предходния ден на търга.

Когато на търговете от първите дати, се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, те се считат за непроведени.
Повторният търг от т. 1 до т. № 14 включително да се проведе на 17.11.2014 г. от 9,30 ч. в заседателната зала на Община Перник етаж 1.

Повторният търг от т. 15 до т. № 28 включително да се проведе на 19.11.2014 г. от 9,30 ч. в заседателната зала на Община Перник етаж 1.

Повторният търг от т. 28 до т. № 41 включително да се проведе на 21.11.2014 г. от 9,30 ч. в заседателната зала на Община Перник етаж 1.

Подадените оферти и депозита за участие на неявилите се участници не се връщат

Тръжната документация, съдържаща информация за терените, условията за оглед на същите, изискуемите документи за участие в търга, се заплаща в касата на ОП ”ОССТО” /отдел „Информационно и административно обслужване” – партер, гише № 9/, за сумата от 50,00 лева и се получава на етаж 9, стая 9.

Депозита за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена за съответния обект, се заплаща в касата на ОП „ОССТО” /Център за информационно и административно обслужване – партер, гише № 9/

С участниците спечелили търга, да се сключи договор за наем за срок от 5 /пет/ години.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП „Общинска собственост, спортни и туристически обекти”.

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и условията за оглед на обектите.

Тръжната документация може да бъде закупена от датата на публикуване на настоящата заповед.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. кмет П. Първанов.КМЕТ:

/Р. Янакиева/
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница